De Gelderlander kwam met een opmerkelijke kop over de gebeurtenissen in Arnhem
waarbij een grote politiemacht op de been werd gebracht om te voorkomen dat de
Pegida-demonstratie zou doorgaan: “Grote politiemacht in Arnhem kost
gemeenschap ruim een miljoen euro: ‘Wij konden en wilden geen enkel risico
lopen’”.

Het plan was dat Pegida-voorman Edwin Wagensveld een koran zou
verbranden, waarschijnlijk om te protesteren tegen de gewelddadige kanten van
de islam. Nu kan men verwachten dat een dergelijke provocatieve daad
geweldplegers aantrekt en tegen die geweldplegers moeten dan weer
politieagenten worden ingezet.

Marcouch bedankt de stad Arnhem

Burgemeester Marcouch gaf op Linkedin toelichting op de gang van zaken: “Mijn grote dank voor onze
stad, hoe mooi die reageerde op de gevaren van wanorde en extremistische
dreiging rond het demonstratief in brand steken van een koranboek door
Extreemrechtse hashtag#Pegida.”

De oplossing van Arnhem was geen “oplossing”

Marcouch lijkt hier de gang van zaken rond deze kwestie als een
succes te willen voorstellen, een succes voor de aanpak van de burgemeester en
voor de Arnhemse politie. Maar is dat wel zo? De demonstratie van Pegida is
niet doorgegaan. En we hebben 1 miljoen aan politiekosten gemaakt om het de
demonstrant Wagensveld onmogelijk te maken in Arnhem zijn plannen ten uitvoer
te brengen. Nu denkt de burgemeester dat hij met een gebiedsverbod voor 6
maanden voor Wagensveld een belangrijke stap heeft gezet voor de bescherming
van Arnhem tegen wat hij noemt “wanorde en extremistische dreiging”.

Politiekosten voor het niet laten doorgaan van een demonstratie

De werkelijkheid is echter wat minder rooskleurig. Arnhem heeft
1 miljoen euro betaald voor het niet laten doorgaan van een
demonstratie. Dat is nogal opmerkelijk. Hoewel, “opmerkelijk”, het is
natuurlijk volkomen absurd als je daar iets langer over nadenkt. En volstrekt
nieuw ook. Doorgaans worden geldbedragen uitgetrokken om een demonstratie wel
door te laten gaan.
Maar in dit geval gaat het om politiekosten voor het
niet laten doorgaan van een demonstratie. Doorgaans worden kosten gemaakt om de
demonstratievrijheid te waarborgen. Nu worden kosten gemaakt om de
demonstratievrijheid te beperken. Nogmaals, ik vermoed dat dit de eerste keer
is in de Nederlandse geschiedenis dat zoiets gebeurt. De oplossing zal echter
geen oplossing blijken. Pegida kan zich nu op een ander moment weer melden in
Arnhem. En zo niet in Arnhem, dan wel in een andere stad. Overal zal zich
hetzelfde probleem voordoen: geweldsdreiging jegens de leden van Pegida. En
politiemacht om dat geweld te voorkomen.

De oplossing voor terroristisch geweld

Wat van belang lijkt voor een adequate aanpak van het probleem,
is allereerst een goede analyse te maken van de oorzaken van het
probleem. En dan is het verbranden van het heilige boek een deel van de
oorzaken. Het andere deel is dat “contra-demonstranten” bereid zijn geweld te
gebruiken. Die 1 miljoen politiekosten werd gemaakt om de contra-demonstranten
op afstand te houden. Alleen al het feit dat zoiets nodig is, zou ons te denken
moeten geven.

Je kunt kritiek leveren op de mensen die anderen provoceren met
hun boeken (Rushdie), cartoons (Deense en Franse) of onsympathieke acties als
een boekverbranding. Maar wat je ook kan doen, is benadrukken dat geweld als
reactie daarop nooit het antwoord kan zijn.

Wat de contrademonstranten die nu met 1 miljoen euro
politiekosten op afstand moeten worden gehouden duidelijk moet worden gemaakt,
is dat je wel kan vinden dat iemand aanzet tot haat of discriminatie of een
actie voert die beledigend is voor een bepaald geloof, maar dat je daarop nooit
met geweld mag reageren. Wat je kan doen, is een klacht indienen bij het
Openbaar Ministerie die de zaak voorlegt aan de rechter. En dan kan een
demonstrant worden veroordeeld als hij in strijd heeft gehandeld met de Nederlandse
wet.

Paul Cliteur is redacteur en medeauteur van The
Fall and Rise of Blasphemy Law
(2016): https://ap.lc/Wm1Gz

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *