Bedrijven zullen vanaf 2025 tot 40 procent van hun groene investeringskosten kunnen aftrekken van hun winst. Met de hervorming wil de regering de energietranstitie bespoedigen. De Kamer heeft die hervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) donderdagavond goedgekeurd.

Echtgenoten of wettelijk samenwonende partners van Belgische diplomaten zullen binnenkort genaturaliseerd kunnen worden tot Belg. Een van de voorwaarden om de Belgische nationaliteit te kunnen krijgen is een ononderbroken wettelijk verblijf in ons land van minstens vijf jaar. Voor echtgenoten of wettelijke partners van Belgische diplomaten of consulaire ambtenaren, die vaak zelf niet de Belgische nationaliteit hebben, ligt dat moeilijk: de diplomaten wisselen om de drie à vier jaar van post.

Het gerechtspersoneel krijgt maaltijdcheques en een recht op deconnectie. Dat laatste houdt in dat een werkgever, chef of collega enkel contact mag opnemen met een personeelslid in de vrije tijd wanneer het gaat om een uitzonderlijke of onvoorziene aangelegenheid waarvoor meteen actie is vereist.

De Kamer heeft donderdagavond ook ingestemd met een wettelijk kader voor diepzeemijnbouw. Minister van Noordzee Paul Van Tigchelt (Open VLD) en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) willen daarmee garanderen dat potentiële toekomstige activiteiten het mariene ecosysteem niet beschadigen.

Elke volgende federale regering zal binnen het jaar na haar installatie een actieplan handicap moeten opstellen. Elke minister en staatssecretaris zal in het plan duidelijk moeten maken welke maatregelen ze op hun departement zullen nemen om de situatie voor personen met een handicap te verbeteren. Het middenveld en de sector moeten daarbij betrokken worden en er komt een rapportering aan de Kamer. Ook de deelstaten worden geconsulteerd.

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdagnacht met een tweederdemeerderheid ingestemd met een voorstel om het welzijn van dieren op te nemen in de grondwet. Het voorstel brengt de bescherming van dieren onder in artikel 7 bis van de grondwet en luidt letterlijk: “Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten naar bescherming van en zorg voor dieren als wezens met gevoel.”

Sinds juni 2022 is sekswerk in ons land niet langer verboden. Sindsdien kan de beroepsgroep legaal als zelfstandige aan de slag, waardoor ze sociale rechten kan opbouwen. Met het wetsontwerp van de ministers van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD), dat donderdag groen licht kreeg in de Kamer, kunnen sekswerkers voortaan ook als werknemer aan de slag. Dat geeft hen toegang tot de sociale zekerheid en garanties rond arbeidstijd en verloning.

LEES OOK. Kamer geeft groen licht voor arbeidscontract voor sekswerkers

Donderdagnacht werd ook het licht op groen gezet voor een hervorming van de regels rond expertises na natuurrampen of noodweer. De hervorming is het gevolg van de zware overstromingen van 2021. De schade door natuurrampen of noodweer wordt in principe gedekt door de brandverzekering, maar in de zomer van 2021 kwamen problemen aan het licht met de schadevergoedingen.

Er komen ook een aantal hervormingen in het geneesmiddelenbeleid. Geheime farmacontracten zullen meteen worden stopgezet als de bescherming van het geneesmiddel door bijvoorbeeld een octrooi komt te vervallen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) maakt zich sterk dat patiënten zo sneller toegang zullen krijgen tot betaalbare en innovatieve geneesmiddelen.

Agenten van het Europees grensagentschap Frontex zullen op Belgisch grondgebied kunnen worden ingezet om de federale politie bij te staan met grenscontroles.

Naast casino’s, speelautomaten, online kansspelen en wedkantoren zullen vanaf het voorjaar van 2025 ook dagbladhandels, renbanen en mobiele kansspelinrichtingen rekening moeten houden met de zwarte lijst van personen met een gokverbod.

Er werd ingestemd met een verstrenging van de wet maritieme veiligheid, waardoor de controles op wie toegang krijgt tot havengebieden strenger worden. De wetgeving wordt daarnaast uitgebreid naar de binnenscheepvaart.

Er komt een verlaging van de grens voor de inwerkingtreding van het tariefakkoord voor tandartsen. Dat moet ervoor zorgen dat het recent verworpen tariefakkoord in de meeste arrondissementen van het land alsnog kan worden toegepast.

Wie het werk hervat vooraleer het tijdskrediet afgelopen is, loopt voortaan niet langer het risico de volledige RVA-uitkering te moeten terugbetalen.

Er werd unaniem ingestemd met een hervorming van de wet op de gedwongen opname voor wie aan een psychiatrische aandoening lijdt. Het ontwerp van minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) voert met de ‘vrijwillige behandeling onder voorwaarden’ een alternatief in.

Acht jaar na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek is de nieuwe regeling voor de vergoeding van terreurslachtoffers een feit. Het langverwachte wetsontwerp moet de schadeloosstelling voor slachtoffers van toekomstige terreuraanslagen op het Belgische grondgebied vereenvoudigen en versnellen. De overheid zou daarvoor 1,7 miljard euro per jaar kunnen vrijmaken.

Door NieuwsBlad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *