Niet mogelijk, niet nodig en niet wenselijk. In een podcast heeft minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) verklaard dat hij tegen het Vlaams Belang-voorstel is om een migratiestop in te voeren.”

Bron: Talks with Charly

De justitieminister was te gast in ‘Talks with Charly’, een podcast van Charly Badibanga. Die laatste vroeg op een gegeven moment aan Van Tigchelt of in zijn ogen een migratiestop mogelijk was. “Natuurlijk niet”, was het antwoord. “Zoiets is niet mogelijk, niet nodig en niet wenselijk.”

Van Tigchelt zette zijn mening nog kracht bij met enkele voorbeelden. “Wie doet er de zorg bij ons. Wie legt er mijn waterleiding? Wie kuist er mijn ramen thuis?” Een antwoord dat duidelijk niet positief ontvangen werd door Badibanga, waarna de minister zich excuseerde. “Sorry dat ik mij verkeerd uitdruk, maar neem migratie weg en onze economie valt stil.”

Daarnaast noemde de justitieminister ook nog de namen van regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah en van voormalige voetballers Marouane Fellaini en Vincent Kompany. Hij verwees naar hen als “de rijkdom van migratie”.

Enkele weken geleden sprak Badibanga voor zijn podcast ook al met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “Migratie is van alle tijden”, verklaarde die laatste. “Maar we zouden de massamigratie moeten kunnen stoppen. Vandaag kan dat niet binnen het Europese kader, wij willen een Deens model met uitzonderingen op de Europese regels.”

 • We stoppen de militaire interventies waarvoor tot vandaag miljoenen mensen op de vlucht slaan, zoals de oorlogen in Afghanistan, Irak en Libië of de steun aan de Israëlische oorlog in Gaza. Ons buitenlandbeleid is gericht op diplomatie en vredesonderhandelingen 
 • We treden streng op tegen alle vormen van sociale dumping waarbij buitenlandse arbeidskrachten gebruikt worden om onder de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden te werken 
 • We voeren een écht solidair spreidingsplan van asielzoekers in over alle landen van de Europese Unie, zodat elke lidstaat zijn steentje bijdraagt  
 • We maken een eind aan het permanente tekort aan asielopvang door voldoende reserve-opvangplaatsen te voorzien 
 • We zorgen ervoor dat elke asielzoeker recht heeft op een ernstig onderzoek van de asielaanvraag, met respect voor de Conventie van Genève 

 • Snelle en transparante asielprocedures. Na maximum 6 maanden hoort iemand te weten of die kan blijven of moet terugkeren 
 • Een afdwingbaar Europees spreidingsmechanisme voor de opvang van mensen op de vlucht, via een hervorming van de Dublinconventie 
 • Onrechtvaardige drempels voor gezinshereniging wegwerken, zodat minder gezinnen verscheurd worden 
 • Mensen in onwettig verblijf beter ondersteunen richting een duurzaam perspectief: verblijfsrecht of terugkeer 
 • Geen opsluiting van kinderen en kwetsbare groepen, zoals zwangere vrouwen, mensen met een handicap en slachtoffers van mensenhandel  

 • De opvang van asielzoekers in eigen regio 
 • De gezinshereniging aan banden leggen door onder andere hogere inkomensvereisten en een inburgeringsexamen 
 • De instroom van asielzoekers verminderen door onder andere de uitbreiding van de lijst van ‘veilige landen’ en een maximale bijdrage van de asielzoekers in de kosten voor opvang 
 • Arbeidsmigratie enkel voor hoogopgeleide profielen, bij voorkeur uit westerse landen 
 • Een referendum over immigratie organiseren 

 • Minder instroom door buitengrenzen van Europa beter te bewaken. Daar wordt al nagegaan of aanvragen überhaupt ontvankelijk zijn 
 • Via EU sluit België migratiedeals met landen van herkomst 
 • Handelsovereenkomsten, ontwikkelingssamenwerking en uitreiken van visa zijn gekoppeld aan bereidheid landen van herkomst om hun landgenoten terug te nemen 
 • Voorwaarden voor gezinshereniging stevig aangescherpt. Twee jaar in België wonen en werken en dus bijdragen. Toegang tot sociale zekerheid wordt gradueel opgebouwd 
 • Opvang moet altijd in menswaardige omstandigheden gebeuren. “We aanvaarden niet dat mensen op straat moeten slapen in afwachting van een beslissing in hun asielprocedure.” 

 • We maken werk van de realisatie van het nieuwe Europese asiel- en migratiepact: strengere controles aan de buitengrenzen, snelle grensprocedures en een verplichte spreiding van asielzoekers tussen de lidstaten  
 • We korten de procedures drastisch in via het nieuwe migratiewetboek    
 • Een strenger terugkeerbeleid met dwangmaatregelen zoals huisarrest, infrastructuur voor detentie en een wettelijk kader voor woonstbetredingen  
 • We koppelen terugkeerbeleid aan sancties voor herkomstlanden: beperkingen op het vlak van arbeidsmigratie, ontwikkelingssamenwerking en visaverlening  
 • We zijn strenger voor gezinshereniging: door te focussen op de werkelijke zorgrelatie met een kind maken we komaf met het fenomeen ‘bébé papier’  

 • Landen die geen onderdanen willen terugnemen, moeten ook niet rekenen op handelsakkoorden of arbeids- en studiemigratie naar ons land, en kunnen geen visumvrijstellingen krijgen 
 • Er moet een eengemaakte Europese asielprocedure komen met verplichte solidariteit en evenwichtige spreiding tussen de lidstaten 
 • Na een afwijzing (ook in een ander EU-land) kan geen nieuwe asielaanvraag meer worden ingediend 
 • Er moet een aanklampend terugkeerbeleid komen. Voor wie niet vrijwillig wil terugkeren, moeten woonstbetredingen en detentie mogelijk zijn 
 • Gezinshereniging moet kritischer worden bekeken omdat de integratie slecht verloopt. De inkomensvereiste voor wie familie laat overbrengen moet worden opgetrokken 

 • De N-VA pleit voor de externalisering van de asielprocedure. Opvang en bescherming worden buiten de Europese grenzen, in eigen regio georganiseerd 
 • De absolute prioriteit van het terugkeerbeleid ligt op het terugsturen van criminele illegalen. We voeren ook een levenslang inreisverbod in voor zware criminelen en terroristen 
 • Wie illegaal Europa betreedt, verliest elke kans op legaal verblijf in de Europese Unie. Wie dat toch probeert, wordt gered en teruggestuurd naar een veilige opvangfaciliteit buiten de EU 
 • We scherpen de voorwaarden voor gezinshereniging – ook voor vluchtelingen – verder aan: we verhogen de inkomensgrens en stellen die bij naargelang het aantal personen en leggen bijkomende inburgeringsverplichtingen op voor zowel de aanvrager als de gezinshereniger 
 • We voeren snelle en performante fast track-procedures in voor topprofielen die we koste wat kost willen aantrekken in ‘the war for talent’ 

Door NieuwsBlad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *