Kamer stemt laatste wetsvoorstellen en -ontwerpen van de legislatuur

Zonet is de Kamer ontbonden. Een maand voor de verkiezingen stopt het dus voor de Kamerleden. Voor sommigen is het ook écht de laatste dag ooit, na een lange carrière, zoals Maggie De Block en Servais Verherstraeten. De Kamer keurde nog tientallen wetsontwerpen en -voorstellen goed, de laatste teksten van de legislatuur. Een groot deel daarvan was eerder technisch van aard, maar er zaten ook nog een aantal ingrijpendere hervormingen tussen. Een overzicht.

De plenaire vergadering van de Kamer zette het licht op groen voor een beter wettelijk kader voor de vrijwillige samenlevingsdienst. Zoekende jongeren tussen 18 en 25 jaar kunnen zich tot een jaar lang vrijwillig inzetten in onder meer de zorg, de cultuur of het onderwijs en krijgen daar tot 550 euro per jaar voor. 

Wie schulden heeft en te maken krijgt met een gerechtsdeurwaarder, zal minder snel in een schuldenspiraal terechtkomen. Een dure gerechtelijke procedure duwt mensen immers nog dieper in de problemen, terwijl een afbetalingsplan en begeleiding door een schuldbemiddelaar vaak een betere optie zijn. Voortaan zijn gerechtsdeurwaarders verplicht om de financiële draagkracht van personen na te gaan alvorens er een procedure wordt opgestart. Daarnaast moeten ze wijzen op de mogelijkheden tot bemiddeling, en worden hun tarieven vereenvoudigd.

Privédetectives zullen zich aan strengere regels moeten houden. Zo moeten ze rekening houden met de bescherming van persoonsgegevens en moeten ze nagaan of een opdrachtgever een objectief gerechtvaardigd belang heeft bij de kwestie vooraleer ze een opdracht aanvaarden. Het wettelijk kader dateerde al van 1991 en was aan een hervorming toe. 

Rechters zullen chauffeurs met een rijverbod binnenkort een herstelopleiding kunnen opleggen. Die opleiding kan in de plaats komen van het opnieuw afleggen van het theoretisch en praktisch rijexamen, of als aanvulling worden opgelegd. Educatieve sancties hebben een duurzamer effect op het gedrag, is de redenering.

De Kamer heeft het licht op groen gezet voor een nieuwe regeling voor de taalrol van de Brusselse procureur des Konings. Die regeling moet toelaten om na meer dan drie jaar opnieuw een volwaardige procureur aan te duiden in de hoofdstad. 

Buitenlandse zorgverleners die in ons land aan de slag willen zullen minstens één van de drie officiële landstalen moeten beheersen. Het vereiste niveau is afhankelijk van de functie: voor een zorgkundige ligt de lat minder hoog dan voor een arts. 

De job van verpleegkundige wordt hervormd zodat zorgkundigen bepaalde taken van hen kunnen overnemen. De hervorming moet de job aantrekkelijker maken.

De Pyschologencommisie krijgt een update zodat het orgaan transparanter en efficiënter kan werken. Zo zullen de aangesloten psychologen de leden van de Commissie rechtstreeks verkiezen en worden klinisch psychologen sterker vertegenwoordigd. 

Vastbenoemde ambtenaren die uitvallen door langdurige ziekte zullen niet langer op definitief medisch pensioen worden gestuurd. Het gaat om 2.000 à 4.000 mensen per jaar, van wie er ongeveer 1.000 jonger zijn dan 50. Zij vallen terug op een beperkt ziektepensioen en willen in veel gevallen het werk wel nog deels hervatten, maar mogen dat niet. Het is de bedoeling om langdurig zieke ambtenaren beter medisch op te volgen en aan het werk te helpen indien mogelijk. In plaats van een ziektepensioen krijgen ze dan een uitkering, die ze kunnen combineren met een job of een zelfstandige activiteit.

Ook wie in een appartement met een collectieve gasketel woont zal van het sociaal energietarief kunnen genieten. Het gaat om ongeveer 60.000 Belgische huishoudens. 

Aan dat laatste wetsontwerp werd een amendement toegevoegd dat de regering toelaat om een forse korting door te voeren op de transmissietarieven voor grootverbruikers. Het gaat volgens premier Alexander De Croo om een “belangrijk element” om een geplande miljardeninvestering van ArcelorMittal in Gent te houden.

Bedrijven die de regels rond overheidsopdrachten niet naleven, riskeren voortaan boetes tot 7.000 euro, met opdeciemen zelfs 56.000 euro. Ze kunnen ook drie tot vijf jaar lang uitgesloten worden van het meedingen naar overheidsopdrachten. Tot nog toe kon de overheid enkel maar de opdracht eenzijdig verbreken, maar nu hangen er dus ook sancties vast aan de inbreuken.

De Kamer vraagt de regering om van 15 juli een jaarlijkse nationale herdenkingsdag voor klimaatslachtoffers te maken. Op 15 juli 2021 kwamen in België en Duitsland na extreme regenval meer dan 200 mensen om het leven en dus riep de Europese Commissie die dag vorig jaar al uit tot jaarlijkse herdenkingsdag. 

Tot slot heeft de Kamer het licht op groen gezet voor de grondwetsartikelen die in de volgende legislatuur met een tweederdemeerderheid kunnen worden herzien. Het gaat om dezelfde lijst van een twintigtal artikels waarover de regering vorige week een akkoord sloot en waar ook het befaamde artikel 195, een passe-partout om de hele grondwet te kunnen herzien, in vervat zit.

Door NieuwsBlad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *