Jan Dijkgraaf heeft recent krachtig gesproken over de problematiek van politiegeweld in Nederland, een kwestie die steeds urgenter wordt. In zijn nieuwste “Briefje van Jan” ondersteunt hij de oproep van Tim Hofman aan slachtoffers van politiegeweld om zich te melden. Dijkgraaf benadrukt terecht dat ongeacht onze persoonlijke meningen over de aard van de protesten of de demonstranten, het gebruik van excessief geweld door de politie altijd onaanvaardbaar is.
Dit standpunt van Dijkgraaf is cruciaal in de huidige politieke en sociale klimaat waar de reacties op politiegeweld vaak gepolariseerd zijn. Velen aan de rechterzijde van het politieke spectrum hebben snel de neiging om politieoptreden te verdedigen, vooral als het gaat om demonstraties waarmee zij ideologisch weinig affiniteit hebben. Echter, zoals Dijkgraaf duidelijk maakt, moeten we hier een universele standaard hanteren: geweld door politie tegen vreedzame demonstranten, ongeacht hun politieke of ideologische overtuigingen, is een schending van burgerrechten en moet als zodanig worden veroordeeld.

Hij herinnert ons aan de coronademonstraties waarbij we schokkende beelden zagen van politieoptreden dat ver buiten de proporties viel. Dijkgraaf stelt dat deze gebeurtenissen, samen met incidenten bij andere demonstraties, zoals de recente pro-Gaza protesten op universiteiten, niet slechts incidenten zijn maar deel uitmaken van een zorgwekkend patroon van politiegedrag dat aangepakt moet worden.

Zijn steun voor Hofmans oproep is significant omdat het toont dat kritiek op de politie en het eisen van verantwoording geen kwestie van links tegen rechts moet zijn, maar een kwestie van basis mensenrechten. Dat Dijkgraaf, die vaak als rechts wordt beschouwd, deze positie inneemt, is een krachtige oproep aan iedereen om over politieke schaduwen heen te springen en gezamenlijk te strijden voor een rechtvaardiger samenleving.

In deze tijden van diepe verdeeldheid biedt Dijkgraaf een broodnodige herinnering: onze vrijheden en rechten hangen af van de integriteit waarmee we ze voor iedereen verdedigen, ongeacht onze persoonlijke overtuigingen over de groepen in kwestie. Het is tijd dat iedereen, ongeacht politieke kleur, zich uitspreekt tegen onrecht en pleit voor een eerlijke en menselijke behandeling van alle burgers door de machten die bevoegd zijn ons te beschermen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *