The Economist doet verslag van een Gallup studie
over gelukkige bevolkingen. Zoals bekend staat Nederland in de rangorde op de
zesde plaats, hoewel er door psychologen nogal wat vraagtekens geplaatst worden
bij het begrip ‘geluk’ en hoe dit gemeten wordt. In de Gallup studie komt naar
voren dat vooral linkse jongeren beneden dertig jaar depressief zijn. Vooral
vrouwen zijn depressief. De reden is volgens Gallup dat ze gebukt gaan onder de
problemen van onder andere climate change. Ze zien ook geen uitweg uit de
verdeeldheid in de maatschappij en op de campus. Er is geen dialoog. Die
geestelijke gesteldheid doet de depressie verdiepen. Sociaal psycholoog
Jonathan Haidt stelt dat links georiënteerden “a reverse cognitive behavioral
therapy” op zichzelf toepassen, frontaal leidend tot minder veerkracht en
optimisme.

Gallup meldt dat conservatieve mensen veel
gelukkiger in het leven staan. Ze zijn geestelijk en lichamelijk gezonder,
patriottischer, religieuzer en ze hebben meer uitzicht op een betekenisvol
leven. Conservatieven menen dat ze hun positie verworven hebben door hard
werken in plaats van via familiebanden.

The Economist constateert dat gedacht werd dat
conservatieven tegen verandering zijn, zoals de conservatieve econoom Friedrich
von Hayek zei dat conservatieven een angst hebben voor verandering. Sinds
Donald Trump, die voor een drastische ommekeer is, weten we wel beter volgens
The Economist.

De conclusie kan zijn dat links de wereld, het
westen, depressief maakt door de bevolking, met name linkse jongeren, te
impregneren met angstgevoelens dat het “twee minuten voor twaalf” is. We zien
de wanhopigen die onze snelwegen bezetten en stationshallen bevolken: “Uit
fossiel, NU!” en soortgelijke kreten. Gutierrez zegt dat de mens wapens zijn
van vernietiging. Zwarter is niet denkbaar.
Uit statistieken blijkt dat ook onze jeugd depressiever is geworden en
dat het aantal zelfmoorden schrikbarend toeneemt naar vijf per dag. Eén en één
is twee: Links is schuldig!
Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”. Zijn meest recente boek is Kafkaistan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *