In de pers en door politici wordt ons beloofd dat er nu
een ‘rechts’ kabinet komt. Is dat echt waar? Nee, het is BS, want wat is
rechts?
Traditioneel gesproken is rechts gelijk aan conservatief.
Conservatief houdt in: een overheid dat zo efficiënt mogelijk opereert door een
bescheiden omvang. (voor economen: Keynes gaat de kast in). Solide
begrotingsbeleid met bescheiden staatsschulden. Dat betekent ook een zo
bescheiden mogelijk ambtenaren apparaat en zo gering mogelijk aantal regels om
burgers en ondernemers zo veel mogelijk vrijheid te gunnen. De vrije markt
wordt daardoor zoveel mogelijk ruimte gegund als meest efficiënte manier van alloceren
van goederen, kapitaal en diensten. Het gezin wordt beschouwd als de hoeksteen
van de samenleving; het moederschap wordt hogelijk gewaardeerd. De
conservatieve mens is niet utopisch ingesteld, niet ideologisch en niet op zoek
naar een maakbare wereld. De conservatieve mens meent dat belastinggeld voor
eigen burgers aangewend moet worden. Dat betekent dat globalisme geen
prioriteit heeft. Internationale handel moet zoveel mogelijk vrijgelaten
worden; sancties en protectionisme zijn een gruwel. De conservatieve mens is
patriottisch ingesteld met inachtneming van de natiestaat. De
soevereiniteitsoverdracht aan de EU is dus een gruwel. Een conservatief is niet
per sé contra de elite, het establishment. De conservatieve mens is echter wel
contra het gedrag, het beleid, van de elite dat indruist tegen conservatieve
waarden. De conservatieve mens is contra alle pogingen om de arbeidsmarkt te
manipuleren door ‘inclusie’ en ‘diversiteit’ en vrouwenquota. Dat is een gruwel
omdat niet alleen een optimale allocatie wordt verhinderd, maar het leidt
vooral tot discriminatie en daarmee tot strijdigheid met artikel 1 van onze
Grondwet “gelijke gevallen, gelijk behandelen”, en strijdig met onze
rechtsstaat. Opvallend is dat de keizer van de rechtsstaat Pieter Omtzigt daarover
nooit is gevallen.

Dat is rechts en dat is conservatief. Voor de
liefhebbers: lees bijvoorbeeld John Locke, John Stuart Mill, Edmund Burke, Adam
Smith, Milton Friedman, Thomas Sowell (!), Hayek, Menger, Von Mises. Wat er al
vele jaren van rechts gemaakt is dat rechts samenvalt met contra immigratie
zijn. Dat is BS. Dat heeft niets met rechts – radicaal rechts – te maken. Dat
is wat links er van maakt om mensen zwart te maken, weg te zetten en buiten te
sluiten in een cordon sanitaire wat wij burgers ons schandelijk hebben laten
welgevallen.

Overigens is het kabinet wat er nu komt dus niet rechts.
Het gaat bij lange na niet voldoen aan de bovenstaande criteria. Geert Wilders
is rechts wat betreft zijn patriotisme maar deels links, gezien het feit dat
hij geen moeite heeft met een nóg verder uitdijende overheid plus het feite dat
hij en PVV niet of onvoldoende tegemoet komen aan de andere criteria. Dat is
vergelijkbaar te stellen dat links samenvalt met maatregelen nemen tegen
climate change, evenzo grote onzin. Moeten we dan af van links en rechts? Beter
van wel want het werkt tweespalt in de hand. Maar het afschaffen van deze twee
begrippen zal niet gebeuren, ze worden al sinds de Franse Revolutie gehanteerd.
Een voorbeeld van een rechtse president is Milei van Argentinië.

Lang leve het nieuwe linkse kabinet dat waarschijnlijk
eindelijk het immense immigratie probleem keihard gaat aanpakken! Toch?

Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”. Zijn meest recente boek is Kafkaistan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *