© AFP

De Federatie van Belgische Drankenhandelaars (Febed) heeft bij de Belgische Mededingingsautoriteit een klacht ingediend tegen AB InBev. Ze beticht de bierreus van meerdere inbreuken op de mededingingsregels. AB InBev ontkent.

Bron: BELGA

Febed ontving van haar leden het voorbije jaar 50 à 60 klachten over concurrentieverstorend gedrag van AB InBev, zegt directeur Guy Dewulf. Dat zette de federatie ertoe aan om, na onderzoek, een klacht in te dienen bij de Mededingingsautoriteit (BMA). “We menen dat AB InBev zowel de Europese als de Belgische concurrentieregels overtreedt”, zegt Dewulf.

Volgens de klacht wil AB InBev zijn dominante positie in België nog uitbreiden ten nadele van de concurrentie, weet De Tijd. Dat zou gebeuren door exclusieve akkoorden voor de afname van dranken, door marge-uitholling of ‘margin squeeze’, en door kortingsschema’s “om de handelaars aan zich te binden en de concurrentie uit de markt te duwen”.

De Mededingingsautoriteit bevestigt de klacht, maar zegt nog bezig te zijn met een vooronderzoek. “Dat dient om te beslissen of het al dan niet opportuun is om een formeel onderzoek te openen.” 

AB InBev weerlegt de aantijgingen. “AB InBev heeft de meest vrije drankafnamecontracten met de horeca in België. Het huidige kortingsschema bouwt voort op het vorige dat door de BMA werd geëvalueerd. We zijn ervan overtuigd dat ook het huidige schema in lijn is met de mededingingsrechtelijke voorschriften en in het voordeel van de horeca”, zegt woordvoerder Aron Wils.

Door NieuwsBlad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *