De herovering van Spanje op de moslimbezetting kende verschillende tegenslagen en omkeringen. Maar in de donkerste uren stond er altijd wel een onbaatzuchtige held op om een dreigende aanval af te slaan.

El Cid

Zo’n gevaar bedreigde de Spaanse christenen laat in de elfde eeuw toen een fanatieke horde Noord-Afrikaanse Berbers het schiereiland binnenviel. Een overweldigende ramp werd afgewend toen Rodrigo Diaz de Vivar, bekend als “El Cid” (de heer, opperhoofd), de hele macht van de islam weerstond.

Een dodelijke strijd

Gedurende 250 jaar na de Arabische verovering heroverden de Spanjaarden, met een ondraaglijk pijnlijke inspanning, ongeveer een derde van het schiereiland. Toen deed een roofzuchtige bandiet, Al-Mansur, een tegenaanval en vernietigde vrijwel alle vooruitgang die zo pijnlijk was bereikt. Al-Mansur stierf in 1002 en, zoals een kroniek vermeldt, “werd begraven in de hel.”

Tegenaanval

Kort na zijn dood viel het voorheen verenigde Kalifaat van Cordoba uiteen in kleine onafhankelijke koninkrijkjes, wat hen kwetsbaar maakte toen de christelijke koninkrijkjes opnieuw ten aanval trokken. Tegen het midden van de eeuw verenigden León en het opkomende koninkrijk Castilië zich onder leiding van Ferdinand I en verlegden de grens terug naar het stroomgebied van de rivier de Douro.
(Artikel gaat verder onder deze oproep) DDS ligt ZWAAR onder vuur. Nederland wordt kapotgemaakt door het Kartel – en dat Kartel doet er alles aan om DDS óók te slopen, met name qua bereik op socials én financieel. Vind jij het belangrijk dat DDS kan blijven strijden tegen het wanstaltige kartel? Steun ons dan! Doneer aan DDS via BackMe – eenmalig of maandelijks – en help ons de goede strijd elke dag weer te strijden!

Islamitische decadentie

Het luxueuze leven in de belangrijkste steden van Al-Andalus (het zogeheten islamitische Spanje), zoals Cordoba, Sevilla en Toledo, droeg ook bij aan hun verval. Hoewel de Arabieren een uitzonderlijke culturele vooruitgang boekten, deden ze dit door de militaire geest te laten varen. Vooruitgang in handel en rijkdom had geleid tot decadentie en verval van de oorspronkelijke vechtlust van de moslimoverheersers, wat resulteerde in de liefde voor gemak en het genot van lichamelijke genoegens.

Hoop voor de toekomst

In tegenstelling tot de versnippering van Al-Andalus beheerste een diep religieuze en oorlogszuchtige geest alle handelingen van de christelijke staten in het noorden. Ondanks hun rivaliteiten zagen deze koninkrijken een verenigd Spanje voor zich en hun hoop op eenheid zou worden bereikt door de samenhangende krachten van het christendom. De kruistochtgeest en de vitaliteit van het christendom in het algemeen werden geholpen door de grote opleving van Sint-Gregorius VII en de monniken van Cluny.

Ferdinand en de overvalpolitiek

Hoewel de Spaanse christenen de geest en het verlangen hadden om de herovering van hun gestolen land op zich te nemen, ontbrak het hen aan mankracht en rijkdom vanwege de decennialange plundertochten van al-Mansur. Ze bouwden hun eigen kracht op – en verzwakten die van hun vijanden – door de moslimrijken te plunderen en zoveel mogelijk schatting te innen. In ruil voor de schatting en enkele strategische kastelen stemden de christenen ermee in om bescherming te bieden. Het bezetten van grondgebied zou tot later moeten wachten.

Koning Ferdinand

Ferdinand I en zijn koninkrijk van Castilië typeerden en leidden de Spaanse grensoorlog in het midden van de eeuw. Hij besteedde de eerste negentien jaar van zijn heerschappij aan het onder zijn gezag brengen van Galicië, Leon en Castilië.

Betalen voor bescherming

Ferdinand veroverde wel enkele moslimsteden, met name Coimbra in het huidige Portugal, maar het grootste deel van de tijd stelde hij zich tevreden met het terroriseren van de uitgestrekte gebieden rondom de steden Toledo, Sevilla, Badajoz en Saragossa. De koningen van deze kleine rijkjes betaalden Ferdinand graag een grote hoeveelheid schatting om hen in staat te stellen hun vreedzame activiteiten voort te zetten en hen te beschermen tegen sterkere tegenstanders, zowel moslim als christen.
(Artikel gaat verder onder deze oproep) DDS ligt ZWAAR onder vuur. Nederland wordt kapotgemaakt door het Kartel – en dat Kartel doet er alles aan om DDS óók te slopen, met name qua bereik op socials én financieel. Vind jij het belangrijk dat DDS kan blijven strijden tegen het wanstaltige kartel? Steun ons dan! Doneer aan DDS via BackMe – eenmalig of maandelijks – en help ons de goede strijd elke dag weer te strijden!

Een grote erfenis

Bij zijn sterven verdeelde de energieke koning niet alleen zijn heerschappij onder zijn drie zonen – Sancho kreeg Castilië; Alfonso, Leon en Asturië; en Garcia, de jongste, kreeg Galicië – maar hij verdeelde ook de schenkingsgebieden, waarbij Saragossa naar Sancho ging; Toledo naar Alfonso, en Sevilla en Badajoz naar Garcia.

De vroege jaren van El Cid

Toen de adellijke vader van de tiener Rodrigo rond 1058 stierf, ging de toekomstige kampioen naar het hof van prins Sancho waar hij rechten studeerde en uitblonk in alle ridderlijke oefeningen. Hij verdiende zijn reputatie als een machtig krijger in 1063 toen er een geschil ontstond met het koninkrijk Navarra over het eigendom van een onlangs heroverd kasteel. Beide partijen kwamen overeen om het geschil te beslechten door een duel. De twintigjarige Castiliaan onderwierp de kampioen van Navarra met het zwaard en werd daarna uitgeroepen tot “Campeador”, ofwel “Veroveraar”.

Een koning afgezet

Sancho was het sterk oneens met de verdeling van het koninkrijk na de dood van zijn vader en daagde Alfonso algauw uit voor een strijd om de controle over hun erfenis. In twee gevechten leidde Rodrigo de Vivar het Castiliaanse leger en zijn koning Sancho naar de overwinning. Alfonso, ontdaan van zijn koninkrijk, ging in ballingschap met de moslimkoning van Toledo. De twee broers hadden al eerder samengespannen om Garcia zijn deel afhandig te maken.

Vermoord op verraderlijke wijze

Urraca, een zus van de strijdende broers en een sterke aanhanger van Alfonso, mengde zich in de familieruzie en door haar invloed werd Sancho op verraderlijke wijze vermoord. De nieuwe koning, nu Alfonso VI genaamd, werd verdacht van medeplichtigheid vanwege zijn nauwe relatie met Urraca.

Eed van totale onschuld

Rodrigo, als Sancho’s kampioen en leider van de Castiliaanse adel, maakte gebruik van zijn wettelijke recht om Alfonso te dwingen een eed van totale onschuld te zweren. Alfonso realiseerde zich dat als hij weigerde hij niet langer koning zou zijn en legde zich erbij neer. El Cid dwong de eed af en bracht daarmee zeker zijn toekomstige relatie met de koning in gevaar.

Uit de gratie gevallen

Na de eed van zuivering zwoer El Cid trouw aan Alfonso als zijn leenheer, een trouw die Rodrigo de rest van zijn leven onderhield ondanks onrechtvaardige en beledigende behandeling. Tijdens het bewind van Sancho had hij de hoogste rang in het koninkrijk. Nu hij door de koning werd gewantrouwd en een hekel had aan de Leonese favorieten van de koning, diende Rodrigo zijn koning de volgende zeven jaar in bijna obscure omstandigheden.

Waardeloze graaf

De vijandigheid tussen de trouwe Rodrigo en zijn afgunstige vijanden bereikte een paar jaar later een hoogtepunt. Terwijl El Cid zich bezighield met juridische zaken, gingen de belangrijkste militaire eerbewijzen van het koninkrijk naar de waardeloze graaf Garcia Ordonez, wiens ambitie, zoals Ramon Menendez Pidal opmerkt, “alleen werd overtroffen door zijn onbekwaamheid.”
(Artikel gaat verder onder deze oproep) DDS ligt ZWAAR onder vuur. Nederland wordt kapotgemaakt door het Kartel – en dat Kartel doet er alles aan om DDS óók te slopen, met name qua bereik op socials én financieel. Vind jij het belangrijk dat DDS kan blijven strijden tegen het wanstaltige kartel? Steun ons dan! Doneer aan DDS via BackMe – eenmalig of maandelijks – en help ons de goede strijd elke dag weer te strijden!

Groot islamitisch leger

Laat in 1079 stuurde de koning El Cid naar Sevilla om de achterstallige schatting van de moslimkoning te innen. Op dat moment voerden Ordonez en vier Castiliaanse edellieden aan het hoofd van een groot islamitisch leger uit Granada om onverklaarbare redenen een verwoestende rooftocht uit naar Sevilla.

Stormachtige overval

El Cid, met slechts een kleine escorte die hem vergezelde, haastte zich om de indringers af te slaan. In een bittere strijd leed het leger van Granada zware verliezen en vluchtte, Ordonez en de vazallen van de koning in de macht van de Cid achterlatend. Na drie dagen liet de grote krijger de gevangenen vrij, maar hij behield hun tenten en wapens als oorlogsbuit.

Niet te veel glorie

Deze gebeurtenis versterkte de haat en afgunst van de favorieten van de koning jegens Rodrigo, wat de houding van Alfonso zelf besmette, zozeer zelfs dat toen laatstgenoemde aan het grote werk van zijn regering begon, de verovering van Toledo, El Cid genegeerd werd in zijn kasteel zodat hij, zoals sommigen hadden opgemerkt, niet te veel glorie zou krijgen.

El Cid kreeg stank voor dank

Niettemin, als vergelding voor een gewaagde moslimoverval, leidde de ontembare soldaat zijn volgelingen op eigen initiatief het koninkrijk Toledo binnen met zijn gebruikelijke triomfantelijke succes, waarbij hij 7.000 gevangenen en veel oorlogsbuit binnenhaalde. De geïrriteerde koning, opnieuw opgehitst door zijn naaste vertrouwelingen, verloor alle objectiviteit, ontnam El Cid zijn rang en landerijen en verbande hem uit het koninkrijk.

Ballingschap

Driehonderd van de beste ridders van Castilië volgden El Cid in ballingschap. Geconfronteerd met de noodzaak om zijn vazallen van een inkomen te voorzien, nam Rodrigo de verantwoordelijkheid op zich om Mutamin, de moslimkoning van Saragossa, te beschermen, voornamelijk tegen de broer van die koning, al-Hajib, koning van Lerida. De situatie werd echter nog gecompliceerder toen de koning van Aragon en Berenguer, graaf van Barcelona, zich verenigden tegen Mutamin in hun zucht naar buit.

Spectaculaire overwinningen

Ondanks de aanvallen van zoveel avonturiers behield El Cid zijn protectoraat en behaalde hij verschillende spectaculaire overwinningen tegen overweldigende tegenstanders in moeilijke omstandigheden. De verleiding van de rijkdom van Saragossa bleek te groot voor Alfonso VI, en dus, vroeg in 1085, trok hij op tegen de felbegeerde stad. Rodrigo, altijd een christelijke ridder met een principieel geweten, weigerde tegen zijn koning te vechten en trok zich weer terug in de obscuriteit.

Succes en falen van Alfonso VI

Alfonso liet het beleg van Saragossa nu aan anderen over en keerde terug naar Toledo om aan het meest roemruchte deel van zijn carrière te beginnen, dat de zaak van de Reconquista enorm vooruit hielp. Vier jaar lang had hij het beleg rond de oude hoofdstad van het oude Visigotische koninkrijk opgevoerd om alle mogelijke hulp af te snijden. Uiteindelijk capituleerden de moslims en op 25 mei 1085 trok Alfonso triomfantelijk Toledo binnen. Strategisch gezien hadden de christenen een fort veroverd dat hun grenslijn verlengde van de rivier de Douro tot de Taag.

Hulp van buitenaf

Met de inname konden de Andalusische moslims gemakkelijk hun uiteindelijke nederlaag zien. Al-Mutamid, de koning van Sevilla, besloot dat er geen andere opties overbleven dan hulp te zoeken bij de Berberse emir Yusuf ibn Tashefin en de woeste Almoraviden uit de Noord-Afrikaanse woestijn. Toen de zoon van al-Mutamid opmerkte dat de Almoraviden net zo roofzuchtig konden zijn als de christenen, antwoordde hij: “Ik ben liever een kamelendrijver in Afrika dan een varkenshoeder in Castilië.”

Een zware nederlaag

Yusuf landde in Spanje met een aanzienlijk leger en verzamelde versterkingen terwijl hij noordwaarts marcheerde. Alfonso hief zijn belegering van Aragossa op en onderschepte de Moren met Aragonese en Franse troepen vijf mijl buiten Badajoz bij Sagrajas (Zallaka). De snelle Berberse ruiters verpletterden de christenen, die een gebrek aan wendbaarheid en discipline hadden. Alfonso ontsnapte ternauwernood met zijn leven.

Rivaal van een heilige oorlog

Het succes van de compromisloze Almoraviden die hun “heilige oorlog” nieuw leven inbliezen, leidde tot een verzoening tussen Alfonso en El Cid. Rodrigo keerde terug naar het oosten en stuurde zijn ridders op rooftocht in alle richtingen. Toen ze de vernietiging van hun gewassen en vee zagen, haastten verschillende moslimrijken, waaronder het grote bolwerk Valencia, zich om schatting te betalen en zich te onderwerpen aan de meedogenloze Castiliaan.

(Artikel gaat verder onder deze oproep) DDS ligt ZWAAR onder vuur. Nederland wordt kapotgemaakt door het Kartel – en dat Kartel doet er alles aan om DDS óók te slopen, met name qua bereik op socials én financieel. Vind jij het belangrijk dat DDS kan blijven strijden tegen het wanstaltige kartel? Steun ons dan! Doneer aan DDS via BackMe – eenmalig of maandelijks – en help ons de goede strijd elke dag weer te strijden!

88

In 1088 gaf Alfonso opnieuw toe aan zijn irrationele woede en de hofintriges van zijn waardeloze favorieten en verdreef de enige bevelhebber die in staat was om de nieuwe moslimmacht te beteugelen uit zijn rijk.

Islamitische heropleving

Gesteund door de conservatieve juristen of doctoren van de wet installeerde Yusuf een nieuwe geest van fanatisme en verzet in Al-Andalus. Eén voor één zette hij de zachte, gemakkelijke moslimkoningen af wiens paleizen centra van plezier waren geworden en spiritualiteit verstikten. Zij spraken Alfonso aan, die zich ook aangetrokken voelde tot de sensuele kant van het leven. Telkens ging de liederlijke koning ten onder in een nederlaag tegenover de beter getrainde en georganiseerde moslimcavalerie.

El Cid behoudt het oosten

Toen El Cid terugkeerde naar het oosten, bevond hij zichzelf volledig verlaten en omringd door vijanden. De oostelijke Moren (Iberische moslims) wisten dat Alfonso zijn machtige vazal had afgezworen en verwachtten hulp van de oprukkende Almoraviden.

Onbevreesde ridder

Tijdens dit donkerste moment liet de geroemde moed van El Cid hem niet in de steek en hij begon vastberaden aan de herovering van de rijke gebieden die hij eerder had onderworpen. Hij verklaarde de oorlog aan zijn oude vijand al-Hajib, de koning van Lerida. Plunderend legde hij het hele gebied plat. Net als voorheen riep al-Hajib de hulp in van Berenguer, de graaf van Barcelona, en deze verzamelde een groot leger Catalaanse ruiters om de Castiliaan te verdrijven.

El Cid stormde achter de rotsen vandaan

El Cid nam zijn positie in bij een rotsachtig ravijn dat uitkwam in een smalle vallei. Daar zouden zijn sterk in de minderheid zijnde ridders minder kwetsbaar zijn. Vroeg in de ochtend viel Berenguer aan door de vallei met alle verwachtingen van een klinkende overwinning. El Cid stormde achter de rotsen vandaan. In één woeste aanval viel hij de hoofdcolonne met Berenguer voorop aan en bracht de Catalanen in wilde wanorde.

(Artikel gaat verder onder deze oproep) DDS ligt ZWAAR onder vuur. Nederland wordt kapotgemaakt door het Kartel – en dat Kartel doet er alles aan om DDS óók te slopen, met name qua bereik op socials én financieel. Vind jij het belangrijk dat DDS kan blijven strijden tegen het wanstaltige kartel? Steun ons dan! Doneer aan DDS via BackMe – eenmalig of maandelijks – en help ons de goede strijd elke dag weer te strijden!

Verpletterende overwinning

Toen het stof was opgetrokken, bleek dat El Cid een grote overwinning had behaald en Berenguer gevangen had genomen met 5.000 van zijn ridders, die hij voor het losgeld gevangen hield – degenen die konden betalen althans. In een geest van ridderlijkheid bevrijdde El Cid de rest van hun lasten.

Een onzekere houdgreep

De graaf deed formeel afstand van alle aanspraken op het land van al-Hajib en droeg het over aan de bescherming van El Cid. Rodrigo, gebruik makend van zijn reputatie van onoverwinnelijkheid, vormde een uitgestrekt protectoraat in het oosten en zuidoosten van Spanje dat Saragossa en Valencia omvatte, maar hij had de grootste moeite om het te behouden. In alle steden en dorpen ontwikkelde zich onder de invloed van de Almoraviden een onbuigzame moslimgroepering die wachtte op een kans om in opstand te komen tegen de christelijke overheersing.

Islamitische opmars

Terwijl Rodrigo weg was om zijn greep op Zaragoza te verstevigen, ontving hij slecht nieuws. De groep Almoraviden in Valencia had de volgzame moslimkoning vermoord en de stad in handen gekregen. Bovendien had een grote troepenmacht onder leiding van ibn Ayesha, de zoon van Yusuf, Murcia al veroverd en rukte op naar Valencia, nadat hij de overgave van de kleinere steden Denia, Jativa en Alcira had geaccepteerd.

El Cid verovert Valencia

Eind 1092 begon El Cid de campagne om de stad te heroveren door het Valenciaanse platteland te plunderen. Toen hij eenmaal de buitenwijken buiten de muren had veroverd, wurgde hij de stad. Vreemd genoeg keek het Almoravidenleger van ibn Ayesha als verlamd door angst toe hoe Rodrigo zijn controle over het hele gebied consolideerde en zelfs de reeds overgegeven kastelen heroverde. Uiteindelijk capituleerde Valencia, uitgehongerd, in juni 1094. Deze keer bezette de Campeador Cid de belangrijkste verdedigingsposities binnen de muren en gaf hij aan dat zijn tolerantie voor vreedzame coëxistentie ten einde was.
(Artikel gaat verder onder deze oproep) DDS ligt ZWAAR onder vuur. Nederland wordt kapotgemaakt door het Kartel – en dat Kartel doet er alles aan om DDS óók te slopen, met name qua bereik op socials én financieel. Vind jij het belangrijk dat DDS kan blijven strijden tegen het wanstaltige kartel? Steun ons dan! Doneer aan DDS via BackMe – eenmalig of maandelijks – en help ons de goede strijd elke dag weer te strijden!

Een overweldigende aanvalsmacht

Deze ene verbluffende nederlaag spoorde Yusuf aan tot een meer vastberaden poging om deze ernstige smet op zijn verder perfecte militaire staat van dienst te wreken. Meer dan honderdduizend Afrikaanse en Andalusische Moren, rijdend op het demoraliserende geluid van hun trommels, omsingelden de grote ommuurde stad Valencia en begonnen pijlen te regenen op de huizen en tenten van de verdedigende christenen, die slechts een paar duizend in aantal waren. De onverschrokken Cid moedigde zijn soldaten aan om weerstand te bieden en te bidden, maar hij zag in dat de gebruikelijke tactiek om zich achter de muren te verschuilen een uiteindelijke nederlaag zou betekenen.

Verassingsaanval

Na tien dagen verzamelden de Moren een grote troepenmacht en trokken op tegen een hoofdpoort. Plotseling barstte die open. El Cid en zijn christelijke ridders rukten op en verrasten de moslims door hun angstaanjagende moed en snelheid. Met een hevige botsing sloegen ze in op het midden van de Mohammedaanse gelederen en dreven hen terug.

Het bloed van de vijand bedekte zijn zwaard

De superieure discipline en bewapening van de troepen van El Cid gaven hem een voordeel dat de samenhang van de Moren doorbrak. Toen ze zich omdraaiden om te vluchten, vielen de christenen op hen in en richtten vreselijke verliezen aan. Toen El Cid naar zijn familie terugkeerde, konden ze de woestheid van de strijd begrijpen. Het bloed van de vijand bedekte zijn hele zwaard en liep tot aan zijn ellenboog.

El Cid brak de islamitische invasie

De christelijke kampioen behaalde nog een paar overwinningen voordat hij stierf in 1099. Een groot deel van het grondgebied dat door El Cid werd beheerst zou voor een korte periode terugkeren naar de moslims, maar de grote krijger had de kracht van de invasie van de Almoraviden gebroken en de ridders van Aragon in staat gesteld om hun kracht op te bouwen.

(Artikel gaat verder onder deze oproep) DDS ligt ZWAAR onder vuur. Nederland wordt kapotgemaakt door het Kartel – en dat Kartel doet er alles aan om DDS óók te slopen, met name qua bereik op socials én financieel. Vind jij het belangrijk dat DDS kan blijven strijden tegen het wanstaltige kartel? Steun ons dan! Doneer aan DDS via BackMe – eenmalig of maandelijks – en help ons de goede strijd elke dag weer te strijden!

Een onvergetelijk nalatenschap

Twee jonge broers, opeenvolgende koningen van Aragon die met El Cid samen hadden gevochten, Pedro I en Alfonso “de Strijder”, leidden het gevecht in de daaropvolgende eeuw. In het westen behaalde de achter-achterkleinzoon van El Cid, de Castiliaanse koning Alfonso VIII, de definitieve overwinning op de Mohammedanen bij Las Navas de Tolosa in 1212 en zijn kleinzoon Sint-Ferdinand III dreef alle Moren, behalve die in de bergen van Grenada, terug naar Afrika. In de opmars van het christendom hebben maar weinigen zo’n erfenis nagelaten.
Dit artikel was eerder gepubliceerd op tfp.org en is geschreven door Jeremy Wells. De Nederlandse vertaling verscheen eerst op de website Cultuur onder Vuur van de stichting Civitas Christiana. We hebben deze vertaling met toestemming van de stichting overgenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *