© BELGA

“Gedaan met Vivaldi, gedaan met de hardwerkende Vlaming uit te persen en uit te lachen, gedaan met besturen zonder Vlaamse meerderheid.” Met een vlammende speech vuurde Bart De Wever zijn troepen aan, op 42 dagen van de verkiezingen, in het Capitole in Gent. Daarmee heeft ook de N-VA, als laatste, haar verkiezingsprogramma vastgelegd.

Bron: BELGA

De Wever stuurt zijn troepen nadrukkelijk weg van het thema migratie, waar grootste concurrent op rechts, Vlaams Belang, op surft. Ook Vlaamse thema’s worden ondergesneeuwd. Het moet gaan over de budgettaire toestand van het land en een verlaging van de belastingen. Het verkiezingscongres begon dan ook met een videoreportage waarin mensen klagen over de hoge lasten, daarin bijgestaan door een analyse van Herman Matthijs, professor Economie aan de UGent. De Wever had het even later alleen maar binnen te koppen. “Niemand hogere belastingen dan de werkende in dit land. Niemand ter wereld! De hardwerkende Vlaming is met kop en schouders de meest gepluimde kip van allemaal.”

De N-VA vindt zich heruit als de partij tegen belastingen. “Waar gaat al dat geld dan eigenlijk naartoe? Welnu, het Vivaldi-beleid heeft een enorme transfer georganiseerd van werkenden naar niet-werkenden, niet toevallig de grootste kiezersgroep van de Parti Socialiste.” Daarbij citeerde De Wever een Vlaamse klassieker: “Nooit heeft Juul Kabas harder geklonken: het zijn zotten die werken. Nergens in de hele ontwikkelde wereld is het verschil tussen werken en niet werken intussen financieel kleiner dan bij ons.”

LEES OOK. Waarom Sammy Mahdi en Georges-Louis Bouchez nu samen in zee willen: “Dit is vervelend voor de Vlaams-nationalisten”

De Wever maakte ook duidelijk dat een stem voor Vlaams Belang een verdoken stem is aan een verderzetting van Vivaldi, gezien die partij niet meespeelt federaal. “Feitelijk zijn er maar drie keuzes. Kies voor een Vivaldi-partij en u krijgt de hoofdweg naar Vivaldi 2. Kies voor een extreme partij en u krijgt de omweg naar Vivaldi 2. Kies voor de N-VA en u krijgt een broodnodige kentering.”

Hij herhaalde nog eens zijn gooi naar het premierschap. “Als de N-VA een sterk mandaat krijgt van de Vlaamse kiezer, dan zal de N-VA mee besturen. Dan ben ik kandidaat om de volgende federale regering zelf te leiden.”

 • Twee procent op de één procent: we voeren een miljonairstaks in van twee procent op nettovermogens boven de vijf miljoen euro (en van drie procent op de vermogens boven de tien miljoen euro). Daarmee belasten we de top één procent rijksten  
 • Om de taks te innen, breiden we Tax-on-web uit met een Fortune-on-web. Daar kunnen multimiljonairs de gegevens over hun vermogen aanvullen 
 • We verlagen de belastingen op lage en middeninkomens door een tweeledige hervorming van de personenbelasting: we globaliseren de inkomsten en maken de belastingen progressiever 
 • We voeren een belasting in op de woekerwinsten van banken, energie- en voedingsreuzen 
 • We verlagen de btw op basisproducten naar 0 procent 

 • Een grondige fiscale hervorming. Die verlaagt de belastingen op arbeid en vereenvoudigt de fiscaliteit. Als belastingen slim in elkaar zitten, hoeven we er minder te betalen 
 • De lasten op arbeid verlagen zodat iedereen meer netto overhoudt, in het bijzonder de lage en middelhoge lonen 
 • Fiscaal onderscheid tussen inkomsten uit arbeid en inkomsten uit kapitaal wegwerken. Een euro is een euro, die belasten we op dezelfde manier 
 • Bestaande effectentaks uitbreiden naar een progressieve miljonairsbelasting op het totale nettovermogen. Vermogens onder de 2,5 miljoen zijn onbelast 
 • Als koploper een ambitieuze financiële transactietaks invoeren. De heffing ontmoedigt speculatieve handel en draagt bij tot de financiële stabiliteit 

 • De verlaging van de belastingschijf van 40% naar 30% 
 • In een tweede fase: de verlaging van de belastingschijf van 45% naar 40%  
 • In een derde fase: de verhoging van de ondergrens van de hoogste belastingschijf naar 61.000 euro per jaar 
 • Een blijvende verlaging van btw op basisbehoeften naar 6% (verse voeding, water, gas, elektriciteit) 
 • Een permanente btw-verlaging op de verkoop van alle niet-alcoholische dranken in de horeca 

 • Inspectiediensten moeten focus verleggen van controle van formaliteiten bij bonafide bedrijven naar gerichte controles op malafide bedrijven 
 • Economische subsidies zoveel mogelijk omzetten in een Vlaamse korting op de vennootschapsbelasting 
 • Schrappen 45%-schijf personenbelasting 
 • Implementatie van Europese bigtechbelasting 
 • Verlaging van erfbelasting en zelfs schrappen als het gaat tussen partners 

 • De lasten op arbeid moeten omlaag met een grootschalige fiscale hervorming  
 • De belastingvrije som moet verhoogd worden naar het niveau van het leefloon voor een alleenstaande, de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid geschrapt  
 • Verlagen van de belastingtarieven van 25, 40, 45 en 50% met 5 procentpunten  
 • Inkomsten uit vermogen moeten evenwichtig belast worden 
 • De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen: een digitale belasting moet internetbedrijven en internationale ondernemingen doen bijdragen   

 • Er moet een inkomens- en vermogenskadaster komen. Om zo iedereen eerlijk te laten bijdragen en om sociale voordelen automatisch toe te kennen 
 • Er moet een grote fiscale hervorming komen, met een tax shift van lasten op arbeid naar lasten op vermogen en een focus op de lage en middeninkomens. Het hogere nettoloon moet op termijn andere verloningsvormen doen verdwijnen, zoals salariswagen of aandelenopties 
 • Huurinkomsten moeten worden belast op basis van de reële huurinkomsten 
 • Banken moeten deftige spaarrentes geven. De minimale spaarrente moet omhoog, desnoods bij wet. En het verschil tussen de basisrente en de getrouwheidspremie moet weg 
 • Er komt een structurele overwinstbelasting, een Europese financiële transactietaks om speculeren te ontmoedigen, de internationale minimumbelasting moet van 15 naar 25%, en de effectentaks op vermogens hoger dan 1 miljoen euro wordt verdubbeld 

 • Over een grote fiscale hervorming wordt al jaren gepalaverd. Het is tijd om ze door te voeren. Daarbij zien we als eindresultaat een fors lagere belastingdruk. Iedereen die werkt of wat meer gaat verdienen, moet daar netto meer aan overhouden 
 • In afwachting van die hervorming, die geleidelijk moet gebeuren, zal de volgende regering als eerste beslissing meteen een stevige belastingvermindering doorvoeren via het belastingvrij maken van de eindejaarspremie 
 • We verlagen de vennootschapsbelasting voor alle kleine en middelgrote ondernemingen door de laagste schijf uit te breiden van 100.000 euro naar 200.000 euro
 • We laten de tarieven in rechte lijn verder dalen voor kleine erfenissen en voorzien in een volledige vrijstelling voor de langstlevende echtgenoot of wettelijke samenwonende partner, en voor inwonende minderjarige kinderen 

Door NieuwsBlad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *