De mysterieuze rundersterfte die in het weekeinde in Kansas, VS, heeft plaatsgevonden – volgens de geruchten zouden het er nu meer dan 10.000 zijn – heeft de traditionele verklaringen getrotseerd. Het officiële verhaal is dat de hoge hitte het vee gedood heeft, maar ik heb nu persoonlijk met twee eigenaars van vee in Texas gesproken die mij allebei bevestigd hebben dat het officiële verhaal onzin is. Koeien sterven niet in één keer van de hitte, bevestigden zij mij. Wanneer hoge hitte koeien doodt, sterven ze langzaam, verspreid over vele dagen, en niet allemaal tegelijk, schrijft Mike Adams.

En dit is niet de eerste keer dat het heet is in Kansas, zo blijkt. Het lijkt wel of iedereen vergeten is dat het elke zomer heet wordt in het Midwesten.

Andere mogelijke verklaringen voor de massale sterfte zijn sabotage of massale vergiftiging, en ook de mogelijkheid dat de veeboeren plotseling vergeten zijn deze koeien water te geven. Maar dat lijkt zeer onwaarschijnlijk, gezien de zeer hoge dollarwaarde van 10.000 stuks vee. Gezien de hoge prijzen voor rundvlees vandaag, zou dat neerkomen op verscheidene miljoenen dollars aan financiële verliezen voor deze veeboeren. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat zij gewoon vergeten zijn water te geven.

NASA waarschuwt voor het ontstaan van “scheuren” in de magnetosfeer en de ozonlaag, waardoor intense, dodelijke zonnestraling door die barrières heen kan stralen, en zo uitstervingen op aarde kan veroorzaken

Er duikt nu een andere verklaring op, die misschien het juiste antwoord geeft. Gisteren interviewde ik David DuByne van de Mini Ice Age Conversations podcast. Zijn kanaal is ook bekend onder de naam “Adapt 2030.” Hij onthulde dat de magnetosfeer van de Aarde aan het verzwakken is, wat deel uitmaakt van een natuurlijk proces van magnetische poolomwenteling dat al minstens honderd keer heeft plaatsgevonden dat wij weten.

Als de magnetosfeer verzwakt – in combinatie met de afbraak van de ozonlaag – kunnen natuurlijke krachten “breuken” of gapende gaten veroorzaken in de afscherming die de aarde normaal beschermt tegen UVB-stralen die van de zon afkomstig zijn. UVB-stralen en andere elektromagnetische golven met een kortere golflengte, zijn zo gevaarlijk voor het leven op het aardoppervlak, dat zij de schuld krijgen van de gebeurtenissen op uitstervingsniveau (ELE) die volgens wetenschappers de Neanderthalers hebben uitgeroeid. (Zie bronnen hieronder.)

De massale sterfte van vee in Kansas, met andere woorden, zou een vroeg waarschuwingssignaal kunnen zijn dat de magnetosfeer van de aarde het laat afweten naarmate de magnetische omkering versnelt. Als dit proces versnelt, zou de zonnestraling nog jarenlang op willekeurige tijden en plaatsen “doodsstralen” op het aardoppervlak kunnen laten neerdalen.

Hier is mijn interview met David DuByne, gisteren opgenomen, waarin wij dit en meer bespreken:

NASA deskundigen spreken over Aarde “zonder leven zoals wij dat kennen” door doorbrekende zonnestraling

Van Science.NASA.gov:

De magnetosfeer is een doorlaatbaar schild. De zonnewind zal op gezette tijden een verbinding maken met de magnetosfeer, waardoor deze gedwongen wordt zich opnieuw te configureren. Hierdoor kan een scheur ontstaan, waardoor energie in onze veilige haven kan stromen. Deze breuken openen en sluiten zich vele malen per dag of zelfs vele malen per uur. De meeste zijn klein en van korte duur; andere zijn groot en blijvend. Als het magnetisch veld van de Zon zich op deze manier met dat van de Aarde verbindt, begint het vuurwerk.

In datzelfde artikel wordt onthuld dat “het leven zoals wij dat kennen” niet op het aardoppervlak zou bestaan als deze krachtige energiestralen van de zon routinematig de oppervlakte zouden kunnen bereiken:

Eftyhia Zesta van het Geospace Physics Laboratory van het Goddard Space Flight Center van de NASA merkt op: “Als er geen magnetisch veld zou zijn, zouden wij misschien een heel andere atmosfeer overhouden zonder het leven zoals wij dat kennen.”

Een andere NASA pagina van EarthObservatory.NASA.gov bevestigt ook dat UVB stralen die het aardoppervlak zouden bereiken catastrofale gevolgen zouden hebben. “Het leven zoals wij dat kennen zou niet bestaan,” zegt het artikel. “Wetenschappelijke bezorgdheid over de aantasting van de ozonlaag in de bovenste atmosfeer heeft geleid tot uitgebreide inspanningen om de mogelijke schade aan het leven op aarde als gevolg van verhoogde niveaus van UV-B-straling te beoordelen.”

Ben Davidson is de oprichter van SuspiciousObservers.org, een website die de verzwakkende magnetosfeer van onze planeet behandelt. Ik heb hem al eerder geïnterviewd en hoop dat nog eens te doen. Zie mijn recente interview met hem hier:

Hij publiceert een verwante website, MagneticReversal.org genaamd, die de volgende feiten over de magnetosfeer van de aarde opsomt:

1) De zuidpool heeft Antarctica al verlaten en de noordpool raast over de arctische oceaan.

2) “De magnetische polen van de aarde maken zich klaar om om te draaien.” – Missiemanager, SWARM/ESA

3) Het magnetisch veld begon in 1600 te verzwakken.

4) Het magnetisch veld verzwakte 10% van de jaren 1800 tot 2000.

5) Het magnetisch veld van de aarde was 5% per eeuw aan het verzwakken, maar verzwakt nu 5% per decennium.

6) Het magnetisch veld blijft snel verzwakken.

7) Magnetische omkeringen kunnen in minder dan 100 jaar optreden.

8) Magnetische omkeringen leiden tot uitstervingen. Dit werd onlangs bevestigd door het #1 tijdschrift voor geofysica.

9) Magnetische omkeringen kunnen Bijbelse overstromingen veroorzaken.

Er is ook een kanaal op YouTube, Magnetic Reversal News genaamd, dat over dit alles een heleboel goede inhoud heeft. Wij hopen dat zij hun hele videocollectie op Brighteon zullen spiegelen, voor het geval YouTube besluit om alles te wissen:

https://www.youtube.com/c/MagneticReversalNews

Gebeurtenissen op uitstervingsniveau terug te voeren op verzwakking van de magnetosfeer en “breuken” in het beschermende schild van de aarde door zonnestraling

Het wetenschapsblad AGU heeft onder Review of Geophysics, gedateerd 29 mei 2019, een belangrijk artikel gepubliceerd van de hand van J. E. T. Channell. Het artikel is getiteld, “The Role of Geomagnetic Field Intensity in Late Quaternary Evolution of Humans and Large Mammals.”

Het stelt in wezen dat een verzwakking van de magnetosfeer van de Aarde het mogelijk maakt dat intense zonnestraling doorbreekt en het aardoppervlak bereikt, waardoor gebeurtenissen van uitstervingsniveau bereikt worden. Als u dit liever in de taal van de wetenschappelijke studie leest:

De ondergang van de Neanderthalers op ~41 ka kan nu nauw verbonden worden met het intensiteitsminimum dat met de magnetische excursie van Laschamp gepaard gaat, en de overleving van anatomisch moderne mensen kan toegeschreven worden aan verschillen in de arylkoolwaterstofreceptor die een sleutelrol speelt in de evolutionaire reactie op UVR flux… Fossiele en mestschimmelbewijzen voor de ouderdom van de Late Kwartaire uitsterving in Noord-Amerika (en Europa) vallen samen met een prominente afname van de intensiteit van het geomagnetisch veld op ~13 ka. De fylogenie op basis van het mitochondriaal DNA en de Y-chromosomen van de moderne mens over de laatste ~200 kjr levert knooppunten en splitsingen in de evolutie op die overeenkomen met de minima van de geomagnetische intensiteit, hetgeen de stelling ondersteunt dat UVR die het aardoppervlak bereikt de evolutie van de zoogdieren beïnvloed heeft, waarbij de plaats van uitsterving bepaald wordt door de geometrie van de afbraak van stratosferisch ozon.

Nogmaals, om samen te vatten, deze conclusie stelt dat in de gebieden waar de magnetosfeer van de Aarde voldoende verzwakt was, intense zonnestraling doorbrak en het aardoppervlak bereikte, waardoor grote aantallen levende wezens gedood werden, en zelfs uitsterving veroorzaakte in het gebied dat door deze “breuk” getroffen was.

In feite zegt deze studie dat de opkomst van de moderne mens een direct gevolg was van dit verschijnsel dat de Neanderthalers wegvaagde. De “magnetische excursie van Laschamp” verwijst simpelweg naar één van de bekende magnetische poolomkeringen die in de geschiedenis van de aarde hebben plaatsgevonden.

Is dit wat al het vee in Kansas gedood heeft? Is er iets groters op komst?

Wanneer wij dit alles begrijpen, hebben wij nu een plausibele verklaring voor wat het vee in Kansas gedood kan hebben. Dit is geen bewijs, maar het is een plausibele verklaring die strookt met bekende fysica en zonneverschijnselen.

Zoals ik in mijn podcast hieronder bespreek, geloof ik dat de globalisten op de hoogte zijn van een naderende kosmische gebeurtenis die de planeet Aarde bedreigt, en zij houden deze informatie voor de mensheid achter, terwijl zij voedsel, munitie en andere voorraden inslaan in enorme ondergrondse steden, tunnels en bunkers.

Deze gebeurtenis zou eenvoudigweg een magnetische poolverschuiving kunnen zijn, die het aardoppervlak tijdelijk zou blootstellen aan intense, dodelijke straling, die elk dier of elke persoon die geen schaduw zou kunnen vinden, zou doden. Dit zou een groot deel van de mensheid dwingen te schuilen of ’s nachts te werken, en het zou uiteraard de wereldwijde voedselvoorziening doen instorten.

De globalisten bereiden zich voor om ondergronds te overleven, terwijl het aardoppervlak wordt uitgewist via oorlog, honger, economische ineenstorting, sociale chaos en mogelijke zonnegebeurtenissen. Ik heb dit uitvoerig besproken in een podcast van 12 minuten, getiteld: “De komende OORLOG na de Apocalyps tussen onderwereldbewoners en OPPERVLAKTE BEWONERS.” Luister hier:


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

KLIMAAT DOSSIER

Vogels wereldwijd aangetast door 5G elektromagnetische golven

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: