x

Over menselijk-mentale processen

bij de 911-aanslagen

2019 © WantToKnow.nl/be
x

Professor Dr. David Griffin (1939) heeft zich vastgebeten om zijn vaderlandslievende rol te vervullen. Door de Waarheid rondom 911 boven tafel te krijgen.

Een van de meest erudiete onderzoekers van het hele 9/11-fenomeen, is professor dr. David Ray Griffin. Deze gepensioneerde hoogleraar besteedt bijna al zijn tijd aan het oprecht en uiterst grondig bestuderen van de 9/11-feiten en -onderzoeken. En op basis van vele, vele duizenden uren studie, is hij tot de onwrikbare conclusie gekomen, dat de officiële versie van de Amerikaanse regering een complete farce is. Inderdaad, een complot..!
Een vervalsing van datgene dat je als de werkelijke gebeurtenissen kunt benoemen en een camouflage om de agenda áchter deze aanslagen te verbergen. Dr. Griffin is inmiddels de auteur van een hele stapel, goed gefundeerde boeken over de achtergronden van de aanslagen van 9/11.

Het bijzondere is, dat Griffin tijdens het schrijven van die boeken en de presentaties ervan, één essentieel gegeven ontdekte, dat feitelijk van wezenlijk belang is. Een gegeven, waar je zelf ook mee te maken zult hebben. Namelijk het feit, dat de gruwelijke gebeurtenissen van die 11e september 2001, voor velen té groot zijn, om ze (mentaal) te kunnen verteren.. Kun jij je dat voorstellen..?

Dat de aanslagen niet alleen voor een regelrecht trauma hebben gezorgd in het collectieve bewustzijn van de wereldbevolking, maar dat ze ook individueel werden ervaren, als een zeer bedreigende situatie. Stel je voor, dat je leven z’n dagelijkse loop heeft, en dat dan ineens zo’n heftige aanslag op Tv is..! Het dagelijkse leven voelt meteen fundamenteel anders en dingen zullen feitelijk nooit meer zijn wat ze waren. Maar je realiseert je dat eigenlijk niet op dat moment..

Je loopt rond, wazig, zoals na een auto-ongeluk of andere heftige gebeurtenis/nieuwsbericht. Terrorisme werd vanaf toen ervaren als iets, dat zomaar je leven kon binnen stappen en is sindsdien niet meer weg te denken uit onze samenleving. En dan zijn we beland, bij de té vaak onderschatte factor in het hele 911-verhaal:

De mentale component van 911
Mensen zijn bijzondere wezens en één van de bijzondere eigenschappen van het menselijk lichaam is het ‘zelfhelende vermogen’. Denk maar eens aan een wond die vanzelf heelt door een mooi korstje, dat er uiteindelijk af valt. Dat herstellingsvermogen zorgt niet alleen voor genezing van het fysieke lichaam, maar heeft ook zijn uitwerking op de geest. Want ook ons mentale lichaam heeft deze vaardigheid. Het vermogen dat het mogelijk maakt voor de mens, om té heftige traumatische ervaring uit de geest te blokken en zodoende te ‘relativeren’. Niet dat ie vergeten wordt, maar de diepe emotionele wond is ervan losgemaakt.

Hierdoor kan een dergelijke traumatische gebeurtenis minstens tijdelijk gestald worden in het onderbewustzijn, om mogelijk pas later, bij stukjes en beetjes tot het bewustzijn door te dringen. Waardoor je er dan langzaam aan kunt wennen en er uiteindelijk mee kunt leren leven.  Het was precies dát wat Dr. David Griffin in de gaten kreeg.

Dat als hij met mensen sprak over het mogelijke valse-vlag-karakter van deze 9/11-aanslagen, bijna géén van zijn gesprekspartners erin slaagde met een volledig ‘open mind’ naar de 911-feiten te kijken die hij hen presenteerde. En ‘dus’ moesten/moeten die feiten worden genegeerd en ‘rationeel ontkend’ worden. Ze vormen anders een té grote bedreiging voor een veel pijnlijker waarheid..

Met andere woorden:
mensen kúnnen de waarheid
achter het hele 911-fenomeen, gewoon niet geloven!

Kijk naar de quote hierboven van Mark Twain..! De door Griffin getoonde FEITEN tonen namelijk een volledige en essentieel ‘andere’ waarheid. Een waarheid die niet alleen de oude traumatische wond van de aanslag weer open rijdt, maar deze ook nog eens veel dieper/pijnlijker kan maken. Want je begrijpt ineens dat het officiële verhaal rondom 9/11 een farçe is. Of, met andere woorden, dat we met z’n allen volledig in een diepe, fundamentele leugen verzeild zijn geraakt. Dat onze leiders, op wie we al ons vertrouwen hadden gevestigd, ons tot op het bot bedrogen hebben. Ongelooflijk nietwaar..

Over trauma gesproken
Stel je voor dat je al 18 jaar in de veronderstelling bent dat die man op dat ezeltje met een laptop op schoot in de Afghaanse bergen, daadwerkelijk het zwaarst bewapende, machtigste land ter wereld wist te treffen. Zoals dit ‘officieel bevestigd’ is door het onderzoek van de Amerikaanse overheidscommissie en klakkeloos overgenomen is, door bijna alle regeringen over de hele wereld. Dat de oorlogen in Irak en Afghanistan dáárom zijn gevoerd, oorlogen waarvan we het verloop allemaal kennen.

Dat je dus nu ‘ineens’ geacht wordt dit volledige Osama Bin Laden-verhaal in de vuilnisbak te kieperen. Kletskoek en eigenlijk volledig bedorven kletskoek  Dat deze oorlogen op valse gronden gevoerd zijn… Dan is het ‘alternatieve’ verhaal domweg te groot en té traumatisch om te bevatten! En, daar komt er ook nog eens een ander aspect bij: stel je voor dat degenen die wérkelijk achter deze aanslagen zitten, ook nog eens heel geraffineerd, nou juist dit menselijke, mentaal-psychologische aspect hebben ingecalculeerd!

Dat de echte schuldigen dus simpelweg gebruik maken van deze psychologische kennis over het menselijk brein. Dat ze erop rekenen dat deze traumatische gebeurtenissen uit het bewustzijn worden geblokt. Dat mensen bij dit soort heftige gebeurtenissen zich al snel tot de ‘autoriteiten’ richten, om van hén te horen wat er echt is gebeurd. In plaats van zich er ZELF in te (gaan) verdiepen.. Dezelfde mensen smeekten al snel -ook impliciet- dat deze overheid hen goed moest gaan ‘beschermen’ tegen het geboefte dat achter de aanslag(en) zat.

En daar deed president George W. Bush vervolgens een schepje op met zijn megafoon op de puinhopen van de WTC-torens.. Door te roepen dat hij de daders uit hun grotten zou gaan roken.. Feitelijk heel sluw de mededeling laten klinken, dat HIJ in ieder geval NIET DE DADER was..! Hoor je de aangereikte VALSE ‘waarheid’.. ? Met andere woorden: de werkelijke daders hebben de leugens rondom deze zaak zó opgeblazen, dat het niet in je opkomt om überhaupt te twijfelen aan de ‘officiële 9/11- versie’. Kijk naar de VOLKOMEN BIZARRE HOUDING van Bush jr. waarbij het kennelijk gepast vindt, de popie-jopie uit te hangen, de gevierde jongen. Deze man is niet verrast door deze aanslagen, deze man weet meer.. Wie heeft dit verhaal bedacht met deze megafoon..?

[embedded content]

Bekijk in dit verband ook het verhaal eens van het paspoort van één van de kapers, dat in New York op straat gevonden werd, onderaan de ingestorte WTC-torens. Het wordt gepresenteerd als waarheid en aldus ‘aangenomen’, omdat mensen het té erg, te groot vinden, om het als een leugen te zien. En roepen dan naar elkaar, áls het al ter sprake komt: ‘Zoiets verzin je niet!’.. Nou zoiets verzin je DAAROM dus wel..!! Misschien mogen we dit ook met een ander sprookje illustreren? Een sprookje dat dan weer veel weg heeft van WAARHEID..!

Loopt de keizer in feite in zijn blote kont..?

De Nieuwe Kleren van de Keizer
Je kent het verhaal van deze keizer, die het kleermakertje geloofde, toen hij sprak over een unieke draad, waarmee een prachtige stoffen geweven was, die zó fijn was, dat maar weinigen hem konden zien. In dit sprookje van Andersen is het uiteindelijk het jongetje op het marktplein, dat in al zijn kinderlijke onschuld deze leugens van de manipulerende kleermaker, de maker van de nieuwe kleren van de koning, ontmaskert.

Alle dorpsgenoten op het plein geloven het verhaal van de ‘bijna onzichtbare stof, waarvan de nieuwe kleren gemaakt zijn’. Een geloof dat zelfs door de zichtbaar naakt lopende keizer niet kan worden ongedaan gemaakt.. Totdat dat éne jongetje, volledig wel zijn waarneming vertrouwd; sterker nog: er niet eens aan twijfelt.. Dat jongetje roept luidkeels dat de keizer in zijn blote kont loopt…

En dan.. De illusie wordt verbroken! Herken je de overeenkomst? Mensen nemen een waarheid aan van een autoriteit, die de kwalificatie ‘autoriteit’ totaal niet waard is. Ze aanvaarden het verhaal van een manipulatieve autoritaire figuur, die iets heel anders van zins is… Sterker nog: deze ‘autoriteit’, de politici die al deze macht van het volk krijgen aangereikt, zijn ZELF DE SCHULDIGEN van deze aanslag..!

‘Complottheorie’
‘Complottheorie’ is de term die gebruikt wordt door dezelfde politici, om de oppositie te ontkrachten. Een veel gehoorde mening in de reguliere media komt met de complotheorieën aanzetten:

“Je kunt het hele alternatieve 911-verhaal gevoegelijk bij het oud papier leggen, het is niet meer dan een verzinsel van een stelletje complotdenkers.”

Tja, die ‘complotdenkers’ zijn volgens deze gedachte kennelijk mensen, die er vreugde in scheppen achter elke officiële gebeurtenis een ander verhaal te verzinnen en dát verhaal vervolgens uit te dragen. Het zijn mensen die het kennelijk niet om de waarheid gaat, maar om de ‘samenzwering’ als fenomeen. Als invulling van hun dagelijkse leven zwaaien zij met ‘samenzweringen’. Zoiets als: “Kijk, ik heb er wéér een gevonden.” Wist je dat er al een leerstoel is in Amsterdam aan de VU over ‘complottheorieën’…? (HIER)

Door middel van deze denigrerende kwalificatie en woorden wordt de indruk gevestigd dat de inhoudelijke argumenten en de uren en uren aan onderzoek maar één doel hebben. Namelijk het, gelardeerd met argumenten, aanvallen van de officiële theorieën. Zo ook op de officiële samenzweringen. Dit alles louter en alleen om onrust te stoken. Alsof ‘complotdenker’ een soort beroep is, een fascinerende vrije-tijds-besteding, waarin je je lekker kunt uitleven tegen de overheid. Daarbij volledig over het hoofd ziend dat het 9/11-Osama bin Laden-verhaal natuurlijk óók een complottheorie is!!

De term ‘complotdenker’ is een zeer onterechte kwalificatie voor iemand als dr. David Ray Griffin, die met ziel en zaligheid, vanuit zijn diepe gevoel van patriottisme, intensief en toegewijd zijn werk doet. In dat verband getuigt ook zijn laatste, fenomenale boek ‘9/11 Unmasked’ daar weer van..! Kijk eens naar de enorme hoeveelheid research die deze gepensioneerde professor heeft gedaan, vastgelegd in deze serie boeken met de aanslagen van 11 september 2001 als onderwerp.

De jongens van de CIA
Iets wat ik nog graag toevoeg, is het verhaal over het ontstaan van het woord ‘conspiracy-thinking’. Het denken in termen van samenzweringen, is bedacht door… de CIA. Het is in officiële stukken terug te vinden in teksten rond het onderzoek van de moord op John F. Kennedy (JFK), waarbij de CIA zich in 1967 ‘druk maakte’ over het ongeloof over de officiële ‘waarheid’ omtrent de aanslag. Het corrupt-rammelende ‘Warren Report’ had immers duidelijk gemaakt dat Lee Harvey Oswald de dader van de moord was. En zo moest het blijven, geen ruimte voor andere (waarheids) versies..

In een memo met de titel ‘Countering Criticism of the Warren Report’ (‘De kritiek op het Warren Rapport onderuitgehaald’, vertaling) werd de term ‘conspiracy theorist’ voor het eerst door de CIA genoemd. Als ‘wapen’ om de mensen te bestrijden die de officiële versie van de moord op Kennedy ook maar een beetje durfden te betwijfelen. Wat natuurlijk weer betekent, dat de CIA deze waarheid JUIST NIET aan de oppervlakte wilde hebben..!

Maar ook in algemene zin, is ‘conspiracy’ of ‘samenzwering’ een term om iedereen die überhaupt vragen durft te stellen over de geheime activiteiten en programma’s van de Amerikaanse overheid, een vernederend label op te plakken. Nogmaals, het verhaal Osama Bin Laden is toch ook een samenzwerings’theorie’.. Want de werkelijke waarheid hebben wij nog niet officieel gepresenteerd gezien..!

Tot slot, last but not least
Bij dit onderwerp komt met name één aspect sterk naar voren. Een aspect dat bij gebeurtenissen als 9/11 in deze tijd steeds vaker naar voren komt en steeds STERKER ook zal komen. En dat aspect ben JIJ, de lezer, de luisteraar, de kijker, degene voor wie de berichten in de media bedoeld zijn… Het is allemaal om jou te doen. Jouw stem en jouw steun aan de leugens en de manipulaties die door de media verteld worden, zijn voor de manipulatoren essentieel. Door jouw steun, krijgen de leugens een geloofwaardig fundament.

Kijk nog maar eens naar het geweldige sprookje van Andersen! Leiders hebben de steun van het volk nodig. En zij doen er alles voor om deze steun, links of rechtsom in de wacht te slepen, via leugens of via waarheid. Helaas is het zo dat de manipulatieve krachten nog steeds met het geloof en applaus van velen beloond worden voor hun daden en veelal ongestraft hun leugens en mensonterende activiteiten kunnen voortzetten. En ja, jij bent degene die daar verandering in kan brengen.

Want besef dus heel goed dat jij er dus wel degelijk toe doet, ook al zou je menigmaal het gevoel kunnen hebben, slechts ‘een van de vele, vele onbekenden’ te zijn, in dit verhaal. Maar zo is het NIET. Spreek erover, in alle rust en vooral met een Open Mind, waarin het gezonde verstand mag prevaleren..! Neem je verantwoordelijkheid, want die vloeit rechtstreeks voort uit je gevoel van betrokkenheid.

Zoals wij onze verantwoordelijkheid hebben opgepakt en deze ANDERE KRANT maakten!

Dit artikel werd ook geplaatst in De Andere Krant,
in een speciale
911-uitgave in 2019

Source: wanttoknow.nl

(Visited 38 times, 1 visits today)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: