Maandag heeft Cristian Terheș, lid van het Europees Parlement, een spervuur van indringende vragen gesteld aan Stéphane Bancel, CEO van Moderna, en Iskra Reic, vicevoorzitter van AstraZeneca voor Europa en Canada.

Hij vroeg hen of hun bedrijven zelf de DNA-sequentie van het SARS-CoV-2-virus hadden ontcijferd; of zij hadden getest of hun vaccins de verspreiding van het virus tegenhielden; of er deelnemers aan de proeven met vaccins waren overleden; en, over de schadeloosstellingen en “geheime” contracten die zij met regeringen hadden gesloten.

Terhes stelde deze vragen rechtstreeks aan de twee tijdens een zitting van het Speciaal Comité van de Europese Unie (“EU”) voor de Covid-19 pandemie. In april heeft het pas opgerichte comité Kathleen van Brempt tot voorzitter gekozen. De vergadering van het comité met de farmaceutische bedrijven vond plaats op 5 september en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van Gilead Sciences, Sanofi, AstraZeneca, en Moderna.

Hij plaatste een videoclip van 8 minuten, hieronder opgenomen, van zijn vragen en de antwoorden van de vertegenwoordigers van het bedrijf op zijn Facebook-pagina met het volgende commentaar [Roemeens-Engels met behulp van Google translate met enige bewerking]:

De vertegenwoordigers van Moderna en AstraZeneca zeiden in hun antwoorden dat zij vaccins produceerden op verzoek van de staten/overheden die hen vroegen om de vaccins snel te maken. En dus vroegen zij om bescherming, vrijwaring, van de betaling van schadevergoeding voor mogelijke schade.

“Wat de aansprakelijkheid betreft – zoals alle fabrikanten hebben gedaan – wilden wij, sorry, de regeringen wilden een snelle goedkeuring van een vaccin. En dus was het voor de voorwaardelijke goedkeuring belangrijk dat wij enige garanties kregen in termen van schadeloosstelling, want wij kunnen geen cake hebben en hem ook opeten. We wilden het vaccin snel hebben zonder de fabrikanten de tijd te geven om langetermijnstudies uit te voeren, gezien de aard van een pandemie,” aldus Stéphane Bancel, CEO van Moderna.

“De aansprakelijkheidsclausule is besproken en overeengekomen met veel regeringen over de hele wereld, omdat iedereen wilde zien hoe we de ontwikkeling en de levering van het vaccin konden versnellen. En nogmaals, zoals ik al zei is dat iets dat in noodsituaties als een standaardpraktijk wordt beschouwd en dat iedereen beschermt en ondersteunt om zo snel mogelijk te handelen en hun uiterste best te doen voor de ontwikkeling of productie [van vaccins],” zei vice-voorzitter van AstraZeneca Iskra Reic.

Bancel gaf ook toe dat de bivalente boosters die onlangs in de VS zijn goedgekeurd, niet eerder op mensen zijn getest.

Een andere belangrijke verklaring van Bancel was dat de vaccins producten zijn op basis van een DNA-segment van het virus dat begin 2020 door de Chinese autoriteiten is verstrekt en niet het volledige DNA.

Aan het eind van de videoclip verklaarde Terhes zijn conclusies:

Moderna blijft het antwoord ontwijken op de vraag wanneer het de met de EU-lidstaten en de Europese Commissie ondertekende contracten volledig zal publiceren.

De producerende bedrijven erkennen dat zij niet genoeg tijd hadden om de vaccins te testen, en daarom hebben zij de regeringen om garanties gevraagd dat zij niet aansprakelijk zullen worden gesteld, hetgeen zij ook hebben gekregen.

Hoewel de vaccins niet voldoende waren getest, hebben de politici toch wetten aangenomen om de mensen te dwingen zich te laten vaccineren met dergelijke producten die snel werden geproduceerd, ook op hun verzoek

“Alles is gebeurd op basis van contracten die [tot op de dag van vandaag] niet openbaar zijn. Kortom, we zijn getuige van het grootste corruptieschandaal in de geschiedenis, waarvan de prijs ook het leven van mensen in gevaar brengt,” schreef Terheș in de beschrijving bij zijn videopost [Roemeens-Engels met Google translate].

Bijzondere commissie van de EU over de COVID-19 pandemie, 5 september 2022 (8 min) Ondertiteling is in het Nederlands in te stellen

U kunt de volledige zitting van het Speciaal Comité van de EU voor de COVID-19-pandemie HIER bekijken en HIER de briefingnota’s of “fact sheets” bekijken die elk van de farmaceutische bedrijven aan het comité heeft gegeven.

Transcript:
MEP Cristian Terheș: De eerste set vragen is voor zowel AstraZeneca en Moderna.

Dus de eerste vraag is: Ik zou graag de datum willen weten, als dat mogelijk is, wanneer u de volledige DNA-sequentie van dit virus heeft gedecodeerd of heeft u alleen vertrouwd op de sequentie die u van de Chinese overheid heeft gekregen.

Tweede vraag: Heeft u getest of de vaccins de verspreiding van het virus tegenhouden of niet? Want uit de gegevens blijkt duidelijk dat de producten de verspreiding van het virus niet tegenhouden.

Derde vraag: Zijn er mensen overleden tijdens de proeven op mensen? En zo ja, wat waren de ziektes waaraan ze overleden?

Ik heb een aantal vragen voor Moderna, voor Mr. Bancel.

U heeft hier verklaard dat u zich heeft gebaseerd op de sequentie die u van de Chinese overheid heeft gekregen toen u uw vaccin ontwikkelde.

Ik heb hier een antwoord van EMA, dat voor elk vaccin laat zien wat voor testen er zijn gedaan. In het geval van Moderna hebt u bijvoorbeeld gegevens verstrekt waaruit blijkt dat u deze vaccins sinds 2017, 2018, 2019 hebt getest. Dus hoe bent u in staat om deze vaccins toen te testen als we dit virus in december van 2019 ontdekten?

Tweede vraag: de contracten. U hebt hier gezegd dat deze contracten geheimen of vertrouwelijke informatie bevatten die uw belangen moeten beschermen. Nu de vraag die ik u stelde: hoe zit het met de belangen van ons en de belangen van de Europese burgers? Want dit is hoe sommige bladzijden uit het contract tussen Moderna en de Europese Commissie eruit zien.

Dus, ik vraag je, denk je dat dit eerlijk is voor ons allemaal? Praten over vaccins, over boosters, over medische producten terwijl we de clausules van deze contracten niet kennen. Dus, de directe vraag aan u, Mr. Bancel, is wanneer u de contracten die u zowel met de Europese Commissie als met de lidstaten van de Europese Unie hebt, volledig gaat publiceren?

Een andere vraag, de kwestie van de aansprakelijkheid. Onze collega hier stelde u een vraag over de passiva en u ontweek het antwoord op deze vraag. Mijn vraag is dus: waarom schuift u de aansprakelijkheden af op de staten en op de mensen die deze vaccins krijgen, en op mijn hoofd, en ik zeg op mijn hoofd, nadelige gevolgen, terwijl u alle winst krijgt? Niettemin, de bivalente boosters.

Dit is de laatste vraag. U zei net dat deze boosters werden aangevraagd door de Amerikaanse regering, die de boosters ook goedkeurde zonder proeven op mensen. Dus, ik vraag u, denkt u dat dit eerlijk is? Denkt u dat we de Europese burgers kunnen vragen zich te laten vaccineren met medische producten die niet naar behoren of helemaal niet op mensen zijn getest?

Dank u.

Kathleen van Brempt: Meneer Terhes, de volgende keer trek ik 40 seconden van uw spreektijd af.

Terhes: Met alle respect, het is een belangrijk onderwerp en de reden waarom ze hier zijn is om vragen te beantwoorden. En ik zie dat ze allemaal het beantwoorden van concrete vragen van mijn collega’s uit de weg gaan.

Van Brempt: Ja, maar het is ook respectvol voor uw ….

Terhes: Nou, ze moeten hier transparant zijn en tot nu toe zijn ze niet transparant geweest. Dank u wel.

Van Brempt: Ik begin bij de heer Bancel en dan kom ik bij mevrouw Reic. En graag een heel specifiek antwoord op de specifieke vragen, graag. Hartelijk dank.

Bancel: Dus, op de eerste vraag, zoals ik al eerder zei, ja, we gebruiken de sequentie van een virus gepubliceerd door de Chinese overheid die online was en getest door vele wetenschappers in academische laboratoria en overheidslaboratoria die we gebruiken voor het ontwerp van een vaccin.

U beweert dat een vaccin weinig doeltreffend is om infectie te voorkomen. Dat was in feite niet juist in het tijdvak 2021, toen het vooral om alfa en delta ging. Zoals u zich herinnert, hielden de vaccins zeer goed stand tegen infectie en, natuurlijk, ziekenhuisopname en overlijden, wat echt belangrijk was.

Wat er gebeurde was een verandering met Omicron. Zoals u weet, was het Omicron-virus een grote genetische afwijking van de oorspronkelijke sequentie uit China, en daarom moest het vaccin worden aangepast. Het goede nieuws voor de volksgezondheid is dat het vaccin zich zeer goed heeft gehouden tegen ziekenhuisopname en dat is, zoals we allemaal weten, prioriteit nummer één van deze vaccins.

Wat betreft de klinische proef van fase III: ik ben niet op de hoogte van sterfgevallen die zich tijdens de fase III van een klinische proef hebben voorgedaan.

U noemde het document van het EMA waar ik niet van op de hoogte ben. Maar het vaccin dat we eerder hebben getest, is wat ik in mijn vorige reeks antwoorden aan een van uw collega’s heb genoemd, namelijk: sinds 2015 doen we klinische proeven met onze vaccins. Dat is natuurlijk niet tegen SARS-CoV-2, want toen bestond het virus nog niet. Het was tegen griep, RSV en ook pandemische griepstam. Dus dat is waarom we in staat waren om validatie van een platform in een kliniek te krijgen.

Wat de aansprakelijkheid betreft – zoals alle fabrikanten hebben gedaan – wilden wij, sorry, wilden de regeringen een snelle goedkeuring van een vaccin. Voor de voorwaardelijke goedkeuring was het dan ook belangrijk dat wij enige garanties kregen in termen van schadeloosstelling, want wij kunnen geen cake hebben en hem ook opeten. We wilden het vaccin snel hebben zonder de fabrikanten de tijd te gunnen om langetermijnstudies uit te voeren, gezien de aard van een pandemie.

En dan de laatste vraag over het testen op mensen, zoals ik in de vorige reeks vragen heb beantwoord, het vaccin dat een voorwaardelijke goedkeuring heeft voor een bivalent boostervaccin tegen Omicron, dat vorige week in Europa is goedgekeurd, heeft wel een klinische studie ondergaan voor dit vaccin. Het vaccin in de VS niet. Maar die in Europa, daar waren testen op mensen.

Van Brempt: Dat is juist. Dank u.

Reic: Dus, ten eerste, om te proberen toe te voegen op het antwoord van de heer Bancel op uw vraag, mijnheer Terhes, kan ik zeggen dat, zoals u waarschijnlijk weet, ons vaccin is ontwikkeld op basis van het ChAdOx platform, het adenovirus vaccin dat al bestond als platform vóór Covid-19 en het voorbereidend preklinisch werk is gedaan in de Universiteit van Oxford.

Wat de aansprakelijkheid betreft, geloof ik dat, het spijt me te horen dat u niet tevreden bent met de antwoorden, maar ik denk dat we hier proberen zo transparant mogelijk te zijn. De aansprakelijkheidsclausule is besproken en overeengekomen met vele regeringen over de hele wereld omdat iedereen wilde zien hoe we de ontwikkeling en de levering van het vaccin konden versnellen. Zoals ik al zei, wordt dit beschouwd als een standaardpraktijk in noodsituaties, die iedereen beschermt en ondersteunt om zo snel mogelijk vorderingen te maken en hun uiterste best te doen wat betreft de ontwikkeling of productie. Ook is de vrijwaringsclausule alleen geldig voor bepaalde contractanten, alleen voor de pandemiefase.

Bron: RHODA WILSON 


Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

(Visited 56 times, 1 visits today)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: