De Britse auteur Aldous Huxley is vooral bekend om zijn boek ‘Brave New World’ uit 1932, dat model stond voor veel dystopische sciencefiction die daarop volgde. Brave New World werd geschreven tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, het hoogtepunt van een tijdperk van technologisch optimisme in het Westen. Huxley pikte dit optimisme op en creëerde de dystopische wereld van zijn roman om deze te bekritiseren, aldus de Britannica.

Maar wat waren precies Aldous Huxley’s opvattingen? Geloofde hij werkelijk in de noodzaak van een wetenschappelijke dictatuur? Een wetenschappelijk kaste-systeem? Waarschuwde hij de mensen werkelijk dat zo’n dystopie zou ontstaan als we onze koers niet corrigeerden of was het allemaal onderdeel van een massapsychologische conditionering voor wat als onvermijdelijk werd beschouwd en dat Huxley’s rol eerder was om de overgang naar een “dictatuur zonder tranen” zo veel mogelijk te “verzachten”?

Voordat we het gaan hebben over Aldous’ broer Julian Huxley, zal ik eerst een paar woorden zeggen over zijn vader Leonard.

In 1926 publiceerde Leonard Huxley zijn “Progress and the Unfit,” dat vervolgens werd gebruikt om de eugenetica beweging te promoten, waarvan H.G. Wells en Leonard’s zoon Julian uitgesproken fervente aanhangers waren. Leonard schreef ook positief over de opvattingen van zijn vader T.H. Huxley en die van Charles Darwin.

In zijn boek bespreekt Leonard hoe de moderne wetenschap alleen nog maar hoeft te kijken naar de onderlinge afhankelijkheid van lichaam en geest, dat het bestaan van de ziel door de moderne wetenschap in diskrediet is gebracht, en dat de voorwaarden voor verbetering van de menselijke conditie dus uitsluitend moeten berusten op het sociale en biologische.

Hij stelt verder dat de moderne maatschappij te lang heeft getolereerd dat er steeds meer zwakzinnigen bijkwamen, en dat zij zo een eeuwige last voor zichzelf heeft gecreëerd. Hij beweert dat geestelijke gebreken – variërend van crimineel gedrag, krankzinnigheid, lichamelijke misvormingen en vormen van geestelijke achterstand tot verslavingen als alcoholisme en gokken, dakloosheid, torenhoge schulden enz. enz. – moesten allemaal als erfelijke eigenschappen worden beschouwd.

Degenen die dergelijke ongewenste eigenschappen bezitten, moeten dus uit de samenleving worden verwijderd of gesteriliseerd. Hij erkent dat dergelijke maatregelen immoreel kunnen lijken, maar dat het alleen immoreel is wanneer dwang wordt uitgeoefend op personen met een “normale intelligentie”, voor degenen die als abnormaal worden beschouwd, niet in staat om de rede te gebruiken, gelden dergelijke normen van moraliteit niet. Dit gold ook voor wat beschouwd werd als de “lagere” rassen, waarbij T.H. Huxley uitgesproken was in zijn opvatting dat het “blanke ras” inderdaad het meest superieure ras van allemaal was en dat het “zwarte ras” tot de meest inferieure behoorde.

Met de “moderne wetenschap”, wat stond de “mechanica van gedwongen goed fokken” nog in de weg als de mensheid als niet verschillend van andere beesten zou worden beschouwd? En als men oordeelde dat wij geen ziel hadden, dan was de toepassing van de zogenaamde “moraal” voor interpretatie vatbaar of zelfs geheel irrelevant.

Julian Huxley (1887-1975), de oudere broer van Aldous, werd na zijn diensttijd in de Eerste Wereldoorlog Fellow aan het New College in Oxford, waar hij de functie van Senior Demonstrator aan het universitair departement Zoölogie bekleedde. In 1925 verhuisde hij naar het King’s College in Londen om te gaan werken als professor in de zoölogie. Al na twee jaar legde hij zijn leerstoel neer om voltijds voor H.G. Wells en zijn zoon G.P. Wells te werken aan “The Science of Life”.

Voor degenen die niet al te bekend zijn met de opvattingen van H.G. Wells, vind ik het toepasselijk een citaat te delen, uit een deel van zijn “nieuwe bijbel” trilogie, “Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress upon Human Life and Thought”, gepubliceerd in 1901:

“Het is duidelijk geworden dat hele massa’s van de menselijke bevolking, als geheel, inferieur zijn in hun aanspraak op de toekomst, ten opzichte van andere massa’s, dat hun geen kansen kunnen worden geboden of macht kan worden toevertrouwd zoals de superieure volkeren worden toevertrouwd, dat hun karakteristieke zwakheden besmettelijk zijn en schadelijk voor het beschavingsweefsel, en dat hun scala van onvermogen de sterken in verleiding brengt en demoraliseert. Hen gelijkheid geven is tot hun niveau zinken, hen beschermen en koesteren is overspoeld worden door hun vruchtbaarheid.”

Ik verzeker u, er is nog veel meer waar dat vandaan kwam.

The Science of Life’, dat ook deel uitmaakte van Wells’ “nieuwe bijbel”-trilogie, moest een populaire uiteenzetting geven van alle belangrijke aspecten van de biologie zoals die in de jaren twintig bekend waren. Het wordt gezien als de introductie van moderne ecologische concepten en benadrukte het belang van het behaviorisme en de Jungiaanse psychologie.

Helemaal aan het eind van het 900 pagina’s tellende boek, staat geschreven:

“Een wereld die een tijdlang bezwaard is met een overmaat aan steriele jazzdansers en joy riders is misschien een aangenamere manier om te verdwijnen dan ontberingen en de dood. Plezier kan bereiken wat kracht en zwaard hebben nagelaten te doen. De wereld kan het zich veroorloven; het is niet iets om je zorgen over te maken. Het is slechts een voorbijgaande mode op grote schaal deze fase van gesteriliseerd “genot.” Het grote ding is dat het in staat en bereid moet zijn om zichzelf te steriliseren… De types die zorg hebben voor hun nageslacht en de vooruitzichten van het ras zullen natuurlijk de types zijn die de toekomst zullen bezitten.”

Dit, geloof het of niet, is H.G. Wells op zijn best, ruimschoots afgezwakt om het zo maar te zeggen. Voor Wells is dit een tamelijk humaan voorstel, omdat degenen die worden beschouwd als mensen met een biologisch defect eenvoudigweg moeten worden gesteriliseerd, maar verder vrij zijn om zich in de samenleving te mengen, vrij om een comfortabel leven van plezier te leiden in al hun ontaardingen zonder het gevaar dat dergelijke verontreinigingen zullen voortbestaan in de toekomstige rassen van de mensheid.

Het tijdperk van het genot zal dus effectiever zijn dan het tijdperk van het zwaard – zoals WO I – om de lagere kasten te reduceren tot een meer “beheersbaar” aantal. Binnen een generatie zal het menselijk bestand gezuiverd zijn en een “Modern Utopia”, een ander boek van H.G. Wells, kan eindelijk beginnen. De aarde zal een paradijs vol overvloed worden, grotendeels bestaande uit een hogere kaste van redelijke, intelligente, gezonde en aantrekkelijke individuen en we zullen eindelijk wereldvrede en harmonie verkrijgen, tot misschien de volgende zuivering….

Behalve dat Julian Huxley van 1937-1944 vice-voorzitter en van 1959-1962 voorzitter was van de Britse Eugenics Society, was hij ook de eerste directeur-generaal van de UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) in 1946, waarvoor hij het mandaat ‘UNESCO: Its Purpose and Its Philosophy” in datzelfde jaar schreef.

Daarin zet Julian de noodzaak uiteen van een wereldregering als het enige middel om oorlog te vermijden, en dat de volledige soevereiniteit van afzonderlijke natiestaten dienovereenkomstig moet worden overgedragen aan deze wereldregering, onder één politieke eenheid, waarop hij voortborduurt met de volgende woorden:

“Op dit moment is het waarschijnlijk dat het indirecte effect van de beschaving dysgeen in plaats van eugenetisch is, en in ieder geval lijkt het waarschijnlijk dat het dode gewicht van genetische domheid, lichamelijke zwakte, geestelijke instabiliteit en vatbaarheid voor ziekten, die reeds in de menselijke soort bestaan, een te grote last zullen blijken te zijn om werkelijke vooruitgang te kunnen boeken. Dus ook al is het waar dat elk radicaal eugenetisch beleid voor vele jaren politiek en psychologisch onmogelijk zal zijn, zal het voor de UNESCO belangrijk zijn erop toe te zien dat het eugenetisch probleem met de grootste zorg wordt onderzocht en dat de publieke opinie wordt geïnformeerd over de kwesties die op het spel staan, zodat veel dat nu ondenkbaar is, tenminste denkbaar kan worden.” (Voor meer hierover zie HIER.)

In 1928 publiceert H.G. Wells zijn ‘The Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution’, waarin hij oproept tot de hervorming van religie tot een “moderne religie”, wat alleen maar passend was nu de wetenschap een “moderne wetenschap” was geworden. In zijn concept van moderne religie stelt hij dat het nodig zal zijn om religie te strippen tot zijn ruwe elementen van dienstbaarheid en ondergeschiktheid. Wells schreef ook “De Nieuwe Wereldorde” in 1940, en was ongetwijfeld een sturende invloed op Julians visie toen hij het manifest voor UNESCO schreef.

De lezer moet ook weten dat T.H. Huxley de mentor was van H.G. Wells en hem introduceerde in de geschriften van Thomas Malthus en Charles Darwin. Lees deel 1 van Chung’s serie voor een diepgaande discussie over hoe H.G. Wells het werk van Aldous Huxley beïnvloedde.

Bron: RHODA WILSON


Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: