Werkconcept, 10 april 2022
Door Dr. Mike Yeadon

Lees hier deel 1 & 2

Samenvatting…
Ik beweer dat alle hoofdpunten van het verhaal over het coronavirus met de naam SARS-CoV-2 leugens zijn. Bovendien zijn alle “maatregelen” die aan de bevolking zijn opgelegd eveneens leugens. In wat volgt, ondersteun ik deze beweringen wetenschappelijk, meestal door te verwijzen naar peer-reviewed tijdschriftartikelen. In 2019 hebben wetenschappers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het bewijs voor het nut van alle niet-farmaceutische interventies onderzocht en geconcludeerd dat ze allemaal zonder effect zijn.

Gezien het voorgaande is het niet langer mogelijk om de afgelopen twee jaar te zien als goedbedoelde fouten. In plaats daarvan zijn de doelstellingen van de daders hoogstwaarschijnlijk totalitaire controle over de bevolking door middel van verplichte digitale ID’s en cashloze digitale munten van de centrale bank (CBDC’s).

Er is geen sprake van een medische noodsituatie of een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. We kunnen en moeten onze vrijheden met onmiddellijke ingang terugnemen. Het testen van gezonde mensen stopt. Als u ziek bent, blijf dan alstublieft thuis. Maskers horen in de prullenbak. De Covid-19 gen-gebaseerde injecties worden niet aanbevolen en mogen niet gedwongen of verplicht worden. Cruciaal is dat de vaccin paspoorten database vernietigd moet worden. Economische rechtschapenheid wordt aanbevolen.

Het is duidelijk dat er ernstige misdaden zijn gepleegd. Het is niet de bedoeling van dit document om iemand te beschuldigen of het bewijs tegen hen te verzamelen op dit moment. Echter, wanneer dit allemaal is opgelost, wordt ons volk aangeraden veel meer aandacht te schenken aan Washington dan voorheen.

We gaan verder met Pagina 19 van 31

Hoeveel van het Covid-19 verhaal was waar?
Bijkomende beschouwingen..

Inleiding

Het doel van dit document is aan te tonen dat alle belangrijke punten over het SARS-CoV-2 virus dat de ziekte Covid-19 zou veroorzaken en de maatregelen die zijn opgelegd om het te bestrijden onjuist zijn. Aangezien de bronnen van deze punten wetenschappers, artsen en volksgezondheidsfunctionarissen zijn, is het duidelijk dat zij zich niet gewoon vergissen. Integendeel, zij hebben gelogen om te misleiden. Ik geloof dat de motieven van degenen die ik “de daders” noem duidelijk worden, als men eenmaal inziet dat het hele gebeuren gebaseerd is op leugens.

De afgelopen dagen is bekend geworden dat er antilichamen tegen het coronavirus aanwezig zijn in bloed dat vanaf 2019 in Europese bloedbanken is opgeslagen.[1] De implicaties zijn van groot belang.

Uitspraken zonder precedent

In de eerste drie maanden na de Covid gebeurtenis, merkte ik dat senior wetenschappelijke en medische adviseurs op de Britse televisie dingen zeiden die ik verontrustend vond. Het was moeilijk om mijn vinger op de specifieke dingen te leggen, maar het waren opmerkingen als:

 • “Omdat dit een nieuw virus is, zal er geen immuniteit zijn onder de bevolking”.
 • “Iedereen is kwetsbaar”.
 • “Gezien de zeer hoge dodelijkheid van het virus, zijn we aan het onderzoeken hoe we de bevolking het beste kunnen beschermen”.

Ik had uitgebreid gelezen over de schijnbare verspreiding van SARS-CoV-2 in China en daarbuiten en was al tot een aantal belangrijke conclusies gekomen. In essentie was ik er zeker van dat we, objectief gezien, geen grote gebeurtenis zouden meemaken. Ik baseerde sommige van mijn conclusies op de ervaring met het Diamond Princess cruiseschip. Merk op dat er geen bemanningsleden en slechts een minderheid op het schip besmet raakte, wat duidt op een aanzienlijke immuniteit, een steile leeftijd-sterfte verhouding en een infectie sterfte ratio (IFR) niet veel verschilt, als het al verschilt, van eerdere luchtweginfecties. Maar wat er gebeurde was dat, naar mijn mening, oudere mensen zich veel banger gedroegen dan dan gepast leek.

Het was met verhoogde interesse dat ik alle aspecten van de vermeende pandemie nauwkeuriger bestudeerde. Ik vermoedde dat er iets heel ergs aan de hand was toen het Imperial College de modelstudie van Neil Ferguson vrijgaf. Hij beweerde dat meer dan 500.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk zouden sterven tenzij er strenge “maatregelen” zouden worden genomen. Ferguson had alle laatste vijf noodsituaties in verband met ziekten in het VK overgeprognosticeerd en was verantwoordelijk voor de vernietiging van de rundveestapel door zijn modellering van de verspreiding van mond- en klauwzeer.

Ik had ook gelezen over allerlei “niet-farmaceutische interventies” (NPI’s), en wat dit me had geleerd was dat er absoluut geen experimentele literatuur was over geen enkele van de NPI’s waarover gesproken werd, behalve maskers – die duidelijk niet effectief waren in het blokkeren van de overdracht van het ademhalingsvirus. Bovendien maakten de niet-deskundigen in de mainstream media gebruik van een zeer beperkte groep deskundigen, en ik merkte dat GEEN van hen een immunoloog was.

Pagina 19 van 31

Ik had tegelijkertijd de ontwikkelingen in Zweden gevolgd en was blij te zien dat de Zweedse hoofd epidemioloog, Anders Tegnell, leek te weten wat hij deed en de paniek had weggenomen. Ik wist dat hij de plaatsvervanger was geweest van zijn voorganger, Johan Gieseke, die er nog steeds was in een emeritus-rol. Gieseke was ook geruststellend kalm.

De laatste druppel was toen op 23 maart 2020, de Britse premier de “lockdown” initieerde. Dit was geheel zonder precedent. Ik wist dat Zweden lockdown maatregelen had verworpen als totaal onnodig en uiterst schadelijk.

Het aanwakkeren van angst

Vanaf die dag heeft het team van de Britse Wetenschappelijke Adviesgroep voor Noodgevallen (SAGE) elke dag een of meer leden opgetrommeld om te verschijnen naast de minister-president of de minister van Volksgezondheid. Deze persconferenties waren meanderende aangelegenheden, en het was niet duidelijk wat hun doel was. De gestelde vragen trachtten nooit de zaken in een context te plaatsen, maar leken in plaats daarvan steeds de buitenranden van mogelijke uitkomsten af te tasten en dan te vervolgen met opmerkingen die niet voldoende voorbereid leken.

Achteraf denk ik dat het de bedoeling was om de persconferenties tot het enige ” verplicht kijken ” ding op TV te maken, en met zo’n groot, gevangen publiek werd een vorm van op angst gebaseerde hypnose in werking gesteld. Veel later deelde de Belgische professor en klinisch psycholoog Mattias Desmet ons mee dat dit inderdaad het doel was, en noemde hij het proces “massa-vorming“.[2] Dit proces kan kwaadaardig worden, net als het geloof in gebeurtenissen waarvan later werd toegegeven episodes van maatschappelijke waanzin waren, zoals de heksenprocessen van Salem, satanisch misbruik van kinderen, en andere waanvoorstellingen.

Sommige deskundigen geloven dat moderne samenlevingen meer – en niet minder – vatbaar zijn voor massapaniek vanwege de alomtegenwoordigheid van gemakkelijk te controleren berichtgeving (terecht “propaganda” genoemd “propaganda”, omdat het volledig opzettelijk en zorgvuldig gepland is). Een in augustus 2021 getitelde animatievideo “Massapsychose – Hoe een Hele Bevolking Geestesziek wordt” illustreert dit fenomeen; ondanks het animatie formaat, leunt de “film zwaar op academisch onderzoek van grootheden als Gustave Le Bon, Sigmund Freud, Edward Bernays, Stanley Milgram, en Solomon Asch, evenals latere onderzoekers en studies.[3]

Het is belangrijk om voorzichtig te zijn met het vermeende belang van “massa vorming,”
echter. In zekere zin kan het worden gezien als iets volstrekt onpersoonlijks en iets dat op de bevolking wordt gegooid en min of meer effectief bij willekeurige mensen terechtkomt. Erger nog, het gaat gepaard met het idee dat, als je er vatbaar voor bent, je je er niet tegen kunt verzetten. Er is een tegengestelde denkrichting die stelt dat informatietechnologie (IT), gegevens en kunstmatige intelligentie (AI) in staat zijn om een “digitale gevangenis” samen te stellen die op maat gemaakt op elk individu en in de loop van de tijd gevormd wordt door de keuzes die we allemaal maken.[4] De uitkomst is niet op geen enkele manier voorbestemd. Prikkels en afschrikmiddelen zijn echter verbonden met ontelbare beslissingen die we nemen, zoals hoe we ergens voor betalen, of we onze gegevens verkopen voor kleine beloningen, of we bewust beslissen om links te openen die ons worden voorgesteld, of we locatiediensten permanent laten draaien, en meer.[5]

Pagina 20 van 31

Misbruik maken door massaal te testen om angst te promoten

Zodra de UK lockdown was begonnen, ging de aandacht volledig uit naar massale testen, en vooral op het testen van mensen zonder symptomen. Ik wist dat dit geen zin had, want als een groot aantal mensen dagelijks getest worden, zonder kennis van het zou er snel paniek kunnen ontstaan bij mensen die denken dat er veel mensen met het virus rondlopen, die niet weten dat ze het hebben en het zogenaamd verspreiden onder anderen.

Toen de lockdown eenmaal van kracht was, waren de persconferenties, naast het testen op aantallen in het ziekenhuis, aantallen aan beademing, en uiteindelijk, de dagelijkse sterfgevallen “met Covid”. Over vroege behandelingen en verbeterde levensstijl werd nooit gesproken. De eerste lockdown duurde 12 weken, waarbij de meeste kantoormedewerkers vanuit huis moesten werken terwijl ze verlof kregen (een woord dat nooit eerder in Groot-Brittannië werd gebruikt). De “angst porno” ging door tot hoogzomer, lang nadat het aantal doden per dag tot nul was gedaald. De invoering van het verplicht dragen van maskers in alle openbare ruimtes in de hitte van de zomer, terwijl nog nooit verplicht was geweest, was voor mij de druppel. Het was allemaal theater.

Op dat moment begon ik een paar kernbegrippen te onderzoeken: de “PCR-test” en “asymptomatische overdracht”. Ik schaam me echter om te zeggen, dat het pas in de herfst van 2020 dat ik duidelijk voor ogen had, met stijgende afschuw, dat de hele gebeurtenis, zo niet volledig gefabriceerd, dan toch schromelijk overdreven werd, met de bedoeling het hele “liberaal democratische Westen” te bedriegen. Scores van landen werden economisch doodgedrukt. Ik wist dat vanuit een financieel perspectief, het lenen of drukken om tientallen miljoenen te subsidiëren om thuis te blijven, niet lang volgehouden kon worden zonder de soevereine munt te vernietigen. Vreemd genoeg, bewogen de wisselkoersen weinig tot niet – nog een aanwijzing dat machtige krachten die deze gebeurtenis beheersten inclusief de gevolgen. Rond deze tijd begonnen de leiders van het land te praten over “Build Back Better” en Klaus Schwab’s boek, COVID-19: The Great Reset, verscheen.

Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat ik het idee van “De Covid-leugens” heb ontwikkeld. Het leek mij dat alles wat ons over het virus was verteld niet waar was, en ook dat alle NPI’s die ons werden opgedrongen niet konden werken, en dus voor niets meer dan show waren.

Eén dominante verhaallijn

Zoals reeds vermeld, waren herhaling en angst de sleutel tot “massa-misvorming” zoals
beschreven door Mattias Desmet.[2] Deze vernauwing van de focus, volgens Desmet, betekent dat diegenen “in de massa” (menigte) letterlijk niet in staat zijn om iets te horen dan het verhaal waarvan ze overtuigd zijn. Elke andere verklaring dan de waarheid wordt wordt gebruikt om rationele tegenargumenten te verwerpen. En inderdaad zagen we dat iedereen die het dominante verhaal uitdaagde, werd aangevallen, besmeurd, gecensureerd en gecanceld op sociale media, en geen redelijke en onafhankelijke stemmen werden ooit nog gezien of gehoord op TV of op de radio.

Desmet stelt dat massavorming, om succesvol te zijn, aan bepaalde voorwaarden moet voldoen: een hoge mate van vrijgevochten angst; een sterke mate van sociaal isolement (waarbij apparaten de plaats innemen van echte menselijke interacties); en “ten slotte, een laag niveau van “sense-making”, d.w.z. dat veel dingen voor veel mensen niet logisch zijn. Wanneer een crisis wordt losgelaten onder een bevolking waar deze omstandigheden heersen en deze crisis tot in den treure wordt herhaald, is het in feite mogelijk hen te hypnotiseren.

Pagina 21 van 31

Als het verhaal is doorgedrongen, wat gebeurt er dan?

 • De angst van de bevolking heeft nu een duidelijke focus, wat als een opluchting wordt ervaren.
 • De routines – maskeren, opsluiten, testen, handen wassen – worden voor sommigen een
  ritueel, wat een dagelijkse betekenis geeft.
 • Tenslotte handelen zoveel mensen op dezelfde manier en herhalen dezelfde regels (de
  die ze keer op keer hebben gehoord op TV, radio, kranten, en hun apparaten), dat
  mensen zich deel voelen uitmaken van een nationale inspanning op een manier die ze niet eerder hebben gevoeld.
 • Deze combinatie, in combinatie met zichtbare en strenge straffen voor iedereen die
  het verhaal in twijfel trekt of het gewoon niet wil volgen, versterkt het groepsdenken.

Het is, volgens deskundigen op het gebied van massapsychologie, bijna onmogelijk om degenen die zo diep “in de massa” zitten. Echter, er is altijd een andere groep van individuen die nooit in zulke trucs trappen. Uiterlijk aangenaam en gemakkelijk in de omgang, zijn deze individuen typisch sceptisch en gaan alleen met dingen akkoord als ze voor hen persoonlijk logisch zijn, en niet omdat een autoriteit hen dat vertelt.

Er is ook een derde groep in het midden-individuen die wel aanvoelen dat er iets verkeerd is, maar niet de moed hebben van hun eigen overtuigingen en de neiging hebben om mee te doen wat hen gezegd wordt te doen, eerder passief. Ze zijn niet gehypnotiseerd, maar voor derden, kunnen ze dat wel lijken.

Experts in de psychologie van de menigte moedigen degenen die de leugens hebben doorzien aan (de tweede groep) om zich uit te spreken en dat te blijven doen. Dit legitimeert het uitspreken van leugens door alle anderen die niet door het verhaal worden overgehaald en haalt misschien zelfs wat uit de middengroep. Zelfs degenen in de “massa” groep zal worden belet om nog dieper in het verhaal te zinken verhaal, van waaruit degenen die de gebeurtenissen orkestreren deze mensen anders kunnen aanzetten om wreedheden te begaan.

Vaccin Leugens

In de tweede helft van 2020 ging het gesprek over de op handen zijnde vaccins. Ik heb 32 jaar in farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling (O&O) gewerkt en ik wist dat wat ons over vaccins werd verteld, gewoon leugens waren. Het is niet mogelijk om een dozijn jaren van zorgvuldig werk te omzeilen en in een paar maanden samen te persen. Het product dat zou ontstaan, was naar mijn mening vrijwel zeker zeer gevaarlijk. En toen ik me begon in te lezen op dit gebied, werd ik nog bezorgder.

In mijn “Covid Lies” commentaar, isoleer ik ALLEEN de hoofdpunten van het verhaal zelf
en laat zien dat geen van hen waar is. Met andere woorden, dit was niet alleen een beetje liegen hier en daar-nee, de hele constructie was vals. Nadat ik alle hoofdleugens heb beschreven, laat ik zien hoe de daders er mee weg konden komen. Aan het eind, geloof ik dat de lezer mijn mening zal delen dat de hele gebeurtenis was gefabriceerd of overdreven vanuit een milde situatie.

Vergeet niet dat er geen alternatieve meningen werden toegestaan op het “openbare plein”. In feite, in juli 2019 – ruim voor de pandemie uitbrak – een groep machtige media organisaties al bijeen en richtten het Trusted News Initiative (TNI) op. Het doel van TNI was zowel om massamediaberichten te controleren als om alternatieve stemmen uit welke richting dan ook te verpletteren.[6]

Pagina 22 van 31

Nogmaals, alles in het Covid verhaal waren leugens. Geen fouten. Veel van de politici die
de tekst van anderen herhaalden, kunnen als verdediging aanvoeren dat ze op de deskundigen vertrouwden om hen te informeren. De directeur van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky deed onlangs precies dat toen ze zei dat de CDC vaccinatie-aanbevelingen deed omdat CNN het persbericht van Pfizer publiceerde waarin stond dat hun Covid-19 vaccin voor 95% effectief was. (Je kunt dit niet verzinnen.) Echter, de echte materiedeskundigen die het valse verhaal promootten van de volksgezondheidsafdelingen, zoals Chief Scientific Advisor Sir Patrick Vallance in het Verenigd Koninkrijk en het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) directeur Dr. Anthony Fauci in de V.S. – wisten dat hun verklaringen ronduit waren gelogen.

De kwestie van het motief

De vraag van het motief moet boven tafel. Welk mogelijk motief kan er geweest zijn om deze staat van angst te creëren? Wie moet er bij betrokken zijn geweest om toestemming te hebben gegeven het te doen?

Ik heb geprobeerd goedaardige verklaringen te vinden, maar dat is niet gelukt. De logische conclusies die ik trok zijn zeer verontrustende lectuur. Ik kijk ernaar uit om ze te bespreken met u en eigenlijk met iedereen. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat ik op elk punt correct ben, wat ik is dat het totaalbeeld er een is van extreme misleiding en een zeer georganiseerde fraude. Bovendien ben ik niet de enige die tot deze mening komt. Bijvoorbeeld, in een essay getiteld “als als ik u zou veroveren,” loopt een auteur met ons door wat de daders zouden doen om de wereld over te nemen door een gelijktijdige “staatsgreep” van de liberale democratieën.[7] Robert F. Kennedy, Jr. vatte een plausibele verklaring samen in een toespraak in Milaan in november 2021.[8]

Ik schijn de ENIGE voormalige topwetenschapper van grote farmaceutische bedrijven ter wereld te zijn die zijn mond open doet. Ik heb twee jaar pro bono geïnvesteerd in het identificeren van de belangrijkste elementen van de fraude, in de oprechte hoop dat ik in contact kan komen met rechtschapen personen die kunnen helpen dit onder de aandacht te brengen en, uiteindelijk, te stoppen en de daders voor het gerecht te brengen. Als resultaat van deze inspanningen kan ik een wereldwijde fraude beschrijven die gedurende twee jaar heeft plaatsgevonden en enorme kosten heeft veroorzaakt in mensenlevens, de economie en de structuur zelf van menselijke samenlevingen, en die alleen kon zijn ondernomen door machtige mensen, georganiseerd voor een doel dat niet in het voordeel is van gewone mensen.

Aanvullende opmerkingen

Hoewel niet allemaal centraal, zijn er een groot aantal bijkomende punten die mijn
gevolgtrekkingen versterken. Ik heb er hieronder een aantal verzameld. Deze lijst is niet uitputtend en kan worden aangevuld.

Fraude beoordeeld

In een serie van vijf korte video’s[9] vindt u opmerkelijke overeenkomsten in een Canadese team van de interpretatie van dezelfde fraude. Let in het bijzonder op de tweede film (3,5 minuten) over niet-farmaceutische interventies.[10]

Pagina 23 van 31

Fraude ingestudeerd

De Duitse onderzoeksjournalist Paul Schreyer toont aan dat deze fraude werd ingestudeerd vele jaren, in toenemende mate, met alle belanghebbenden in de vermeende Covid-19 fraude.[11]

Autopsies

Waarom werden autopsies in 2020 en nu nog steeds wereldwijd sterk ontmoedigd? Mijn conclusie is dat dit was om op die manier de afwezigheid van Covid-19 sterfgevallen te verdoezelen. Na vaccinatie is een een groot deel van de sterfgevallen te wijten aan de vaccins, en het gebrek aan autopsies verdoezelt die ook.[12]

PCR Test

De Nobelprijswinnende uitvinder van de PCR test, Dr. Kary Mullis, verklaarde definitief dat PCR niet gebruikt mag worden om virale ziektes te diagnosticeren.[13] Op welke basis werden dan de “gevallen” vastgesteld.

PCR Test

De Nobelprijswinnende uitvinder van de PCR test, Dr. Kary Mullis, verklaarde definitief dat PCR niet gebruikt mag worden om virale ziektes te diagnosticeren.[13] Op welke basis werden dan “gevallen” uitsluitend bepaald door de resultaten van deze ene test, waarvan de geschiktheid sterk werd betwist?

Oorzaak van overlijden

Een overlijden door welke oorzaak dan ook, binnen 28 dagen na een positieve test op SARS-CoV-2, wordt geregistreerd als een “Covid overlijden”. Het is absurd: zo’n doodsoorzaak hebben we nog nooit vastgesteld. Het effect van onbetrouwbare PCR-tests en de willekeurige toewijzing van een dubieuze “positieve” als doodsoorzaak is een zeer effectieve manier geweest om mensen voor de gek te houden en bang te maken. De meesten weten niet dat er letterlijk tientallen virussen zijn, zelfs gewone verkoudheidsvirussen, die de luchtwegen van de mens kunnen infecteren en waarvan sommige bij oudere en zieke mensen tot ernstige ziekten kunnen leiden.

Ziekenhuis Protocollen

De behandelingsprotocollen van ziekenhuizen, waar ik ze onderzocht heb, lijken ontworpen te zijn om te doden:

 • In het Verenigd Koninkrijk, begint het traject met iedereen te testen met onbetrouwbare PCR tests, die herhaaldelijk worden toegepast op een ziekenhuispatiënt. Gezien het feit dat 2% van de ziekenhuisopnames eindigen in een sterfgeval, staan herhaalde slechte testen garant voor veel “Covid sterfgevallen”.
 • Een patiënt “gediagnosticeerd” als “positief” Covid wordt dan in isolatie geplaatst, en bezoekers zijn niet toegestaan tot de patiënt stervende is.
 • Een standaard behandeling bestaat uit intraveneuze midazolam (een benzodiazepine gebruikt voor verdoving) en morfine uit een injectiespuit, in doses die tot 10 keer hoger zijn dan wordt geadviseerd voor een patiënt die zelfstandig kan ademen. Dit resulteert vaak in het falen van de ademhaling met de dood tot gevolg of mechanische beademing, vergezeld van intrekking van alle zorg; natuurlijk, deze patiënten sterven dan. Het is moord.

In het VK hebben we bewijsstukken dat de Britse National Health Service (NHS) een voorraad van een jaar midazolam aanlegt door het normaal te bestellen maar 2019 het uitschrijven van recepten te verbieden. Tegen april 2020 – niet meer dan twee maanden – was de hele voorraad uitgeput. Een nieuwe jaarvoorraad werd vervolgens in bulk aangekocht bij een generiek bedrijf in Frankrijk, waardoor hun voorraad werd opgeschoond.

Pagina 24 van 31

Iets soortgelijks gebeurde in Amerikaanse ziekenhuizen, met stijgende geldbonussen voor elke fase, tot en met mechanische beademing.

Mechanische beademing is zelden nodig, want Covid-19 is GEEN obstructieve
longaandoening is. Bloed zuurstof desaturatie wordt het best aangepakt met niet-invasieve maskers met verhoogde zuurstof niveaus. Toen ziekenhuizen dit in februari 2020 in Italië probeerden, stopten ze binnen een week met mechanische beademing, zo sterk waren de verschillen in resultaten; dat wil zeggen, de meeste beademde patiënten stierven, terwijl de meeste gemaskerde patiënten overleefden. Blijkbaar, was de behandelingsmethode die de Italiaanse zorgverleners hadden gekregen van “collega’s in Wuhan” dit was wat zij “het Wuhan-protocol” noemden. In dit protocol was de richtlijn dat hoe sneller ze een geagiteerde patiënt verdoofden en beademden, hoe beter de de kansen van de patiënt. Dit was een leugen. Paniekerige patiënten hadden anxiolytica (anti-angst medicijnen) en een zuurstofmasker nodig, maar in plaats daarvan werden ze gedood.

Experimentele vaccins

Ik ben woedend over het misbruik van nieuwe, experimentele “vaccins”, vooral bij
Covid herstellende personen, zwangere vrouwen, en kinderen.

 • Herstelde personen zijn immuun, en de risico’s van ongewenste voorvallen zijn sterk
  verhoogd omdat het lichaam al klaar is om alle cellen aan te vallen die spike
  proteïne tot expressie brengt.
 • Zwangere vrouwen lopen geen sterk verhoogd risico van Covid-19 omdat zij meestal
  jong en gezond zijn. NOOIT, sinds thalidomide (1956-1962), hebben we goedgekeurd
  het gebruik van experimentele middelen bij zwangere vrouwen, en zeker niet zonder
  reproductieve toxicologische studies. Geen van de vaccins heeft een volledig “Reprotox”
  pakket (samenvattingen over de effecten op de voortplanting van chemicaliën, medicijnen, fysische middelen, of biologische middelen). Ik heb in de rechtbank een kort deskundigenrapport voorgedragen met America’s Frontline Doctors (AFLDS) over dit onderwerp.[14] De makers van de vaccins hebben ook niet iets genaamd een ADME-Tox (Absorptie Distributie Metabolisme Excretie-Toxiciteit) pakket. Documenten verkregen in maart 2022 via Freedom of Information Act (FOIA) verzoeken blijkt dat Pfizer “van plan was om te studeren” vanaf 30 april 2021 – dat wil zeggen, nadat ze al bijna 100 miljoen doses hadden geproduceerd en verscheept.
 • Het misbruik van deze middelen bij gezonde kinderen heeft, zonder twijfel, omgekeerde risico/voordeel: de injecties doden veel meer kinderen dan het virus zou kunnen.

De hele zaak stinkt naar een ander doel dan volksgezondheid, want als het een legitieme volksgezondheidsinspanning was, zouden we deze dingen zeker NIET doen. Toen ik mede-auteur was van ’s werelds eerste verhandeling waarin een aantal van deze problemen werd toegelicht, logen medewerkers van de nationale omroep de BBC en andere media voor en belasterden zij mij en anderen die net als ik vragen stelden. Merk ik op dat de petitie in kwestie, “onder leiding van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), mede is opgesteld door Dr. Wolfgang Wodarg, de volksgezondheidsarts en minderjarige politicus uit Duitsland die in 2009 de frauduleuze “varkensgrieppandemie” een halt toeriep.[15]

Herziene definities

Ik heb twee vreemde verschijnselen waargenomen. Ten eerste, de WHO veranderde de definitie van “immuniteit” van “die verkregen is door natuurlijke infectie of vaccinatie,” alleen vaccinatie te noemen en “natuurlijke immuniteit” uit te sluiten.[16] Dat betekende dat alleen vaccinatie het doel kon bereiken. Ze veranderden dit uiteindelijk terug, maar voor velen was het kwaad geschied, waardoor niet-deskundigen geen vertrouwen meer hebben in natuurlijke immuniteit, ook al is deze superieur aan die van vaccinatie omdat het lichaam is blootgesteld aan alle delen van het virus en zal daarom reageren op elk deel ervan als het opnieuw wordt geïnfecteerd. De definitie van een “vaccin” werd ook veranderd, zodat het niet nodig was om infectie of overdracht te voorkomen, terwijl traditionele vaccins dit bijna altijd doen. Dat doen ze omdat ze de ontwikkeling van klinische ziekte voorkomen en, in het geval van respiratoire virussen, maakt het ontbreken van symptomen de persoon vrijwel niet in staat om iemand anders te besmetten.

Pagina 25 van 31

Bovendien heeft de WHO de definitie van “pandemie” gewijzigd. Voorheen betekende “pandemie” de gelijktijdige verspreiding van een ziekteverwekker over vele landen, met veel ziektegevallen en sterfgevallen tot gevolg. De definitie werd gewijzigd om de noodzaak van een groot aantal sterfgevallen te schrappen. (Zie Dr. Wolfgang Wodarg [op 45 min, 50 sec], geïnterviewd op de Britse TV in 2010 na de overdreven Mexicaanse grieppandemie, waarvan ik nu geloof dat het iets van een repetitie was voor de 2020 Covid-19 pandemie.)[17]

Dit is een kritiek punt, omdat PCR’s tegen elke ziekteverwekker kunnen worden ontworpen, en protocollen kunnen zo worden vastgesteld dat een groot aantal valse positieven verschijnt. Dit geeft slechte actoren de mogelijkheid om betrekkelijk gemakkelijk de illusie van een pandemie te wekken, bijna op bestelling. Dr. Wodarg recapituleert zijn ervaringen uit 2009 en toont interessante overeenkomsten met recente gebeurtenissen in een interview uit januari 2021.[18]

Veel mensen geloven de deskundigen gewoon niet als ze het hebben over een “zeer hoog percentage van positieve testresultaten vals-positief zijn”. Ik verzeker u, echter, er zijn werkelijk een aantal gebeurtenissen geweest waarbij de hele vermoede epidemie een illusie was, en 100% van de positieve uitslagen vals-positief waren. In 2007, berichtte de New York Times over een voorbeeld van “een epidemie die er niet was” dat, toen ik het voor het eerst las, mij een kruipend gevoel gaf.[19] Ik vraag me af of het deze echte gebeurtenis was – een vals alarm waarbij experts toegaven “te veel vertrouwen in een snelle en zeer gevoelige moleculaire test die hen op een dwaalspoor bracht”- die de methode heeft gebaard voor het overdrijven (of zelfs volledig faken) van een pandemie zoals we die nu meemaken?

Bizarre uitspraken

Het viel me al vroeg op dat Bill Gates zei: “We worden pas weer normaal als zo’n beetje de hele planeet is ingeënt”. Dit is een bizarre uitspraak van iemand die geen medische of wetenschappelijke opleiding heeft genoten (of zelfs maar een universitaire graad in wat dan ook). Het is nooit nodig om de hele bevolking te vaccineren, wanneer alleen de ouderen en zwakken een ernstig risico lopen om te overlijden als zij besmet raken. Merk ook op dat de mediane leeftijd van sterfgevallen door/met Covid even oud of zelfs ouder was dan de mediane leeftijd van sterfgevallen door alle oorzaken.

Voormalig premier Tony Blair van het Verenigd Koninkrijk drong erop aan dat vaccinpaspoorten essentieel zouden zijn om het vertrouwen te herstellen. Ook dit was absurd, vooral toen bekend werd dat deze vaccins de overdracht niet voorkomen. Toen dit eenmaal duidelijk werd, verdween het pleidooi voor gedwongen vaccinatie, en dit is nog steeds het huidige standpunt.
Toch mogen mijn ongevaccineerde familieleden de V.S. niet in. Als je bang bent voor besmetting, is de veiligste persoon om bij in de buurt te zijn niet een gevaccineerd persoon, maar iemand die fit en gezond is, zonder ademhalingssymptomen.

Pagina 26 van 31

Boosters en antilichamen

De praktijk van “boosting” – mensen dosis na dosis geven van een slecht ontworpen middel, zogenaamd om hun immuniteit te versterken- heeft geen immunologische basis. Echte immuniteit verdwijnt niet in een paar maanden, of soms zelfs in een paar weken. De daders hebben het inzicht van het publiek in het jaarlijkse griepvaccin uitgebuit om op de een of andere manier iets te normaliseren dat zowel gevaarlijk als ondoeltreffend is.

Ik merkte ook dat in het begin, bij het bespreken van immuniteit, antilichamen het gespreksonderwerp waren onderwerp, terwijl T-cellen een “extremistisch complot” waren.
Ook dit is een absurditeit. Ik kan getuigen-deskundigen bijeenbrengen die samen met mij zullen verklaren dat antilichamen op bloedbasis relatief onbelangrijk zijn, potentieel irrelevant voor infectie door respiratoire virussen. Dit komt omdat het virus de luchtzijde van de luchtwegen infecteert en bloed-gebaseerde antilichamen het bloed niet kunnen verlaten bloed en in dit “compartiment” komen. Bloed antilichamen en respiratoire virussen komen elkaar nooit tegen, behalve onder ongewone omstandigheden. Integendeel, T-cellen verlaten het bloed en migreren door geïnfecteerd luchtwegweefsel en verwijderen geïnfecteerde cellen.

Ferguson Track Record

Professor Neil Ferguson van het Imperial College heeft een slechte staat van dienst wat betreft modellering en voorspellingen.[20]

Een getuigenis van de toekomst

Een voormalig WHO-medewerker, Jane Bürgermeister, heeft in 2010 een angstaanjagend vooruitziende getuigenis afgelegd. Zij begreep dat pandemieën van ademhalingsvirussen zullen worden gebruikt om bijna universele vaccinatie af te dwingen en dat dit sinistere motieven had.[21] Ik verwierp dit de eerste keer dat ik het zag. Velen van ons keren zich instinctief af van het kwaad omdat we niet kunnen of willen geloven dat andere mensen in staat zijn tot datgene waarvan onze logica ons vertelt dat het gebeurt. Ik wijs het nu niet langer af. Het past veel te goed bij de totaal onafhankelijke Paul Schreyer documentaire.[11]

Meer vooruitziende getuigenissen

Een andere arts, Dr. Rima Laibow, deed soortgelijke beweringen.[22] Deze getuigenis spreekt van en net als Jane Bürgermeister, lokaliseert zij het bedrog in een conceptuele wereldregering.
Nogmaals, men kan het verwerpen, of het overwegen naast andere stukken informatie.

Conclusies

Ik denk dat het de moeite waard is om het thema van het zich afkeren van bewijzen van puur kwaad verder uit te werken, en Ik moet meer zeggen, want het is DE dringende kwestie vandaag. Het bewijs dat ik heb aangevoerd maakt volkomen duidelijk dat de hele wereld is voorgelogen op manieren die – voorspelbaar – hebben geleid tot enorm lijden en dood.
Aangezien geen van de opgelegde “maatregelen” ziekte en dood als gevolg van een ademhalingsvirus had kunnen beperken, was het enige resultaat het uiteenvallen van de burgermaatschappij en mogelijk fatale schade voor de economie en het financiële stelsel.
Ik benadruk hier nogmaals dat wetenschappers van de WHO nog in 2019 een gedetailleerd overzicht hebben gemaakt van de bestrijdingsmaatregelen voor epidemieën en pandemieën van ademhalingsvirussen, en dat zij tot de conclusie zijn gekomen dat geen enkele opgelegde NPI-maatregel ook maar enig verschil maakt.( De beweringen over de bestrijding in Wuhan zijn niet geloofwaardig.

Pagina 27 van 31

De belanghebbenden die deze actie moeten hebben goedgekeurd bezitten of controleren de meerderheid van van het kapitaal en de bezittingen van de wereld. Hun motief kan niet geldzucht zijn, want zij staan aan het hoofd van het geldscheppende apparaat in de centrale en particuliere banken. Evenmin kan het zijn om brutale controle over de bevolking te verkrijgen, want die hebben zij reeds aantoonbaar. Dit brengt mij onverbiddelijk tot de stelling, dat de motieven hierachter, verschrikkelijk zijn – op z’n minst om totalitaire controle te krijgen door verplichte, digitale ID’s (in de vorm van nutteloze “vaccin paspoorten,” nutteloos omdat geen van deze zogenaamde vaccins de overdracht vermindert, de enige mogelijke rechtvaardiging voor hen). Voeg hieraan toe een financiële “grote reset” met terugname van contant geld en introductie van centrale bank digitale valuta (CBDCs), en we hebben een volledig gecontroleerde bevolking, gecontroleerd automatisch zonder menselijke tussenkomst op de grond. Alles wat nodig is, is dat de bevolking hun gezondheidspaspoort laten zien, anders mogen ze niet over een gereguleerde drempel, zoals een voedselwinkel, of een transactie met digitaal geld. tenzij het AI-algoritme het toestaat. Als degenen die deze overname van de mensheid uitvoeren. een deel van de bevolking willen elimineren, met aannemelijke ontkenning, betwijfel ik dat er een beter beginpunt zou zijn.

Ik geloof niet dat het een fout is van hen die in het verhaal trappen dat ze de leugens niet zien.
Mensen willen geloven dat regeringen en experts, ondanks hun bekende gebreken en af en toe aan het licht gebrachte corruptie, proberen het beste te doen wat ze kunnen. Zij kunnen de waarheid, dat er een groep machtige mensen is die de gewone burger als overbodig beschouwt, niet aanvaarden. Zij willen het kwaad ontkennen omdat het hen een slecht, droevig en ongemakkelijk gevoel geeft om op deze manier over de wereld na te denken. Ze willen de realiteit ontkennen; dat is hun coping mechanisme, dat wordt uitgebuit door de daders van kwaad. Het geeft een mantel van onzichtbaarheid aan hen die massamoord willen plegen, letterlijk omdat zoveel mensen zo bereid zijn zich voor te stellen dat het niet gebeurt.

Het is me niet duidelijk wat ik moet doen met de informatie die ik hier heb verzameld. Ik geloof dat het rustig doornemen van de samenvatting die ik “De Covid-leugens” noem, ertoe zal leiden dat ieder ruimdenkend mens het ermee eens zal zijn dat wij allen het slachtoffer zijn geworden van een monsterlijke fraude met dodelijke gevolgen, en dat er een overweldigend hoveelheod bewijs is van langetermijnplanning en opzettelijk schadelijke handelingen. Er is geen gemakkelijke manier om dat te zeggen, maar het kan objectief worden voorgesteld, objectief kunnen worden weergegeven en onderwezen, op de manier van een workshop, zodat de deelnemers hun eigen conclusies kunnen trekken (zij het geleid door het bewijsmateriaal).

Ik betwijfel of een groep mensen die het dominante verhaal als “waar” zien hier goed op zou reageren, in de vorm van een lezing. Niemand wil accepteren dat dat ze voor de gek zijn gehouden, zelfs als de klap zo wordt uitgedeeld door hen te vertellen dat dit is gedaan door zeer ervaren professionals binnen de geheime diensten en dat er veel geld voor nodig was om verschillende groepen om te kopen. Positief is dat er steeds meer mensen hebben ontdekt dat er fraude wordt gepleegd. Een bijzonder goed voorbeeld komt uit de gemeenschap van financiële analisten en verwijst naar levensverzekeringsclaims, claims naast vele andere bewijzen van wanpraktijken.[24]

Dit negeren en hopen dat het weggaat is naïef en zeer gevaarlijk voor ons allen. De daders zijn niet weggegaan en zullen waarschijnlijk in de herfst terugkeren. Ik verwacht dat ze dit jaar of het volgende jaar een totalitaire tirannie zullen uitoefenen, als wij dat voor die tijd nog niet hebben gedaan, belangrijke groepen belanghebbenden hebben ” ingeënt ” om te begrijpen wat er tot nu toe is gebeurd en hen gewaarschuwd hebben om alert te zijn op de vele mogelijke voorstellingen van de volgende angstwekkende episode.

Beste wensen en bedankt voor het lezen.

Pagina 28 van 31

Over Dr. Mike Yeadon

Ik ben een ervaren life sciences R&D professional, met 32 jaar in commerciële R&D. Er is geen reden voor mij om de dingen te zeggen die ik doe, anders dan dat ik geloof dat ze waar zijn.
Ik heb in mijn leven nooit campagne gevoerd voor of tegen iets, en ik heb nooit publiekelijk commentaar geleverd op iets buiten de nauwe grenzen van mijn professionele rollen, voorafgaand aan Covid-19.

Ik heb enorm genoten van mijn jaren bij Pfizer. Het was een goede werkgever, en ik vertrok onder uitstekende voorwaarden toen zij hun O&O-basis in het VK sloten. Het bewijs hiervan is dat ik een zakelijk partnerschap ben aangegaan met Pfizer het jaar nadat ik wegging! (2012), en we werkten samen aan een uiteindelijk succesvolle onderneming, die in 2017 voor iedereen winstgevend werd afgesloten.[25]

Ik ben de meest hoog- en breedgekwalificeerde wetenschapper die zich uitspreekt over deze vermeende fraude. Ik heb geen financiële of andere belangenconflicten, in tegenstelling tot de meesten van hen waarvan ik beweer het publiek bedriegen, overal.

Professioneel Profiel

 • Momenteel Wetenschappelijk Hoofd Adviseur van Amerika’s Frontlinie Artsen en van de Waarheid Voor Gezondheid Foundation.
 • Voormalig oprichter en CEO van Ziarco, een biotech overgenomen door Novartis (2017).
 • Voormalig VP en wereldwijd hoofd van onderzoek naar Allergie & Aandoeningen van de Luchtwegen bij Pfizer, UK (1995-2011).
 • Onafhankelijk consultant voor meer dan 30 biotechbedrijven, voornamelijk in de VS (2011-2021).
 • Doctoraat in ademhalingsfarmacologie (1988) en tweevoudige 1e klas graad in biochemie en toxicologie (1985).

Notities

 1. https://threadreaderapp.com/thread/1503112014700285953.html
 2. Max Blumental. “Foreign Agents #10 – Covid en massahypnose w/Dr. Mattias Desmet.” https://rokfin.com/stream/9705/Foreign-Agents-10–Covid-and-Mass-Hypnose
 3. “Massapsychose – Hoe een hele bevolking geestelijk ziek wordt.” After Skool en Academie voor Ideeën, 14 aug. 2021. https://rumble.com/vl52me-mass-psychosishow-an-entire-population-becomes-mentally-ill-by-after-skool.html
 4. Catherine Austin Fitts. “Controle & vrijheid gebeuren één persoon per keer met Catherine & Ulrike Granögger.” The Solari Report, 11 feb. 2022. https://home.solari.com/deep-state-tactics-101-part-i-met-catherine-austin-fitts/
 5. Catherine Austin Fitts. “Deep state tactics 101 Deel I met Catherine Austin Fitts.”
  The Solari Report, 18 mei 2019. https://home.solari.com/deep-state-tactics-101-
  deel-i-met-catherine-austin-fitts/
 6. “Te Trusted News Initiative – Een door de BBC geleide organisatie censureert volksgezondheids deskundigen die zich verzetten tegen het officiële verhaal over Covid-19.” The Exposé, 29 aug. 2021. https://dailyexpose.uk/2021/08/29/the-trusted-news-initiative-a-bbc-led-organisation-censureren-publieke-gezondheidsdeskundigen-die-tegen-het-officiële-verhaal-zijn- censureren-publieke-gezondheidsdeskundigen-die-tegen-het-officiële-verhaal-zijn- over-covid-19/
 7. el gato malo. “Als ik je zou gaan veroveren.” Bad cattitude (SubStack), Mar. 4, 2022. https://boriquagato.substack.com/p/if-i-were-going-to-conquer-you
 8. “Robert F. Kennedy Jr., zoon van Robert Kennedy, houdt een grote toespraak in Milaan 13 Nov 2021.” truth.exposed123, 23 Nov. 2021. https://www.bitchute.com/video/wyFtd4mshFO8/
 9. https://www.canadiancovidcarealliance.org/media-resources/pandemicalternative/
 10. “Niet-farmaceutische Interventies (NPI’s).” https://rumble.com/vv3xn6-nonpharmaceutical-interventions-npis.html
 11. “Paul Schreyer: Pandemische simulatiespelen – Voorbereiding op een nieuw tijdperk?” https://wissen-ist-relevant.de/vortrage/paul-schreyer-pandemie-simulatie-games-voorbereiding-voor-een-nieuw-tijdperk/
 12. Bhakdi S, Burkhardt A. “Over COVID-vaccins: waarom ze niet kunnen werken, en onweerlegbaar bewijs van hun oorzakelijke rol in sterfgevallen a!er vaccinatie.” Artsen voor COVID Ethiek, 15 dec. 2021. https://doctors4covidethics.org/on-covidvaccines-why-they-cannot-work-and-irrefutable-evidence-of-their-causativerole-in-deaths-after-vaccination/
 13. “Kary Mullis legt uit waarom zijn PCR-test geen diagnostische test is.” https://www.youtube.com/watch?v=rXm9kAhNj-4
 14. https://home.solari.com/wp-content/uploads/2022/04/Declaration-of- MikeYeadon-vruchtbaarheid-ondertekend.pdf
 15. “Dr. Yeadon’s (voormalig Pfizer VP) coronavirus vaccin veiligheidspetitie.” Dryburgh.com, 4 dec. 2020. https://dryburgh.com/mike-yeadon-coronavirusvaccine-safety-concerns-petition/
 16. “WHO wijzigt definitie van kudde-immuniteit.” Peter Byel [blog], n.d. https://
  peterlegyel.wordpress.com/2021/01/15/who-changes-deffinition-of-herdimmunity/
 17. “W.H.O. / Overheden die samenspannen met big pharma | Een noodzakelijke terugblik op de Mexicaanse griep pandemie.” https://www.expandingawarenessrelations.com/tag/wolfgang/
 18. “Een gesprek met Dr. Wolfgang Wodarg.” Pandacast, 2 jan. 2021. https://www.pandata.org/wolfgang-wodarg/
 19. Silviu “Silview” Costinescu. “NYT 2007: Geloof in snelle test leidt tot epidemie die er
  niet was.” Silview, 26 dec. 2020. https://silview.media/2020/12/26/nyt-2007-faithin-
  snel-testen-leidt-tot-epidemie-die-er-niet-was/
 20. Don Via, Jr. “Neil Ferguson’s laatste faux pas in een lange rij van angst-gedreven
  voorspellingen.” COVID-19 Up, 18 Augustus, 2021. https://covid19up.org/neil-fergusonfear-driven-predictions/
 21. “Jane Bürgermeister | Gedwongen vax waarschuwing – 15 februari 2010.” https://brandnewtube.com/watch/jane-burgermeister-forced-vax-warningfebruary-15-2010_Con7FXMOCvgW8Or.html
 22. “Jesse Ventura ontmoet Dr. Rima Laibow.” https://www.brandnewtube.com/watch/
  jesse-ventura-ontmoet-dr-rima-laibow_kL2AlRqtejqXMr1.html
 23. Wereldgezondheidsorganisatie. Niet-farmaceutische volksgezondheidsmaatregelen voor mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza: annex: report
  van systematische literatuuronderzoeken. Wereldgezondheidsorganisatie, 2019. https://
  apps.who.int/iris/handle/10665/329439.
  Licentie: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
 24. “Bombshell: Naomi Wolf interviewt Edward Dowd over Pfizer fraude & criminele
  vertakkingen.” https://rumble.com/vwjmjm-bombshell-naomi-wolf-interviewsedward-
  dowd-over-pfizer-fraude-en-criminele.html
 25. John LaMattina. “Het omzetten van Pfizer-afval in Novartis-goud: het verhaal van Ziarco.” Forbes, 15 mrt. 2017. https://www.forbes.com/sites/johnlamattina/2017/03/15/turning-pfizer-discards-into-novartis-gold-the-story-of-ziarco/? sh=1ce601c57572

Bron: https://doctors4covidethics.org/the-covid-lies/


Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

(Visited 23 times, 1 visits today)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: