Werkconcept, 10 april 2022
Door Dr. Mike Yeadon

Samenvatting…
Ik beweer dat alle hoofdpunten van het verhaal over het coronavirus met de naam SARS-CoV-2 leugens zijn. Bovendien zijn alle “maatregelen” die aan de bevolking zijn opgelegd eveneens leugens. In wat volgt, ondersteun ik deze beweringen wetenschappelijk, meestal door te verwijzen naar peer-reviewed tijdschriftartikelen. In 2019 hebben wetenschappers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het bewijs voor het nut van alle niet-farmaceutische interventies onderzocht en geconcludeerd dat ze allemaal zonder effect zijn.

Gezien het voorgaande is het niet langer mogelijk om de afgelopen twee jaar te zien als goedbedoelde fouten. In plaats daarvan zijn de doelstellingen van de daders hoogstwaarschijnlijk totalitaire controle over de bevolking door middel van verplichte digitale ID’s en cashloze digitale munten van de centrale bank (CBDC’s).

Er is geen sprake van een medische noodsituatie of een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. We kunnen en moeten onze vrijheden met onmiddellijke ingang terugnemen. Het testen van gezonde mensen stopt. Als u ziek bent, blijf dan alstublieft thuis. Maskers horen in de prullenbak. De Covid-19 gen-gebaseerde injecties worden niet aanbevolen en mogen niet gedwongen of verplicht worden. Cruciaal is dat de vaccin paspoorten database vernietigd moet worden. Economische rechtschapenheid wordt aanbevolen.

Het is duidelijk dat er ernstige misdaden zijn gepleegd. Het is niet de bedoeling van dit document om iemand te beschuldigen of het bewijs tegen hen te verzamelen op dit moment. Echter, wanneer dit allemaal is opgelost, wordt ons volk aangeraden veel meer aandacht te schenken aan Washington dan voorheen.

Pagina 1 van 31

VERHAALPUNT

 1. SARS-CoV-2 heeft zo’n hoge letaliteit dat alle maatregelen moeten worden genomen om levens te redden.Opmerking: Covid-19 is de ziekte die het gevolg is van infectie met het virus, SARS-CoV-2.
  Ze worden vaak door elkaar gebruikt. Soms maakt het niet veel uit, maar de verwarring is opzettelijk gezaaid.

BELANGRIJK

Het is essentieel om een hoge dodelijkheid te claimen zodat ongekende reacties
gerechtvaardigd lijken. Om de bewering “op te peppen”, herinner je je de “vallende man” in Wuhan? De persoon was zogenaamd ziek, maar liep rond, voordat hij dood voorover op zijn gezicht viel. Dat was nooit echt. Het was was theater.

DE REALITEIT

Vroege schattingen van de dodelijkheid waren zeer hoog met, in sommige rapporten, een “infectie fataliteits rate” (IFR) van 3%. Seizoensgebonden influenza wordt over het algemeen geacht een typische IFR te hebben van 0.1%. Dat betekent dat sommige seizoenen de IFR voor griep 0,3% kan zijn en andere keren 0,05% of lager.

In de praktijk, en dit was gebruikelijk, werden de ramingen van de IFR voor Covid-19 herhaaldelijk naar beneden bijgesteld en nu wordt algemeen erkend dat zij in het bereik van 0,1-0,3% liggen. Het kan nu niet worden beweerd dat het significant verschilt van sommige seizoensgebonden influenza-epidemieën.
Waarom hebben we de moderne wereld er dan zo ongeveer mee kapotgemaakt?

CONCLUSIE EN OORDEEL

 • De daders wisten dat schattingen van de dodelijkheid van nieuwe virale luchtwegaandoeningen ALTIJD hoog beginnen en afnemen. Dit komt omdat we in het begin geen schatting hebben van het aantal besmette mensen die niet ernstig ziek zijn en het aantal besmette mensen zonder symptomen.
 • Ze wekten de indruk van extreem gevaar, wat nooit waar was. Dit is zo’n cruciaal punt, want als je dat ziet voor wat het is, is de rest van het verhaal overbodig.
 • Dr. John Ioannidis is een van ’s werelds meest gepubliceerde epidemiologen en hij is
  vernietigend over de ongepaste reacties op een nieuw virus met niet ongebruikelijke dodelijkheid.
  Zoals de meeste respiratoire virussen, vormt SARS-CoV-2 geen ernstige
  bedreiging voor de gezondheid van mensen
  onder de 60 jaar, zeker niet voor kinderen, en is een ernstig alleen voor mensen die het einde van hun leven naderen door hun leeftijd met meerdere comorbiditeiten.[1]
 • Dr. Ioannidis raamt het wereldwijde IFR momenteel op ongeveer 0,15%. Ter referentie, een typische seizoensgebonden influenza-uitbraak een typische IFR van ongeveer 0,1%, maar deze kan duidelijk erger zijn in slechte winterperiodes.[2]

Pagina 2 van 31

HET VERTELPUNT

 1. Omdat dit een nieuw virus is, zal er geen voorafgaande immuniteit zijn in de bevolking.

BELANGRIJK

Lijkt redelijk, nietwaar? Deze opmerking, die in het begin herhaaldelijk werd gemaakt, was bedoeld om dat er een zekere mate van immuniteit was in de populatie. Voorafgaande immuniteit en natuurlijke immuniteit worden nu pas, na twee jaar, niet meer beschouwd als “verkeerde informatie”.

DE REALITEIT

Binnen een paar maanden toonden meerdere publicaties aan dat een grote minderheid (variërend van 30%-50%, sommigen zeiden later zelfs meer) van de bevolking T-cellen in hun bloed had die verschillende stukjes van het virale eiwit herkenden (gesynthetiseerd, aangezien niemand echte virusisolaten leek te hebben om te gebruiken).

Terwijl sommige mensen beweerden dat herkenning door T-cellen geen functionele immuniteit betekende, maar dat is wel zo.

Men heeft ons belet te weten dat wij reeds zes coronavirussen kenden, waarvan er vier “gewone verkoudheid” veroorzaken, die bij bejaarden en invaliden de dood tot gevolg kan hebben.

CONCLUSIE EN OORDEEL

 • Dit was een leugen. Het is vrijwel nooit waar dat er geen voorafgaande immuniteit in een populatie bestaat. Dat komt omdat virussen telkens zijn afgeleid van eerdere virussen en een deel van de bevolking de antecedenten al had verslagen, waardoor ze ofwel immuun waren ofwel een grote voorsprong hadden bij het verslaan van het nieuwe virus. Hoe dan ook, een groot deel van de bevolking had nooit reden tot bezorgdheid.
 • Dit artikel bevat alle belangrijke peer-reviewed artikelen tot medio 2020, waarbij uit vele blijkt dat ten minste 30%-50% voorafgaande immuniteit heeft (het hangt af van de maatstaf die wordt gebruikt om het te beoordelen).[3]

Pagina 3 van 31

HET VERHALENDE PUNT

 1. Dit virus discrimineert niet. Niemand is veilig totdat iedereen veilig is.

BELANGRIJK

De bedoeling was het aantal mensen dat zou kunnen denken dat ze geen “risicopersonen” zijn, tot een minimum te beperken.

DE REALITEIT

Deze bewering was altijd al absurd. De dodelijkheid van dit virus, zoals gebruikelijk is bij respiratoire virussen, is 1000x minder bij jonge, gezonde mensen dan bij ouderen met meerdere comorbiditeiten.

CONCLUSIE EN OORDEEL

 • Kortom, bijna niemand die niet dicht bij het einde van zijn leven was, liep het risico op ernstige uitkomsten en overlijden. Bij mensen van middelbare leeftijd is zwaarlijvigheid een risicofactor, net als voor een handvol andere doodsoorzaken.
 • Dit intrigerende overzicht beschrijft hoe de aanvankelijke modellering angst veroorzaakte en een excuus voor harde maatregelen, met name “lockdowns”)[4]. Het was echter niet meer dan dat: een excuus. Alle ervaren volksgezondheidsdeskundigen wisten dat lockdowns absurd waren, ineffectief en enorm destructief waren. Dit kun je niet mooier maken dan het is. Het was verkeerd voordat het werd bevolen, en het is nodig te onderzoeken waarom degenen die het wisten niet protesteerden. Het is bijna alsof ze medeplichtig waren.

Pagina 4 van 31

HET VERTELPUNT

 1. Mensen kunnen dit virus zonder symptomen bij zich dragen en anderen besmetten: asymptomatische overdracht.

BELANGRIJK

Dit is het centrale conceptuele bedrog. Als het waar is, dan kan iedereen je besmetten en doden.
Valselijk beweerde asymptomatische transmissie onderstreept bijna elke inbraak:
maskeren, massale testen, lockdowns, grensrestricties, schoolsluitingen, zelfs vaccinatie
paspoorten.

DE REALITEIT

Het beste bewijs komt van een meta-analyse van een groter aantal goede studies, waarin werd onderzocht hoe vaak een positief bevonden persoon een familielid besmette (zij
vergeleken als mogelijke besmettingsbron mensen die symptomen hadden met degenen die geen symptomen hadden). ALLEEN degenen met symptomen waren in staat om een familielid te besmetten.[5]

CONCLUSIE EN OORDEEL

 • Asymptomatische overdracht is epidemiologisch irrelevant. Het is niet nodig om te beweren dat het dat het nooit voorkomt; het is genoeg om aan te tonen dat als het al voorkomt, het zo zeldzaam is dat het niet de moeite waard is te meten.
 • In deze video laten we ook Fauci en een WHO arts ons precies dit vertellen.[6] Ook laat ik
  zien waarom het is zoals het is. Het is heel duidelijk.

Pagina 5 van 31

HET VERTELPUNT

 1. De PCR-test identificeert selectief mensen met klinische infecties.

BELANGRIJK

Dit is het centrale operationele bedrog. Als het waar was, konden we risicovolle mensen opsporen en isoleren. We zouden een nauwkeurige diagnose kunnen stellen en ook het aantal sterfgevallen kunnen tellen.

Polymerase kettingreactie (PCR), op zijn best, kan de aanwezigheid van genetische van genetische informatie in een schoon monster en is daarom nuttig in forensisch onderzoek. Het bestaat uit cycli cyclus van amplificatie, waarbij het uitgangsmateriaal aan het begin van elke cyclus wordt gekopieerd. De uitvinder van de PCR test, Kary Mullis, won er een Nobelprijs voor en bekritiseerde o.a. Fauci voor het misbruiken van die test om AIDS patiënten te diagnosticeren, wat volgens Mullis ongepast was.

DE REALITEIT

In een “vuil” klinisch monster, is er meer dan een mogelijk stukje, of een heel, virus dat zich zou kunnen vermenigvuldigen. Er zijn bacteriën, schimmels, andere virussen, menselijke cellen, slijm, en meer. Het is niet mogelijk om eenduidig te weten, als een test “positief” wordt bevonden na vele cycli, wat het was dat werd versterkt om aan het eind het signaal te geven dat wij “positief” noemen.

Bij massa-testen, zoals gebruikelijk, voert niemand ooit zogenaamde “positieve controles”
door de chain of custody. Dat is diagnostisch testen 101. Het is een misleiding.

Elke test heeft een “operationeel vals-positief percentage” (oFPR), waarbij een onbekend percentage van de monsters positief wordt, zelfs als er geen virus aanwezig is. Een goede oFPR zou minder zijn dan 1% zijn, maar is het 0,8% of 0,1%? Als je dagelijks 100.000 monsters test, en de oFPR is 0,8%, krijg je 800 positieve testen of “gevallen”, zelfs als er in de hele gemeenschap geen virus is. O!en, de “positiviteit”, de fractie van de tests die positief zijn, is in dat bereik, sub-1% of laag-één-cijferig percentage. Ik denk dat veel of alles daarvan veroorzaakt kan worden door valse positieven. Merk op dat criminelen de inhoud van de testkits kunnen manipuleren omdat er maar heel weinig providers in een gebied zijn, en slechts één. De voorwaarden voor het uitvoeren van de test zijn ook onderhevig aan variatie door de autoriteiten, zoals de CDC.

CONCLUSIE EN OORDEEL

 • Je kunt echt positief zijn, maar niet ziek. Er is geen ondergrens van detectie waaronder waaronder je een aantal kopieën van het virus zou hebben, maar klinisch gezond zou worden verklaard. Het is een absurd idee.
 • Je kunt geen virus hebben en toch positief testen (met of zonder symptomen). Dit wordt allemaal bij elkaar geveegd en worden “Covid-19 gevallen” genoemd. Als je sterft in de komende 28 dagen, wordt er gezegd dat je een “Covid-dode” bent, ongeacht de oorzaak.
 • Degenen die de testkits gebruiken die in de handel verkrijgbaar zijn, zijn wat men noemt “black box”. Ze zijn niet in staat om te zeggen wat er in de kit zit, omdat dit beschermd is. De originele “methodes werd binnen 48 uur gepubliceerd, een aanfluiting voor geclaimde peer review, door een Berlijns lab onder leiding van Professor Christian Drosten, wetenschappelijk adviseur van Angela Merkel van Duitsland. Het artikel werd uitvoerig weerlegd door een internationaal team,
 • De WHO bracht een serie richtlijnen uit over PCR,- en het was duidelijk dat hun
  technische staf het niet goedkeurde om de bevolking massaal te testen, omdat het mogelijk is volledig vals-positief terug te keren. Inderdaad, in tijden van lage echte prevalentie, dat is alles wat ze kunnen zijn.[7]
 • Ik vraag me vaak af of dit 2007 real-life voorbeeld van een [8]PCR-gebaseerd testsysteem dat 100% valse positieven teruggaf, maar toch een groot ziekenhuis overtuigde dat ze een enorme dat er wekenlang een grote ziekte was uitgebroken, misschien de inspiratie is geweest voor de onbetrouwbare methoden gebruikt in de Covid-19 misleiding?[9]
 • Drosten leidde ook de TV-reclame rond het idee van asymptomatische transmissie. Een
  gelukkige wetenschapper is het middelpunt van de twee meest belangrijke misleidingen in het hele Covid-19 gebeuren.
 • Professor Norman Fenton presenteert hier een meerdelige lezing met twee hoofdelementen.[10] Ten eerste beschrijft hij hoe massaal testen van mensen zonder symptomen onvermijdelijk het percentage valse positieve PCR testresultaten opdrijft. Het tweede deel behandelt de mogelijkheid dat gegevensfraude de schijnbare werkzaamheid van de vaccins volledig verklaart, terwijl geprobeerd wordt sterfgevallen door vaccins te verbergen, door ze te classificeren als ongevaccineerd gedurende 14 dagen na de injectie.

Pagina 6/7 van 31

HET VERTELPUNT

 1. Maskers zijn doeltreffend om de verspreiding van dit virus te voorkomen.

BELANGRIJK

Dit wordt vooral gebruikt om de illusie van gevaar in stand te houden. Je ziet de maskers van anderen en voelt je bang. Gehoorzamen is ook een maatstaf of je doet wat je gezegd wordt, zelfs als de maatregel nutteloos is.

DE REALITEIT

We weten al tientallen jaren dat chirurgische maskers die in medische ruimten worden gedragen de overdracht van het ademhalingsvirus niet tegenhoudt. De maskers werden getest tijdens een reeks operaties door artsen van het Royal College of Surgeons (VK). Er werd geen verschil in postoperatieve werd geen verschil gezien in het aantal postoperatieve infecties door het gebruik van maskers.

Doekmaskers houden de overdracht van het ademhalingsvirus zeker niet tegen, zoals blijkt uit verschillende grote, gerandomiseerde onderzoeken. Integendeel, ze verhogen het risico op longinfecties. De autoriteiten hebben meestal toegegeven met betrekking tot doekmaskers.

Sommigen hebben het over “bronbestrijding”, het opvangen van druppeltjes. Het probleem is, er is geen bewijs dat overdracht plaatsvindt via druppeltjes. Evenzo is er geen bewijs dat het gebeurt via fijne aërosolen. Niemand vindt het op maskers, of op luchtfilters in ziekenhuisafdelingen van Covide patienten, ook niet. Waar is het virus?

CONCLUSIE EN OORDEEL

 • Het is niet nodig om tijd te besteden aan dit onderwerp. Het was al lang voor Covid-19 bekend dat gezichtsmaskers niets doen.
 • Velen weten niet dat blauwe medische maskers geen filters zijn. Je ingeademde en uitgeademde lucht beweegt in en uit tussen het masker en je gezicht. Het zijn spatschermen, dat is alles.
 • Dit is een goed overzicht van de bevindingen met maskers bij respiratoire virussen door een erkend expert op dat gebied. Geen effect.[11]
 • Noch maskers noch lockdowns verhinderden de verspreiding van het virus. Deze review vat 400 papers samen.[12]

Pagina 8 van 31

HET VERTELPUNT

 1. Lockdowns vertragen de verspreiding en verminderen het aantal gevallen en sterfgevallen.

BELANGRIJK

De meest impactvolle maar verkwistende interventie, waarmee niets nuttigs wordt bereikt.
Wel nuttig voor de daders, die de economie willen schaden en de intermenselijke contacten willen beperken. Deze maatregel werd verrassend genoeg getolereerd in veel rijke landen, omdat er “verlof”-regelingen werden ingevoerd, waarbij veel mensen werden gecompenseerd voor het feit dat zij niet werkten, of verplicht werden thuis te werken.

DE REALITEIT

De maatregel, hoewel een van de meest repressieve die ooit aan burgers in een
democratie, was voor velen intuïtief redelijk. Dit is een voorbeeld van hoe ver natuurlijk
ongeïnformeerde intuïtie kan zijn.

De kerngedachte was eenvoudig. Ademhalingsvirussen worden van mens op mens overgedragen. Vermindering van het gemiddelde aantal contacten vermindert de overdracht zeker? Eigenlijk, doet het niet, omdat het transmissie concept verkeerd is. Overdracht is van een SYMPTOMATISCHE persoon naar een vatbaar persoon. Degenen met symptomen zijn ONGEWOND. Zij blijven in de meeste gevallen thuis zonder dat de overheid actie onderneemt. Overdracht vond meestal plaats in instellingen waar zieke mensen en vatbare mensen in contact kwamen: ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, en huiselijke omgeving.

CONCLUSIE EN OORDEEL

 • Een algemene lockdown had geen aantoonbaar effect op de verspreiding van de epidemie, het aantal gevallen ziekenhuisopnames, of sterfgevallen.
 • Dit is nu algemeen aanvaard, na een meta-analyse door de Johns Hopkins University
  (interessant, aangezien de JHU herhaaldelijk voorkomt als acteur in een documentaire over
  pandemie-gerelateerde fraude door de Duitse journalist Paul Schreyer).[13]
 • Dit komt omdat degenen die betrokken zijn bij het overgrote deel van de contacten van mens tot mens fit en goed zijn en deze contacten niet tot overdracht hebben geleid. In wezen, als je voor de gek wordt gehouden door de “asymptomatische transmissie” leugen, dan zou lockdown zinvol zijn. Echter, omdat het epidemiologisch irrelevant is, kunnen lockdowns nooit werken, en natuurlijk, alle literatuur bevestigt dit.
 • Dit concept is ondubbelzinnig bekend bij meerdere wetenschappers en artsen op het gebied van de volksgezondheid. Dit is de reden waarom “lockdown” nooit eerder was geprobeerd.
 • Belangrijk is dat WHO-wetenschappers een gedetailleerd overzicht hebben gemaakt van alle niet-farmaceutische interventies (NPI’s) in 2019 en verspreidden kopieën van het rapport onder alle lidstaten.[14])
 • Dit betekent dat ALLE lidstaten eind 2019 al wisten dat er maskers, lockdowns,
  grensbeperkingen, en bedrijf- of schoolsluitingen zinloos waren. Alleen “blijf thuis als
  je ziek bent” werkt überhaupt, en mensen hoeft dit niet verteld te worden, want ze zijn te onwel om uit te gaan.

Pagina 9 van 31

HET VERTELPUNT

 1. Er zijn helaas geen behandelingen voor Covid buiten ondersteuning in het ziekenhuis.

BELANGRIJK

Versterkte het idee dat het van vitaal belang was te voorkomen dat men het virus zou oplopen.
Wettelijk gezien was het essentieel voor de daders die met nieuwe vaccins kwamen dat er
dat er geen levensvatbare behandelingen waren. Als er ook maar één was geweest, zou de wettelijke route van nood
vergunning voor noodgebruik niet beschikbaar zijn geweest.

DE REALITEIT

Naar mijn mening waren al deze maatregelen destructief en wreed, maar het actief ontzeggen van toegang tot experimenteel toegepaste maar anderszins bekende veilige en effectieve vroege behandelingen direct geleid tot miljoenen vermijdbare sterfgevallen wereldwijd. In mijn ogen is dit een beleid van massamoord.

In tegenstelling tot het officiële verhaal, was de therapeutische waarde van vroegtijdige behandeling al begrepen en empirisch aangetoond in het voorjaar van 2020. Sindsdien is een een handvol goed begrepen, gepatenteerde, goedkope en veilige orale behandelingen gekarakteriseerd.

CONCLUSIE EN OORDEEL

 • Het officiële standpunt was dat de ziekte Covid-19 niet behandeld kon worden en de patiënt alleen “ondersteund” kon worden, o.a. door mechanische beademing. Beademing is totaal ongeschikt omdat Covid-19 zelden een obstructieve luchtwegaandoening is, maar wel een hoge geassocieerde morbiditeit en mortaliteit. Een zuurstofmasker verdient de voorkeur.
 • Naar mijn mening, vanwege de zeer grote hoeveelheid empirische behandeling en goede communicatie, is Covid-19 de meest behandelbare virale luchtwegziekte ooit. Wij
  wisten in de “rste drie maanden van 2020 dat hydroxychloroquine, zink, en azithromycine
  empirisch bruikbaar waren, mits de behandeling vroeg werd gestart en rationeel werd aangepakt.”[15]
 • Het is zeer belangrijk op te merken dat het al meer dan een decennium bekend is dat het verhogen van intracellulair zink werkt om virale replicatie te onderdrukken.[16]
 • Het lijdt geen twijfel dat hooggeplaatste adviseurs van diverse regeringen wisten dat zogenaamde “zinkionoforen”, verbindingen die kanalen openen om bepaalde opgeloste mineralen celmembranen te laten passeren, nuttig waren bij het ernstige acute respiratoire syndroom (SARS) in 2003 en zouden naar verwachting ook therapeutisch bruikbaar moeten zijn bij SARS-CoV-2-infectie.
 • Dit is een uitgangspunt voor alle klinische proeven in Covid-19, [17] waaronder met name
  ivermectine en hydroxychloroquine (die zinkionoforen zijn).[18]
 • Er zij op gewezen dat het gebruik van bekende veilige middelen voor experimentele doeleinden als een prioriteit altijd een gevestigde ethische medische praktijk is geweest en bekend staat als “off-label voorschrijven”.

Pagina 10 van 31

Bron: https://doctors4covidethics.org/the-covid-lies/

Deel 2&3 volgen

Verwijzingen

 1. https://threadreaderapp.com/thread/1503112014700285953.html
 2. Max Blumental. ” Foreign Agents #10 – Covid en massahypnose w/Dr. Mattias
  Desmet.” https://rokfin.com/stream/9705/Foreign-Agents-10–Covid-en-Massa-hypnose-
  Hypnose
 3. “Massapsychose – Hoe een hele bevolking geestelijk ziek wordt.” After Skool en
  Academie of Ideas, 14 aug. 2021. https://rumble.com/vl52me-mass-psychosishow-an-entire-population-becomes-mentally-ill-by-afterer-skool.html
 4. Catherine Austin Fitts. “Controle en vrijheid gebeuren één persoon per keer met Catherine & Ulrike Granögger.” The Solari Report, 11 februari, 2022. https://home.solari.com/deep-state-tactics-101-part-i-met-catherine-austin-fitts/
 5. Catherine Austin Fitts. “Deep state tactics 101 Deel I met Catherine Austin Fitts.” The Solari Report, 18 mei 2019. https://home.solari.com/deep-state-tactics-101- deel-i-met-catherine-austin-fitts/
 6. “The Trusted News Initiative – Een door de BBC geleide organisatie censureert volksgezondheids
  deskundigen die tegen het o0ciële verhaal over Covid-19 zijn.” The Exposé, 29 aug. 2021.
  https://dailyexpose.uk/2021/08/29/the-trusted-news-initiative-a-bbc-ledorganisation-
  censureren-publieke-gezondheids-experts-die-het-o#ciële-verhaal-over-covid-19/
 7. el gato malo. “Als ik je zou veroveren.” Bad cattitude (SubStack), Mar. 4, https://boriquagato.substack.com/p/if-i-were-going-to-conquer-you
 8. “Robert F. Kennedy Jr., zoon van Robert Kennedy, houdt een grote toespraak in Milaan 13 Nov 2021.” truth.exposed123, 23 Nov. 2021. https://www.bitchute.com/video/ wyFtd4mshFO8/
 9. https://www.canadiancovidcarealliance.org/media-resources/pandemicalternative/
 10. “Niet-farmaceutische Interventies (NPI’s).” https://rumble.com/vv3xn6-nonpharmaceutical- interventies-npis.html
 11. “Paul Schreyer: Pandemische simulatiespelen – Voorbereiding op een nieuw tijdperk?” https://wissen-ist-relevant.de/vortrage/paul-schreyer-pandemie-simulatie-games-voorbereiding-
  voor-een-nieuw-tijdperk/
 12. Bhakdi S, Burkhardt A. “Over COVID-vaccins: waarom ze niet kunnen werken, en onweerlegbaar bewijs van hun oorzakelijke rol in sterfgevallen a!er vaccinatie.” Artsen voor COVID Ethiek, 15 dec. 2021. https://doctors4covidethics.org/on-covidvaccines-why-they-cannot-work-and-irrefutable-evidence-of-their-causativerole-in-deaths-after-vaccination/
 13. “Kary Mullis legt uit waarom zijn PCR-test geen diagnostische test is.” https://www.youtube.com/watch?v=rXm9kAhNj-4
 14. https://home.solari.com/wp-content/uploads/2022/04/Declaration-of-MikeYeadon-fertility-signed.pdf
 15. “Dr. Yeadon’s (voormalig Pfizer VP) coronavirus vaccin veiligheidspetitie. “Dryburgh.com, 4 dec. 2020. https://dryburgh.com/mike-yeadon-coronavirusvaccine-safety-concerns-petition/
 16. “WHO wijzigt definitie van kudde-immuniteit.” Peter Byel [blog], n.d. https://peterlegyel.wordpress.com/2021/01/15/who-changes-definition-of-herdimmunity/
 17. “W.H.O. / Overheden die samenspannen met big pharma | Een noodzakelijke terugblik
  terugblik op de varkensgrieppandemie.” https://www.expandingawarenessrelations.com/tag/wolfgang/
 18. “Een gesprek met Dr. Wolfgang Wodarg.” Pandacast, 2 jan. 2021. https://www.pandata.org/wolfgang-wodarg/

Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: