Volgens biowapenexpert Francis Boyle lijkt de beschuldiging van Rusland dat Oekraïne door de VS gefinancierd onderzoek naar biowapens uitvoert, juist te zijn. Als het waar is, riskeren alle betrokkenen levenslange gevangenisstraf onder de Anti-Terrorisme Wet Biologische Wapens van 1989.

Francis Boyle, Ph.D

Francis Boyle, Ph.D., een aan Harvard opgeleide advocaat en biowapenexpert met een Ph.D. in politieke wetenschappen, werd onlangs geïnterviewd over de Bio-Labs in Oekraïne, waarvan Rusland beweert dat ze betrokken zijn bij door de VS gefinancierd biowapenonderzoek.

Boyle heeft decennia lang gepleit tegen de ontwikkeling en het gebruik van biowapens. Hij was zelfs degene die opriep tot wetgeving inzake biologische wapens tijdens de Conventie over Biologische Wapens in 1972. Vervolgens stelde hij de Anti-Terrorisme Wet Biologische Wapens op, die unaniem door beide huizen van het Congres werd goedgekeurd en in mei 1989 door toenmalig president George Bush Sr. als wet werd ondertekend.

Hoewel de VS de beschuldigingen van Rusland met klem heeft ontkend, zegt Boyle dat op basis van wat hij tot nu toe heeft ontdekt, de laboratoria in Oekraïne allemaal onderzoek doen naar biologische oorlogsvoering – inclusief etnische-specifieke biologische wapens – in opdracht van het Pentagon, zoals ook de Russische autoriteiten beweren.

“Het Pentagon doet niet aan zendingswerk,” zegt hij. “Ze doden mensen, en dat is waarom ze daar zijn.” Hij wijst er ook op dat alle betrokkenen levenslange gevangenisstraf kunnen krijgen onder de Anti-Terrorisme Wet Biologische Wapens van 1989, wat verklaart waarom er zo’n haast wordt gemaakt om deze laboratoria als iets anders voor te stellen dan ze zijn.

Het steeds veranderende verhaal onthult de leugens

Zoals Shroyer opmerkt, heeft het officiële verhaal rond de Oekraïense biolabs de afgelopen weken meerdere herhalingen ondergaan. Het begon met een botte ontkenning van het bestaan van de Amerikaanse biolabs in Oekraïne.

Maar binnen enkele dagen blies onderminister van politieke zaken Victoria Nuland een gat in die ontkenning door voor het Congres toe te geven dat “biologische onderzoekslaboratoria” in Oekraïne zijn gefinancierd en werden geëxploiteerd onder leiding van de VS, tevens was zij “zeer bezorgd” over de inhoud van die laboratoria dat deze door de Russen als biowapens zouden worden gebruikt.

Ondanks Nuland’s bezorgdheid over het gebruik van de pathogenen voor oorlogsvoering, hebben de Westerse media geprobeerd de beweringen dat de laboratoria zijn opgezet om biowapens uit de Sovjet-tijd te vernietigen, of om oude Sovjet-biowapens “veilig te stellen”, of dat het diagnostische, “gezondheidslaboratoria”, zouden zijn, laboratoria voor biodefensie, of dat ze worden gebruikt voor de ontwikkeling van vaccins. Het verhaal verandert afhankelijk van wie het vertelt.

Boyle gelooft er niets van. Volgens Boyle hebben de Amerikaanse regering en het Pentagon al geruime tijd een “alomvattend beleid” om “Rusland te omsingelen met laboratoria voor biologische oorlogsvoering” en “daar biologische wapens” klaar te leggen voor gebruik tegen Rusland. De VS hebben ook dit soort laboratoria in Centraal-Azië, zegt hij.

Niet zoiets als ‘biologische oorlogsvoering’

Een van de laatste verklaringen van een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is dat Oekraïne “biologische verdedigings”-laboratoria heeft, maar geen faciliteiten voor biologische wapens zijn. “ Het probleem met het maken van onderscheid tussen “biologische verdediging” en “biologische oorlogsvoering” is dat er in feite geen is.

Geen enkel onderzoek op het gebied van biologische defensie is louter defensief, want als je aan biologische defensie doet, ben je automatisch bezig met het maken van biologische wapens.

Alle onderzoek voor tweeërlei gebruik kan voor militaire doeleinden worden gebruikt, en vaak gebeurt dat ook. Zoals Boyle uitlegt, is het idee achter “biologisch verdedigings”-onderzoek dat er een natuurlijk pathogeen kan zijn dat een pandemie kan veroorzaken, of dat iemand een gemanipuleerd biologisch wapen kan vrijgeven, waar we een geneesmiddel voor moeten maken.

Maar om het geneesmiddel – het vaccin – te maken, moet eerst die denkbeeldige bedreiging worden gecreëerd, of het nu gaat om een opgevoerde natuurlijke ziekteverwekker door middel van functieversterking of een synthetisch biowapen. Al dit werk is dus “offensief” in die zin dat het voor militaire doeleinden gebruikt kan worden. Geen enkel biologisch verdedigingsonderzoek is louter defensief, want om biologisch verdedigingswerk te doen, ben je automatisch bezig met het maken van biologische wapens.

Dus, volgens Boyle, is de rechtvaardiging dat de laboratoria voor biologische en gezondheidsdoeleinden zijn, niets anders dan een façade voor het feit dat ze offensief biologisch oorlogsonderzoek doen met genetisch onderzoek, “gain-of-function” en synthetische biologie.

Wat drijft de Biologische Oorlogsindustrie?

Op de vraag wat het motief achter dit soort onderzoek kan zijn, wijst Boyle op twee mogelijke redenen. Ten eerste, zegt hij, is er een wereldwijde “Nazi cultus” die gewoon niet wil stoppen. Zij willen de wereld kunnen bevrijden van bepaalde etnische groepen, vandaar de focus op etnisch-specifieke wapens op basis van DNA.

Hij wijst erop dat de Verenigde Staten het enige land ter wereld is dat zich niet aan de wet heeft gehouden om zich te ontdoen van al zijn biologische wapens. In plaats daarvan hebben we er meer gemaakt, onder het mom van biologisch verdedigingsonderzoek.

President Reagan gaf Dr. Anthony Fauci de leiding over het V.S. biologische wapenprogramma, en hij is er sindsdien mee doorgegaan. “Ongeveer 95% van deze biowapen-dood-wetenschap is gefinancierd door Fauci, het NIAID en de NIH, sinds ongeveer 1984,” zegt Boyle.

In eerdere interviews heeft Boyle verklaard dat hij gelooft dat SARS-CoV-2 een gemanipuleerd biowapen is, en hier bespreekt hij opnieuw enkele van de redenen waarom. Hij wijst erop dat Shi Zheng-li, de beroemde vleermuis coronavirus onderzoeker aan het Wuhan Instituut voor Virologie in China, werd opgeleid in het biolab in Galveston, Texas, dat “deel uitmaakt van de Amerikaanse biologische oorlogsvoering industrie.”

Shi Zheng-li nam een synthetisch biologisch organisme van het Wuhan [Biosafety Level] BSL4, bracht het naar de Universiteit van Noord-Carolina, BSL3, en gaf het vervolgens “gain-of-function” eigenschappen onder leiding van Ralph Baric, die een expert is op dit gebied, en zijn team.

En, tussen haakjes, de FDA was hier ook bij betrokken. Denk daar eens over na. De FDA, die deze dodelijke en invaliderende Frankenstein injecties goedkeurt, was betrokken bij de ontwikkeling van COVID-19. Dus, ze pakkenn ons hier aan beide kanten.

Evenzo, CDC directeur Rochelle Walensky, die haar verhaal ook niet op een rijtje kan krijgen, zij komt van Harvard Medical School. Harvard Medical School was betrokken bij de ontwikkeling van het biologische oorlogswapen COVID-19. Sterker nog, Harvard was een van de sponsor instellingen van de Wuhan BSL4.

De voorzitter van de scheikundeafdeling van Harvard, Dr. Charles Lieber, was daar ook, met zijn eigen lab dat gespecialiseerd was in nanotechnologie. En Lieber had ook voor het Pentagon gewerkt.”

De tweede motiverende factor is geld. Niet alleen verdienen ze geld aan het onderzoek en de creatie van deze biologische wapens, maar ze verdienen ook geld aan de veronderstelde genezingen, of dat nu vaccins of therapeutica zijn.

De VS zijn natuurlijk niet de enigen die gevaarlijke biologische wapens maken. “De Britten doen hier ook aan mee, de Fransen, de Israëliërs. We hebben een netwerk en een cultus van nazi-biowapens-doodsgeleerden,” zegt Boyle.

We moeten verantwoording eisen

In een interview met mij in 2021, presenteerde Boyle een routekaart voor het vervolgen van COVID misdaden en het stoppen van hoog-risico biologisch onderzoek. Het probleem waar we voor staan is dat we zijn gaan beseffen dat zelfs onze federale regering gevangen is genomen door krachten die de VS van binnenuit willen vernietigen. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat onze federale autoriteiten – inclusief federale rechters – ooit zullen proberen de Biological Weapons Anti-Terrorism Act te handhaven.

Het goede nieuws is dat we dit dilemma kunnen omzeilen door ons te richten op plaatselijk gekozen aanklagers. Afhankelijk van de staat kunnen zij titels dragen als districtsprocureur, staatsadvocaat, officier van justitie of provincieadvocaat. In dat interview legde Boyle het plan uit:

“Mijn voorstel is dit: Het Amerikaanse volk moet, op het niveau van de staat, de lokale gemeenschap, naar onze lokale aanklagers gaan, dat wil zeggen advocaten van de staat, officieren van justitie, county-advocaten, elke lokale aanklager. En de laatste keer dat ik het las, waren het er meer dan 400 in dit land.

Deze lokale aanklagers maken geen deel uit van het federale systeem. Ze zijn gemachtigd door het 10e Amendement van de grondwet van de Verenigde Staten. Ze zijn democratisch gekozen door de mensen van hun gemeenschap.

Federale rechters worden door niemand gekozen. Ze worden benoemd door de president en als ze eenmaal levenslang zitten, kunnen ze alleen worden afgezet door impeachment, wat bijna onmogelijk is, en hun salarissen kunnen niet worden verlaagd. Ze zijn als de Almachtige God die daar op die federale banken zit.

Niet zoals staat en lokale aanklagers. Zij zijn verantwoording schuldig aan de mensen van de gemeenschap… Ik denk dat als we zelfs maar één van de 400 lokale aanklagers zover kunnen krijgen om een jury bijeen te roepen en een aanklacht in te dienen voor moord en samenzwering om moord te plegen, dit hele kaartenhuis in elkaar zal storten.”

Vervolging van de COVID samenzweerders

Boyle’s plan omvat een vervolging in twee stappen, één gericht op diegenen die verantwoordelijk zijn voor de COVID-pandemie, en een andere voor de COVID-griezels. Om bij het onderwerp te blijven, zal ik hier alleen de vervolging van de COVID samenzweerders bespreken.

Boyle raadt aan om je te organiseren op lokaal niveau, en rond te gaan naar al je lokale aanklagers, en te eisen dat ze een grote jury bijeenroepen om de verantwoordelijken voor COVID-19 aan te klagen voor moord en samenzwering om moord te plegen.

Boyle heeft zowel strafrecht als internationaal mensenrecht gedoceerd. Hij oefent ook nog steeds het strafrecht uit, zowel voor vervolging als verdediging. Volgens Boyle heeft het Anglo-Amerikaanse gewoonterecht een definitie voor “moord” die van toepassing is in alle staten van de V.S. met uitzondering van Louisiana, en dat is “het wederrechtelijk doden van een menselijk wezen met voorbedachte rade”. Hij legt uit:

“Laten we dat eens ontleden. Het woord ‘onwettig’ – al deze personen die ik zojuist noemde uit deze gecontracteerde studie … waren betrokken bij het onderzoek, de ontwikkeling, het testen en het aanleggen van voorraden van biologische oorlogswapens in duidelijke overtreding van mijn Biologische Wapens Anti-Terrorisme Wet van 1989.

Ik denk dat het aantal Amerikanen die zijn gedood, vermoord door COVID-19, meer dan een miljoen is… En dan, ‘met voorbedachte rade’ – ‘met voorbedachte rade’ is een juridische term.

Het zou me drie, vier, vijf verschillende les sessies kosten om het allemaal door te nemen, maar een element van kwade opzet is roekeloos in gevaar brengen van mensen en, duidelijk, ze wisten het. Als je de contracten en de studies leest, wisten ze… dat dit werk existentieel gevaarlijk was en ze deden het toch.

Dat is duidelijk ‘roekeloos in gevaar brengen van mensen’, ‘kwaadwilligheid met voorbedachte rade’. Dus, je hebt alle elementen voor moord, en dan ‘samenzwering om moord te plegen’. In het gewoonterecht is ‘samenzwering’ twee of meer mensen die samenkomen om een onwettige handeling te verrichten – zoals de overtreding van mijn statuut – of een wettige handeling met onwettige middelen.

Dus, ik denk dat we al deze mensen op zijn minst voor moord en samenzwering om moord te plegen, en mijn advies is dat als je een geliefde of een vriend hebt verloren die in het territoriale rechtsgebied van een van deze lokale aanklagers woont, zij bevoegd zouden zijn om een grand jury bijeen te roepen en aanklachten wegens moord en samenzwering om moord te plegen tegen al deze mensen in te dienen.”

Maar hoe beginnen we de daders te identificeren? Boyle stelt voor om de aanklachtenlijst te beginnen met de 15 co-auteurs van het artikel uit 2015, ” SARS-achtige clusters van circulerende vleermuiscoronavirussen vormen een bedreiging voor de opkomst van het menselijk ras, ” en degenen die het hebben gefinancierd.

Daartoe behoren voormalig NIH-directeur Dr. Francis Collins, Fauci, Peter Daszak (voorzitter van de Ecologische Gezondheidsalliantie), CDC-directeur Dr. Rochelle Walensky, Ralph Baric, Ph.D., en verschillende andere met name genoemde onderzoekers van de Universiteit van North Carolina. Volgens Boyle is dat artikel “het rokende pistool op wie er achter COVID-19 zit”.

Bronnen

Om u te helpen bij deze inspanningen, raadt Boyle aan het boek van de Australische journalist Sharri Markson te lezen, “What Really Happened in Wuhan?” “Ik denk dat ze het daar allemaal heeft,” vertelde Boyle me. “Ze heeft een geldige samenvatting van al het bewijs dat tot nu toe is verzameld, waarbij al deze personen betrokken zijn.”

Een ander uitstekend boek is Robert Kennedy Jr.’s boek, “The Real Anthony Fauci.” Er is ook een verslag van september 2020 van de minderheidsinlichtingencommissie van het Huis waarin het toen beschikbare bewijs over de oorsprong van COVID-19 wordt bekeken (“The Origins of the COVID-19 Global Pandemic, Including the Roles of the Chinese Communist Party and the World Health Organization “).

Al deze referenties kunnen naar uw plaatselijke openbare aanklager worden gebracht om een aanklacht in te dienen wegens moord en samenzwering om moord te plegen. Boyle kan zich ook beschikbaar stellen als adviseur of getuige-deskundige in zaken waarin met succes een grote jury wordt bijeengeroepen.

Om uw plaatselijke officier van justitie te identificeren, kunt u online zoeken of gewoon de naam opzoeken op uw meest recente stembiljet. Vergeet niet dat u persoonlijk contact moet opnemen met de openbare aanklagers. Een e-mail campagne zal je nergens brengen in dit scenario. Hopelijk kunt u ook personen in uw lokale gemeenschap identificeren die welbespraakt, en duidelijk over de feiten geïnformeerd zijn.

Tenslotte zal deze strategie waarschijnlijk veel effectiever zijn als u in een rechtsgebied woont waar de procureur-generaal al rechtszaken heeft aangespannen in het federale rechtssysteem. Dus, kijk naar de lijst hieronder. Als je toevallig in een van deze gebieden woont, zijn de kansen dat uw inspanningen succesvol zijn zeer hoog, omdat ze al een aanklacht hebben ingediend bij de federale rechtbank. Alles wat u hoeft te doen is hen ervan te overtuigen een jury bijeen te roepen en deze criminelen aan te klagen wegens moord.

Dit zijn de namen en adressen van de 27 staatsadvocaten-generaal die de regering Biden aanklagen over de COVID-19 vaccin mandaten vanaf 12 november 2021. Elke staat is voorzien van een hyperlink, omdat sommige staten aanvullende informatie over COVID en hun rechtszaken op hun sites hebben staan.

Zo heeft de procureur-generaal van Arizona een uitgebreid juridisch advies geschreven over de vraag waarom de federale regering niet bevoegd is voor een vaccinmandaat in Arizona. De rechtszaken zijn aangespannen in het 5e, 6e, 7e, 8e en 11e Circuit Hoven voor Beroep.

Bron: https://dailyexpose.uk/2022/04/11/us-funded-bioweapons-ukraine-use-against-russia/

“Wat hebben we gefinancierd? Waar?” John Cullen onderzoekt beweringen over U.S. BioLabs in Oekraïne

Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

(Visited 80 times, 1 visits today)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: