Leestijd: 10 minuten

Een van de beste plaatsen om kinderen op te voeden is Nederland. In verschillende opeenvolgende UNICEF-rapporten[1] stond Nederland op de eerste plaats voor het opvoeden van de gelukkigste kinderen onder rijke landen (2008, 2013, 2020). In het voorjaar van 2020 werd Nederland echter een harde plek voor kinderen en jongeren. De Nederlandse regering heeft een one-size-fits-all beleid aangenomen om de covid-19-pandemie aan te pakken, die de jongsten niet spaarde en een grote tol eiste van Nederlandse kinderen. Nobelprijswinnaar Michael Levitt merkte op dat het Nederlandse beleid ‘het record zou vestigen voor de slechtste covid-respons ooit’. 

 ‘Intelligente Lockdown’

Niet in staat om de toenemende wereldwijde paniek te weerstaan, kondigde de Nederlandse regering op 16 maart 2020  een “intelligente” lockdown aan, een uitdrukking bedacht door premier Mark Rutte

De Nederlandse samenleving kwam tot stilstand. Kantoren, winkels, restaurants en bars, bibliotheken, sportfaciliteiten, maar ook kinderdagverblijven, scholen en universiteiten werden gesloten. De sluiting van scholen was onverwacht aangezien de officiële adviesgroep van de regering, het door artsen gedomineerde Outbreak Management Team (OMT), dit afraadde, omdat een schoolsluiting een minimaal effect zou hebben op de verspreiding van het coronavirus. 

Een reconstructie van de gebeurtenissen toonde aan dat de belangrijkste reden waarom[2] de Nederlandse overheid de scholen sloot, was dat het onderwijsveld in paniek raakte over het openhouden van scholen. Het sluiten van scholen was een politieke beslissing om de paniek te volgen, geen medische beslissing. Scholen zouden drie weken dicht zijn. Drie weken werden drie maanden. Uit onderzoek van The University of Oxford (Engzell, et al. 2021) blijkt dat tijdens de eerste golf de gemiddelde Nederlandse student bijna niets leerde tijdens thuisonderwijs. Bovendien leden leerlingen van wie de ouders niet goed opgeleid waren tot 60%[3] meer leerverlies[4].

Schoolsluiting ‘Geen effect’ 

Volgens de Nederlandse equivalent van Fauci – Jaap van Dissel[5] , hoofdwetenschapper van het RIVM en voorzitter van het Nederlandse OMT – had de sluiting van scholen in het voorjaar van 2020 “geen effect”. Media, experts en politici schonken echter geen aandacht aan bewijs. Kinderen werden afgeschilderd als ‘virusfabrieken’ en scholen werden afgeschilderd als ‘onveilige’ omgevingen. Angst had een sterke greep op het onderwijsveld en onderwijsvakbonden overdreven de risico’s van leraren op scholen met als gevolg een drastische verhoging van de veiligheidseisen.

De gegevens waren duidelijk dat niet alleen kinderen geen significant risico liepen, maar ook dat er ‘ geen bewijs[6] was dat kinderen een belangrijke rol spelen bij de overdracht van SARS-CoV-2′. Toch zou een tweede lockdown kinderen treffen. Die tweede lockdown – nu een ‘harde lockdown’ genoemd – werd op 15 december 2020 aangekondigd. Scholen gingen weer dicht, dit keer op advies van het OMT dat op basis van modellen het aantal gebieden had uitgebreid waar het zich deskundig in achtte. natuurlijk, wat het punt[7] van Martin Kulldorff bewijst dat laboratorium-wetenschappers geen volksgezondheidswetenschappers zijn.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge veroorzaakte opschudding door uit te leggen dat[8] deze interventie bedoeld was om ouders te dwingen thuis te blijven. De internationale kinderrechten-organisatie KidsRights had scherpe kritiek op dit beleid: “Nederland heeft internationaal het slechte voorbeeld gegeven door tijdens de coronapandemie scholen te sluiten om ouders thuis te houden.” Deze kinderrechtenorganisatie concludeerde[9] dat kinderen geen prioriteit waren in het Nederlandse coronabeleid en waarschuwde voor de mogelijke gevolgen.

Toen er nieuwe inzichten ontstonden over de negatieve impact van het sluiten van scholen op het leven van kinderen, besloten regeringen van landen over de hele wereld om ze in de toekomst niet meer te sluiten. Onverschrokken heeft de Nederlandse overheid op 18 december 2021 de scholen weer gesloten, net lang genoeg om kinderen hun traditionele kerstdiner op school met hun klasgenoten te ontzeggen, een grote gebeurtenis in de kindertijd van Nederlandse kinderen. 

Opvallend was de verslechterende geestelijke gezondheid van Nederlandse kinderen. De Nederlandse gezondheidsautoriteiten (RIVM) publiceerden een verontrustend rapport waarin stond dat meer dan een op de vijf (22%) tieners en jongvolwassenen tussen de 12 en 25 jaar serieus overwogen zelfmoord te plegen tussen december 2021 en februari 2022 tijdens de derde lockdown . Van de gelukkigste ter wereld tot suïcidaal in een kwestie van drie lockdowns.

Record laag in sportdeelname 

Niet alleen scholen werden per dictaat gesloten. Twee jaar lang werden ook sportfaciliteiten herhaaldelijk gedwongen te sluiten. De beperkingen veranderden voortdurend, met als dieptepunt het verbieden van ouders om hun kind buiten te zien sporten. Nogmaals, er was geen wetenschappelijk bewijs dat dit zou helpen de verspreiding van het virus tot een minimum te beperken. Het resultaat is een recordlaagte in sportdeelname in het hele land. Het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sportfederatie (NOC*NSF) maakten zich ‘bijzonder’ zorgen[10] over het negatieve effect op de sportdeelname van jongeren.

De Coronapas

Dus geen school en geen sport. Een ander dieptepunt met betrekking tot kinderen was de coronapas die vanaf 25 september 2021 verplicht was voor iedere Nederlander boven de 12 jaar. De coronapas was verplicht voor de meeste sociale activiteiten, zoals naar de film gaan, een sportwedstrijd bijwonen met ouders, of met teamgenoten de kantine in bij sportclub om na de wedstrijd thee of limonade te drinken.

Het is niet verwonderlijk dat er geen wetenschappelijk bewijs[11] was dat deze interventie de verspreiding van covid-19 zou verminderen, maar de Nederlandse overheid dwong het toch af[12]. Cruciaal was dat de coronapas vaccinatie, herstel van covid-19 of een negatief resultaat van een coronavirustest die minder dan 24 uur voor binnenkomst was afgenomen, vereiste. Dus in wezen werd de toegang tot het sociale leven door de overheid gebruikt om Nederlandse kinderen te chanteren tot invasieve medische procedures.

De waanzin ging door, niet ondersteund door bewijs. Op een gegeven moment waren buitenspeeltuinen voor kinderen gesloten. Ouders mochten voor en na de zwemlessen geen zwembaden betreden om hun kleuters aan te kleden. In de winter van 2020-2021 ging de Nederlandse regering zelfs zo ver dat ze sneeuwballengevechten probeerde te reguleren[13] , door te dicteren dat alleen mensen uit hetzelfde huishouden mochten deelnemen, en dat hun groep een bepaald aantal niet mocht overschrijden.

Noch seks, noch de zee waren vrijgesteld van de regelgevers. Jongvolwassenen werd geadviseerd welke vormen van seks werden aanbevolen, rekening houdend met de 1,5 meter afstandsregel. Er werden drones[14] ingezet om te voorkomen dat mensen zich op het strand verzamelden. Om de verplaatsingen van jongeren nog verder te beperken, werd een avondklok ingevoerd. Het werd niet ondersteund door enige wetenschappelijke verklaring, alleen “boerenverstand” zoals de adviesgroep OMT het noemde.

Voor het beperken van het leven van kinderen en jongeren tijdens de pandemie zou veel bewijs nodig zijn, evenals een risico-batenanalyse. De Zweedse regering[15] heeft begin januari 2020 besloten dat de maatregelen in Zweden evidence-based moeten zijn. Zo hield ze scholen open, een beslissing die werd ondersteund door de evaluatie van de Zweedse Coronacommissie in 2022. In Noorwegen – waar de scholen maar kort gesloten waren – concludeerde[16] de coronacommissie in april 2022 dat de Noorse regering niet genoeg had gedaan om kinderen te beschermen en dat de maatregelen met betrekking tot kinderen overdreven waren. De Noren namen in wezen de onethische aanvankelijke beslissing om kinderen kwaad te doen zonder bewijs en de autoriteiten erkenden dat daarna.

De Zweedse aanpak van de pandemie bevat ongemakkelijke waarheden voor de Nederlanders, daarom negeerden de Nederlandse autoriteiten het bewijs uit Zweden (en uit Noorwegen). Zoals de Zweedse journalist en auteur Johan Anderberg in de epiloog van zijn boek The Herd[17] stelt :

“ Vanuit menselijk perspectief was het gemakkelijk te begrijpen waarom zo velen terughoudend waren om de cijfers uit Zweden onder ogen te zien. Want de onvermijdelijke conclusie moet zijn dat miljoenen mensen hun vrijheid was ontzegd, en miljoenen kinderen hadden hun onderwijs verstoord, en dat allemaal voor niets. Wie zou daar medeplichtig aan willen zijn ?” 

Dit jaar besloten mijn vrouw en ik om onze zomervakantie in Zweden door te brengen en na twee jaar van vaak twijfelachtige beperkingen in ons thuisland waren de Zweedse zomer en de stranden van Skåne een verademing. Als ouder en generalist op het gebied van speciaal onderwijs (en voormalig leraar lichamelijke opvoeding) ben ik enorm onder de indruk van het pad dat is gekozen door de Swedish Public Health Agency en de Zweedse regering, omdat ze gefocust bleven op de gezondheid, het welzijn en het onderwijs van kinderen bij het maken van beleid. Anders Tegnell[18] en zijn voorganger Johan Giesecke[19] hebben onvermoeibaar gepleit voor het niet verstoren van het leven van kinderen, en ze hebben gelijk gekregen. 

Een zeer uitgesproken Giesecke gaf zijn openhartige mening[20] op de Zweedse televisie: “Ik ben zelf vader en grootvader, en ik heb het gevoel dat als kinderen de kans krijgen om goed onderwijs te krijgen en dat het risico voor mij om besmet te raken met covid-19 zou toenemen een beetje, het is het waard. Hun toekomst is meer waard dan mijn toekomst, en het gaat niet alleen om mijn kleinkinderen, het gaat om alle kinderen.” 

De succesvolle Zweedse aanpak laat zien dat in veel landen het overheidsbeleid voldeed aan de criteria van kindermishandeling. Een belangrijke les voor de toekomst is dat scholen in vergelijkbare omstandigheden niet meer mogen sluiten. De Nederlandse regering en het OMT hebben de kinderen van hun land in de steek gelaten, een duister en beschamend hoofdstuk in onze geschiedenis waar toekomstige historici zeker niet positief over zullen zijn.

Alle vakkennis en wijsheid die heeft bijgedragen aan de gezondheid en het welzijn van Nederlandse kinderen is in het voorjaar van 2020 van de ene op de andere dag uit het raam gegooid. Kinderen en jongeren moesten de last dragen om volwassenen ‘zogenaamd’ te beschermen.

Zoals Sunetra Gupta en vele anderen hebben verklaard, is dat het voorzorgsprincipe op zijn kop gezet. De Deens-Amerikaanse epidemioloog Tracy Beth Høeg veroordeelde[21] terecht dergelijk beleid, dat ook in de VS werd gevoerd, door het te noemen: Sacrificing children’s health in the name of Health.

Na twee jaar de levens van kinderen te hebben beëindigd, ben ik er vast van overtuigd dat we het aan kinderen en hun ouders verplicht zijn om het onrecht dat Nederlandse kinderen is aangedaan goed te maken. Bovenal mag artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind nooit worden vergeten: “Bij alle maatregelen met betrekking tot kinderen moet het belang van het kind voorop staan.” Het is verbijsterend hoe snel kinderrechten wereldwijd uit het raam zijn verdwenen. Met desastreuze gevolgen.

Voor kinderen en jongeren moet een herstelplan gericht zijn op het herstellen van de schade die is aangericht in het onderwijs, het herstellen van sportdeelname en het herstellen van het vertrouwen in de overheid en instellingen waarop zij traditioneel kunnen vertrouwen voor hun gezondheid en welzijn. Nederland moet een veilige haven zijn voor kinderen, zoals het vroeger was. Pandemische paraatheid omvat ook het waken over de gezondheid en het welzijn van kinderen en in dit opzicht hebben de Nederlanders hun kinderen en jongeren in de steek gelaten. We moeten het in de toekomst beter doen. Veel beter.

Verwijzingen:

 1. https://www.unicef-irc.org/child-well-being-report-card-16
 2. https://nos.nl/artikel/2336385-hoe-twee-vragen-op-een-artsencongres-tot-sluiting-van-alle-scholen-leidden
 3. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2022376118
 4. https://www.economicsobservatory.com/what-have-two-years-of-interrupted-schooling-taught-us-about-learning
 5. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2020/04/21/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-mark-rutte-en-directeur-jaap-van-dissel-centrum-infectieziektebestrijding-na-afloop-van-crisisberaad-kabinet
 6. https://www.ntvg.nl/artikelen/de-rol-van-kinderen-de-transmissie-van-sars-cov-2
 7. https://unherd.com/thepost/martin-kulldorff-lessons/
 8. https://nos.nl/artikel/2360689-de-jonge-scholen-ook-dicht-om-ouders-thuis-te-laten-werken
 9. https://www.kidsrights.org/nl/nieuws/kidsrights-index-2021-vernietigende-impact-van-de-pandemie-voor-kinderen-wereldwijd/
 10. https://nocnsf.nl/nieuws/2022/05/diepterecord-sportdeelname-herstel-zeer-beperkt
 11. https://www.government.nl/latest/news/2021/09/14/netherlands-to-reopen-further-with-coronavirus-entry-passes#:~:text=As%20of%2025%20September%2C%20we,events%20will%20again%20be%20allowed
 12. https://pedagoogle.com/2021/09/25/kinderen-met-coronapas-welkom-in-absurdistan/
 13. https://www.ad.nl/binnenland/rijksoverheid-alleen-sneeuwballengevecht-met-eigen-huishouden-of-een-vriend~a23f8651/
 14. https://nos.nl/video/2328572-met-meer-dan-drie-op-het-strand-deze-drone-jaagt-je-weg
 15. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/avstangning-av-friska-skolbarn-ingen-effektiv-atgard/?s=03
 16. https://www.thelocal.no/20220426/verdict-how-well-did-norway-handle-the-covid-19-pandemic/
 17. https://scribepublications.co.uk/books-authors/books/the-herd-9781913348908
 18. https://www.ft.com/content/5cc92d45-fbdb-43b7-9c66-26501693a371?accessToken=zwAAAXR8fR-okc9cyS1F-9tDt9OcZiZQFpOjcQ.MEYCIQCV_07zkbpiCpLzJUXnKSjnbdvOcNz6QCLbSwck9DxRUwIhAN4kHVHL9NiwMqZDVihn75YkLVQWjXJqIIJGSzx1-jf5&sharetype=gift?token=31f14e61-e043-4351-8fa7-faa5dac6a7d6
 19. https://unherd.com/thepost/coming-up-epidemiologist-prof-johan-giesecke-shares-lessons-from-sweden/
 20. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/johan-giesecke-det-har-borde-galla-for-forskolor-skolor-och-universitet
 21. https://sensiblemed.substack.com/p/sacrificing-childrens-health-in-the

Bron: Hans Koppies

Dr. Hans Koppies heeft de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) afgerond. Daarna studeerde hij Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met als specialisatie Orthopedagogiek: Gezinnen in Psychosociale Moeilijkheden. Hij werkte als orthopedagoog bij verschillende instellingen in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs. Hij schrijft over opgroeien en opvoeden, ouderschap en hulpverlening in artikelen en essays in kranten en tijdschriften.


Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

(Visited 36 times, 1 visits today)
Een gedachte over “Hoe de Nederlanders hun kinderen in de steek lieten – een waarschuwend verhaal”
 1. Als je gewoon de tientallen echte wetenschappers had gevolg
  dan wist je al dat dit genocide is!

  Als gewoon de moordcampagnes in India door Bill en Melinda had gevolgd, dan wist je al dat dit genocide is!

  Als je gewoon de agenda van Rockefellers, Rothschilds had begrepen en de boeken van Schwab had gelezen,
  dan wist je al dat dit genocide is!

  Als je gewoon weet waar de oranjes stonden in WO II, dan zou je al kunnen weten dat dit genocide is!

  Als je gewoon je hersens had gebruikt en Luc Mogtagnier en Didier Raoult en Fourtillan had gelezen,
  dan had je al geweten dat dit genocide is!

  Als je de Bilderbergers Jacques Attali en de naziprins Bernhard had gevolgd en gelezen dat Attali voor
  het doden van de nutteloze eters is, wel dan zou je wellicht al in het verzet zijn gegaan!

  Maar nee, mogelijk schold je ing. J. Onno Dekker uit voor een stommeling en anarchist!
  Het laatste is een COMPLIMENT. GENTHERAPIE IS BIOWAPEN TO KILL!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: