x
x

Het kantelpunt is bereikt!

2022 ©  Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Wat de mens zo uniek maakt, is haar emotionele lichaam. Hiermee kan ze liefde, compassie en mededogen ervaren. De DeepState daarentegen kent geen emoties. Hun mentale lichaam, is uitermate sterk ontwikkeld en dat maakt ze zeer manipulatief. Hetzelfde zie je bij mensen die hun ziel hebben verkocht in ruil voor macht en rijkdom. Zij gebruiken vaak adrenochroom (getraumatiseerd kinderbloed), net als de reptilianen en de Greys, om jong te blijven. Reptielen gebruiken het om hun hun menselijke vorm te behouden. Dit zijn geen mensen zoals jij en ik. Mentaal zijn we op geen enkel vlak tegen ze  opgewassen, en is de belangrijkste reden dat ze moeten vertrekken. Ze hebben zoveel bewuste misleidingen en leugens op ons afgevuurd, via de media en hun nieuwskanalen, die je, als je deze maar vaak genoeg hoort, vanzelf gaat geloven.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hele Covid-hoax, de Oekraïne, maar ook de ‘Platte Aarde’ theorie.  Wanneer je hun overtuigende redenaties hoort, is het moeilijk hier iets tegenin te brengen. Ze hebben zich weten te infiltreren binnen de overheid in vele landen. Daar moet snel verandering in komen. Dit kan alleen wanneer we overheden afschaffen, en weer op lokaal niveau gaan regelen wat nodig is.

Verder moeten we volledig stoppen nog ergens in te geloven, de Tv de deur uit doen, en met een open blik de informatie tot ons te nemen en doorvoelen, of het wel, of niet resoneert. De mensheid is al veel te lang door hun geterroriseerd, en misbruikt als slaaf en voedsel. Het is maar goed, dat we niet geweten hebben welke heftige oorlog er in 2021 boven ons hoofd heeft afgespeeld, en hoe dicht we op het randje van de afgrond hebben gezeten. Anders hadden velen, inclusief mijzelf, waarschijnlijk niet de positiviteit kunnen opbrengen, die nodig was om ons daar doorheen te slepen.

Een boek over de verzwegen relatie van de native Americans met buitenaardsen laat zien, hoe verzwegen de buitenaardse realiteit feitelijk is..!!

Het dilemma dat lange tijd speelde was, dat onze Galactische vrienden niet op aarde konden ingrijpen, in verband met onze vrije wil. Een groep mensen in hoge militaire kringen, had namelijk een deal gesloten met de Draco Reptillianen en de Greys, en ingestemd, dat er, in ruil voor buitenaardse technologie, genetisch op mensen geëxperimenteerd zou mogen worden om hun eigen ras te kunnen redden. Dit was een valstrik, met als doel de hele aarde in beslag te nemen.

Hun tactiek hierbij is, een invasie via de baarmoeder. 9-jarige meisjes worden ontvoerd en als draagmoeder gebruikt voor hybride kinderen. Deze hybriden zijn kruisingen tussen mensen en Greys, die de plaats van de mens hadden moeten innemen. De echte mensen hadden ze voor 95% willen uitroeien door middel van de Covid-vaccinaties. De klimaat hoax is daar rechtstreeks mee verbonden. Het CO2 en de zuurstofgehalte moest omlaag, om de atmosfeer leefbaar te maken voor de hybriden.

De ‘Galactic Federation of Worlds’, de vredebewaarders in ons deel van het universum, konden niet ingrijpen, zonder het risico te lopen, dat zich hier op aarde een gigantische oorlog zou gaan ontketenen, die de totale vernietiging van Terra had kunnen inhouden. De belangrijkste strijd is gelukkig gestreden, en zowel de maan als Mars is volledig in handen gekomen van de ‘Galactic Federation of Worlds’. Alle mensen die daar gevangen zaten en als slaaf en voedsel fungeerden, zijn hierbij bevrijd.’

De echte topstukken van de DeepState zijn, als ze niet gevlucht zijn via een portaal op Antartica, ondertussen allemaal voor een militair tribunaal berecht. Wat we nu nog van hun zien, zijn hun dubbelgangers of klonen. Deze zullen door de mensheid op aarde berecht worden, waarmee ook de volledige waarheid, wat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld, boven water zal komen. Dit is heel belangrijk om te voorkomen, dat zich zo’n zelfde situatie opnieuw zal kunnen voordoen.

De verschillende klonen

De laatste kaart die de DeepState momenteel aan het uitspelen is, is proberen de mensheid tegen elkaar op te zetten, en hiermee verdeeldheid te zaaien. Ze zullen alles uit de kast halen om de natuurlijke eenheid tussen de mensen te breken. We zullen ons bewust moeten worden van het feit, dat er infiltranten zitten in de vrijheidsbewegingen, die de verdeeldheid proberen te zaaien. Deze zijn als kind speciaal geprogrammeerd voor dit specifieke doel omdat ze uitermate helder waren. Ze waren opgemerkt, omdat ze in de toekomst vele volgers zouden krijgen, die door hun wakker geschud zouden gaan worden.

Hun programma’s werden actief toen de Covid-hoax op kwam met als doel, om hun volgers met behulp van desinformatie weer volledig passief te krijgen. Ze kunnen uitermate manipulatief zijn, en soms zelfs parasitair. Ze zullen proberen onze emoties te bespelen, om hun een stem te geven, waarmee ze hun leugens kunnen verspreiden. Wanneer een dierbare ervoor kiest, om gemanipuleerd te worden, moeten wij de eenheid bewaken. Dit is zijn of haar keuze, dus respecteer die zonder er kwaad of verdrietig over te worden. Heb ze lief op afstand zoals ze zijn, zonder ze te willen veranderen.

Er zal namelijk een moment komen, dat ze zullen gaan inzien wat er is gebeurd en dan hebben ze ons hard nodig. Niemand is perfect, we maken allemaal fouten. Hier leren we van. Dit maakt deel uit van onze evolutie. Gezamenlijk zullen we de vruchten gaan plukken van de fantastische toekomst die voor ons ligt. Er zal ook een einde gaan komen aan alle ‘Valse Vlag-aanvallen’. Deze werden heel bewust door de DeepState gecreëerd om oorlogen uit te lokken. Zo vond er bijvoorbeeld op 7 mei 1915 een valse vlag aanval plaats voor de Ierse kust, die net zoveel impact heeft gehad als de aanslag op de Twin Towers op 11 september 2001.

De ‘valse-vlag-aanslag’ op de Lusitania, officieel gerapporteerd door de NY Times

Op die dag werd de Lusitania, de snelste en grootste stoomboot aller tijden en zusterschip van de ‘Titanic’, geraakt door een torpedo, afgevuurd door een Duitse onderzeeboot. Het schip zonk in 18 minuten, waarbij meer dan 1260 Amerikanen om het leven kwamen. Dit kon plaatsvinden, omdat Winston Churchill het ruim van de Lusitania, in het geheim had laten vullen met munitie en explosieven, en had daar vervolgens de Duitsers daarvan op de hoogte gesteld. Zijn doel was, om de Verenigde Staten te dwingen, samen met Groot-Brittannië tegen de Duitsers te strijden in de Eerste Wereldoorlog. En zoals we weten is hem dat gelukt.

De waarheid wat zich werkelijk heeft afgespeeld, zal in de komende maanden een schokgolf aan emoties te weeg brengen, omdat duidelijk gaat worden, dat onze kinderen altijd het doelwit zijn geweest van de machthebbers achter de schermen. De oorlogen zijn ingezet om kinderen van hun ouders te scheiden, omdat het op die manier het miste opviel. Walt Disney parken wereldwijd, blijken buiten de gewone wetten te vallen. Hier verdwenen jaarlijks gemiddeld 1000 kinderen. Hetzelfde fenomeen zagen we in Nationale parken, jeugdzorg, vluchtelingenkampen, zogenaamde doodgeboren baby’s bij ziekenhuisbevallingen etc. etc.

Het opzettelijk dom maken en -houden van de wereldbevolking..
Charlotte Iserbyt was voormalig schoolbestuurder in Camden, Maine en als patriot diende ze bij het Amerikaanse Rode Kruis op Guam en in Japan tijdens de Koreaanse Oorlog. Charlotte Iserbyt was Senior Policy Advisor op het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, tijdens de eerste regering-Reagan. Daar werd ze voor het eerst klokkenluider, over een belangrijk technologie-initiatief dat het curriculum in de Amerikaanse klaslokalen moest gaan controleren; het opzettelijk verwoesten van het educatie-systeem om (Amerikaanse) kinderen essentiële en nuttige zaken te onderwijzen/leren. Iserbyt is spreekster en werd auteur van dit boek met de niets aan duidelijkheid overlatende titel: (klik op illustratie voor pdf)

‘Onderwijs is een wapen, waarvan het effect afhangt
van hen die het beheersen en op wie het is gericht’

Joseph Stalin (1934)

Het kantelpunt is bereikt.
Al met al verdwenen er wereldwijd, jaarlijks ruim een miljoen kinderen bedoeld voor de seksindustrie, organen en adrenochroom handel. Waarschijnlijk al binnen enkele weken zullen de positieve veranderingen op aarde voelbaar worden. Het kantelpunt is bereikt. De wereldbevolking is massaal wakker aan het worden, en de gemiddelde frequenties op aarde, stijgt met de dag. Het nieuwe geldsysteem, dat weer aan de goudstandaard is gekoppeld, is al werkzaam in de meeste grijze landen. Zodra Biden zal aftreden zal dit in de rest van de wereld plaatsvinden. Ben niet verbaasd, wanneer de gulden zijn herintrede zal gaan doen in Nederland.

Medbeds

Dit zal tevens het startsein worden voor alle onderdrukte technologieën, waaronder meer dan 6000 patenten, die ons leven een stuk dragelijker zullen maken. Denk hierbij aan de medbeds, vrije energie, nieuwe vormen van transport, het opschonen van Terra etc. En hopelijk zal dit, nog vele slapers wakker schudden, zodat ook zij kunnen meesurfen naar de Nieuwe Wereld. De splitsing tussen de verschillende tijdlijnen of werelden wordt steeds duidelijker voelbaar, maar ook zichtbaar. Het lijkt misschien voor velen nog chaotisch en deprimerend, maar er zal volkomen onverwachts iets schitterends voor in de plaats komen.

Waterklankbeelden brengen dit prachtig in beeld. Laten we foto 1 de oude wereld noemen, die we ervoeren, voordat de Covid hoax zijn intrede deed. De gemiddelde frequentie van de mensheid op aarde, creëerde dat beeld. Sinds die tijd, is het menselijk bewustzijn aan het stijgen. Alles is aan het veranderen, en alle moleculen worden opnieuw gerangschikt door de steeds hoger wordende frequenties. De oude wereld heeft daardoor zijn vorm verloren en is bezig aan iets nieuws (foto 2). Nieuwe groepen mensen vinden elkaar en dat heeft tot gevolg, dat er heel plotseling, van het ene op het andere moment, een nieuw beeld zal ontstaan, zoals afgebeeld op foto 3. Dit zal het begin zijn van een hele nieuwe wereld, dat in geen enkel opzicht zal lijken op de oude.

De ruimte-arken, die ik al eerder heb genoemd met betrekking tot de Oekraïne, lijken een steeds prominentere rol te gaan spelen. Een geactiveerde ruimte Ark onder het ‘Vostok meer’ op Antartica, lijkt de oorzaak te zijn van een, voor wetenschappers, onverklaarbare hittegolf in dat gebied. De huidige temperatuur ligt ruim 60 graden Celsius boven de gemiddelde temperatuur, die normaal gesproken in deze tijd van het jaar, rond de 53 graden Celsius onder nul ligt. Het ijs smelt in een snel tempo en heeft voor een nieuwe ontdekking gezorgd.

Er blijkt een bevroren stad onder het ijs schuil te gaan, van een, niet verloren, maar vergeten continent. In de grotten liggen rijke schatten , interessante bouwwerken en grote ruimte arken verborgen. De bouwwerken waren reeds bekend bij de wetenschappers, die deel uitmaken van de geheime programma’s van de Alliantie. De Ark onder het Vostok meer, maakt deel uit van een veel groter netwerk aan zalen en tempels. Het bevat ook een krachtige piramide generator. De Ciakarr Reptillianen hadden deze plek al in de 30-tiger jaren ontdekt en ingenomen, in de hoop de codering te kunnen kraken van deze technologie.

Veel publicaties over de verbinding van nazi-Duitsland met de kopstukken in de VS.. Ongeloofwaardige informatie voor het volk, maar de keiharde waarheid..!

De Ciakarr wisten dat DNA de sleutel was, om deze technologie te kunnen activeren. Zij nodigden de Nazi’s uit om hen daarbij te helpen. In ruil voor niet aardse technologie en wapens, leverden de nazi’s DNA van blonde mensen, met een lang atletisch lichaam en niet bruine ogen. Deze werden door Hitler het Arisch ras genoemd, en zouden superieur zijn aan andere vermeende rassen. Ondanks dat ze in de juiste richting zochten, is het hun nooit gelukt. Het lichaam met de inwonende ziel moeten namelijk beiden dezelfde frequentie hebben.

Oude Aardse intelligenties..
En om de portalen te kunnen openen, dient deze mens levend en bewust te zijn, en op de hoogte te wezen hoe de commando’s geactiveerd moeten worden. In de bouwwerken zijn lichamen gevonden van de oorspronkelijke bewoners, de Pa-taal. Hun lichaam alleen was dus niet voldoende, omdat de ziel was vertrokken. Deze wacht, om terug te kunnen keren. De tijd hiervoor lijkt nu aangebroken. Het ijs smelt om de geheimen, die hier verborgen liggen, te kunnen openbaren.

De Arken zijn daar al vanaf het eerste begin dat de aarde door de Pa-taal gecreëerd is, en er nog kolonies waren. Dit was een vredelievende tijd. Toen de grote oorlogen in het Melkwegstelsel uitbraken, zijn ze vertrokken om terug te kunnen keren als de tijd rijp zou zijn. Dat moment is aangebroken. Hoe meer we over onszelf ontdekken, hoe sneller de herinneringen zullen terugkeren.

Velen van ons zijn de kinderen van de Pa-taal, en dragen hun kennis mee in ons DNA. De  sterrenwezens die bij de lichamen horen in de Arken, leven momenteel op aarde. Door middel van dromen, zullen ze de instructies ontvangen, over hoe, en wanneer ze kunnen terugkeren naar de ruimte-arken.

In de technologieën uit die periode, spelen kristallen een cruciale rol. Zij zijn de meest verheven toestand van materie. Kristallen bevinden zich aan de rand van interdimensionale materie. Ze worden gebruikt om op het universele holografische raster te werken, om de phrill (Godskracht) te oogsten en te benutten. De phrill bouwt schepen, steden en planeten. Het reist en werkt op manieren die je verbeelding ver te boven gaat.

Atlantis zoals gereconstrueerd uit oude verhalen en geschriften

Zo vertellen mensen, die in staat zijn in de toekomst te kijken, dat we over 100 jaar wereldwijd over kristalsteden beschikken, die in de lucht zijn gebouwd. Als kind was ik altijd aan het dromen, dat ik in de wolken woonde, dus nu weet ik waarom. De Pa-taal, gaven deze geheime wetenschap en de kennis van kristallen door aan vele culturen. Zij bouwden Atlantis op aarde, en verwelkomden de vele kolonies van verschillende sterrenstelsels om zich in dit zonnestelsel te kunnen vestigen.

Ruimteschepen en de ‘Arken’…
Ze gebruikten geometrie van frequenties, om planeten te bouwen. Ze maakten werelden als proeftuin. De aarde was de kroon op alles, het was hun mooiste prestatie. Natuurlijk waren er onderweg wat storingen, maar deze overkwamen ze. De mensheid komt nu tot de ontdekking, dat ze tot slaaf zijn gemaakt. Ze staan ​​op het punt, om in het onbekende te springen en een nieuwe stap te zetten in de evolutie van hun bewustzijn. Ze staan ​​op het punt te beseffen wie ze zijn, en dat de lichamelijkheid van ruimte en tijd, niet is, zoals hun werd verteld dat het is. Velen van ons zijn hier bewust geïncarneerd en worden nu wakker.

Er worden momenteel overal ter wereld ruimte arken ontdekt, die uit zichzelf lijken te activeren. Om een antwoord te vinden waarom dit nu plaatsvindt, duiken we het verleden in, waarin we verhalen terugvinden, waar mensen, dieren en plantenzaden in arken zijn opgeslagen, om een nieuw leven op te starten. Een identiek verhaal vinden we in het Oude Testament. Hierin, gaf God Noach opdracht een ark te bouwen voor hem en zijn familie. Daarin moest hij twee dieren van iedere soort, en alle plantenzaden verzamelen, voor een op komst zijnde zondvloed, zodat hiermee en nieuwe start gemaakt zou kunnen worden. Wereldwijd komen we meer dan 270 soortgelijke verhalen tegen, die in de oudheid hebben plaatsgevonden.

Andrea Puharich en Uri Geller in de jaren 1970/80

We zijn er tot nu altijd vanuit gegaan, dat het om gigantische houten schepen ging. Nieuw onderzoek met ‘remote-viewing’ toont echter aan, dat het hier om gigantische ruimteschepen ging, die gelinkt waren aan de Elohim, de scheppers van al het leven. Deze werden overal in het universum ingezet in tijden van rampspoed. Het remote-viewing team van Joseph Mc Moneagle zag, dat de bevolking van Mars tijdens een planetaire ramp een miljoen jaar geleden, massaal de planeet verlieten, en landen op aarde.

Zou het kunnen wezen dat de ruimteschepen, die nu op allerlei plekken op aarde en de maan ontdekt worden, deze arken zijn..? Andrea Puharich, was een Amerikaanse medicus die veel onderzoek deed naar parapsychologie. Zijn bekendste proefpersonen waren de Israëlische Uri Geller en Pieter van Hurk, een Nederlandse helderziende. Hij channelde vanuit een ‘kooi van Faraday’ een mysterieuze groep/intelligentie, die zich de ‘Councel of Nine’ noemden.
( Kooi van Faraday: een kooivormige constructie van elektrisch geleidend materiaal, zoals koper of ijzer, die ervoor zorgt dat statische elektrische velden niet tot binnen de kooi kunnen doordringen. De kooi is wel doordringbaar voor statische magnetische velden zoals het aardmagnetisch veld), 

Vele bekenden, waaronder Gene Roddenberry, de schrijver en regisseur van ‘Startrek’, waren aanwezig bij deze sessies, en kregen de mogelijkheid vragen te stellen aan deze groep. Ze kregen te horen, dat 24 buitenaardse beschavingen verantwoordelijk waren geweest voor al het leven op aarde. Dit verklaart ook alle verschillende rassen, die we hier tegenkomen. Deze scheppers, de Pa-taal, bezitten genetica van al het menselijk, dierlijk en plantaardige leven op aarde. Deze werd continu gewijzigd en aangepast in het hele melkwegstelsel. Zij werden hierbij geholpen door andere buitenaardse rassen.

Reptillianen en Greys

Er waren ook rassen die hun tegenwerkten.
Dit waren de Reptillianen en de Greys, die gelinkt waren aan Lucifer. Lucifer, wordt aanbeden door machtige geheime genootschappen, waaronder de Vrijmetselaars, het Vaticaan en de Jezuïeten. Dat zijn de krachten, die de nieuwe technologieën, die de mensheid kunnen helpen evolueren, zoals vrije energie en medbeds, al eeuwen onderdrukken.

Tijdens de sessies, kwam ook naar voren dat de Pa-taal vanaf de 70-tiger jaren zouden terugkeren naar aarde. Wat hiervoor nodig was, was dat de mensheid hun zou verwelkomen, in plaats van tegenwerken uit angst en onwetendheid. De DeepState gecombineerd met Main Stream Media, hebben er alles aan gedaan om dit te verhinderen.

Ze hebben Hollywoodfilms ingezet, om buitenaardsen als een bedreiging neer te zetten, en mensen bang te maken. De hele Startrek-serie daarentegen, is geïnspireerd op de ‘Galactic Federation of Worlds’ en is door de Alliantie ingezet, om de mensheid te informeren over wie ze werkelijk zijn.

De Pa-taal zullen zich nooit rechtstreeks inmengen met menselijke aangelegenheden of met onze vrije wil. Maar om te voorkomen, dat de cyclus van 12.000 jaar, die we nu bereiken, opnieuw in een catastrofe voor de mensheid zou eindigen, werd er een plan ontwikkeld en uitgevoerd. Een groep van ongeveer 200 miljoen sterrenkinderen uit de toekomst, zijn hier geïncarneerd om mee te helpen het bewustzijn te verhogen. Zij begeleiden de mensheid momenteel op aarde. Dit betreft maar 2,5 % van de wereldbevolking, maar is volgens de Pa-taal voldoende om het kantelpunt te kunnen bereiken.

Dit is gelukt, want de Pa-taal zijn met hun sterrenvloot teruggekeerd in ons luchtruim, om het ascentieproces van Terra en haar bewoners te begeleiden. Ze zullen zich binnenkort zichtbaar maken. Zij zijn de krachten achter de activatie van de verschillende ruimte Arken op aarde en in ons zonnestelsel. De piramides, wereldwijd, zijn verbonden met deze Arken, en zullen binnenkort hun deuren openen, waarmee hun ware functie duidelijk wordt. Dit kon pas plaatsvinden, als het echte kwaad de planeet verlaten zou hebben. Binnenkort zullen we verlost zijn van onze illusies.

Sinds de maan werd teruggewonnen, heeft de Alliantie de apparatuur ontmanteld en uitgeschakeld, die de sluiers van illusies opwekten en in stand hielden.

Dit was de matrix die ons gevangen hield.

We moeten stoppen die matrix in ons bewustzijn vast te houden.

De sluier is gedeactiveerd, maar we houden nog steeds vast
aan de gewoonte, om in die illusie te geloven.

De Illusie bestaat niet meer, enkel nog in je hoofd.

De kunstmatige sluier bestaat ook niet meer.

Accepteer de verandering en omarm het.

Stop met knielen voor wie jij niet werkelijk bent.

Stop met knielen voor iets of iemand anders.

Sta weer op, wordt wakker, en neem verantwoordelijkheid voor wie jij bent.

Het moment is aangebroken dat de mensheid eindelijk, als soevereine wezens, een prachtige toekomst kan gaan opbouwen…..

Harriet Algra

totalhealthfoundation.nl/

Bronnen o.a.:

Resilience’ Scientific novel Elena Danaan (HIER)

waterpoweredcar.com/puharich.html

https://www.bitchute.com/video/XVB75e35FKez/ Mahoney TV. Valse vlag

Were US Special Forces trapped in Ukraine Space Ark Now Controlled by Russia? https://tinyurl.com/4zcb6uby

Is an Ancient Space Ark at Lake Vostok heating up Antarctica? https://youtu.be/ijXavoCEaqQ

-Oona on the Arks

https://www.youtube.com/watch?v=B7Grf4WXkJY

https://x22report.com/aiovg_videos/ep-2740b-april-moab-events-are-about-to-unfold-no-deals-no-escape-pain/

Insidersclub Charlie Ward 2 april 2022

https://exopolitics.org/

Source: wanttoknow.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: