De dienares des “konings” ene mevrouw Van der Wal – VVD – zegt gewoon waar het op staat: “Er is grond nodig om woningen op te bouwen…” Hoe komen we aan al die mensen, vraagt u zich af? Want het geboortecijfer is hard aan het kelderen, een wereldwijde trend. Junta-leider Rutte wil weilanden leegtrekken en Nederland met “vluchtelingen” voltrekken, is dat het probleem wellicht?

Junta leider Rutte van de ongekozen elitaire club WEF-keffertjes rond NaziklaasSSchwab vindt dat de boeren intimideren. Als deze “Rutte” spreekt komt dat neer op “pathgologisch liegen”, maar dat wist u al. Voorts liegt hij verder dat “de feiten voor zich spreken” en dat boeren daar rekening mee dienen te houden. De “rechtsstaat is een groot goed” volgens deze geïnfiltreerde buitenlandse agent. Deze Rutte, die zich hier als “minister-president” voordoet, wordt niet gehinderd door feiten en wat hij feiten noemt zijn glasharde leugens. Dit soort uitschot deelt hier de lakens uit – denken ze…..

Het gaat nergens anders over dan Agenda 2030 en de dystopische plannen voor ONS land, zie bijgaande natte droom van een ongekozen criminele elite die ONS land vol wil bouwen voor geïmporteerde nieuwe slaven. Honderdduizend mannen per jaar. Onder dekking van de stikstof hoax, CO2 leugens, weermanipulatie wat klimaatverandering wordt genoemd en als het niet anders kan: de cijfermatige “zomergolf” van Van Dissel ter afleiding.

Gelezen:

De Nederlandse regering heeft als enige land in Europa tot doel om in 2030 de helft minder stikstof uit te stoten, wat desastreus gaat uitpakken voor boerenbedrijven.

Professor Jaap C. Hanekamp (UCR Middelburg, onderdeel van Utrecht University) stelt dat we eerst terug moeten naar de vraag ‘is er een stikstofprobleem?’

BRON: De Andere Krant

Nynke Koopmans, boerin en politica van BVNL in Friesland, gelooft net als veel collega’s niets van de motieven van de regering. Zij gelooft dat de regering uit is op het land van de boeren, door het ze op verschillende manieren bijna onmogelijk te maken rendabel te zijn. Het stikstofverhaal is een dekmantel. “Net zoals een coronavaccin niks met gezondheid heeft te maken, heeft het stikstofbeleid niets met natuur te maken.”

Het beleid is gestoeld op een getalsmatige werkelijkheid, gecreëerd door een disfunctioneel model”, aldus Hanekamp, die lid is geweest van de Commissie-Hordijk. “De precisie die gesuggereerd wordt met het model, bestaat niet. Dat weet Den Haag. Waarom ze het zo doen? Als wetenschapper hou ik me afzijdig van speculeren. Wat ik wel durf te zeggen: het stikstofbeleid is waanzin. Kansloos, nutteloos en kostbaar.”

Hoe nu verder?

Daar gaan we vandaag enkele artikelen aan wijden. Het uitgangspunt is geweldloosheid, mits de Nationale Polizei en ingehuurde Oost-Europese knokploegen geweld toepassen. Dan dienen wij ons te beroepen op de SHAEF-wetgeving, hetgeen betekent dat we als Nederlanders een verzoek in moeten dienen om deze wetgeving met militaire middelen af te dwingen ter bescherming van de bevolking tegen een particuliere onderneming STAAT DER NEDERLANDEN. De para-militaire eenheden van de STAAT (politie en marechaussee) zullen worden ontwapend en ingevlogen knokploegen geïnterneerd. Wettelijk gezien gaat die onderneming STAAT helemaal nergens over en overtreedt zelfs eigen wetten en regels als het om hun eigen personeel gaat.

Enkele andere uitgangspunten:

(0) Het Erfgoed van onze Voorouders wordt niet verder aangetast en waar mogelijk hersteld.

(1) Er wordt met de Haegsche Junta NIET meer onderhandeld, er worden alleen nog orders uitgegeven;

(2) De Nederlanders – met als speerpunt de boerenstand – trekken een grens als het gaat om het areaal cultuurgronden;

(3) Er wordt een plan ontwikkeld voor volledige zelfvoorziening qua voedselproductie;

(4) Dat plan behelst ook een volledige herfinanciering en biologisch-dynamisch werken zoals onze voorouders dat deden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: