2000 Mules (net uitgebrachte documentaire over de verkiezingsfraude in de USA) Bidden dat de onderste steen bovenkomt als het gaat om de verkiezingsfraude in de USA. Als blijkt dat er wel degelijk gefraudeerd is betekent dat dat Joe Biden onterecht president is geworden en zal moeten aftreden en is Trump de legitieme president, wat een aardverschuiving zou kunnen betekenen in het politieke landschap in de wereld.

(Visited 124 times, 1 visits today)
2 gedachte over “2000 mules, bewijs van fraude.”
 1. J. Onno Dekker melde reeds op
  2 maart 2021 at 19:39

  PS OCCAM rekent aan de kans op geweldadige dood binnen het
  misdaadcircuit van het WEF: wordt spannend!

  Verkiezingsfraude en de wet van Newcomb
  —————————————

  De wet van Newcomb spreekt zich uit over verdeling
  van de begincijfers van grote getallen. In feite is
  de wet simpelweg een gevolg van onze manier van tellen.

  Als we zouden tellen met een zeer groot aantal verschillende
  cijfers, bijvoorbeel driehonderdmiljoen cijfers, die allemaal
  verschillend zijn in uiterlijk en we gooien ze in een tombola,
  dan zou de kans dat we cijfer 7 trekken 1 op 300.000.000 zijn.
  Voor ieder ander cijfer eveneens als we het voorgaand getrokken
  cijfer hebben teruggeworpen.

  Echter omdat veel mensen niet in staat zijn driehondermiljoen
  verschillende symbolen te onthouden en in de westerse wereld
  al moeite hebben met twaalf, wordt in het dagelijks leven een
  systeem van tien cijfers gebruikt van 0 tot en met 9.

  Stel, we houden verkiezingen en de telmachine kan slechts
  een stem tegelijk verwerken, dan zet die machine tekens een
  streepje bij een nieuwe stem op de opeenvolgende rij van
  natuurlijke getallen. Op een discreet moment eindigt de
  verkiezing en het laatste streepje is gezet. A heeft
  ergens tussen de 0 en de x stemmen gekregen want
  er zijn in de staat Fraudisia exact x stemgerechtigden.

  Wat is de kans dat op een willekeurig moment het aantal
  stemmen op A een getal geeft dat begint met het cijfer
  1? We gaan hierbij uit van ‘voldoende’ grote getallen.

  Bedenk hierbij dat het getal genoteerd word op een logarithmische
  schaal. Waarom? Omdat iedere uitslag mogelijk is en daarom
  een kleine score evenveel kans heeft als een geweldige score.
  In beeld:

  |______________2x10^n______________________________|

  fig 1 interval tussen 1×10^n en 10×10^n log. schaal

  De logarithmische schaal maakt meteen duidelijk dat een
  uitslag, of een trekking bij een tombola, de kans op
  een begincijfer x bepaald wordt door de horizontale afstand
  tussen x en x + 1. Hier als voorbeeld x = 1.

  In formule is deze afstand d = log 2 – log 1 en omdat
  de lengte van het interval 1 is, is de kans P(1) = 0,3
  afgerond. De kans P(9) = log 10 – log 9

  De algemene formule is dan P(x) = log (x + 1) – log x
  voor iedere x, dus ook voor x = 733.

  De wet van Newcomb wordt ook wel de wet van Benford genoemd.
  Benford toetste deze wet op talloze gegevensverzamelingen en
  wordt door sommigen ten onrechte beschouwd als een empirische
  wet. Dat is echter niet het geval, want het is gewoon een
  gevolg van ons getalstelsel. Ellenlange afleidingen zijn niet
  nodig en de wet is bij uitnemendheid geschikt voor de controle
  van verkiezingen, cijfers van overheden, willekeurigheid van
  priemgetallen. Eigenlijk een totaal overbodig dat werk van
  Benford. Voor drijvende komma getallen werkt de wet ook en
  het is voor de handliggend dat meetnauwkeurigheid net zo
  goed kan in micrometers, inches of zelfs hashvalues bij de
  wet van Zipf. Voor meer hier over, zie “Staats-trollen
  ontmaskerd in n-dimensionale vectorruimten”.

  Het is opvallend dat net voor de verkiezingen in Amerika de
  wikipedia is aangepast met een verwijzing dat de wet niet
  toepasbaar (sic) zou zijn bij stembus fraude. Uiteraard is
  fraude slecht te controleren indien een stemmachine frequent
  een stem voor A verdraait naar een stem voor B.

  De beschuldigingen dat bovenstaande gebeurde in de race tussen
  Trump en Biden lijkt niet onwaarschijnlijk. Op het einde
  van de verkiezingen zien we dat Trump een grote voorsprong
  heeft en werkt het verdraaien van de Trumpstemmen naar Biden
  schijnbaar of blijkbaar niet meer. Te elfder ure worden heel veel
  poststemmen binnen gebracht en schieten de stemmen voor Biden
  in een korte tijd zeer snel omhoog. Wellicht was dit het
  laatste redmiddel voor Biden, die ook nog in zijn seniliteit
  zich beroemde op fraude. Het is net zo onwaarschijnlijk als
  een kilometerteller in een auto waarvan het linker cijfertje
  sneller draait dan het rechter cijfertje.

  Onder de dictatuur van Schwab en trawanten is echter alles
  mogelijk en de meest fundamentele wiskunde wordt tot
  nepnieuws verklaard.

  Gauss had meer vrijheden en inzicht dan in onze huidige
  tijd mogelijk en daarbij tot besluit de stelling dat de laatste leugen
  van Mark Rutte met 30 % kans begint met het cijfer 1.
  Zelf als een liegende moordenaar achterhaald wordt door een
  snelle loodzware boodschapper, dan blijft de laatste leugen
  een leugen:

  (C) ing. J. Onno Dekker

  # define greatestdivisor(I,P) for(I = 3ul; P%I && I < P/I; I += 2ul); I = (P%I == 0ul && P != 3ul)?(P/I):P

  Leuk voor een stompzinnige maar toch redelijk snelle test voor priemgetallen: Als deze
  macro I == P geeft dan heb je een priemgetal te pakken:
  Het vormt de basis voor een applicatie die de levensduur van weffers inschat op basis
  van quotes:
  Informatica is een prachtig wapen in de strijd tegen AI: Nep intelligentie!
  0
  Reply

  1. Mooi dat je dit weer plaatst in de herhaling van zetten onder de koninklijke nazi’s
   in de jaren 30 met hun Horst Wessellied, Florrie Rost van Tonningen, de nazi koningin
   Wilhelmina. Niets veranderd en weer slechts een paar van Peters van Anrooy onder
   de huidige fascisten van et WEF met onze maximale idioten Klaus en Mark!

   https://historiek.net/horst-wessel-lied-juliana-bernhard/68722/ <<<<=====—–
   Het klinkt weer in de huiskamers van Kaag, Vera Berkampf en Paternottie, die Fahne Hoch!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: