Call to action !!! Work in progress !!!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

Script en Rapport Download’s

Fysiek:

Mailen:

Uploaden:

Zoek de upload button, selecteer je opname en volg de instrukties.

Het Belscript:

‘Waar gaat het over?’

Het gaat over een strafrechtelijk onderzoek naar de Covidvaccinaties.

(ben je doorverbonden?)

Heeft u een moment voor mij zodat ik iets kan uitleggen en vragen?

De reden dat ik bel is dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar de Covid19vaccinaties (ook gentherapieinjecties genoemd) die wereldwijd worden gebruikt tegen het coronavirus. Dit onderzoek wordt gedaan door de Criminal Investigation Department (later C.I.D.) van het  politiestation in Hammersmith Londen. Dit onderzoek is het gevolg van meldingen van zware klachten, ziekte, ongevallen en zelfs overlijden bij zowel volwassenen, ouderen en kinderen na het vaccineren. In dit geval in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Nederland zijn er duizenden van deze meldingen. Ook is er een klacht aanhangig gemaakt bij het Internationale Strafhof in Den Haag. Hiervoor is een aanvraagnummer beschikbaar. Het indienen is bevestigd door het Internationale Strafhof op 6 december 2021.

Deze week worden nederlandse ziekenhuizen, (huis)artsen, GGD instellingen, scholen, gemeentes  op de hoogte gebracht over deze zaak. Dit is een internationale situatie, over de hele wereld komen getuigenissen zoals deze naar buiten en daarom bel ik u, om ervoor te zorgen dat u  kennis neemt van deze zaak.

Er is onontkoombaar forensisch bewijs over deze duizenden getuigenverklaringen van  slachtoffers, klokkenluiders en artsen en andere experts ter bevestiging van dit ernstig leed, letsel en overlijden veroorzaakt door de Covid19(gentherapieinjectie)vaccinaties. Dit bewijs is momenteel in handen van de C.I.D Politie  in Hammersmith.

Als u zich afvraagt waarom u hiervan niets over gehoord heeft komt het door een opzettelijke campagne van misinformatie, uitgevoerd door de overheid en de mainstream media. Onze regering en de mainstream media. werken hierin samen.

Ministers, ambtenaren en media zijn medeplichtig aan de volgende misdaden (de bewijsstukken hiervoor zijn overhandigd aan de Hammersmith C.I.D.) :

Misdrijven bij openbare ambten, wangedrag bij openbare ambten, samenzwering tot het toedienen van lichamelijk letsel, samenzwering tot het toedienen van een giftigesubstantie (de eerder genoemde covid19gentherapieinjectie) ter veroorzaking van letsel en dood, doodslag door grove nalatigheid, doodslag uit zakelijke overwegingen, corruptie, fraude, afpersing, moord, samenzwering tot het plegen van moord, terrorisme, volkerenmoord, martelingen, misdaden tegen de mensheid, opsluiting onder valse voorwendselen, meerdere inbreuken op mensenrechten, oorlogsmisdaden, meerdere inbreuken op de Code van Neurenberg 1947, meerdere inbreuken op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens 1950.

Wij verkeren in de veronderstelling dat aan deze lijst ook Volksverraad toegevoegd gaat worden.

Dit is ongetwijfeld het grootse misdaadonderzoek ooit ter wereld en het is nu gestart.

Dit is pas het begin en het wordt uitgevoerd in vele landen over de gehele wereld. Het bewijs is overweldigend en onbetwistbaar.

Actie punten:

Wij doen een beroep op politie om ons bij te staan bij het sluiten van alle vaccinatie centra binnen Nederland op grond van artikel 53 van Het Wetboek voor Strafvordering zolang dit onderzoek loopt.  Dit is namelijk in eerste instantie de taak van de politie. Indien zij nalatig zijn in het uitvoeren van deze taak, dan zullen de mannen en vrouwen van Nederland, op grond van het recht dat zegt dat het volk geen misdaden in haar staten en wijken mag accepteren en op grond van artikel 53 van het Wetboek voor Strafvordering ingrijpen bij vaccinatielocaties om aldaar de misdaden te stoppen.

De gentherapieinjectie of vaccinatieis een moordwapen. Dit is het wapen die de Nederlandse regering gebruikt om mensen letsel toe te brengen en te doden. Dit wapen en alle bewijsstukken moeten in beslag genomen worden door de politie. 

We hebben allemaal de taak om elkaar te beschermen, u bent een ambtenaar, of arts en u wordt betaald met publiek geld, u bent in dienst voor het volk.

Dit is feit en dit is het recht van de nederlandse mens. Deze rechten zijn voor iedereen gelijk, Of u een agent in uniform bent, gewone burger, ambtenaar, arts, of soevereine man of vrouw.

U als mens heeft een plicht. Uw plicht is het om te reageren en te handelen als misdaden gepleegd worden.

Mag ik u eraan herinneren dat u en de grondwet voor de nederlandse mensen werkzaam zijn.

Zowel geschreven, als ongeschreven wet verplichten u in te grijpen als de veiligheid van de nederlander in gevaar is. Wet- en regelgeving op grond waarvan mensen in Nederland ernstig letsel oplopen en zelfs overlijden, is per definitie illegale wetgeving. Ministers, hoge ambtenaren en media-eigenaren zijn betrokken bij deze misdaden tegen miljoenen nederlanders.

Wij kunnen onze volksvertegenwoordigers hierover niet benaderen, zij zijn immers zelf diegenen die deze misdaden plegen.

Wij verwachten dat in afwachting van de resultaten van het lopende strafrechtelijk onderzoek, het vaccineren van mensen met de gentherapieinjectie per onmiddellijk gestopt wordt om verder leed te voorkomen.

Wij verwachten dat er een officiële publieke verklaring afgegeven wordt aan het nederlandse volk, ter inlichting over het strafrechtelijke onderzoek, en te waarschuwen over de gevaren van het  vaccinatie experiment en om het publiek uit te nodigen om verdere bewijsstukken en getuigenissen aan te leveren over vaccinatieschade, letsel of overlijden.

Er is momenteel een oversterfte van 40% bovenop de normale cijfers, dit moet vraagtekens oproepen en onderzocht worden.

Heeft u begrepen wat ik u heb gezegd?

Kunt u mij een naam en emailadres geven van degene waar ik aanvullende informatie en bewijsstukken naar toe kan sturen?

Wat gaat u nu doen met deze informatie?

De volgende bijlagen die betrekking hebben op deze zaak:

  • Important Public Announcement Covid-19 Scandal van de Metropolian Police met Crime Number 6029679/21
  • Judgement of the Court van 15 januari 2022 inzake Case Docket no. 09152021-A001

van de International Commen Law Court of Justice. De Indicement, Verdice ans Sentence inclusief Arrest Warrents en Warrants of Seizure and Expropriation

  • The Vaccine Death Report, Evidence of millions of death and serious adverse events resulting from the experimental Covid-19 injections. Opgesteld door David John Sorensen en Dr Vladimir Zelenco MD, Version 1,0 september 2021
  • De klacht voor Het Internationale Strafhof te Den Haag d.d. 6 december 2021, van Hannah Rose, Dr Mike Yeaden, Piers Corbyn, Mark Sexton, John O’Loony, Johnny McStay en Louise Shotbolt

Uploaden :

Uploaden : Het uploaden van bestanden kan via de upload button hieronder of hiernaast.
(graag alleen ingevulde Excell sheets en of Audio bestanden van het gesprek)

(Visited 12 times, 1 visits today)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: