Vandaag gewoon iets geks, omdat ik mijn neurochemie veranderd heb. Voor mij is dit echter een interessante intellectuele oefening. Als u aannam dat de regering de statistieken vervalst, zou u dan merken dat er een heleboel mensen doodgaan? De statistieken van de oversterfte wijzen er op het ogenblik op dat in de meeste westerse landen ongeveer 20% meer mensen sterven dan gewoonlijk. Als de sterfte werkelijk verdubbeld zou zijn, zouden wij verwachten dat de regeringen dat zouden verbergen. De mensen die de statistieken produceren zouden zich niet schuldig voelen, zij zouden denken dat zij helpen om massale paniek te voorkomen, schrijft Rintrah.

Op dit ogenblik zou het sterftecijfer in mijn land ongeveer 9,24 per 1000 mensen per jaar zijn. Maar stelt u zich bijvoorbeeld eens voor dat het werkelijk verdubbeld zou zijn. Zou u zoiets voor de mensen kunnen verbergen? Ik zal beginnen met iets eenvoudigs. Ik denk niet dat u het zou merken door naar lege huizen te zoeken. Na twee jaar zou nog eens 2% van de bevolking dood zijn.

Het algemene menselijke patroon van migratie naar de steden zou gewoon doorgaan, dus u zou het patroon opmerken dat u nu al opmerkt: lege huizen op het platteland, huizen met mensen erin in de steden. In huizen wonen meestal meerdere mensen, als er één persoon zou sterven, zou het huis er niet verlaten uitzien. Er is een vrij massale uitsterving nodig, om verlaten huizen in de steden te gaan zien.

Erger nog, als er werkelijk een toename van leegstaande huizen zou zijn, zouden de samenlevingen zich gewoon aanpassen. U kunt nu bijvoorbeeld een huis verhuren via airBnB. Toen de overburen van mijn ouders jaren geleden stierven, deed mijn vader het licht aan en deed de gordijnen open en dicht voor de dochter die het huis erfde, zodat het er niet verlaten uitzag, omdat ze bang waren dat er iemand zou inbreken. Als je niet goed oplette, leek het huis dus nog bewoond. Mensen hebben de gewoonte om opzettelijk de indruk te wekken dat de zaken gewoon doorgaan, ook als dat niet zo is. Daar hebben zij geen instructies van een baas voor nodig.

Ik denk ook niet dat de huizenprijzen veel zouden dalen als er mensen zouden sterven, behalve buiten de steden misschien een beetje. De gevolgen voor de economie zouden de regering dwingen de uitgaven te verhogen om de economie te stimuleren. De verhoging van de uitgaven zou dan inflatie veroorzaken, van het soort dat wij nu zien. De regering zou proberen de inflatie te compenseren, zoals wij die nu zien, waardoor nog meer inflatie zou ontstaan. Dit zou ook helpen de huizenprijzen op te krikken. Bovendien zou de bouw van nieuwe huizen gewoon dalen.

Wij zouden dat dus niet per se merken via de prijzen van onroerend goed of zelfs alleen maar lege huizen. Dat merkt u pas echt als plaatsen in feite ontvolkt zijn. Wat moeilijker te verhullen zou zijn, is hoe bepaalde sectoren van de economie gewoon onder het gewicht zouden bezwijken. U zou een groeiend tekort aan arbeidskrachten verwachten, met bedrijven die zich haasten om banen te vervangen door AI. De tekorten aan arbeidskrachten zouden de prijzen doen stijgen.

Als de chaos van het tekort aan arbeidskrachten echt erg zou worden, zou u zich zelfs kunnen voorstellen dat de regering een oorlog in scène zet, met de neerslag van sancties als verklaring voor wat er gebeurt. Het sanctieverhaal zou slordig en irrationeel lijken. Politici zouden het erover hebben dat het tijdperk van welvaart voorbij is.

Overlijdensberichten in de krant? Wel, als de stijging tot 200% van het normale sterftecijfer tenminste enigszins geleidelijk gebeurde, zou u dat niet direct merken, gewoon door de rouwadvertenties te vergelijken met vorig jaar. Met de economische crisis zouden een heleboel mensen misschien niet eens meer de moeite nemen om voor een rouwadvertentie te betalen.

Zou u meer verhalen horen van vrienden en kennissen, van mensen die sterven? Als u jong bent, zoals ik, hoort u toch al niet veel van mensen die doodgaan, als u oud bent lijkt het wel of iedereen doodgaat. Ik heb een vriend die zich bezighoudt met begrafenissen, hij zegt dat hij het behoorlijk druk heeft, maar hoe beoordeel je dat? Mensen klagen over het algemeen dat ze het druk hebben.

Er zouden na een tijdje waarschijnlijk grotere problemen opduiken: de dreiging van black-outs, omdat het elektriciteitsnet niet meer werkt. Puur hypothetisch, als vaccins gefaald hadden, lockdowns gefaald hadden en er heimelijk veel meer mensen stierven dan normaal, zou u verwachten dat regeringen drastische maatregelen zouden nemen om de luchtvervuiling te verminderen, zoals het stilleggen van een stel boerderijen in Nederland, waar de COVID-sterfte het hoogst was op plaatsen met een hoge stikstofuitstoot.

Geleidelijk aan zouden AI de leemten in onze maatschappij gaan opvullen, samen met telewerkers uit het buitenland. Toen ik naar de sportzaal ging, was de deur op slot, dus na op de contactknop gedrukt te hebben, hoorde ik een Engels sprekende Afrikaanse man, die geen Nederlands kon. Anderen spraken hem aan en die hadden moeite om Engels te spreken, dus vonden ze het vervelend. In het verleden, nog maar twee jaar geleden, kreeg ik, als ik op die knop drukte, een plaatselijke Nederlands sprekende vrouw. Ik was er ook niet op vreemde uren, het was gewoon 7PM, ik heb die knop jaren geleden rond 23PM gebruikt en ik kreeg gewoon iemand Nederlands.

AI die de leemten opvult is ook gemakkelijk te zien. AI kan nu kunst en stemmen produceren. Stemacteren, tekenen? Mensen die vroeger dat werk deden, kunnen nu naar andere delen van de beroepsbevolking overstappen. Algoritmen kunnen gewoon vrij gemakkelijk gezichten in films veranderen. Het zal binnenkort gewoon geldverspilling zijn om echte films te filmen, men kan gewoon oude films pakken en AI toepassen om gezichten en dialogen te veranderen. Waarom een miljoenenbudget hebben?

U kunt waarschijnlijk een toename verwachten van het aantal ambulances en wachttijden voor ziekenhuizen. Wel, die is gemakkelijk te bewijzen dat het gebeurt, u kunt de statistieken van het VK bekijken, daar hebben ze torenhoge wachttijden. En zo zou het niet te onthullen zijn dat er massaal mensen sterven: wij zien die berichten in de krant en zij brengen niemand van ons ertoe te denken “misschien gaan er wel twee keer zoveel mensen dood als de regering zegt”. Ik hoor en zie meer ambulances dan vroeger, andere mensen merken het ook, maar iedereen haalt gewoon zijn schouders op en accepteert het.

De mensen die zouden zeggen “hé, de statistieken zijn nep” zouden vooral het soort mensen zijn dat al in verschillende “alternatieve theorieën” gelooft, en u zou het dus gewoon met een korreltje zout nemen. Die kerel van market-ticker.org had een bericht waarin hij volhield dat er een paar miljoen mensen ontbreken in een of andere arbeidsstatistiek die moeilijk te vervalsen is en alleen verklaard kan worden door een paar miljoen sterfgevallen (niet door arbeidsongeschiktheid), maar ik kan dat bericht niet meer vinden.

Kijkt u hier eens naar:

In 1959 en 1961 vond een Grote Hongersnood plaats. Twee decennia lang hield de Chinese regering vol dat er in die tijd tussen de 10 en 20 miljoen stierven ten gevolge van droogte en slecht weer. Nu meent men dat er tussen de 30 en 45 miljoen gestorven kunnen zijn, waardoor het de grootste ramp ter wereld is sinds de Grote Pest in de Middeleeuwen. Wat nog erger is, is dat die catastrofe nu een rechtstreeks gevolg schijnt te zijn geweest van – of althans verergerd is door – Mao’s onbeholpen pogingen tot industrialisatie tijdens de Grote Sprong Voorwaarts.

China telde in die tijd 660 miljoen mensen. Als u zegt dat er 22 miljoen meer stierven dan de regering toegaf, dan stierf 3,33% van de bevolking in een periode van drie jaar, waarvan de doden in feite gewoon in de doofpot werden gestopt. Elk niveau van de bureaucratie was betrokken bij het toedekken van wat er gebeurde, tot aan de artsen toe, die verschillende doodsoorzaken moesten registreren.

Stelt u zich eens even voor dat dit echt aan de hand is: er gaan veel meer mensen dood dan de regering zegt: veel meer mensen die sterven dan de regeringsstatistieken doen geloven. Het zou aan COVID kunnen liggen, of u zou zich kunnen voorstellen dat het aan de vaccins ligt. Ik wil dat u nadenkt: wij weten dat er mensen gestorven zijn aan de COVID-vaccins, wij weten dat de regeringen niet meer zo enthousiast zijn over deze vaccins als zij vroeger waren.

Stelt u zich eens voor dat in plaats van de ~20% oversterfte die wij in de officiële statistieken zien, het is als de Chinese Grote Hongersnood, waar slechts een kleine omvang van het probleem wordt toegegeven en de werkelijke omvang veel groter is dan ons verteld wordt. Er is een balsemer die beweert dat hij nu 80% van de lijken ziet met vreemde vezelachtige klonters in hun vaten.

Wie zijn de mensen die dat zouden doen:

1. Opmerken dat er iets vreemds aan de hand is.

2. Verslag doen van iets vreemds dat aan de hand is.

3. Op uw radar opduiken.

Ik denk dat het vooral deze balsemers zouden zijn. Artsen zijn niet te vertrouwen om er tijdens zo’n gebeurtenis verslag van uit te brengen, wij hebben talloze voorbeelden in de geschiedenis waar artsen medeplichtig waren aan het toedekken van massale sterfte, door verkeerde doodsoorzaken in te vullen wanneer mensen van honger stierven. Dit gebeurde op grote schaal tijdens de Grote Chinese Hongersnood, in feite waren alle regeringsniveaus betrokken bij het toedekken van die hongersnood. De schizo’s die dit zouden opmerken en er verslag van zouden uitbrengen, zouden niet op uw radar verschijnen, u zou alleen maar denken dat ze gek zijn.

Het is duidelijk dat dit idee zo schizo is, dat ik een beetje beschaamd ben om toe te geven dat ik het niet van me af kan schudden. Het blijft me dwarszitten, het zat me al dwars lang voordat ik dit 4chan bericht zag. Ik ga buiten mijn woonplaats en ik zie lege huizen waarvan ik me afvraag “waarom staat dit huis leeg, het is een geweldige locatie en wij hebben zogenaamd een woningtekort”.

Naar stadjes verder weg op het platteland gaan, voor zover ik er nog met de treinen kan komen, doet mij ook afvragen “Waar is iedereen in godsnaam!?!!”. Het voelt er te rustig aan. Er is gewoon te weinig verkeer, te weinig drukte op straat, zeker te weinig oude mensen. Ik kan het niet bewijzen, maar het is moeilijk om niet op te merken dat er iets “niet goed” aanvoelt.

Zou u lege verpleeghuizen opmerken? Ik denk het niet. Verpleegtehuizen in mijn land hebben altijd vervelende wachtlijsten. Als datgene wat mensen doodt ook de cognitieve achteruitgang zou versnellen, zou de vraag zelfs gewoon gelijk kunnen blijven.

Dit alles wil niet zeggen dat ik echt geloof dat er op dit moment twee keer zoveel mensen sterven als normaal. Mijn punt is eerder: als er iets fout zou gaan, een heleboel mensen zouden beginnen te sterven en dat zou wijd verspreid zijn over de hele bevolking, dan zouden de regeringen er waarschijnlijk mee weg kunnen komen door 10-20% van het eigenlijke probleem toe te geven en de andere 80-90% te verdoezelen zonder dat wij het merken. In China zijn ze er een paar jaar mee weggekomen dat het sterftecijfer verdubbelde.

Kijk maar eens naar de treinen in Nederland. Dit voelt voor mij gewoon heel raar aan.

Dus in het weekend en ’s avonds gaat het aantal treinen met 50% omlaag. Door de week daalt het aantal intercity’s met 33%. Waarom? Ze hebben een tekort aan personeel, Oké, dat begrijp ik, maar 33% bezuinigen, of 50% bezuinigen? Hoe kunt u in het weekend zomaar 50% minder treinen laten rijden? Zijn de mensen gestopt met uitgaan? Hoeveel personeel missen ze? En bedenk wel dat ze voor 2023 weer 10% op de treinen bezuinigen. Blijkbaar daalt het aantal passagiers met 20%. Is dat niet gek, 20% minder passagiers?

Waar zijn al die mensen gebleven? Zeker, sommige mensen werken nu vanuit huis, maar hoe verdwijnt 20% van de passagiers? En u merkt het ook in andere sectoren van de economie. Bioscopen, musea, theaters, ze zijn allemaal nogal tamelijk leeg, met moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. En natuurlijk merkt u de enorme tekorten aan arbeidskrachten. Is dat echt allemaal te wijten aan 1% van de mensen die thuis met long COVID zitten opgescheept?

Het andere wat mij opvalt, iets wat mij vóór 2020 niet opviel, zijn de ratten. Ze zijn nu OVERAL. Normaal zou je verwachten dat de mensen over hen zouden klagen en dat ze gedood zouden worden. Dat schijnt niet te gebeuren. Ze zwerven ’s avonds gewoon vrolijk rond, overal in de stad, van het verlaten stadscentrum, tot meer groene delen van de stad.

Als het systeem iets vreselijks gedaan zou hebben, iets dat per ongeluk een heleboel mensen gedood zou hebben, zoals Mao in China, dan zou het proberen het in de doofpot te stoppen, zeker, maar het zou ook gewoon voortdurend het soort mensen dat het zou opmerken woedend maken, met allerlei kleinzielig irrelevant gelul waar de rest van het publiek geen boodschap aan heeft. O nee, kijk die zwarte zeemeermin Disneyfilm eens! Hunter Biden is weer crack aan het roken! Kijk eens hoe dom Joe Biden eruit ziet! In plaats van te proberen uw woede niet uit te lokken, zou ik proberen ze over zoveel mogelijk dingen te verspreiden. Het grootste deel van het publiek trekt zich niets aan van een zwarte zeemeermin, de minderheid die dat wel doet zal zichzelf met hun woede alleen maar in diskrediet brengen in de ogen van de meerderheid.

Stelt u zich eens even voor dat dit allemaal werkelijk aan de hand was. Het zou ook een ander vreemd feit verklaren: het voortdurend aandringen op lockdowns, die niet schijnen te werken en meer problemen schijnen te veroorzaken dan ze oplossen. Is het verstandiger te denken dat regeringen gewoon voortdurend de economie vernielen, ook al gebeurt er niets, of is het verstandiger te denken dat zij zulke dingen doen zonder toe te geven waarom zij het doen?

Vergeet niet dat Nederland tijdens de vorige winter een volledige lockdown had, terwijl onze oversterfte er zogenaamd zo uitzag:

Dus het hele land is in lockdown, we mogen niets doen, maar de oversterfte is lager dan normaal. En dan vertellen ze ons dat het virus nu plotseling veranderd is en geen mensen meer doodt, hoewel meer mensen het krijgen dan ooit tevoren. Wat is de eenvoudigste verklaring, welke past het best bij Occam’s scheermes?

  • Overheid vernietigt per ongeluk de hele economie zonder reden voor de derde keer in twee jaar.
  • Ze verdoezelen een hoop mensen die sterven door de oversterftestatistieken te vervalsen, ze hebben gelogen door te zeggen dat het nu een niemendalletje is.

Ik weet het niet. Het probleem is dat je eigenlijk niets kunt vertrouwen. Naarmate AI beter wordt, wordt het alleen maar moeilijker om iets te vertrouwen. Als je iets op video vastlegde, betekende dat vroeger iets, het was het bewijs van iets. Vandaag? U zou een idioot zijn om het te geloven.

Maar hier komt het grootste punt: ZIJ PASSEN DE VERDOMDE STATISTIEKEN AAN ZONDER HET TE ERKENNEN!

De cijfers blijven gelijk, maar zij hebben de blauwe betrouwbaarheidsintervallen uitgebreid. Zij hebben nooit uitgelegd waarom.

Statistieken betekenen niets meer. De regering van de VS besluit de definitie van een recessie te veranderen en dus haast men zich vervolgens om Wikipedia te veranderen om te doen alsof twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei van het BBP niet noodzakelijk een recessie is. Is het in een wereld waar zoiets kan gebeuren echt vergezocht om te denken dat oversterftestatistieken vervalst kunnen worden?

En over het algemeen zal uw eigen perspectief vertekend zijn. New York City is een stad met meer jonge vrouwen dan jonge mannen. Zou u dat als jonge man merken? Waarschijnlijk niet. Uw werk is waarschijnlijk met andere mannen. Uw sportclub zou mannen hebben en het rockconcert waar u heen gaat is waarschijnlijk een mannelijke band.

Stelt u zich ook eens voor dat iedereen zou sterven door terugslag van vaccins. Als u nog leeft, is de kans groter dat u niet gevaccineerd bent. U hebt ook meer kans om ongevaccineerde mensen te kennen, als u zelf ongevaccineerd bent. Uw eigen perspectief zal altijd bevooroordeeld zijn.

Ik probeer u hier op te leiden, om wat Robert Anton Wilson een toestand van veralgemeend agnosticisme over alles noemde, te ontwikkelen. Ik probeer u te laten zien hoe u eigenlijk niets kunt weten.

Dump alle kennis die u de afgelopen twee jaar hebt opgedaan. Ga terug naar 2019. Als iemand u zou zeggen:

“Er is een of ander nieuw virus ontsnapt uit een lab in China, maar iedereen heeft het in de doofpot gestopt, men heeft geprobeerd de verspreiding tegen te houden, maar dat is niet gelukt en er zijn een paar miljoen mensen gestorven, o maar u kunt gewoon naar de officiële regeringsstatistieken kijken en dan zult u zien dat het gewoon een grote niemendal was en ja het vaccin dat niet werkte heeft een handvol mensen gedood, maar voor de rest kunt u gewoon naar de regeringsstatistieken kijken om te weten dat alles wat we gedaan hebben dom en zinloos en hysterisch was.”

Zou uw eerste reactie niet zijn:

Eh… weet u zeker dat die regering, die alles in de doofpot gestopt heeft, die statistieken waar u naar kijkt, niet vervalst? Gelooft u echt dat ze u allemaal zeggen dat u binnen in uw huis moet gaan zitten, maar dan kijkt u naar het dodental en dat er niets is gebeurt?

Ik bedoel, een regering bekritiseren omdat ze te paniekerig is over een virus dat ontsnapt is uit een Chinees biowapen-lab lijkt een heel vreemde kant voor de extreem-rechtse chronisch boze gekken om zich op te stellen, als u de context van de afgelopen twee jaar niet hebt meegemaakt.

Als ik de regering was in deze situatie, zou ik de extreem-rechtse chronisch boze gekken klaarstomen om mij van de andere kant aan te vallen. Als regeringsfunctionaris weet ik dat wat ik ook doe, u uw geniale inzichten over hoe alles wat ik doe verkeerd is op het Internet zult spuwen, dus in plaats van te proberen u ervan te overtuigen dat ik iets goed doe, zorg ik ervoor dat u mij aanvalt vanuit de richting waarin ik aangevallen wil worden.

Ik zou mensen op tv laten komen, die u vertellen dat zij bij een of andere kerel die van een ladder gevallen is of een schotwond in zijn hoofd gehad heeft, een diagnose gesteld hebben met dit nieuwe Chinese virus. Op die manier zou u mij aanvallen vanuit de richting van waaruit ik aangevallen wil worden: “HET IS ALLEMAAL EEN NIEMENDAL!!!”

Als het allemaal zo duidelijk een niemendal is en paniek en hysterie en een saaie griep die 290-jarigen met twintig verschillende reeds bestaande aandoeningen doodt, zou het dan kunnen dat het allemaal net iets TE duidelijk is?

UPDATE: Goed, nu is het niet meer grappig, ik begin bakstenen te schijten.

Kijk hier maar eens naar:

2022 Wikipedia sterfgevallen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:2022_deaths

6.704 artikelen.

2021 Wikipedia sterfgevallen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:2021_deaths

11.986 artikelen.

2020 Wikipedia-sterfgevallen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:2020_deaths

12.352 artikelen.

Oké, en hier komt het. Bereid u voor om bakstenen te schijten, het is niet grappig meer.

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:2019_deaths

9.885 artikelen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:2018_deaths

9.813 artikelen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:2017_deaths

9.806 artikelen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:2016_deaths

9.799 artikelen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:2015_deaths

9.833 artikelen.

Valt het u op hoe consequent dat getal verhoogd is? Er is een stijging van 20-25% voor 2020 en 2021.

Dat is al juist meer dan u zou verwachten, op grond van de sterftestatistieken. Mijn land had 10% meer sterfgevallen dan normaal in 2021. Vlaanderen had op dezelfde manier bijna geen stijging in 2021 ten opzichte van 2019.

Het is moeilijk om hiernaar te kijken, zonder de indruk te krijgen dat wij te veel mensen hebben die sterven. En bedenk wel, dat dit alleen maar enigszins bekende mensen zijn die sterven. De hemel weet wat het werkelijke sterftecijfer is voor de gemiddelde proletariër.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Waarom kunnen sommige mensen ongemakkelijke dingen ‘zien’ en anderen niet?

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

(Visited 19 times, 1 visits today)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: