Waarom hebben globalisten een diepgewortelde obsessie met Kunstmatige Intelligentie (AI)? Wat is het aan de vurige zoektocht naar een autonoom gedigitaliseerd brein, dat hen in extase brengt? Gaat het er alleen maar om wat AI voor hen en hun agenda kan doen, of zit er ook een duisterder “occult” element aan het concept dat zo aantrekkelijk is? schrijft Brandon Smith.

Het Wereld Economisch Forum, een organisatie die gewijd is aan de globalistische “Grote Reset”-agenda, de Vierde Industriële Revolutie en de “Gedeelde Economie“, wijdt een groot deel van elke jaarlijkse bijeenkomst in Davos, Zwitserland, aan besprekingen over AI en de uitbreiding van zijn invloed op het dagelijks leven.

De Verenigde Naties houden uitgebreide beleidssessies over AI en hebben veel energie gestoken in het opstellen van “ethische regels” voor de ontwikkeling en het gebruik van Kunstmatige Intelligentie. De kern van de inspanningen van de VN is de bewering dat alleen de VN bevoegd is om AI-technologieën voor te schrijven en te controleren; uiteraard voor het welzijn van de hele mensheid. Volgens de witboeken van de VN zou het AI-bestuur in 2030 volledig in werking moeten treden (alle globalistische instellingen hebben 2030 als streefdatum voor al hun projecten vastgesteld).

Een andere, minder bekende maar substantiële organisatie is de World Government Summit die elk jaar in Dubai gehouden wordt. Deze topontmoetingen worden bijgewoond door vele nationale leiders en vertegenwoordigers, maar ook door CEO’s van bedrijven en beroemdheden. De voornaamste onderwerpen van aandacht op de WGS zijn gewoonlijk de propaganda voor de klimaatverandering, de centralisatie van de wereldeconomie, het Transhumanisme en AI.

[embedded content]

De meeste openbare discussies over AI draaien om positieve narratieven; het is de bedoeling dat wij overtuigd raken van de vele grote voordelen die de AI-technologie zal bieden. Enkele van de “voordelen” zijn transhumanistische gezondheidsaanpassingen, computerimplantaten in het lichaam of de hersenen, en zelfs nanobots die op een dag misschien geavanceerd genoeg zijn om zelfs onze cellen te veranderen. Met andere woorden, om van AI te kunnen profiteren moeten wij minder mens en meer machine worden.

Andere vermeende voordelen vereisen een groot aantal nieuwe systemen (sommige daarvan worden nu gebouwd) die algoritmen in staat zouden stellen elk facet van ons leven te controleren. Globalisten noemen deze systemen vaak het “internet der dingen” – Elk apparaat dat u bezit, de auto waarin u rijdt, elke computer, elke mobiele telefoon, elke bewakingscamera, elk stoplicht, alles zou gecentraliseerd worden in één enkel AI-netwerk binnen een stad, en elke stad zou in een groot spinnenweb verbonden worden met een nationale AI-databank.

Het Internet der Dingen wordt regelmatig genoemd in samenhang met het bestuur van de klimaatverandering en koolstofbeperkingen. Het doel is glashelder – Regeringen en bedrijfselites willen de mogelijkheid hebben om elke watt energie die u elke dag gebruikt in de gaten te houden. Dit soort informatie over het hele spectrum maakt het gemakkelijker om onze beslissingen en onze toegang tot goederen en diensten te dicteren. Zij zouden totale controle hebben over iedereen die in deze “Smart Cities” woont. Uw hele leven, elke seconde, zou in de gaten gehouden en onderzocht worden.

Maar hoe zou dit mogelijk gemaakt kunnen worden? Miljoenen en miljoenen mensen die dagelijks leven; dat zijn heel wat gegevens om door te spitten om iedereen te vinden die zich niet aan de regels houdt. Dit is een van de redenen waarom de globalisten watertanden bij AI-technologieën – het is het enige beschikbare middel om massaal gegevens te verzamelen en in real time af te bakenen.

Er zijn al pogingen om AI-systemen te gebruiken om misdaad te voorspellen voordat die plaatsvindt (pre-crime). Deze experimenten zijn nogal overhyped, omdat zij niet werkelijk specifieke misdaden voorspellen of specifieke misdadigers identificeren. Veeleer gebruiken zij statistische analyse om te voorspellen in welke gebieden van een stad bepaalde misdaden het meest waarschijnlijk zullen voorkomen. Daar is geen AI voor nodig, elke agent die lang genoeg in een stad gewerkt heeft kan u vertellen wanneer en waar bepaalde misdaden het meest waarschijnlijk zijn.

Hilarisch genoeg zijn AI-algoritmen onlangs beschuldigd van “raciale vooringenomenheid” als het gaat om de gebieden die zij uitkiezen voor het voorspellen van misdaad, omdat die gebieden vaak in overwegend zwarte buurten liggen en de meest voorspelde misdadigers meestal jonge zwarte mannen zijn. De computers zijn dus beschuldigd van racial profiling, net zoals veel agenten beschuldigd worden van racial profiling.

Gewoon weer zo’n klassieke tegenstrijdigheid van politiek links: zij zijn dol op het idee van klimaatveranderingsbeperkingen, transhumanisme, en zelfs AI-toezicht als het hun uitkomt, maar een computer geeft niet om uw gevoelens en hij geeft niet om sociale taboes. Hij geeft alleen om de cijfers.

En hier komen wij bij de grotere gevaren die inherent zijn aan AI. Stelt u zich een wereld voor die gemicromanaged wordt door een koud dood algoritme dat u slechts als één van twee dingen ziet: Een hulpbron of een bedreiging.

Voorspelling van pre-criminaliteit is onzin; algoritmen houden gewoonten en patronen in de gaten en mensen hebben de neiging om patronen abrupt te doorbreken. Mensen worden door crisisgebeurtenissen op verschillende manieren beïnvloed, die onmogelijk te voorspellen zijn. Er zijn veel te veel variabelen en er zal nooit een systeem komen dat de toekomst kan voorspellen, maar dat zal de globalisten er niet van weerhouden om te proberen de zaak te forceren.

AI-bestuur is een onvermijdelijkheid volgens de globalistische instellingen – Zij beweren dat op een dag Kunstmatige Intelligentie gebruikt zal worden om hele samenlevingen te besturen en straffen uit te delen op basis van wetenschappelijk efficiënte modellen. Zij doen alsof dit gewoon de natuurlijke weg van de mensheid is, en één waaraan wij ons niet kunnen onttrekken, maar in werkelijkheid is het een zichzelf vervullende profetie. Het is niet per se de bedoeling dat het gebeurt, maar het wordt zo gemanipuleerd dat het gebeurt.

Voorstanders van AI beweren dat de algoritmen niet met dezelfde vooringenomenheid kunnen handelen als de mensen, en dat zij daarom het best het menselijk gedrag zouden kunnen beoordelen. Elke beslissing, van productie tot distributie tot gezondheidszorg tot scholing tot recht en orde, zou door AI beheerd worden als een middel om ultieme “gelijkheid” te bereiken.

Zoals hierboven opgemerkt, zijn zij al gestuit op het obstakel van de statistische waarschijnlijkheid en het feit dat zelfs als men AI zelfstandig beslissingen laat nemen zonder emoties, miljoenen mensen die beslissingen nog steeds als bevooroordeeld zullen zien. En in sommige opzichten zouden zij gelijk hebben.

De meest logische beslissing is niet altijd de meest morele beslissing. Bovendien wordt een AI geprogrammeerd door zijn ontwikkelaar en kan hij zo gebouwd worden dat hij beslissingen neemt met de vooroordelen van de ontwikkelaar in gedachten. Wie mag de AI programmeren? Wie mag de codering dicteren? Wereldwijde elitairen?

En hier komen we bij het meer “geestelijke” element van het AI-vraagstuk in verband met de globalisten.

Een paar jaar geleden schreef ik een artikel met de titel “Luciferianisme: A Secular Look At A Destructive Globalist Belief System“. Mijn doel in dat stuk was om de grote hoeveelheid bewijzen te schetsen dat globalisten in feite een soort cultus zijn van georganiseerde psychopaten (mensen zonder empathie die vreugde scheppen in vernietiging omwille van persoonlijk gewin). Ik concludeerde dat de globalisten inderdaad een godsdienst hebben, en dat hun basisgeloofssysteem volgens de bewijzen het Luciferianisme is.

Ja, er zullen zeker nee-zeggers zijn die dit idee zullen bespotten, maar de feiten zijn onloochenbaar. Er is een duidelijk occult element in het globalisme, en het Luciferianisme duikt steeds weer op als de basisfilosofie. Ik denk dat ik dit in het artikel vrij doeltreffend heb uiteengezet, en ik zal hier niet alle bewijzen nog eens oprakelen; de mensen mogen het gerust lezen als zij dat willen.

Ik schreef vanuit een seculier standpunt, omdat het Luciferianisme een inherent destructieve ideologie is, zelfs wanneer die buiten de lens van het christelijk geloof wordt bekeken. Afgezien daarvan zijn er psychologische elementen die aan de orde moeten worden gesteld, waar het christendom vaak aan voorbijgaat. De Luciferiaanse filosofie is op maat gemaakt voor narcistische en sociopathische mensen. De wortel van de sekte gaat over “bijzondere” menselijke wezens die niet gehinderd worden door de grenzen van geweten, moraal of ethiek. Gebrek aan empathie wordt gezien als een voordeel om vooruit te komen, en het uiteindelijke doel van het Luciferianisme is godheid – Een mens die wordt als een god, hetzij door aanbeden te worden door anderen, hetzij door de macht van invloed, hetzij door technologische methoden om het leven en de vermogens te verlengen.

Maar wat heeft dit met AI te maken?

Ik geloof dat globalisten AI met zoveel eerbied bekijken omdat zij denken dat het een nieuwe vorm van leven is, of een ultieme vorm van leven – Een leven dat zij scheppen (zoals goden leven scheppen). En, als u er symbolisch over nadenkt, is dit nieuwe “leven” eigenlijk gemaakt naar het evenbeeld van zijn scheppers: het heeft geen empathie, geen wroeging, geen schuldgevoel, geen liefde. Bij gebrek aan een beter woord is het zielloos, net zoals globalistische psychopaten zielloos zijn.

Als wij AI even in religieuze termen willen bekijken – AI is een soort antithese van de figuur van Christus. Christus vertegenwoordigt een alwetende vorm van ultieme liefde en ultieme zelfopoffering volgens de christelijke leer. Ik denk niet dat er een woord is voor wat AI uiteindelijk vertegenwoordigt. De enige term die lijkt te passen is “Antichrist”: het alziende oog. Een heerschappij van een super-intelligentie die verstoken is van menselijkheid.

Voor alle duidelijkheid, ik geloof NIET in de einde-van-de-wereld-concepten die worden voorgesteld door degenen die de meer populaire interpretaties van Openbaringen aanhangen. Ik denk dat de wereld verandert. Ik denk dat rijken opkomen en vallen en dat dit vaak als het “einde van de wereld” kan worden gezien, terwijl het eigenlijk gewoon het einde van een tijdperk is. Dit gezegd zijnde, geloof ik van ganser harte in het bestaan van het kwaad; het kwaad wordt gedefinieerd als moedwillig bedrieglijke of vernietigende daden voor louter persoonlijk of organisatorisch voordeel, zoals moord of slavernij. Het kwaad bestaat inderdaad en is een waarneembaar element van het menselijk leven.

Er zijn ook eigenschappen van de mensheid die tot het goede leiden, die ons voor zelfvernietiging behoeden als wij ernaar luisteren. Geweten, rede, wijsheid en vaak geloof kunnen voor de meesten van ons een schild vormen tegen kwade daden. Als wij deze pijlers niet in onze psyche hadden, zouden wij onszelf al lang geleden vernietigd hebben. Maar, er zijn er die geen geweten hebben, die geen empathie hebben en zij verachten deze eigenschappen als “beperkend”.

AI wordt ontworpen door dit soort mensen. En misschien zullen zij niet het “einde van de wereld” veroorzaken in termen die wij gewoonlijk begrijpen (of in Bijbelse termen), maar mettertijd zouden zij wel alles kunnen wegnemen wat de mensheid waardig maakt. In zekere zin zou dit een Apocalyps zijn. Het zou een levende nachtmerrie zijn, gerund door psychopathische mensen die gebruik maken van sociopathische kunstmatige intelligentie, die de massa’s actief aanmoedigen en in staat stellen om hun menselijke lichamen te verlaten om digitale gedrochten en technologische hersenschimmen te worden.

Als het zou lukken, zou het werkelijk de ultieme bezoedeling van de natuur zijn, of van Gods ontwerp, als dat is waar u in gelooft. Het streven naar goddelijkheid is voor de meesten van ons niet de moeite waard, maar voor de globalisten is het de droom van een tijdperk, en zij zullen ALLES doen om het te bereiken.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De eindoplossing van de Globalisten zal een Blitzkrieg bloedbad zijn van ongeëvenaarde proporties

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

(Visited 1 times, 1 visits today)
2 gedachte over “Kunstmatige Intelligentie: Een seculiere kijk op de digitale antichrist”
 1. Artificieele Intelligentie is niet intelligenter dan de wiskunde van Heron, Euclides, Pythagoras, Zeno en Cratylus
  en wordt aanbeden door talentloze mislukkelingen die bij hun AI nog experten nodig hebben voor de finale censuur!
  Vrijwel alles is te schrijven in zeer klassieke formules en een beetje booleaanse logica. Recent heb ik voor simpele
  zielen, zoals ikzelf, enige C-code herschreven voor het debunken van AI en het aanzetten van creatievelingen tot het
  leren van C in de meest eenvoudige vorm. Een site is in de maak met, zoeken, classificeren van vectoren in multidimensionale
  ruimten, priemgetallen, hashing, filters met booleaanse opties. Waarom, ijdelheid en het verlangen naar eenvoud in codering
  en algoritmen.
  Uiteraard zijn enige algoritmen buiten de code gehouden die bestemd zijn voor spionage en zelfreplicerende programma’s en
  nog getest moeten worden.

  /* descr: Angle between vector a and b in hyperspace
  descr: in fact zero padding the shorter string
  descr: see the flatlanders by Abott for example
  input: character strings to considered as vectors
  rtval: distance in double precision
  nbugs: none untill now
  revis: 0.7
  autor: copyright ing. J. Onno Dekker 1988-2020
  */
  double cosinushyperphi(char *a, char *b)
  { return scalarprod(a,b)/( vectorlen(a) * vectorlen(b) );
  }
  /* descr: Norm of vector in dimensions of vector
  input: character strings to considered as vectors
  rtval: norm in double precision
  nbugs: none untill now
  revis: 0.7
  autor: copyright ing. J. Onno Dekker 1988-2020
  */
  double norm(char *a)
  { double norma;

  for( ; *a; a++ )
  norma += (double)(*a) * (double)(*a);

  return norma;
  }

  1. Het grappige is dat Harari, waarvan Klaus Schwab soeplippen heeft gekregen, heilig gelooft
   in AI en er uiteraard geen ruk verstand van heeft. Ik moet nog altijd lachen om de Kohonen
   algoritmen, met alle respect voor de man, maar er was niet nieuws onder de zon; Gewoon
   bekende kost, die mij overigens wel heeft geinspireerd de griekse goden in n_dimensionale
   vectorruimten zichzelf spellen te leren. Kohonen verdient darvoor zeker waardering, maar een
   Wassermann was werkelijk de top voor starters, zonder franjes en helder. De man had als nadeel,
   voor zijn loopbaan slechts concrete zaken te behandelen en dat maakt je nooit beroemd in deze
   tijd.
   https://www.goodreads.com/en/book/show/6651054-neural-computing <<<aanrader<<<<

   Voor de programmeurs: veel plezier NI Nep Intelligentie is buitengewoon leuk als je slecht code
   typt en je met je eigen NI de fouten automatisch hersteld of je programma laat bouwen of verbeteren.
   Het is allemaal mogelijk met een simpele linux-bak en slechts een paar honderd regels code, waarvan
   70 % commentaar is, zoals het hoort, en niet hoort bij MS. (;-)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: