Op 1 september 1941 vaardigde Reinhard Heydrich, een van de meest fanatieke, massamoordende nazi’s, een nu berucht decreet uit, waarin hij Joden boven de zes jaar beval om in het openbaar een herkenningsteken te dragen. De Jodenster, een gele davidster met het woord “Jood” in de ster verwerkt, was bedoeld om de Joden te stigmatiseren en te vernederen, en werd ook gebruikt om hen af te zonderen en hun bewegingen te volgen en te controleren, schrijft CJ Hopkins.

Zoiets gebeurt momenteel niet, zeker niet in het Nieuwe Normaal Duitsland.

Wat er momenteel in het Nieuwe Normaal Duitsland gebeurt, is dat de fascistische fanatici die de regering in handen hebben, de “Wet ter Bescherming tegen Infecties” opnieuw herschrijven – zoals zij de laatste twee jaar herhaaldelijk hebben gedaan – om zichzelf in staat te stellen de Duitse grondwet (het “Grundgesetz”) te blijven schenden en de natie bij willekeurig decreet te regeren onder het mom van “bescherming van de volksgezondheid”.

Deze herhaaldelijk herziene “Wet ter Bescherming tegen Infecties” – die de regering van het Nieuwe Normaal Duitsland de bevoegdheid heeft gegeven om lockdowns, avondklokken, het verbieden van protesten tegen het Nieuwe Normaal, het verplicht dragen van medisch uitziende maskers, de segregatie en vervolging van “de Ongevaccineerden,” enz. te bevelen – is natuurlijk in de verste verte niet te vergelijken met de “Machtigingswet van 1933,” die de regering van Nazi-Duitsland de bevoegdheid gaf om alle decreten uit te vaardigen die zij maar wilde onder het mom van “het verhelpen van de nood van het volk”.

Er is absoluut geen enkele overeenkomst tussen deze twee stukken wetgeving.

Ik bedoel, kijk eens naar dit “Herfst/Winterplan” voor de nieuwe herziening van de “Wet ter Bescherming tegen Infecties,” die van oktober tot Pasen van kracht zal blijven, en die regeringsfunctionarissen en staatspropagandisten (a/k/a de Duitse bedrijfsmedia) vergelijken met “sneeuwkettingverordeningen”.

Er is absoluut niets griezeligs fascistisch of in de verste verte nazistisch aan dit plan.

Sorry, het is in het Duits. Sta mij toe het te vertalen.

In vliegtuigen en treinen en op de vliegvelden en treinstations zal iedereen verplicht worden om hondensnuit-maskers te dragen – d.w.z. FFP2 “Filtering Face Pieces” zoals omschreven in de EN 149 norm – behalve het personeel van de vliegvelden en treinstations, en de stewardessen, conducteurs, enz. die alleen “medisch uitziende maskers” zullen moeten dragen. In ziekenhuizen, klinieken, dokterspraktijken, verpleeghuizen en andere gezondheidsinstellingen zal iedereen, ook het personeel, niet alleen gedwongen worden de hondensnuit-maskers te dragen, maar zij zullen zich ook moeten laten testen, tenzij zij een bewijs kunnen overleggen van “vaccinatie” (of herstel, wat ook betekent getest worden) in de afgelopen drie maanden. Op het terrein van particuliere bedrijven, d.w.z. kantoren, fabrieken, winkels, enz. zal de eerder ingetrokken Arbeitsschutzverordnung (“Corona-verordening inzake arbeidsveiligheid”) – maskers, tests, gedwongen “inentingen,” “sociale afstand,” plastic barrières, enz. – in oktober weer van kracht worden en van kracht blijven tot de paasvakantie.

De afzonderlijke federale staten zullen gemachtigd worden om andere zinloze “beperkingen” op te leggen, zoals algemene maskerverplichtingen in winkels, restaurants, en elk ander soort “binnenruimten,” beperkingen op het aantal mensen dat in het openbaar of in hun huis mag samenkomen, en verplichte maskers voor kinderen op scholen en tests op kleuterscholen en kinderdagverblijven. In restaurants, bars, theaters, musea, sportgelegenheden, en zo’n beetje overal elders in de samenleving, kunnen de federale staten eisen dat mensen een bewijs van recente “vaccinatie” of herstel laten zien, om vrijgesteld te worden van de verplichting om een masker te dragen.

Oké, staat u mij toe het nog eens te vertalen.

Wat dat laatste betekent, is dat iedereen die weigert zich te onderwerpen aan herhaalde “inentingen” of tests, gedwongen zal worden in het openbaar een masker te dragen om zich te identificeren als “Ongevaccineerd” (d.w.z. de officiële “Untermenschen” van het Nieuwe Normaal Reich).

Dus, oké, misschien is het een beetje griezelig fascistisch en niet zo niet-nazistisch als ik hierboven suggereerde. Ik verwoordde het zo in een recente tweet…

Het behoeft geen betoog dat dit verwarrend kan worden, want de Nieuwe Normalen zijn erg gehecht aan hun maskers, die zij – zoals nazi’s hakenkruis speldjes droegen – dragen om openlijk hun “solidariteit” (d.w.z. hersenloze conformiteit met de nieuwe officiële ideologie) aan te geven, al zo’n twee en een half jaar lang. En nu zullen de maskers functioneren als de “joodse insignes” met de davidster die de nazi’s de joden dwongen te dragen, behalve in het openbaar vervoer, en in vliegtuigen en treinen, tenzij de federale staten besluiten iedereen te dwingen overal maskers te dragen, in welk geval … nou ja, u begrijpt het algemene idee.

Maar het feit dat iedereen zijn “inentingspapieren” (of zijn “herstelpapieren”) zal moeten laten zien om een restaurant binnen te gaan, of een bar, of naar de bioscoop of het theater, en, eigenlijk, om wat dan ook te doen in de samenleving, zou de maskerverwarring moeten goedmaken. Ik bedoel, wat voor een fascistische samenleving zou het zijn als u uw “papieren” niet aan een of andere kraaloog hoefde te laten zien om een kopje koffie te krijgen?

Nu, voordat u mij aangeeft bij het BfV, d.w.z. de federale binnenlandse inlichtingendienst van Duitsland, wegens het “relativeren van de Holocaust” en het “delegitimeren van de democratische staat,” die beide misdaden zijn hier in Duitsland, wil ik, nogmaals, voor de goede orde, zeggen dat ik er niet voor ben om de gele Davidsster te gebruiken om te protesteren tegen het Nieuwe Normaal (zoals op de foto in de tweet hierboven). Ik denk dat het dwaas is, en contraproductief. Het Nieuwe Normaal heeft niets te maken met de Holocaust, of de Joden, of zelfs het nazisme op zich.

Maar laten we duidelijk zijn over wat er in Duitsland gebeurt.

Wat er gebeurt, is dat er een nieuwe officiële ideologie aan de samenleving wordt opgedrongen. Zij wordt met geweld aan de samenleving opgelegd. En nu krijgen degenen onder ons die weigeren zich daaraan te conformeren, het bevel om in het openbaar rond te lopen met zichtbare symbolen van onze non-conformiteit.

Het spijt me, maar de parallellen zijn onmiskenbaar.

Deze nieuwe officiële ideologie heeft niets te maken met een ademhalingsvirus of een andere bedreiging van de volksgezondheid. Op dit punt hoef ik dit betoog niet te herhalen. De meeste landen in de wereld hebben eindelijk hun “noodmaatregelen” ingetrokken en de feiten erkend die wij “samenzweringstheoretici” de afgelopen twee en een half jaar hebben aangehaald, en waarvoor wij meedogenloos gedemoniseerd en gecensureerd werden omdat wij ze aanhaalden.

Zelfs de recente onafhankelijke evaluatie door Duitsland van zijn “Corona-maatregelen” kon geen bewijs leveren dat de maatregelen doeltreffend waren. Serieus, de Nieuwe Normaal Duitse autoriteiten baseren hun bewering over de doeltreffendheid van de maskermandaten op “the Golden Syrian Hamster Model”. (U denkt waarschijnlijk dat ik een grapje maak, maar dat is niet zo.) En Karl Lauterbach, de fanatieke Minister van Volksgezondheid, heeft openlijk verklaard dat “de Ongevaccineerden” dwingen om in het openbaar maskers te dragen een “motivatie”-tactiek is om hen te intimideren orders op te volgen en zich te onderwerpen aan een “vaccinatie” waarvan zelfs de Duitse regering nu toegeeft dat zij in Duitsland op zijn minst tienduizenden mensen gedood of ernstig verwond heeft.

Nee, deze nieuwe officiële ideologie, het Nieuwe Normaal – dat nog steeds heel erg van kracht is in plaatsen als Duitsland, China, Canada, Australië, New York, Californië, enz. – is naakt, ontegenzeggelijk, zuiver ideologisch. Het is gebaseerd, niet op feiten, maar op geloof. Het is een geloofssysteem, zoals elke andere ideologie. Het is in wezen niet anders dan een officiële godsdienst … één die alle andere godsdiensten, en niet-religies, en alle andere geloofssystemen demoniseert en vervolgt.

Volgens dit nieuwe officiële geloofssysteem zijn degenen onder ons die er andere geloofsovertuigingen op na houden, en weigeren zich te bekeren tot de nieuwe officiële geloofsovertuigingen (of doen alsof ze zich bekeren tot de nieuwe officiële geloofsovertuigingen), gevaarlijke, vreemde elementen in de samenleving. En zo zullen wij, in het Nieuwe Normaal Duitsland, voortaan gedwongen zijn om in het openbaar een zichtbaar symbool van onze afwijkende overtuigingen (ons “anders-zijn”) te dragen, zodat de autoriteiten en de Goede Duitse massa ons zullen kunnen identificeren.

Klinkt iets van dit alles vaag bekend?

Ik ben er vrij zeker van dat iemand dit zal lezen (en de tweets zal zien die ik hierboven bijgevoegd heb) en mij zal aangeven wegens het “relativeren van de Holocaust”. Voor de goede orde, ik “relativeer” de Holocaust niet. Ik vergelijk het ene totalitaire systeem met het andere. Ja, nazi-Duitsland en Nieuw Normaal Duitsland zijn twee heel verschillende totalitaire systemen, en ik heb hun essentiële verschillen en overeenkomsten geschetst, maar, kom op, zo verdomd moeilijk is dat toch niet. In nazi-Duitsland waren de Joden de zondebokken. In het Nieuwe Normale Duitsland zijn het “de Ongevaccineerden”.

Hoeveel schaamtelozer moet het nog worden voordat de mensen ophouden te doen alsof dit niet is wat het is? Moeten de autoriteiten ons letterlijk in kampen stoppen? Hoeveel mensen moeten er nog sterven of ernstig gewond raken door “inentingen” die zij niet nodig hadden, maar waaraan zij gedwongen werden zich te onderwerpen? Ik heb het nu niet tegen de Nieuwe Normalen, en ook niet tegen de mensen die hier al die tijd tegen gevochten hebben. Ik heb het tegen de mensen die zien wat er gebeurt, en die geschokt zijn door wat er gebeurt, maar die, om wat voor redenen dan ook, geweigerd hebben zich uit te spreken … en, ja, ik weet dat daar heel goede redenen voor zijn. Sommigen van u hebben gezinnen te onderhouden, en carrières te beschermen, en, serieus, ik begrijp het. Maar hoe ver moet het gaan? Op welk punt vindt u dat u zich moet uitspreken, ongeacht de persoonlijke en professionele gevolgen?

Neem misschien even de tijd om daarover te mediteren.

O, en hier is een klein visueel hulpmiddel dat de mensen kan helpen bij hun meditaties. Het is wat graffiti die iemand op de muur van een binnenplaats hier in Nieuw Normaal Duitsland geschilderd heeft, in de herfst van 2021, geloof ik. Ik heb het toen gepost, maar het heeft niet veel indruk gemaakt. Misschien maakt het nu wel.

Ik zal het vertalen. Er staat: “ONGEVACCINEERDEN IN HET GAS.”


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Bloedbank gesproken: Bewijs rondom vernietiging van immuunsysteem door vaccins

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

(Visited 15 times, 1 visits today)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: