Als wij deze oorlog verliezen, en voor de eerste keer vrees ik dat nu, dan zal dat niet komen door de leugens en het bedrog van de samenzweerders van miljardairs die de regeringen, de media en de beroepsgroepen beheersen, schrijft Dr. Vernon Coleman.

Het zal niet komen door de censuur en de demonisering van de waarheid-zeggers.

Als wij deze oorlog, de belangrijkste in onze geschiedenis, verliezen, dan komt dat door de collaborateurs, de trollen en de deugdzaaiers die gehoorzamen zonder na te denken, die zeuren en drammen over trivia en irrelevantie, en die niet begrijpen dat wij vechten voor ons leven en onze vrijheid.

En als wij deze oorlog verliezen, zal er nooit meer een oorlog zijn die het waard is gevochten te worden. Wij zullen pionnen zijn; zonder enige controle over ons leven of ons lot. Sir Klaus Schwab (door koningin Elizabeth geridderd voor diensten aan de samenzwering) pochte dat zijn Grote Reset ervoor zou zorgen dat wij “niets zullen bezitten behalve gelukkig zijn”. Ik vrees dat de collaborateurs, de trollen en de deugdsignaleerders hem niet geloven.

Ik vraag me af hoeveel van de zogenaamde journalisten die voor de BBC werken, beseffen dat de leugens die zij verspreiden, hen helpen om hen naar een wereld te leiden waarin ook zij niets zullen bezitten. Dokters, journalisten, rechters, advocaten en politici die de samenzwering steunen, zullen niet vrijgesteld worden van de bloeddorstige ambitie van de samenzweerders om de wereldbevolking met 90% te verminderen. Geen van hen zal vrijgesteld zijn van het plan van de miljardairs om alles te bezitten en ons als slaven te regeren.

Als en wanneer de Grote Reset plaatsvindt, zullen wij geen rechten hebben, geen bezittingen, geen privacy, geen vrijheid, geen keuzemogelijkheden, geen familie, geen gezondheidszorg, geen onderwijs, geen bewegingsvrijheid en geen mogelijkheid om te leven waar wij willen leven. Wij zullen zelfs geen zeggenschap hebben over ons eigen lichaam.

Als u denkt dat dat overdreven is, kijk dan naar de nieuwe wetten die worden aangenomen en kijk naar de manier waarop alles verandert.

De NHS is nog maar een schim van zichzelf, met ongelukkig personeel dat gedwongen wordt absurde regels over maskers en sociale distantie te handhaven die nooit nodig waren. Scholen gaan dicht als er een los blaadje op de speelplaats rondwaait.

Miljoenen mensen zijn gewillige collaborateurs geworden; gebroken door de onzin van recycling en week gemaakt door de betuttelende staat. Zij geloven werkelijk dat de Staat voor hen zorgt en voor hen zal zorgen.

Dit is wat zij bedoelen wanneer zij het over de Grote Reset hebben. Zij zijn niet van plan een beetje licht te sleutelen aan de randen van ons leven. Zij zijn van plan om alles wat wij doen te controleren; om ons te bezitten.

De digitale maatschappij betekent niet alleen dat u uw koffie kunt betalen zonder dat u zich om contant geld hoeft te bekommeren. Het betekent dat u alleen een koffie mag kopen als zij u dat toestaan. De digitale maatschappij betekent dat zij uw geld controleren en hoe u het uitgeeft.

Het sociale kredietsysteem dat Schwab en zijn firma’s van de Chinezen geleend hebben, betekent dat u uw recht verliest om een bus te nemen, of een huis te huren, als u in twijfel trekt wat u gezegd wordt te doen, niet het nodige respect toont voor het systeem, of materiaal leest of bekijkt dat verboden is.

Zodra de Grote Reset tot stand is gebracht, zal iedereen een universeel basisinkomen krijgen. En dat zal het zijn. Geen hoop en geen ambities.

Ik vraag me af of het personeel van de BBC beseft dat in de Nieuwe Wereldorde de absurd overbetaalde BBC-presentatoren hetzelfde inkomen zullen krijgen als parkeerwachters?

De collaborateurs, de zombies die getraind zijn om op elk bevel te springen, die braaf de regels van de lockdown hebben gehoorzaamd, de twee stappen van sociale distantie hebben gedaan, maskers hebben gedragen en prikken hebben aanvaard, moeten weten dat hoe slecht het de laatste twee jaar ook is geweest, het nog veel en veel erger zal worden als de samenzweerders de oorlog winnen. Het leven zal nooit meer teruggaan naar het `oude normaal’, tenzij wij het zo maken.

Er zijn mensen die denken dat alles wat de laatste tijd gebeurd is, gewoon pech is: de covid hoax; de krankzinnige koers naar net-nul en de gevolgen van een gefabriceerde oorlog tussen Rusland en de Oekraïne.

Dat getuigt van een jammerlijk naïef onvermogen om te begrijpen hoe de wereld nu gecontroleerd wordt.

De trollen die ver van de actie leven en werken, maar die snauwen en jammeren en uit het niets conflicten stichten, helpen de samenzweerders. Het egoïsme, de onwetendheid en het verraad van de weinigen die beweren dat ziektekiemen niet bestaan of dat vegetariërs SLECHTE mensen zijn, worden door het Economisch Wereldforum toegejuicht.

Degenen die denken dat ik overdrijf, zouden zich eens kunnen afvragen waarom iedereen die de waarheid over covid of de covid-prikken heeft verteld, onmiddellijk het zwijgen is opgelegd, verboden, gecensureerd, gedemoniseerd en voorgelogen.

Waarom verbiedt de BBC nu elke eerlijke, open discussie over vaccins of klimaatverandering, terwijl de wetenschap onomstotelijk bewijst dat de covid-vaccins onveilig en ondoeltreffend zijn en dat klimaatverandering niet bestaat?

Er is geen wetenschappelijk debat meer. Kranten en tijdschriften zijn corrupt en worden betaald om de waarheid te onderdrukken en te bespotten. Ik heb bewezen dat zogenaamde factcheckers bestaan om echte feiten te onderdrukken en leugens te promoten.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne, die opzettelijk door de samenzweerders is ontketend, had duidelijk moeten maken dat onze regeringen ons de oorlog verklaard hebben – het is de oorlog om alle oorlogen te beëindigen.

De als wapens gekozen sancties bewijzen dat de samenzweerders vastbesloten zijn een oorlog te voeren die hen in staat zal stellen alles wat wij doen te controleren.

Onze regeringen, die doen wat hun door de samenzweerders van de miljardairs wordt opgedragen, hebben opzettelijk een wereld geschapen waarin er enorme brandstof- en voedseltekorten zullen zijn (met onvermijdelijk strenge rantsoenering van voedsel en brandstof), snel stijgende prijzen en instortende economieën. Honderden miljoenen zullen in Afrika van honger omkomen.

De regeringen zijn er niet op uit om Rusland te onderdrukken, te intimideren of te straffen. Zij bestrijden ons.

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid verklaart openlijk dat samenzweringstheoretici en iedereen die vraagtekens zet bij de covidonzin, “extremisten” zijn. In Ierland heeft de regering verklaard dat de staat “het recht op privé-eigendom zal afbakenen wanneer dat nodig is om het algemeen welzijn te verzekeren”. Het woord “sequestration” duikt nu vaak op. In het Verenigd Koninkrijk worden onderdrukkende nieuwe wetten ingevoerd. Onwelgevallige waarheden zijn gevaarlijk, zeggen de politici en de media, en degenen die ze verspreiden moeten onderdrukt worden.

Als de samenzweerders deze oorlog winnen, zullen wij geen geschiedenis meer hebben, geen cultuur, geen sport, geen amusement, geen gezondheidszorg, geen gezinsleven, geen privacy, geen zelfrespect, geen waardigheid, geen hartstocht en geen mogelijkheid om van een gevoel van verwezenlijking te genieten.

U zult alleen reizen wanneer en waar u mag reizen. U zult geen auto bezitten, dus u zult afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Maar u zult alleen van het openbaar vervoer gebruik mogen maken als en wanneer u daarvoor toestemming krijgt.

Denkt u werkelijk dat het toeval is dat standbeelden worden afgebroken, dat de cancel-cultuur geen debatten toestaat, dat kinderen hun geslacht mogen kiezen, dat vrouwen uit de sport worden verdrongen en dat er zo snel beperkende nieuwe wetten worden ingevoerd dat wij niet meer kunnen bijhouden wat mag en wat niet mag?

Na de Grote Reset zal de wet heel eenvoudig zijn: wij zullen alleen die dingen mogen doen die wij van hen mogen doen.

Als u denkt dat ik overdrijf, dan leeft u, vrees ik, in een wereld die even onwerkelijk is als Charlie’s chocoladefabriek.

Alles waar ik twee jaar lang voor gewaarschuwd heb, is uitgekomen. De berichten “niet reanimeren” worden gebruikt om bejaarden, zieken en gehandicapten te doden. De nutteloze PCR-tests kunnen gebruikt worden om DNA-monsters te nemen (die dan aan commerciële bedrijven verkocht worden) of om inentingen te geven.

Wanneer de samenzweerders zeggen: “U zult niets bezitten en gelukkig zijn”, dan is dat wat zij bedoelen. Volgend jaar rond deze tijd zult u in “China” wonen.

En vergeet niet dat de samenzweerders er geen geheim van gemaakt hebben dat zij vinden dat de wereld enorm overbevolkt is – en dat zij van plan zijn de wereldbevolking te verminderen door 90% van de wereldbevolking te verwijderen.

Denkt u dat u waarschijnlijk tot de uitverkorenen zult behoren?

Als u in een vrije wereld wilt leven, waar u uw eigen beslissingen en uw eigen keuzes kunt maken, dan moet u al uw energie steken in het bestrijden van de samenzweerders.

Betaal zo vaak als u kunt met contant geld. Download geen apps. Doe niet aan online bankieren. Vertrouw niets van wat gezegd wordt door iemand die door een regering betaald wordt. Vertrouw niets van wat u ziet, hoort of leest in de mainstream media.

Onthoud: wij leven in een wereld waarin onze regeringen ons de oorlog verklaard hebben. Wij moeten voortdurend op onze hoede en achterdochtig blijven. Telkens wanneer er iets ergs gebeurt, vraagt u zich af: “Wat is de meest sinistere reden hiervoor?” en “Wat moet ik doen om mezelf te beschermen?

Eeuwige paranoia is nu de prijs van de vrijheid.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De weg naar totalitarisme – “Waarom we ze niet langer vertrouwen, en waarom we ze beschouwen als lafaards en collaborateurs, of erger”

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: