Europa heeft vandaag geen – of misschien wel nooit – een doeltreffende visie gehad op de no-nonsense existentiële strategie die het nodig had om in vrede te kunnen voortbestaan. Bovendien houden de EU-leiders, alsof ze zich niet bewust zijn van het komende debacle, stug vast aan hun mislukte beleid. Nu stelt oud-bondskanselier Gerhard Schröder voor om de door de EU zelf veroorzaakte “gascrisis” op te lossen door de Nord Stream 2 (NS2) gaspijpleiding te lanceren… hoewel de Duitse autoriteiten het idee herhaaldelijk hebben verworpen, schrijft Jorge Vilches.

Vandaag wordt de EU geregeerd door kinderachtige impulsen die onvermijdelijk leiden tot verwarring en zelfbeschadiging. Eerst legt de EU zeer verlammende sancties op aan haar Russische partner en vervolgens eist zij van haar volledige levering van aardgas – zelfs in de huidige meest bijzondere situatie – terwijl zij bekende contractclausules flagrant overtreedt. Het is dan ook duidelijk dat de veronderstelde Europese “energiecrisis” niet echt als zodanig bestaat, of het nu gaat om aardgas, aardolie, distillaten, steenkool, uraniumstaven… of wat dan ook voor die kwestie. Want als er werkelijk een “energiecrisis” zou bestaan, zou Europa geen volledige toegang hebben tot tastbare energie uit Rusland, wat niet het geval is. In werkelijkheid heeft Europa een benijdenswaardige, uitstekende toegang tot hoogwaardige, decennia lang beproefde, snelle, probleemloze, dichtbije, deur-tot-deur levering van echt goedkope energie, van volledig doorgelichte Russische verkopers die bereid en in staat zijn om de goederen betrouwbaar te leveren zoals zij dat sinds decennia ginder altijd gedaan hebben.

Contractbreuken

Maar behalve onvolwassen kan de EU ook zeer creatief zijn. Bijvoorbeeld door spelletjes te spelen met de onaantastbare contractuele eisen voor de beroemde peripatetische Siemens NS1 turbine # 073… die nu gestrand is in Mülheim an der Ruhr na een nog niet afgeronde onderhoudsbeurt in een veraf gelegen vestiging van Siemens Canada. Dienovereenkomstig heeft de Russische Gazprom nu officieel geweigerd om de levering van turbine # 073 te aanvaarden op grond van het feit dat

“De sanctieregimes van Canada, de EU, het VK en een wanverhouding tussen de huidige situatie en de bestaande contractuele verplichtingen van Siemens-zijde maken de levering van de 073 motor aan het [ Russische ] Portovaya compressorstation onmogelijk”. Gazprom beweert dat er geen essentiële documenten zijn overgelegd waaruit blijkt dat turbine 073 niet onder sancties valt. “Woorden zijn niet genoeg”.

Ref #1 https://www.rt.com/business/560216-kremlin-responds-german-turbine-accusation/

Verder heeft de minister van Natuurlijke Hulpbronnen van Canada Jonathan Wilkinson verklaard dat “Canada een in de tijd beperkte en herroepbare vergunning verleent aan Siemens Canada om de terugkeer van gerepareerde Nordstream 1 turbines naar Duitsland mogelijk te maken…” Dus geen directe terugkeer naar Rusland – wat een duidelijke contractbreuk is – en ook nog onder tijdsgebonden en herroepbare voorwaarden, wat een extra contractbreuk is, simpelweg omdat turbine # 073 nog steeds niet sanctievrij en dus onverzekerbaar is. Woordvoerder Dmitry Peskov maakte duidelijk dat de turbine zonder toestemming van Rusland naar Duitsland was gestuurd en dat Moskou er in de huidige situatie nu voor zou moeten zorgen dat de turbine “niet op afstand gestopt kan worden”… Sabotage kan niet worden uitgesloten terwijl Duitsland actief wapens naar Oekraïne stuurt om Russen te doden.

Ref #2 https://nationworldnews.com/gazprom-repeats-west-bloks-nord-stream-turbine-shipments/

Ref #3 https://www.ft.com/content/d926a768-f976-4bee-823c-0f255afb7087

Ref #4 https://tass.com/economy/1477929

Ref #5 https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-gas-nordstream/update-1-russias-gazprom-sanctions-make-delivery-of-nord-stream-turbine-impossible-idUKL8N2ZF6SQ

Ref #6 https://news.yahoo.com/turbine-works-germanys-scholz-points-083241601.html

Wat is er gebeurd?

De sancties van de EU hebben verschillende Russische pijpleidingen afgesloten, waardoor Gazprom volledig aan banden is gelegd. Oekraïne en Polen hebben de Yamal-Europe pijpleiding effectief afgesloten. Oekraïne deed dat openlijk om strikt politieke redenen, terwijl Polen weigerde te betalen in het kader van het nieuwe gas-voor-Roebel-programma. Ook heeft de NS1 pijpleiding nog steeds te lijden onder de tumultueuze dienstverleningsproblemen van Siemens-Canada. Bovendien kan Gazprom niet volledig gebruik maken van een andere pijpleidingroute, omdat Oekraïne zijn doorvoeraanvragen heeft afgewezen. Kortom, Europa heeft zich pro-actief afgesloten van Russisch gas. Stel u voor…

Et tu Siemens?

Siemens Energy is als fabrikant van de NS1 turbines rechtens en contractueel verantwoordelijk voor het regelmatige onderhoud en de goede werking van alle NS1 turbines, eigendom van Rusland. Siemens heeft nu officieel verklaard wat Gazprom al de hele tijd heeft gezegd, namelijk dat slechts één van de vijf NS1 turbines werkelijk operationeel is en gas kan leveren. Dit betekent natuurlijk dat Europa slechts 20% van het broodnodige aardgas van Rusland kan ontvangen, aangezien de toestand van de vier andere resterende NS1 turbines nog niet is vastgesteld. Volgens de voormalige Duitse Bondskanselier Gerhard Schröder is de vermindering van de capaciteit van het NS1 debiet geheel de schuld van Siemens, niet van Gazprom. Sancties gelden uiteraard nog steeds voor turbine # 073 en zeker voor elk ander Russisch gerelateerd stuk apparatuur of product of programma of wat dan ook.

Et tu Gazprom?

Vitaly Markelov, plaatsvervangend hoofd van Gazprom, heeft gezegd dat Siemens zijn verplichtingen om de NS1 machine naar behoren te onderhouden niet is nagekomen, en dat er dus momenteel verschillende apparaten ongebruikt zijn. Bovendien beweert Gazprom dat het van Siemens niet het vereiste, welbekende, volledige pakket documenten heeft ontvangen dat het vervoer, de onderhoudsdienst en de reparaties van materieel in Russisch bezit mogelijk maakt. De EU blijft veel kinderachtige spelletjes spelen, terwijl de winter steeds dichterbij komt. Als Gazprom de turbine zou aanvaarden, zou het aansprakelijk zijn voor het illegaal overtreden van de sanctieregeling van de EU plus andere ongunstige complicaties. Er komt een hoop lastige rechtspleging bij kijken, terwijl de EU niet kan ophouden een steeds dieper gat voor zichzelf te graven. Wat is er verdomme mis met de Europeanen? Waarom stikken zij zo in hun eigen braaksel ? De sancties van de EU zijn toch teruggedraaid wat betreft de verzekering van vrachtschepen met Russische olie ? Dus ga er maar voor, onwetende dwazen, nu.

Gazprom zegt: “De huidige anti-Russische sancties belemmeren de succesvolle oplossing van de kwestie van het vervoer en de reparatie van Siemens gasturbinemotoren voor het Portovaya compressorstation, dat gas levert aan Europese consumenten via de Nord Stream pijpleiding.”

Ref #7 https://www.rt.com/business/560144-turbine-manufacturer-explains-gas-shortfall/

Ref #8 https://www.rfi.fr/en/business-and-tech/20220803-gazprom-says-gas-turbine-delivery-to-russia-impossible-due-to-sanctions

Ref #9 https://www.rt.com/business/560232-gazprom-explains-turbine-complications/

De NS2 “oplossing”

In de hele geschiedenis van de wereldwijde oorlogsvoering is door geen enkele vijand ooit gemakkelijk hulp beschikbaar gesteld. Laat staan dat die hulp ooit het levensbloed van Europa’s economie zou omvatten, met inbegrip van vitale producten en energie. Rusland is op dit ogenblik dus niet de “vijand” van Europa. De Europese industrie en huishoudens maken nu gewoon een zelfgemaakte “energiecrisis” door, door beslissingen van niet-gekozen EU-politici die niet de belangen van Europa behartigen. Nu houdt de voormalige Duitse kanselier Gerhard Schröder in een interview met Stern Magazine vol dat de NS2 pijpleiding met turbines van Russische makelij onmiddellijk de – mogelijk terminale – “energiecrisis” van Europa in de winter van 2022 – 2023 zou oplossen.

Ref #10 https://www.rt.com/business/560125-gerhard-schroeder-nord-stream-gas/

Drie NS2 problemen

Maar er zijn drie grote “problemen” die opgelost moeten worden. Probleem nummer één is de absurd vereiste politieke goedkeuring van het idee door de VS, zoals hieronder in grote lijnen wordt uitgelegd. Probleem nummer twee is dat de tijd op is, want het certificerings- en inbedrijfstellingsproces van NS2 zou nu al moeten beginnen – dat wil zeggen gisteren – om het mogelijk snel genoeg te maken, want noch probleem #1 noch probleem #2 zijn eenvoudig of snel op te lossen. Waarom zo ? Wel, één reden is de afhankelijkheid van de VS van de goedkeuring van iets zinvols voor Europa, die nu duidelijk voor iedereen te zien is. Dit omvat o.a. ook alle Europese handels- en investeringsbeslissingen met Rusland. Bovendien zijn er om ernstige en zeer valabele technische redenen enkele weken nodig voordat er aardgas uit Rusland via de NS2 naar Duitsland kan stromen. Anders zouden de risico’s van ernstige ongelukken en/of storingen het plotselinge einde kunnen betekenen van elke mogelijke succesvolle oplossing van het onderhavige probleem. De mensen in het algemeen – en zelfs gespecialiseerde politici van de hoogste rangen – denken vaak dat olie- & gasaanvoerstromen met een druk op de knop aan- en uitgezet kunnen worden (niet dus). Natuurlijk vereist al het bovenstaande verder Duitse medewerking en juiste beslissingen, zoals het niet gebruiken van NS2-terminalfaciliteiten voor andere doeleinden dan die welke oorspronkelijk bedoeld waren met specifieke ontwerpcriteria en bouwtechniek in het achterhoofd. Dit is van het allergrootste belang, omdat Duitse ambtenaren reeds aangekondigd hebben dat zij de installatie van LNG-terminals willen “versnellen” en aanvullen met beschikbare NS2-hubhoofden om de invoer van niet-Russisch LNG-gas te ondersteunen.

En probleem nummer drie is dat Gazprom in dit zeer late stadium van het spel slechts 25% van zijn nominale ontwerpcapaciteit zou kunnen leveren. In mei heeft de Russische president Poetin de Duitse kanselier Scholz uitdrukkelijk laten weten dat Gazprom de leveringscapaciteit van NS2 contractueel had gereserveerd, en dat die daadwerkelijk moest worden ingekocht, omdat zij niet voor onbepaalde tijd in de lucht kon blijven hangen. President Poetin waarschuwde toen dus ook kanselier Scholz dat Rusland zich genoodzaakt zag binnenkort de helft van het NS2-volume te herbestemmen voor binnenlands verbruik en verwerking. Dus zelfs als Gazprom morgenochtend naar behoren toestemming zou krijgen om NS2 te lanceren, zou het slechts 50% van zijn oorspronkelijke nominale ontwerpcapaciteit doorpompen. En aangezien we al meer dan halverwege 2022 zijn, zou dat maar 20-25% zijn…of minder.

Ref # 11 https://www.aa.com.tr/en/energy/general/germany-unable-to-use-second-nord-stream-2-line-before-2028-gazprom/35291

Inmenging van de VS

De VS laten Europa niet vrij om rationele beslissingen te nemen, simpelweg omdat Europa een heterogene groep vazalstaten vormt die nog steeds onder militaire bezetting van de VS staan. De NS2 aardgaspijpleiding loopt onder de Oostzee van Rusland naar Duitsland, vlak naast de momenteel problematische NS1. De aanleg ervan is onlangs voltooid, maar de Duitse autoriteiten hebben de certificering en ingebruikneming van de pijpleiding reeds vóór de crisis in Oekraïne geweigerd. Ondanks het aandringen van oud-bondskanselier Gerhard Schröder heeft de Duitse regering herhaaldelijk gezegd dat de lancering van NS2 nu absoluut niet aan de orde is. Het is onmogelijk om dit te verzinnen…

De perfect storm in de EU

“Europa staat voor een perfect storm: de energieprijzen stijgen, de economische groei daalt en de winter komt eraan”, verklaarde officieel de heer Josep Borrell, de topdiplomaat van de EU en hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Voeg daarbij de steeds lagere waterstand van de Rijn – bijna onbegaanbaar voor binnenschepen van welke diepgang dan ook – en u krijgt een idee. Door deze extreem lage waterstand van de Rijn worden de zeer broodnodige kolentransporten naar de nu absurd veel met kolen gestookte elektriciteitscentrales enorm beperkt – en mogelijk zelfs helemaal stopgezet. Natuurlijk heeft dit ook gevolgen voor de fysieke levering van alles – niet alleen brandstoffen en de inputs daarvan – met noodzakelijkerwijs veel hogere kosten, waarvoor niet-beschikbare vrachtwagens nodig zijn. “Het risico hier is dat de handel in enorme hoeveelheden grondstoffen, die anders gebruikt zouden worden om een economische crisis af te wenden, vastloopt op de Rijn, omdat de lage waterstand bepaalde delen onbegaanbaar maakt. De kosten voor het vervoer van steenkool stijgen daardoor, wat op zijn beurt de kosten voor de exploitatie van kolencentrales opdrijft.”

De lage waterstanden dwingen nu al tot een “onregelmatige werking” van een kolengestookte centrale van 510 megawatt van Uniper, Staudinger-5, gedurende de eerste helft van september, omdat steeds minder binnenschepen kolen hebben kunnen leveren naarmate de voorraden slonken. Een waterstand van de Rijn van minder dan 40 centimeter in Kaub zou de aanvoer via de binnenwateren naar de centrale stilleggen, zodat het zeer dure en inefficiënte vervoer over land zou moeten gebeuren. Vele andere belangrijke industrieën worden ernstig getroffen.

De Rijn beïnvloedt rechtstreeks de handel en de industriële logistiek van verschillende belangrijke Europese landen, namelijk Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Nederland, terwijl hij indirect vele andere of, in sommige gevallen, alle andere landen beïnvloedt. Met name het extreem-belangrijke Duitse binnenlandse transportsysteem – en dus zijn hele netwerk van toeleveringsketens – is afhankelijk van normale waterstanden in de Rijn. Want het is niet alleen een kwestie van de juiste kwaliteit, hoeveelheid en prijs van een product te vinden. Het is net zo belangrijk om het Just-In-Time te ontvangen op procesbestemmingen zoals raffinaderijen of elektriciteitscentrales, zoals in de linken wordt uitgelegd. Tegelijkertijd concurreren alle Europese belanghebbenden met hand en tand om precies dezelfde middelen te vinden, te contracteren en te behouden om dezelfde onverwachte problemen in één keer en op dezelfde datum op te lossen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Heeft Rusland al gewonnen? Is het “Game Over” voor het Rockefeller Imperium?

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: