Mainstream media nieuwsorganen zoals Business Insider, Reuters en Al Jazeera geven eindelijk toe dat de wereld een wereldwijde voedselcrisis doormaakt. Mac Slavo, die voor SHTF Plan schrijft, wijst erop dat grote media nieuwsorganen eindelijk tot het besef zijn gekomen dat het niet aanpakken van de crisis “economieën zou kunnen vernietigen en tot burgerlijke onrust zou kunnen leiden.” schrijft Arsenio Toledo.

“De kosten van voedsel blijven de pan uit rijzen terwijl de schappen over de hele wereld leeg raken, waardoor het voor mensen steeds moeilijker wordt om het zich te veroorloven hun gezin te voeden,” schreef hij.

Slavo merkte op dat de media zich pas zorgen gingen maken toen zij tot het inzicht kwamen dat de voedselcrisis meer onrust onder de burgerbevolking zal brengen in de vorm van protesten en rellen.

Ayelet Sheffey en Harry Robertson, die voor Business Insider schreven, maakten de mogelijkheid van burgerlijke onrust tot het kernpunt van waarom de wereld de voedselcrisis moet aanpakken.

“Er ontvouwt zich een voedselcrisis over de hele wereld, waarbij de prijzen overal omhoog schieten,” schreven zij. “En wanneer dat gebeurt, voelt iedereen de pijn. Mensen kunnen bezuinigen op films of zelfs autorijden wanneer de kosten van tickets of benzine de pan uit rijzen, maar iedereen moet eten.”

“Tenzij er dringend actie wordt ondernomen … zou de crisis wereldwijd ernstige gevolgen kunnen hebben,” vervolgden zij. “Burgerlijke onrust zou zich kunnen uitbreiden en instabiliteit en zelfs oorlog kunnen aanwakkeren in enkele van de armste regio’s van de wereld. Een ineenstorting van de voedselsystemen zou enorme migratiegolven op gang kunnen brengen.”

Hun artikel merkte verder op dat er over de hele wereld al protesten, rellen en arbeidsstakingen zijn geweest als gevolg van voedselschaarste.

Media nieuwsorganen geven Rusland de schuld van voedselcrisis

In het artikel van Sheffey en Robertson in Business Insider wordt president Vladimir Poetin ervan beschuldigd dat hij het wereldwijde voedselsysteem naar “een breekpunt” heeft geduwd.

“De oorlog heeft niet alleen boerderijen verwoest. Poetins troepen hebben de Zwarte Zeekust van Oekraïne geblokkeerd, en verhinderen dat vitale landbouwproducten het land verlaten,” beweerden zij.

William Rhodes en Stuart Mackintosh, die voor Reuters schreven, lieten dit verder escaleren door te beweren dat het Westen moet beginnen te reageren op de vermeende acties van Poetin die een ravage aanrichten in de wereldwijde voedselvoorzieningsketens.

Beide schrijvers gaven toe dat Rusland onlangs een overeenkomst met Oekraïne heeft gesloten om de uitvoer van graan naar internationale havens mogelijk te maken, maar vervolgens gaven zij Rusland de schuld van het achterlaten van mijnen overal op de Oekraïense landbouwgrond, waardoor de boeren niet aan het werk kunnen. Vervolgens gaven zij Rusland de schuld van de sterke stijging van de prijzen van tarwe, zonnebloemolie, vlees, gevogelte en vele andere basisvoedingsmiddelen.

De schrijvers spraken over hoe het Westen niet genoeg doet om voedselhulp te verlenen aan het Zuiden van de wereld, ook al treft de voedselcrisis ook hun landen, en wezen erop dat de rijke landen voor 2021 en 2022 slechts ongeveer 700 miljoen dollar aan voedselhulp hebben gegeven voor een voedselcrisis die de landen met lagere inkomens meer dan 150 miljard dollar per jaar kost.

Zij beweerden verder dat de enige oplossing is dat internationale organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en regionale multilaterale ontwikkelingsbanken in Afrika, Azië en Zuid-Afrika de voedselproductie, -verwerving en -distributie over de hele wereld gaan beheren.

“Deze organen, hoewel consensueel van aard, kunnen middelen en hulp sturen zonder een veto van Rusland of zijn bondgenoten,” schreven zij. “Deze institutionele ruimte om te handelen moet snel gebruikt worden… De leiding van deze en andere pijlers van het mondiale financiële systeem moet mondig worden gemaakt en nu handelen.”


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Zet u schrap! EU staat op een kantelpunt, want de afgrond is dichterbij dan wij denken

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: