<a href="https://i0.wp.com/www.frontnieuws.com/wp-content/uploads/2021/08/covid19_vaccine_biontech_pfizer_4-Corona_11zon-1.jpg?fit=799%2C501&ssl=1" data-caption="© Arne Müseler (CC BY-SA 2.0)“>
© Arne Müseler (CC BY-SA 2.0)

De westerse regeringen hebben de afgelopen twee jaar onrust gezaaid, de bevolking onder het mom van “bestrijding van de pandemie” onder druk gezet en geïntimideerd. Afrika daarentegen heeft Covid als een gewone verkoudheid behandeld. En het was juist om dat te doen, schrijft Activenews.ro.

Vanaf het begin van de Covid-pandemie tot juli 2022 zijn er in Afrika iets meer dan 9 miljoen bevestigde gevallen en 173.900 sterfgevallen geweest, volgens officiële cijfers van de WHO.

Ter vergelijking: in Europa zijn er ongeveer 239 miljoen gevallen en meer dan 2 miljoen sterfgevallen.

Het verschil is enorm, vooral als u bedenkt dat Europa slechts de helft van de bevolking van Afrika heeft (750 miljoen tegen 1,4 miljard).

Ook in Amerika is het aantal gevallen en sterfgevallen veel groter dan in Afrika.

In feite staat Afrika op de laatste plaats, ver achter de andere door de WHO gecontroleerde regio’s van de wereld.

Hoe komt het dat de meest achtergestelde regio van de planeet, met problematische levensomstandigheden, voedsel, water, sanitaire voorzieningen en een precair gezondheidsstelsel, de pandemie het best heeft doorstaan?

En welke lessen heeft het Westen te leren van de bevolking die het vaak met minachting bekijkt en met geweld probeert te “beschaven”?

De Epoch Times heeft getracht deze vragen te beantwoorden.

“Wij kijken naar Covid en halen onze schouders op,” zegt Illiasou Ibrahim, die in de gezondheidszorg werkt voor een NGO in Niamey, de hoofdstad van Niger.

De levensverwachting in Niger is 63 jaar, en malaria en meningitis zijn endemische ziekten.

Ibrahim zegt echter dat hij niemand kent die aan covid gestorven is.

Te veel hygiëne verziekt

In een artikel uit 2021, gepubliceerd in het tijdschrift Evolution, Medicine and Public Health, voorspelt een team van onderzoekers van Duke University Medical Center dat Afrika en andere ontwikkelingsregio’s minder sterfgevallen en betere resultaten bij de bestrijding van covid zullen hebben dan ontwikkelde regio’s.

Zij legden uit dat een overdaad aan hygiëne en sanitaire voorzieningen het tegendeel kan veroorzaken van wat men verwacht. Het resultaat is een gebrek aan biodiversiteit in het menselijk lichaam, waardoor het immuunsysteem tegen virale en bacteriële infecties verzwakt.

Verrassend genoeg hebben wetenschappers beweerd dat het gebrek aan darmwormen, vooral bij mensen in ontwikkelde delen van de wereld, het immuunsysteem aantast.

De hypothese dat te veel hygiëne auto-immuunziekten kan bevorderen werd voor het eerst naar voren gebracht door de Britse epidemioloog David Strachan in het British Medical Journal in de jaren tachtig.

En immunoloog en parasitaire wormenexpert William Parker merkte in een artikel uit 2016 op dat darmwormen, hoe goor het ook klinkt, een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van het lichaam om ontstekingsremmende moleculen aan te maken en de natuurlijke immuniteit te stimuleren.

Verder hebben Parker en een team van onderzoekers in een ander artikel aangetoond hoe het gebrek aan darmwormen, veroorzaakt door te veel hygiëne, de vatbaarheid verhoogt voor chronische ontstekingsziekten, zoals auto-immuunziekten en allergieën.

Deze wetenschappers suggereren dat de voornaamste reden waarom Afrikaanse bevolkingsgroepen niet zo door Covid getroffen zijn, is dat zij leven met darmwormen die hun immuunsysteem versterken.

En toch, Ivermectine…

Een groep Colombiaanse onderzoekers verklaart de Afrikaanse resistentie tegen Covid door het wijdverbreide gebruik van Ivermectine, volgens een analyse in de Epoch Times.

Ivermectine wordt in Afrika profylactisch gebruikt voor de behandeling van onchocerciasis, ook bekend als “rivierblindheid”.

In een studie uit 2021, gepubliceerd in het American Journal of Therapeutics, staat dat “het gebruik van Invermectine bij een vroege klinische behandeling het aantal mensen dat een ernstig stadium van de ziekte bereikt, kan verminderen”.

Hoewel het goedkope en gemakkelijk verkrijgbare Ivermectine nog steeds fel wordt bestreden door zogenaamde “deskundigen” op dit gebied, hebben ziekenhuisartsen over de hele wereld uitstekende resultaten gemeld bij het gebruik ervan in vroege behandelingsprotocollen.

“Masker redt levens” is een valse slogan

Agressieve behandelingen die in de westerse landen gepromoot worden om covid te bestrijden, hebben over het algemeen geleid tot een verslechtering van de situatie, zo blijkt uit een analyse van Epoch Times.

Onze kennis in Niger, Illiasou Ibrahim, bekent dat hij het masker in de afgelopen twee jaar slechts enkele malen gedragen heeft. Maar… om stof en onaangename geuren te vermijden.

Hij zegt ook dat nergens in Niger “sociale distantie” werd gepraktiseerd.

“Wij hielden dezelfde levensgewoonten aan,” zegt hij.

Studies hebben aangetoond dat “masker redt levens” slechts een valse slogan is.

Uit vergelijkende gegevens van Californische counties waar het masker verplicht was en andere blijkt dat de besmettingspercentages hoger of hoogstens gelijk waren in de counties waar de maskers verplicht waren.

Een studie uit 2022, gepubliceerd in Medicine, vergeleek de sterftecijfers van coviden tussen Kansas counties waar maskers verplicht zijn en die waar dat niet het geval is.

In de provincies waar het masker verplicht was, was het sterftecijfer 50% hoger dan in de andere.

Zoals dokter Zacharia Fogen in deze studie uitlegt, blijven druppeltjes met virussen op het masker achter en worden ze door de drager van het masker weer in de longen ingeademd.

Volgens Dr. Fogen verhoogt het dragen van het masker de virale belasting, omdat de mensen gedwongen worden om deeltjes die eerder uit de luchtwegen werden verdreven, opnieuw in te ademen.

In 2020 vond een groot onderzoek, uitgevoerd in Denemarken en gepubliceerd in de Annals of Internal Medicine, GEEN ENKEL beschermend effect op een statistisch significant niveau voor maskerdragers.

Uit een andere studie bleek dat “het vasthouden van vocht, het hergebruik van textielmaskers en een slechte filtering tot een verhoogd infectierisico kunnen leiden”.

Tenslotte hebben neurowetenschappers ontdekt dat het dragen van maskers de gezondheid van de hersenen kan beïnvloeden.

Verberg uw kinderen dus niet achter maskers! Niet in scholen, op straat of bij het spelen!

Het destructieve effect van distantiëring

Samen met maskers is het bewaren van een minimumafstand tussen de mensen een van de sacrosancte maatregelen die het Westen oplegt.

Een maatregel die in een veel gezonder Afrika vrijwel onbekend is.

Dr. Byram Bridle, een immunoloog aan de Canadese Universiteit van Guelph, vertelde The Guardian dat het sociaal isolement van kinderen hun contact met de normale, door ziektekiemen geteisterde wereld beperkt, waardoor hun immuunsysteem wordt versterkt.

Mensen die “onthecht” zijn, die geen contact hebben met microben, lopen een groter risico op allerlei ontstekingsziekten.

Dr. Thomas Murray, hoogleraar kindergeneeskunde en deskundige op het gebied van infectieziekten aan Yale, en een team van collega’s hebben vastgesteld dat het risico van virale aandoeningen van de luchtwegen aanzienlijk toeneemt als gevolg van de schoolsluitingen in 2020 en 2021.

Sociaal isolement was niet alleen totaal ondoeltreffend om de verspreiding van COVID-19 in Europa of de Verenigde Staten te voorkomen, maar had ook aanzienlijke negatieve gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van volwassenen en kinderen, concludeerde de analyse in The Epoch Times.

Vaccin biedt geen bescherming en verergert pandemie

Het Westen heeft de lage vaccinatiegraad in minder ontwikkelde landen gebrandmerkt als een groot sociaal onrecht.

Armere landen echter, zoals die in Afrika, hebben de pandemie beter doorstaan.

Het zoveelste bewijs dat vaccins niet alleen geen bescherming bieden, maar de pandemie zelfs verergeren.

In de armste landen van Afrika – Afrika ten zuiden van de Sahara – was het vaccinatiepercentage minder dan 6%. Volgens een studie van Dr. Joseph Mercola woont weliswaar 17% van de totale Afrikaanse bevolking hier, maar is het gebied ten zuiden van de Sahara verantwoordelijk voor slechts 3% van de covid-sterfgevallen op het Zwarte Continent.

Het waargenomen en officieel erkende negatieve effect van hoge vaccinatiecijfers in ontwikkelde landen als de Verenigde Staten is enorm.

Op 15 juli 2022 zijn er via het VAERS-systeem 1.350.497 bijwerkingen aan de CDC en de FDA gemeld.

Dit is inclusief 29.635 doden ten gevolge van vaccinaties!

Er kunnen natuurlijk andere verklaringen zijn voor de betere COVID-resultaten in Afrika, zoals een hoger vitamine D-gehalte door blootstelling aan de zon of een veel jongere bevolking in vergelijking met het Westen.

De belangrijkste conclusie van de buitengewone analyse van de Epoch Times is er echter een van overweldigend gezond verstand:

Overdaad (ook op hygiënisch gebied) van, beperkingen, verboden, verplichtingen, voorschriften en in het algemeen alles wat tegen het normale menselijke leven ingaat, zijn ernstig schadelijk voor de gezondheid.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

IVERMECTINE DOSSIER

Het grote sterven: “Enorm aantal sterfgevallen door vaccin en het wordt nog veel erger” – Dr. Pierre Kory

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Een gedachte over “In het Westen terreur en dood, terwijl COVID in Afrika stilletjes voorbijgaat. Waarom?”
  1. “Dat er een God is die alles gemaakt heeft en een groot plan heeft wat voor ons ligt. Het geeft alles een plekje. Het relativeert. Het draait niet alleen om mij, het draait om iets groters.”

    Een uitspraak van Pieter-Jaap Aalbersberg. Interessant alle Weffers daar eens op door te lichten. Ardern, Schouten, Balkenende, de grote verziekers van Nederland, het is niet verbazend dat de godsdienstwaanzin bij zeer veel weffers endemisch is!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: