Het is al een tijdje geleden dat ik bericht heb over de schokkende cijfers in het VAERS-rapportagesysteem van de regering en over sommige van de hartverscheurende verhalen die daarin staan, zoals de recente dood van een 9-jarig meisje uit Californië, twee weken nadat zij een injectie had gekregen, schrijft Leo Hohman.

Het meisje kreeg één dosis van de injectie van Pfizer-BioNTech. Zij had geen reeds bestaande aandoeningen en werd niet gehospitaliseerd.

Zij had twee tot drie dagen last van “buikpijn, keelpijn en pijn op de borst; twee weken na ontvangst van de vaccinatie,” aldus de gegevensbank.

De VAERS-gegevens van 14 december 2020 tot 22 juli 2022 laten 12.232 ongewenste bijwerkingen zien bij 5- tot 11-jarigen, waaronder 313 “ernstige” gevallen en negen sterfgevallen.

De gegevensbank vermeldt ook 24 gevallen van hartontsteking, 47 gevallen van bloedklontersstoornissen, en 101 meldingen van toevallen in dezelfde leeftijdsgroep.

Lezers van deze website weten dat VAERS nog niet eens het begin van het hele verhaal vertelt. De daar vermelde sterfgevallen en invaliderende verwondingen vertegenwoordigen slechts 1 procent van de werkelijke aantallen, vanwege de neiging van artsen om de meeste verwoestingen die zij zien aangericht door hun partners in Big Pharma niet te melden.

In alle landen van de wereld samen zullen deze sterfgevallen door injecties een genocide van onnoemelijke omvang veroorzaken, een massale slachting die de doelen vervult van een Malthusiaanse clan van globalistische elites.

Hoe kan dit gebeuren, vraagt u. En wie zijn die “elites”?

Veel van deze zogenaamde elites zijn ook Luciferiaans, maar veel anderen zijn gewoon hebzuchtig. Weer anderen zwijgen en gaan mee uit zelfbehoud. Zij willen niet het risico lopen om gecanceld te worden en hun comfortabele levensstijl in gevaar te brengen.

Dankzij de consolidatie in de gezondheidszorg die door Obamacare versneld werd, zijn de meeste dokters tegenwoordig gewoon werknemers. Zij werken voor een loonstrookje. Dat betekent dat zij gemakkelijk te controleren zijn.

En hoe zit het met de politici? Zullen de Republikeinen dit niet veranderen als zij in januari de macht overnemen?

Dat is onwaarschijnlijk.

De genocide die wij in real time zien gebeuren is zo kwaadaardig, dat ik moeilijk kan begrijpen hoe iemand in de politiek over enig ander onderwerp kan praten.

Ik typte “overleden dagen na prik Pfizer Moderna” in mijn zoekmachine en ik kreeg bladzijden vol artikelen over mensen die stierven, meestal dagen of weken nadat ze een prik hadden gekregen.

De stijgende inflatie, hoe pijnlijk ook, stelt niets voor vergeleken met de pijn en de verwarring die zovelen moeten voelen wanneer hun moeder, vader, echtgenoot, broer of zus, vriend, of hun 9-jarige zoon of dochter “plotseling” en “onverwacht” sterft, dagen of weken nadat zij geprikt zijn. De ene dag zijn ze gezond, de volgende dag zijn ze weg.

En toch is het een verboden onderwerp. Geen enkele politicus, hoe conservatief of liberaal ook, wil er echt over praten.

Hun stilzwijgen speelt de globalisten in de kaart, die achter dit duistere depopulatieschema zitten.

Zij haten kinderen, omdat zij de mensheid haten. En het meest van al haten zij de Schepper van de mensheid.

Historisch gezien hebben deze elites de mensheid altijd gehaat, maar zij moesten ons verdragen omdat zij ons nodig hadden om hun fabrieken te laten draaien, hun oorlogen te voeren, hun herenhuizen schoon te maken, hun voedsel te oogsten, ervoor te zorgen dat de treinen op tijd rijden.

Met de vooruitgang op het gebied van genbewerking, kunstmatige intelligentie en computeralgoritmen hebben zij nu robots die al deze taken kunnen doen, vaak beter en betrouwbaarder dan wij mensen. De gewassen die vroeger op het veld geplukt werden, kunnen nu in een laboratorium gekweekt worden door CRISPR gene editing.

Bekijk de video hieronder om een idee te krijgen van hoe ver de vooruitgang in de robotica in slechts de laatste 10 jaar is gekomen. Bedenk ook dat deze video van één bedrijf is, Boston Dynamics. Er zijn honderden bedrijven die aan robotica werken, en hoewel Boston Dynamics beweert dat het niet zal samenwerken met iemand die zijn robots voor militaire doeleinden wil gebruiken, zijn veel andere bedrijven wel op precies die toepassing gericht.

[embedded content]

Kijk nu naar deze angstaanjagende robot van Sword Defense Systems, die in staat is om snel achter elkaar ballistische kogels af te vuren met een uiterste precisie tot op 2.100 meter. Zoals de verteller zegt, wordt dit beschouwd als “de toekomst van onbemande wapensystemen, en die toekomst is nu.”

[embedded content]

Hier is een andere video over robot-spookhonden die door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt worden.

[embedded content]

Ik heb een half dozijn van deze video’s op YouTube bekeken en vond het interessant hoeveel er op een bijna komische toon verteld worden. Dit is geen lachertje, mensen. Maar ik denk dat dit de manier is van Big Tech om ons in slaap te sussen en zelfgenoegzaam te aanvaarden dat zij machines maken om ons niet alleen te vervangen, maar ook om ons te doden.

Bovenop de technologische vooruitgang die hen in staat stelt ons te vervangen en ons te doden met machines, is in hun ogen ook de massale ruiming van de mensheid nodig, omdat zij geloven dat de snelle vooruitgang van de technologie hen in staat zal stellen veel langer te leven. Zij zijn bezig met de overgang, vertellen zij ons, van de ene soort naar de andere, van mens, naar transhumaan.

Als zij denken dat zij 125 of zelfs 150 jaar kunnen worden, betekent dat, dat zij zich zullen moeten ontdoen van degenen onder ons die zij als “nutteloze eters” beschouwen, om de waardevolle hulpbronnen voor zichzelf te behouden.

Deze Grote Reset gaat echt alleen maar over hulpbronnen.

Zoals Yuval Noah Harari meer dan eens openlijk heeft verklaard, is het probleem niet dat er te veel mensen zijn, maar dat wij te veel “nutteloze” en “onproductieve” mensen hebben, die geen waarde hebben in de nieuwe digitale economie.

De noodzaak van een massale ruiming van de bevolking past perfect in de Malthusiaanse ideeën van zovele van de globalistische machtselites die onze instellingen beheersen en denken dat zij eeuwig zullen leven, of tenminste tot een leeftijd die twee keer zo hoog is als die van de rest van ons.

Deze ideeën zijn gebaseerd op de leer van de 19e eeuwse Engelse filosoof en geestelijke Thomas Malthus, die geloofde dat de bevolking van de aarde in evenwicht gebracht moest worden met de voorraad voedsel en andere natuurlijke hulpbronnen.

Er zijn bewijzen te over dat “fossiele brandstoffen” zoals aardolie en aardgas zichzelf onder het aardoppervlak aanvullen. De Rockefeller-clan was de eerste om olie, gas en steenkool “fossiele brandstoffen” te noemen, waarschijnlijk omdat zij volgelingen van Malthus waren en de indruk wilden wekken dat deze hulpbronnen eindig en schaars waren.

De waarheid is dat olie en gas er in overvloed zijn en daarom goedkoop zouden moeten zijn.

Maar als ze goedkoop waren, zouden mensen als de Rockefellers en de Bushes geen miljardairs geworden zijn. Dus gaan de leugens door.

Het uitroeien van een paar miljard mensen is altijd een deel van het plan geweest.

Het Kissinger Report, dat in 1974 verscheen, was een van de eerste officiële documenten waarin een ontvolkingsprogramma werd bepleit, en sindsdien is er een onophoudelijke lawine van dergelijke rapporten, boeken en toespraken van de globalisten geweest, waarin om een veel kleinere wereldbevolking werd gevraagd. De Georgia Guidestones, die onlangs in het nieuws kwamen toen ze op mysterieuze wijze in stukken werden geblazen en vervolgens met de grond gelijk gemaakt, riepen op tot een wereldbevolking die “voortdurend in evenwicht is met de natuur” en beperkt is tot niet meer dan 500 miljoen mensen, tegenover de huidige 7,5 miljard.

Ontvolking past ook in de strategie voor één-wereld-controle over alle hulpbronnen – levende en niet-levende – die in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties is vervat.

Dus waarom zouden de globalistische machtselites, de rijkste en machtigste mensen ter wereld, zich niet bezighouden met eugenetica en genocide?

Het probleem met het voeren van biologische oorlogsvoering is altijd geweest, hoe lever je het wapen op een efficiënte manier af?

Wij hebben antraxbrieven gezien en andere kleine aanslagen, maar wat als men het biowapen wilde gebruiken om een derde of meer van de wereldbevolking uit te roeien? Hoe zou u dat doen op een manier die de elites van de dood en verderf gevrijwaard hield?

Dan komt u bij de corrupte wereldmedia, die nu gecontroleerd worden door zes of zeven grote bedrijven met elkaar overlappende eigenaars, en het probleem is opgelost. U geeft uw mediaschoothondjes gewoon opdracht om de grootste propagandacampagne te ontketenen die de wereld ooit gezien heeft, en u betaalt ze daar rijkelijk voor met geld uit advertenties van de regering en van stichtingen als de Bill en Melinda Gates Foundation, en voilà, u overtuigt de onwetende massa ervan dat ze het biowapen rechtstreeks in hun lichaam moeten laten injecteren.

Iedereen die hieraan twijfelt en zijn vertrouwen stelt in de regeringen van de wereld, of hun bedrijfspartners in de media, die allemaal bewezen hebben slechts pionnen te zijn van de elites van Davos, verpersoonlijkt door Bill Gates, Klaus Schwab, Yuval Noah Harari en het World Economic Forum, heeft beslist zijn kop in het zand gestoken.

Harari heeft het heel duidelijk gezegd toen hij zei: “De voornaamste waarde van de wetenschap is macht. Zij gebruiken tot op zekere hoogte de waarheid, maar dat is niet hun hoogste waarde. De wetenschap als instelling is vooral geïnteresseerd in het verkrijgen van controle over de wereld.” (zie video hieronder)

Harari zegt dat zijn favoriete boek Brave New World is. Hoe veelzeggend. Aldus Huxley schreef Brave New World om ons te laten zien hoe een eliteklasse van technocraten op een dag zou opstaan en een centraal gepland autoritair systeem zou leiden dat alle menselijke activiteiten beheert. En wanneer de mensen in deze toekomstige dystopische maatschappij een leeftijd bereikt hebben waarop ze niet meer productief of nuttig voor het systeem zijn, krijgen ze een medicijn toegediend dat hen in slaap brengt, voor altijd. Niemand, behalve de elites, mocht ouder dan 60 jaar worden in Harari’s favoriete boek, de Brave New World.

Deze mensen zijn meedogenloos. Maar wat ik zo fijn vind aan Harari is dat hij, in tegenstelling tot de meeste globalistische elites, ons niet probeert wijs te maken dat de uitkomst van hun agenda op de een of andere manier welwillend zal zijn, of dat deze monsters een soort altruïstische motieven hebben. Hij komt er recht voor uit en vertelt ons wat hun drijfveren zijn: zij willen ons overheersen en aan slavernij onderwerpen. Het gaat om macht en controle.

Wij moeten onze vijand kennen en de diepten van verdorvenheid van de personen met wie wij te doen hebben. Als wij hen willen breken, zal het standvastig verzet vergen en moed om op te staan, zich uit te spreken, en te leren leven met de gevolgen. Wij moeten leren buiten hun systemen te leven. Dat vereist dat wij samenwerken, niet elkaar tegenwerken. Hoe meer mensen wij ervan kunnen overtuigen zich bij ons aan te sluiten, hoe beter wij af zullen zijn.

God verhoede dat wij zouden handelen als de ouders van dat 9-jarige meisje, die onwetend hun kind aan deze demonen opofferden.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Speelt Nederland een sleutelrol in de Grote Reset? Volgens gelekte documenten voert Nederland de globale WEF agenda aan

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

2 gedachte over “Het ruimen van de mensheid versnelt, waarbij veel kinderen en jonge volwassenen worden gedood, terwijl de artsen en politici zwijgen”
 1. Hoe bestrijd je een ziekte die alleen bestaat in het hoofd van een aantal wefsekteleden?
  Wel trek zelf je conlusie als je nog moet denken of trek meteen je…

  Het is van levensbelang!
  0
  Rpr
  2 uur geleden

  Zal hier ook wel weer terugkomen. Zit in de gereedschapskist heb ik gehoord.
  0
  Requin

  Gebruik je eigen gereedschapskist voor je doodskist!
  0

 2. “Zoals Yuval Noah Harari meer dan eens openlijk heeft verklaard, is het probleem niet dat er te veel mensen zijn, maar dat wij te veel “nutteloze” en “onproductieve” mensen hebben, die geen waarde hebben in de nieuwe digitale economie.”

  Dat is nou juist de reden waarom we een burgerplicht hebben Yuval en onderstaanden moeten ruimen, maar dat schijnt niet de bedoeling te zijn, want als al optrekt met een feestelijke flambouw naar Kaag dan beland je in het gevang! Vreemde lui die nutteloze eters.

  Edmond de Rothschild – World Economic Forum (familie clan)
  Rockefeller Foundation – World Economic Forum (familie clan)

  Maxima Zorreguieta| WEF System Initiative on Shaping the Future of Financial and Monetary Systems (Je zult niets bezitten, samen met Pippa Malmgren | Global Leader for Tomorrow WEF in 2000 en 2001)
  Mark Rutte – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Klaas Knot | Forum Économique Mondial
  Feike Sybesma – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Sigrid Kaag – Agenda Contributor | World Economid Forum
  Karien van Gennip | Coordinator Uitfaseren Agrarische Sector door Banken en R.O.
  gericht op de zelfstandige en biologische bedrijven via het drijven naar
  faillissement en criminalisering met regie door WEF en NCTV. Binnen het WEF
  is ‘ausradieren’ ook van toepassing op de ongebonden horeca en winkelbedrijf.
  Voor de uitgesaneerden wordt surveillance ingesteld tegen antidemocratische
  patroon- en gedachtenontwikkeling.
  Robbert Dijkgraaf | World Economic Forum (transhumanist, genetische manipulatie)
  Pieter Abbeel – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Barbara Baarsma – Agenda Contributor | World Economic Forum (Rabo bank)
  Paul Polman | World Economic Forum (Unilever en op Xlijst Razor geplaatst)
  Edith Ingeborg Schippers – Steward | World Economic Forum
  Alexander De Croo – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Ursula von der Leyen – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Kristallina Georgieva – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Antonio Guterres – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Christine Lagarde – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Laurence D. Fink – Agenda Contributor | World Economic Forum **)
  George Soros Agenda Contributor | World Economic Forum
  Dan Andrews – Agenda Contributor | World Economic (Australia)
  Bill Gates – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Sheila Warren – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Justin Trudeau | World Economic Forum
  Børge Brende | World Economic Forum
  Christia Freeland | WEF member of the Forum’s Board of Trustees (Canada Deputy Prime Minister)

  DAVID ROCKEFELLER FELLOW
  Rob Jetten, Parliamentary Leader, D66 (Democrats 66); Member of Parliament, The Hague

  Jesse Klaver | deelnemer WEF
  Sharon Dijksma | World Economic Forum
  Robbert Dijkgraaf | World Economic Forum
  Maxima | World Economic Forum
  Olaf Scholz | World Economic Forum (Klimaat,democide,oorlog met Rusland)***
  Bruno Bruins | World Economic Forum
  Hugo de Jonge | World Economic Forum (verdacht van, maar nog geen bewijs, wel hoge donaties)
  Cora van Nieuwenhuizen | WEF bezoekster
  Dirk-Jan Omtzigt | World Economic Forum (broer van Pieter Omtzigt)
  Wopke Hoekstra | World Economic Forum
  Lilianne Ploumen | World Economic Forum
  Frans Timmermans | World Economic Forum
  Carola Schouten | World Economic Forum <——-Christen Unie
  Ingrid Van Engelshoven | WEF | Women Economic Forum
  Femke Halsema | World Economic Forum
  Ferdinand Grapperhaus | World Economic Forum
  Sophie in't Veld | WEF Women Economic Forum
  Mark Zuckerberg | World Economic Forum
  Emmanuel Macron | World Economic Forum
  Angela Merkel | World Economic Forum
  Jacinda Ardern | World Economic Forum (Nieuw Zeeland)
  Danny Rothschild | World Economic Forum
  Daria Kaleniuk | World Economic Forum (Ukraine)
  https://www.weforum.org/people/mykhailo-fedorov
  Volodymyr Zelenskyy | World Economic Forum

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: