Uit door de Britse regering gepubliceerde gegevens blijkt dat de gevaccineerde bevolking in Engeland een hoger sterftecijfer per 100.000 heeft dan de ongevaccineerde bevolking. Uit de cijfers blijkt dat het ongeveer 5 maanden duurt vanaf het ontvangen van het Covid-19 vaccin voordat dat verhoogde sterftecijfer zich realiseert, schrijft Expose-news.com.

Dit impliceert dus dat de massale winter-“Booster”-vaccinatiecampagne de schuld is van de plotselinge stijging van het aantal wekelijkse oversterfte-gevallen in heel Engeland sinds eind april 2022.

Het Office for National Statistics (ONS) publiceert wekelijks cijfers over de in Engeland en Wales geregistreerde sterfgevallen. De meest recente gegevens geven de sterfgevallen tot en met 15 juli 2022 weer.

De volgende grafiek, gemaakt door de ONS, toont het aantal sterfgevallen per week vergeleken met het vijfjarig gemiddelde –

Bron

De meest recente week laat zien dat er 10.515 sterfgevallen waren in Engeland en Wales, wat neerkomt op 1.113 meer sterfgevallen dan het vijf-jarig gemiddelde. Maar dit is een trend die zich al sinds eind april 2022 voordoet.

Bron

De vraag is: waarom?

U hebt waarschijnlijk de afgelopen maanden de krantenkoppen gezien over artsen die verbijsterd waren over een toename van het “Sudden Adult Death Syndrome” (SADS)?

Bron

Zo niet, dan hebben wij dat uitvoerig behandeld in een artikel dat u hier kunt lezen. Maar deze “verbijsterende” opleving van gezonde jongeren die onverwacht sterven aan “een mysterieus syndroom”, en het feit dat het aantal overledenen in Engeland en Wales weer toeneemt, komt simpelweg door de Covid-19 vaccinatie.

Uit verdere gegevens van het ONS blijkt namelijk dat de Covid-19 vaccinatie het risico op overlijden aanzienlijk verhoogt en na vijf maanden duizenden het leven kost.

Op 6 juli heeft het Office for National Statistics (ONS) zijn laatste dataset over sterfgevallen naar vaccinatiestatus in Engeland gepubliceerd, en daaruit zijn een heleboel schokkende bevindingen naar voren gekomen.

Zo weten wij nu bijvoorbeeld dat volgens de ONS 94% van alle Covid-19 sterfgevallen in Engeland in april en mei 2022 onder de gevaccineerde bevolking waren. Met 90% van die sterfgevallen onder de drie-/viervoudig gevaccineerden.

Wij weten nu ook dat Covid-19 vaccinatie het risico op overlijden van kinderen verhoogt tussen 4.423% en 13.633%.

Tabel 2 van de ONS dataset bevat cijfers over de maandelijkse leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfers naar vaccinatiestatus voor sterfgevallen tussen 1 januari 2021 en 31 mei 2022. De eerste Covid-19 injectie werd in Engeland toegediend op 8 december 2020, en hier zijn de cijfers over de sterftecijfers naar vaccinatiestatus in de volgende 4 maanden –

De ongevaccineerden hadden aanzienlijk meer kans om aan een andere oorzaak dan Covid-19 te sterven dan de gevaccineerden, zowel in januari als in februari 2021, voordat de percentages eind april leken te normaliseren.

Maar kijk eens wat er vanaf mei 2021 gebeurde –

Plotseling had de gevaccineerde bevolking als geheel meer kans om te sterven dan de ongevaccineerden aan elke andere oorzaak dan Covid-19, en deze trend heeft zich sindsdien maand na maand voortgezet. Het blijkt ook dat deze tendens klopt met degenen die het eerst de Covid-19 injecties kregen.

De mensen in Engeland werden gevaccineerd in volgorde van leeftijd, waarbij de oudsten het eerst de Covid-19 injectie kregen.

De volgende grafiek toont de leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfers per 100.000 persoonsjaren naar vaccinatiestatus en leeftijdsgroep voor de maand mei 2021 –

Uit de cijfers blijkt dat in mei de drie leeftijdsgroepen die een hoger sterftecijfer hadden onder de gevaccineerden de 70-79-, 80-89-, en 90+-jarigen waren. De trend zet zich vervolgens voort in juni, waarbij de gevaccineerden van 60-69 jaar zich bij de club met het hoogste sterftecijfer voegen.

Uit de gegevens van de ONS blijkt dat deze tendens zich maand na maand voortzet, totdat alle leeftijdsgroepen meer kans hebben om te sterven als zij gevaccineerd zijn. Dus aangezien de regering van het Verenigd Koninkrijk in december 2021 met een landelijke wintercampagne begon, zou het eigenlijk geen verrassing moeten zijn waarom wij vijf maanden later weer een stijging van het aantal sterfgevallen in Engeland en Wales beginnen te zien –

Bron

Een trend die helaas geen tekenen van vertraging vertoont.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

CIA neurobiologie expert over hoe RNA vaccins de menselijke hersenen controleren

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: