De groene economie, de-industrialisatie, digitale gezondheidspaspoorten, digitale centrale bank munteenheden – het zijn allemaal kernonderdelen van het plan van de globalisten voor de Grote Reset. Het WEF heeft, met de hulp van Klaus Schwab en zijn acolieten, een beeld geschetst van de toekomst die zij voorstellen. “Wij zullen niets hebben, niets bezitten en gelukkig zijn”. Het grootste obstakel voor deze grootse visie is dat, zoals te verwachten valt, maar heel weinig landen mee willen doen. De globalisten weten dat hun spel uit is, en met de Grote Reset willen zij ervoor zorgen dat dezelfde financiële cabal die de wereld in zijn huidige deplorabele toestand heeft gebracht, in de volgende wereldorde over alles zal heersen. De meest prominente tegenstanders van dit verraderlijke plan zijn, uiteraard, Rusland en China. In tegenstelling tot hun westerse partners hebben beide sterke staatshoofden, steun van de bevolking, sterke economieën en optimistische groeivooruitzichten voor de toekomst. Geen van beide is van plan hun land op te offeren, zodat de westerse elites hun controle over het mondiale economische systeem kunnen behouden en hun zelfzuchtige wil kunnen opleggen aan zwakkere naties. Dit is de eenvoudigste reden waarom beide landen vernietigd moeten worden, althans economisch, voordat de Grote Reset aan de wereld kan worden opgelegd. De tijd staat echter niet aan de kant van de globalisten. Uit recente gebeurtenissen blijkt dat zij zich daarvan bewust zijn en hun tijdschema versnellen, schrijft Eamon McKinney.

De Grote Reset en de daarin vervatte doelstellingen staan al verscheidene jaren op stapel, maar deze plannen lopen nu ernstig achter op schema. De verkiezing van Trump in 2016 was niet voorzien. Hij was de ultieme “Black Swan” voor Washington. Als een buitenstaander zonder de steun van een politieke partij en met schijnbaar de hele mainstream media tegen hem, werd zijn overwinning als bijna onmogelijk beschouwd. Toch won hij, en het leek erop dat hij de hele vier jaar van zijn presidentschap besteedde aan het bestrijden van de globalisten, zowel internationaal als binnen Amerika. Washington voelde zich verraden, omdat Trump niet alleen een “buitenstaander” was, maar ook een onruststoker. Ongeacht de meningen over de verdeeldheid zaaiende Trump, was hij ontegenzeggelijk een “America First Nationalist”, hij was anti-NAVO en een uitgesproken anti-globalist. Er zou geen Grote Reset komen onder Trump, hij was een hinderpaal voor de agenda en moest verwijderd worden. Wat hem in 2020 gebeurde in een overduidelijk gemanipuleerde verkiezing. Als Trump zich in 2024 opnieuw kandidaat zou stellen, en alles wijst erop dat hij dat zal doen, dan zou hij een eerlijke verkiezing waarschijnlijk met een aardverschuiving winnen. De terugkeer van Trump zou een ander belangrijk obstakel zijn voor de agenda van de globalisten. Verwacht dat alles in het werk zal worden gesteld om een nieuw presidentschap van Trump te voorkomen. Geconfronteerd met een woedende bevolking en meer electorale controle de volgende keer, zullen zij misschien hun toevlucht moeten nemen tot andere maatregelen om de terugkeer van Trump te voorkomen. Mocht Trump in 2024 opnieuw zijn intrek nemen in het Witte Huis, dan zal de notoir wraakzuchtige Trump naar verwachting diegenen ter verantwoording roepen die hem volgens hem van zijn rechtmatige verkiezing hebben beroofd. De zenuwen staan op scherp in Washington, en men weet dat de klok tikt.

Trump heeft de agenda vier jaar teruggezet en zij spelen nu tegen de klok om de verloren tijd in te halen. Alles wijst erop dat zij steeds wanhopiger worden. De recente uitnodigingen aan Zweden en Finland om “snel” lid te worden van de NAVO is de zoveelste provocatie aan het adres van Rusland. Poetin wil het conflict in Oekraïne op zijn eigen voorwaarden beëindigen en zich terugtrekken, hij wil niet verzanden in een moeras dat zich nog jaren zou voortslepen. De NAVO wil precies dat. Zweden en Finland het hof maken is hun poging om jaren van conflict en spanning te verzekeren. Poetin begrijpt dit maar al te goed. Terwijl zij van het ene slechte idee naar het andere slingeren, moet men aandacht besteden aan de onfatsoenlijke haast waarmee zij zich bewegen. Het lijkt wel of zij de dingen gaandeweg verzinnen, en dat alles zonder enig duidelijk besef van de gevolgen.

Het vooruitzicht van Trump 2.0 is niet de enige tijdgevoelige kwestie waarmee de globalisten te maken hebben. De wereldeconomie staat op de rand van een implosie. Sri Lanka is onlangs in gebreke gebleven bij de aflossing van zijn internationale schulden. Dit zal onmiddellijk een gat van minstens 500 miljard dollar in de wereldeconomie slaan. Alarmerend is dat volgens de Wereldbank meer dan 70 andere landen in een soortgelijke hachelijke economische toestand verkeren. Voor de meeste zijn hun schulden onbetaalbaar, en de IMF-oplossing van structurele aanpassingen (bezuinigingen) privatiseringen, en bezuinigingen op overheidsdiensten, zou deze landen veroordelen tot generaties van ontberingen en sociale onrust. Of zij kunnen de schuld volledig afwijzen en het westerse bankmodel verlaten. Zowel China als Rusland hebben alternatieven voor SWIFT en verwelkomen landen die aan de neoliberale financiële plantage willen ontsnappen. Beide bieden investeringen voor ontwikkeling, niet-inmenging en respect voor de soevereiniteit van landen. Allemaal dingen die door elk land worden gewaardeerd, maar die onder de Westerse overheersing onbereikbaar zijn. Zeer binnenkort zullen de landen van het Zuiden beslissen met wie zij hun toekomst in overeenstemming willen brengen.

Een nieuw voorstel dat op 22 mei aan de VN wordt voorgelegd, vereist in wezen dat alle naties hun soevereiniteit aan de WHO afstaan in geval van een nieuwe pandemie. Dat men zelfs maar zou denken dat de WHO na de Covid dat vertrouwen geniet, is een waanidee. Dit doorzichtige machtsgreepje is gemakkelijk te herkennen voor wat het is, en in het onwaarschijnlijke geval dat het voldoende aanslaat, verwacht dan dat er kort daarna een nieuwe pandemie zal volgen. De cabal heeft nog steeds de middelen om landen te overreden, om te kopen en te bedreigen, en zal dat ongetwijfeld proberen, maar buiten de gevangen Westerse landen zal zo’n wanhoopsdaad weinig steun krijgen. Covid is er niet in geslaagd de Grote Reset in te luiden, maar heeft wel een golf van vernieling over de wereldeconomie ontketend, die wellicht generaties zal vergen om te herstellen. Veel vragen over het misdadige wanbeheer van Covid blijven onbeantwoord. Er zijn maar weinig landen die geen diepe wrok koesteren tegen de notoir corrupte en onbekwame WHO en haar genocidale suikeroom Bill Gates. Alleen al de stoutmoedigheid van het voorstel riekt naar wanhoop. De aanstaande stemming zal de globalisten waarschijnlijk nog een keer op grimmige wijze herinneren aan hun tanende macht en invloed.

Er zal een Grote Reset komen, alleen niet in de door de globalisten bedoelde vorm. In plaats daarvan zullen zij waarschijnlijk genoegen moeten nemen met de Grote Ontkoppeling. Nu de invloed van het Westen in snel tempo blijft afnemen, zal de tendens van landen die zich in de baan van China/Rusland begeven zeker toenemen. De NWO waar zij al generaties lang naar verlangen, zal waarschijnlijk beperkt blijven tot West-Europa en Noord-Amerika, ongeveer 15% van de wereldbevolking. De gevolgen van de rampzalige Oekraïense provocatie en de mislukte sancties zullen spoedig onmiskenbaar zijn. Voedsel- en energietekorten tezamen met een op hol geslagen inflatie zullen zelfs deze kleinere NWO moeilijker te controleren maken. De keizer is naakt, zoals iedereen nu kan zien, hun spel is oud, moe en voorspelbaar en zij hebben geen nieuwe ideeën. De globalisten hoeven zich misschien geen zorgen te maken over een terugkeer van Trump in 2024. Het is zeer waarschijnlijk dat de tijd dan voor hen voorbij zal zijn. Het kan elke dag gebeuren.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Dit is geen samenzweringstheorie – Dit zal ook u treffen

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet