Dit was een grote week voor de globalisten. Zij vinden dat het hun tijd is, go time, om de moeilijkste fase van de Grote Reset in te luiden, zodat zij verder kunnen gaan met wat zij de Vierde Industriële Revolutie noemen, schrijft Leo Hohmann.

De Vierde Industriële Revolutie, zoals uitgelegd door Wereld Economisch Forum goeroe Klaus Schwab, zal leiden tot een “samensmelting” van de fysieke, biologische en digitale identiteiten van ieder mens. Het is in feite het aanbreken van een nieuw tijdperk dat gebaseerd is op transhumanisme en technocratie, iets dat lijkt op wat in de dystopische roman Brave New World werd geschetst.

Maar zij kunnen daar niet komen voordat zij alles opnieuw hebben gereset. Dood het oude. Breng het nieuwe.

De wereld resetten is niet iets wat je kunt doen door gewoon op een knop te drukken. Daarvoor is een reeks goed opgezette wereldcrises nodig, zoals Schwab en zijn hoofdadviseur Yuval Noah Hariri meer dan eens hebben gezegd.

De globalisten zijn dus deze week bijeengekomen in Genève op de Wereldgezondheidsvergadering en zij zijn bijeengekomen in Davos op de top van het Wereld Economisch Forum. De twee steden, Genève en Davos, liggen beide in Zwitserland, op ongeveer drie uur rijden met de auto. Tussen deze twee bijeenkomsten in zal de klasse van de globalistische roofdieren hun instructies krijgen over wat te doen en wat te verwachten in de komende 12 maanden. Ik noem dit venster van 12 maanden het openingssalvo in de moordfase van de Grote Reset.

Schwab opende de bijeenkomst in Davos door te zeggen “de toekomst gebeurt niet zomaar; de toekomst wordt gebouwd door ons, door een krachtige gemeenschap, zoals u hier in deze zaal.”

Schwab zei dat “wij ons moeten voorbereiden op een bozer wordende wereld,” wat ik opvat als een slecht teken dat de globalisten ongerust worden, en het gevoel krijgen dat als zij niet snel drastische maatregelen nemen, al hun plannen om een eindtijd-wereldregering op te richten wel eens verprutst zouden kunnen zijn.

Schwab voegde eraan toe: “Wij hebben de middelen om de toestand in de wereld te verbeteren, maar twee voorwaarden zijn noodzakelijk:

“De eerste is dat wij allen handelen als belanghebbenden van grotere gemeenschappen.”

“En de tweede is dat wij samenwerken.”

Mijn vraag aan Klaus is de volgende: Samenwerken aan wat?

En wat bedoelt hij precies met de toestand in de wereld “verbeteren”?

Verbeteringen voor wie? Ik denk dat hij doelt op verbeteringen voor de 1 procent die de grote banken en bedrijven leiden en hun volgelingen, die het misschien opkrikken tot 3 of 4 procent. Voor de rest van ons hebben zij een agenda van ellende.

Tijd voor een ruiming

Als we kijken naar de WEF/UN agenda, die van ganser harte gesteund wordt door de regeringen van de V.S., V.K., E.U., Canada en Australië, dan wijst alles in de richting van een massale ruiming van de menselijke bevolking. Zij hebben de moordfase in werking gesteld.

Zoals zij het zien, kunnen wij uit hun retoriek opmaken, is het ruimen nodig om de planeet en haar hulpbronnen te redden voor hen, de globalistische elites die deze week in Davos en Genève vertegenwoordigd waren.

Zij hebben ons hun plannen van tevoren verteld. Dat doen zij altijd. Wij zullen niets bezitten, wij zullen geen privacy hebben, en wij zullen leren ervan te houden om voor ons overleven totaal afhankelijk te zijn van de regering en haar partners uit het bedrijfsleven.

David Beasley, uitvoerend directeur van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, sprak in Davos en had opbeurend nieuws. Bekijk zijn korte opmerkingen in de video hieronder.

In zijn formele toespraak tot het WEF legde Beasley uit dat de voedselsituatie in de wereld al slecht was vóór de oorlog in Oekraïne, maar dat de situatie sindsdien geëscaleerd is tot wat hij de ergste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog noemde.

Dan is er de griezelige omslag van het Economist Magazine. Dit is het blad dat in handen is van Rothschild en dat de elite van de globalisten bedient. Er staat een tarweveld op, met de tarwekorrels voorgesteld als schedels, met als titel “De komende voedselcatastrofe”.

De Conservative Playlist meldt dat de Rockefeller Foundation, een andere globalistenclub met banden met Bill Gates, Schwab en het WEF, onlangs gewaarschuwd heeft dat er binnen vijf tot zes maanden een wereldwijde voedselcrisis van Bijbelse proporties voor onze deur zal staan.

De voorzitter van de Rockefeller Foundation, Rajiv Shah, beschreef wat zich binnenkort zal ontvouwen als een “enorme, onmiddellijke voedselcrisis” die de hele wereld zal treffen, en geen land onberoerd zal laten.

Dit is geen communisme, want als dat zo was, zouden de grote bedrijven er niet allemaal bij betrokken zijn. Dit is technocratie, die gebruik maakt van de macht van het verzamelen van gegevens en van geavanceerde bewakingstechnologie, die zij op elk contactpunt inzetten – op medisch gebied, in de media en de sociale media, in de wetenschap, in het onderwijs, op kleinhandelsniveau, in het leger en op het gebied van de bioveiligheid.

Maar hoe, zo vragen de mensen, zullen zij het zo maken dat wij niets meer bezitten en alleen nog maar alles huren van de miljardairs en multimiljonairs?

Ik zeg deze mensen dat, als zij wakker waren, zij het antwoord op hun vraag in real time zouden zien spelen.

Door steeds meer geld te scheppen en de waarde van de dollar opzettelijk te doen dalen, dwingen de Federal Reserve en het banksysteem u om meer te betalen voor minder. Om te overleven, of u nu tot de lagere middenklasse, de middenklasse, of de hogere middenklasse behoort, zult u meer betalen voor dezelfde liter benzine, dezelfde boodschappen, dezelfde kleding als u vroeger had. U kunt een tijdje boodschappen doen door gewoon minder te kopen en te bezuinigen, maar na een tijdje zult u uw auto’s, uw huizen, uw voedselinname, alles moeten verminderen.

Dit is de reden waarom Mayer Rothschild zei: “Het kan mij niet schelen wie de wetten van een land maakt, zolang ik het geld maar beheer.”

Het plan is om u overal uit te prijzen tot het punt waarop u een klein appartement in de stad huurt naast een spoorlijn, en uw SUV vervangt door een mini-elektrische auto (als u zich dat kunt veroorloven) of zelfs een fiets. Kijk maar naar China. Dat is de toekomst die zij voor ons gepland hebben.

Hoe meer pijn er veroorzaakt wordt, hoe dichter de elites komen bij het kunnen uitvoeren van hun Grote Reset, met digitale QR-codes die aan ieder mens vastzitten en die al uw gezondheidsgegevens bevatten op een app van uw mobiele telefoon, en die app ook verbinden met uw bankrekening en uw vermogen om in te loggen op het internet. Dat is het doel.

Nu zit hier het addertje onder het gras.

De miljardairs van de globalistische elites weten dat hun plan impopulair is.

Zij weten dat ten minste de helft van de bevolking in de rijke landen nooit vrijwillig met dit plan zal instemmen. Zij zullen gedwongen moeten worden in een tijd van afschuwelijke crises, zoals oorlog of een golf van “volksgezondheidscrises,” en de extreme ontberingen die zulke crises veroorzaken.

Omdat de overgrote meerderheid van de Amerikanen lijdt aan een extreme normaalheidsvooroordeel, kunnen zij niet zien wat er komt. Zij zullen volkomen overrompeld worden. De sporadische tekorten die zij nu in de supermarkten zien, dat is volgens deze mensen maar een tijdelijke hapering die zichzelf spoedig zal gladstrijken. Niets om zich zorgen over te maken.

Zij zien niet dat oorlog en hongersnood vlak om de hoek liggen. Wanneer die er komt, zullen zij dus beheerst worden door angst en verwarring. De angstniveaus zullen de pan uit rijzen.

De meesten zullen zich onderwerpen aan het beestensysteem dat over de ruggen van deze van tevoren bedachte crisissen wordt opgetrokken.

Vanwege de regel van derden zal ergens tussen de 25 en 30 procent zich nooit aan zo’n systeem onderwerpen. We hebben het vorig jaar gezien met de vaccins, toen ongeveer 70 procent van de Amerikanen capituleerde voor de druk van “neem je prik “, maar 30 procent sterk leef en zich verzette.

Nu geeft Stephane Bancel, de CEO van Moderna, toe dat niemand zijn vaccins wil en dat hij ze moet weggooien, 30 miljoen doses om precies te zijn.

Kijk maar eens naar zijn commentaar in de video hieronder. Hij is erg verdrietig.

[embedded content]

Waar het voor de elites op neerkomt is dit: de bevolking is gewoon te groot en onbeheersbaar voor het soort op middelen gebaseerde, totaal gecontroleerde maatschappij dat hun dystopische technocratie voorschrijft, en als er iets is dat een technocratie gewoon niet kan verdragen, dan is het wel een aanzienlijke bevolking van mensen die hun plaats niet kennen. Zij geloven nog in vrije meningsuiting, het Eerste en het Tweede Amendement, dat mensen mannelijk of vrouwelijk geboren worden, dat soort ouderwetse dingen. Zij moeten uit de weg geruimd worden.

De moordfase: hoe zullen zij de bevolking afmaken?

Om die reden zijn wij in de moordfase van de Grote Reset gekomen.

Alles waar zij zich nu mee bezighouden, deze zogenaamde belanghebbenden, zorgt ervoor dat mensen voortijdig sterven in bepaalde belangrijke landen waar wij grote middenklasse bevolkingen hebben die gewend zijn een betrekkelijk vrij leven te leiden. Zij passen niet in de totale surveillancemaatschappij, waarin uw bewegingen in real time worden gevolgd, uw bestedingsgewoonten worden gecontroleerd en beoordeeld, uw eetgewoonten worden gevolgd (vlees zal een “zeldzame traktatie” zijn, aldus het WEF). Al uw levensactiviteiten zullen worden gevolgd om uw koolstofvoetafdruk te berekenen en te volgen en uw algemene sociale kredietscore te beoordelen.

Laten we eens kijken naar de wrijvingspunten in de maatschappij van dit ogenblik, die worden aangewakkerd door de globalistische elites die alles besturen, van het monetaire en bankwezen tot de grote bedrijven, de media, Big Pharma en Big Tech.a

  • Geproduceerde onderbrekingen in de toeleveringsketen, samen met tekorten aan voedsel, kunstmest en brandstof, die allemaal tot hongersnood zullen leiden. Kijk naar de onderstaande video van een ontsporing van een trein afgelopen zondag in Alberta, Canada – de trein vervoerde toevallig 43 containers potas voor de broodnodige stikstofmeststoffen.
  • Het promoten van dodelijke vaccins en boosters met de terugkeer van vaccinatiemandaten waarschijnlijk tegen deze herfst.
  • Het aanwakkeren van burgerlijke onrust, massale schietpartijen en de daaruit voortvloeiende gaslighting van Amerikaanse wapenbezitters met opruiende retoriek uit het Witte Huis. De media zullen de regering Biden steunen als zij een soort nationale wapenbeheersingsmaatregelen wil invoeren. Joe Scarborough en Mika Brzezinski op MSNBC zijn slechts twee van de vele leugenaars in de media die propaganda leveren namens de Amerikaanse inlichtingendiensten. Sinds de massale schietpartijen in Buffalo en Uvalde, Texas, hameren Mika en Joe erop dat het nu tijd is dat de regering bepaalde geweren illegaal verklaart. Dit soort retoriek, dreigen met ontwapening van gezagsgetrouwe Amerikanen in een tijd waarin de misdaad de pan uit rijst, zal er alleen maar toe leiden dat meer mensen wapens willen kopen om zich te beschermen.
  • Hun proxy-oorlog tegen Rusland escaleert in een regionale en uiteindelijk een wereldoorlog. China gaat Taiwan veroveren, en Iran gaat misschien achter Israël aan. Rusland en China zijn gewoon beter op deze oorlog voorbereid dan de V.S. en Europa.
  • Het aanwakkeren van de globalistische obsessie met de LGBTQ transgender manie, tot op het punt dat het overal in uw gezicht is, maar wat nog belangrijker is, in het gezicht van uw kind, op school, op zomerkamp, bij de padvinders en de padvindsters, zelfs in veel kerken. Dit verzwakt de poel van jonge mensen nog meer door hen te verwarren over hun eigen geslacht, en leidt er, samen met de homo- en lesbische push, toe dat er minder baby’s geboren worden.

De Deagel bevolkingsprognose van 2014

Al het bovenstaande beleid drijft op één ding, massale ontvolking.

Ik grijp terug naar de analyse die Deagel Corp. enkele jaren geleden gemaakt heeft.

Deagel is een militaire aannemer die in 2014 een prognose publiceerde van een massale bevolkingsafname tot het jaar 2025, wanneer Amerika nog maar 100 miljoen mensen zou tellen, tegen meer dan 327 miljoen in 2017. West-Europese naties, vooral het V.K. en Duitsland, zouden een even drastische daling van de bevolking zien.

Op basis van de berekeningen van Deagel, gesteld dat ze ook maar in de buurt van accuraat blijken te zijn, zullen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de komende drie jaar de meest onveilige plaatsen zijn om te wonen, gevolgd door Duitsland en dan de rest van de E.U.-naties. Deze bevolkingsvoorspelling was zo controversieel, en liet bevolkingsdalingen zien van 80 procent in de Verenigde Staten en tussen de 50 en 80 procent voor bijna elk West-Europees land, dat de studie in maart 2022 op mysterieuze wijze verdween van Deagel’s post-Covid website.

Tot de impact van de Covid “pandemie” en de massale vaccinatiecampagne die daarvan het gevolg was, hebben veel onderzoekers zich op het hoofd gekrabd toen zij de spreadsheets van Deagel bekeken. Maar nu begint het logischer te worden.

Onderzoeker Craig Paardekooper heeft onlangs zijn verslag uitgebracht over de voorspellingen van een wereldwijde ontvolking op basis van een bijwerking van de Deagel cijfers. U kunt zijn bijgewerkte voorspellingen voor elk land zien. Hij laat zien dat de V.S. 70,2 procent van zijn bevolking verliest en het V.K. 78,5 procent tegen 2025.

De voorspellingen van Deagel leken in 2014 zo vergezocht dat sommige mensen Deagel ervan beschuldigden aan een psy op bezig te zijn. Maar misschien had Deagel goede bronnen om zijn analyse te staven. De Rockefeller Foundation had immers in 2010 haar “Lockstep” analyse gepubliceerd, waarin zo goed als gegarandeerd werd dat grote pandemieën tientallen miljoenen mensen zouden uitroeien, en Bill Gates, de rijkste man ter wereld, was in 2014 ook al ver in zijn vaccin-fase, nadat hij zijn aandacht een paar jaar eerder verlegd had van computers naar vaccins.

Wij weten natuurlijk dat de eerste “richtlijn” die in het Georgia Guidestones monument geëtst staat, luidt: “Handhaaf de mensheid onder de 500.000.000 in eeuwig evenwicht met de natuur,” wat neerkomt op een vermindering van meer dan 90 procent van de mensen op aarde. Dat is een doel dat ongehoord leek, totdat de volle omvang van de gifdoodsprikken en daarna het vooruitzicht van wereldwijde hongersnood en de Derde Wereldoorlog in zicht begonnen te komen, net achter de horizon van de dagelijkse nieuwskoppen.

Waar het op neerkomt: wij leven in vreemde tijden, en ik geloof dat het de eindtijd is. Wij moeten ons allen concentreren op het ons lichamelijk, geestelijk en emotioneel harden voor wat ons de komende drie jaar te wachten staat, terwijl wij beseffen dat het belangrijkste is om ons geestelijk te harden.

God zegene u allen terwijl u met uw voorbereidingen bezig bent.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Angstaanjagende oversterfte toename sinds de invoering van het COVID-19 vaccin – Alle Gevaccineerden DOOD tegen 2025?

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

(Visited 19 times, 1 visits today)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: