Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het Wereld Economisch Forum (WEF), is de verpersoonlijking van De Grote Reset – waarvan het uiteindelijke doel is het democratische proces af te schaffen en alle eigendom en controle in handen te geven van de deep state – en de technocratische elite die deze controleert, schrijft Dr. Mercola.

In de video aan het eind van dit artikel schetst de komiek JP Sears de voornaamste redenen waarom Schwab daardoor gemakkelijk tot de gevaarlijkste mensen ter wereld behoort – en aantoonbaar de gevaarlijkste is. Een van de “nieuwe normale” dictaten van The Great Reset is dat u niets zult bezitten en gelukkig zult zijn. Dit maakt deel uit van de 2030-agenda van het WEF, en er is al een plan om het te verwezenlijken.

Schwab is ook auteur van het boek, “COVID-19: The Great Reset,” dat op 9 juli 2020 is verschenen. “Vraag je je af hoe hij het zo snel geschreven en gepubliceerd heeft gekregen?” zegt Sears. “Het is bijna alsof hij het heeft voorgeschreven voordat hij met de pandemie begon. Ik bedoel, voordat de pandemie begon.”

Acute crisis versterkt de macht van de overheid

Het WEF werkt via angstzaaierij – over ziekten en milieurampen, om te beginnen. Wanneer de bevolking door angst beheerst wordt, juicht zij autoritaire “beschermingen” toe, zoals meer bewaking en digitale identiteitssystemen, die onder het mom van veiligheid ingevoerd worden, maar die uiteindelijk de persoonlijke autonomie en vrijheid wegnemen.

Schwab schreef zelfs:

“Een van de grootste lessen van de afgelopen vijf eeuwen in Europa en Amerika is deze: acute crisis draagt bij tot het versterken van de macht van de staat. Dat is altijd zo geweest, en er is geen reden waarom het met de COVID-19 pandemie anders zou zijn.” Vergeet niet dat niemand Schwab in een regeringspost gekozen heeft, maar hij zit toch achter de schermen aan de touwtjes te trekken.

Het WEF doet zich voor als een wereldorganisatie die zich inzet om de toestand in de wereld te verbeteren, maar de meesten zouden versteld staan als zij wisten wie er achter zit. Zoals Sears het formuleert:

“U zult wel opgewonden zijn te horen dat in de rij sprekers van het World Economic Forum op hun jaarlijkse bijeenkomst van elites in Davos ook welwillende humanitariërs zaten als Xi Jinping, de leider van de Chinese Communistische Partij, die momenteel genocide pleegt, en Tony Fauci, die aantoonbaar betrokken is bij misdaden tegen de mensheid, en Bill Gates, die aantoonbaar betrokken is bij misdaden tegen de mensheid, en de Australische premier Scott Morrison, die aantoonbaar momenteel betrokken is bij misdaden tegen de mensheid. Wat een geweldige opstelling!”

Toegewijd aan het herontwerpen van het leven zelf

Het doel van het WEF is niet alleen om het leven op aarde te beheersen, maar om het fundamenteel te veranderen. De topadviseur van Schwab, transhumanist Dr. Yuval Noah Harari, geeft openlijk toe dat gegevens de menselijke elites in staat zouden kunnen stellen om meer te doen dan “alleen maar digitale dictaturen te bouwen.”

“Door organismen te hacken,” zei Harari, “kunnen elites de macht krijgen om de toekomst van het leven zelf te herontwerpen. Want als je eenmaal iets kunt hacken, kun je het meestal ook manipuleren.” Binnenkort, zegt hij, zullen sommige bedrijven en regeringen in staat zijn om “systematisch alle mensen te hacken.” En als zij erin slagen het leven te hacken, beschrijft hij dat als de “grootste revolutie in de biologie sinds het begin van het leven 4 miljard jaar geleden.” Volgens Harari:

“Gedurende 4 miljard jaar is er niets fundamenteels veranderd. De wetenschap vervangt evolutie door natuurlijke selectie door evolutie door intelligent ontwerp. Niet het intelligente ontwerp van een of andere god boven de wolken, maar ons intelligente ontwerp, en het intelligente ontwerp van onze wolken – de IBM wolk, de Microsoft wolk – dat zijn de nieuwe drijvende krachten van de evolutie.”

Als het menselijk leven eenmaal gehackt is, zullen de hackers de controle over het leven zelf behouden – een proces dat door de pandemie versneld is. Harari zei immers: “Er wordt vaak gezegd dat je een goede crisis nooit verloren moet laten gaan.”

Surveillance is een essentieel onderdeel van het plan voor wereldwijde totalitaire controle, en Harari zegt dat de mensen over 100 jaar zullen kunnen terugkijken en de COVID-19 pandemie zullen kunnen aanwijzen als het moment waarop een nieuw regime in surveillance de overhand kreeg – “vooral surveillance onder de huid.”

WEF is actief bezig “jonge leiders” te indoctrineren

Het WEF onderhoudt een “Young Global Leaders”-programma, een vijfjarige indoctrinatie in hun beginselen. Het doel ervan is wereldleiders te creëren die geen verantwoording verschuldigd zijn aan hun volk, maar aan hun bazen bij het WEF. Onder de afgestudeerden van het programma bevinden zich wereldleiders die “verdacht veel op één lijn zitten” met de Grote Reset van het WEF, zoals:

  • Justin Trudeau, eerste minister van Canada
  • Emmanuel Macron, president van Frankrijk
  • Mark Zuckerberg, medeoprichter en CEO van Facebook

Sponsors van WEF’s Young Global Leaders Program zijn onder andere de Bill & Melinda Gates Foundation en Google – “Ik vraag me af waarom Google informatie zo censureert en vormt dat ze precies het verhaal van het World Economic Forum ondersteunt?” vraagt Sears zich af. Intussen voorspelt het WEF een wereldwijde cyberaanval, die volgens Schwab “de stroomvoorziening, het vervoer, de ziekenhuisdiensten, onze hele samenleving volledig tot stilstand zou kunnen brengen.”

WEF heeft vervolgens een simulatie van de cyberaanval uitgevoerd, die meer weg lijkt te hebben van een uitgebreide planningssessie, vergelijkbaar met Event 201 – de pandemische paraatheidssimulatie van WEF voor een “nieuw coronavirus”, die in oktober 2019 heeft plaatsgevonden.

Hoe zullen de mensen “niets bezitten en gelukkig zijn”?

Als het WEF en Schwab hun plan voor wereldheerschappij willen doorzetten, moeten zij de mensen meekrijgen in het idee dat zij hun eigendom moeten afstaan aan een eliteklasse. Maar hoe? Haal BlackRock erbij, een beleggingsmaatschappij die $9 biljoen onder beheer heeft – een hoger BBP dan elk land op aarde behalve de VS en China, zegt Sears.

BlackRock heeft meer macht dan de meeste regeringen op aarde, en het controleert ook de Federal Reserve, Wall Street megabanken zoals Goldman Sachs en de Grote Reset van het WEF, volgens F. William Engdahl, een strategisch risico-adviseur en docent die een graad in de politiek heeft van Princeton University.

Dus, wat is het verband met het Wereld Economisch Forum? Blackrock oprichter en CEO Larry Fink is een WEF bestuurslid. Sears stelt de vraag: “Heulen het Wereld Economisch Forum en Blackrock met het corporatisme, waarbij een ongekozen bedrijfselite top down aan de bevolking dicteert?”

Om dit te doen zouden zij in de regering moeten infiltreren – en dat hebben zij gedaan. Brian Deese, de Amerikaanse directeur van de Nationale Economische Raad, was vroeger het wereldwijde hoofd duurzaam beleggen van BlackRock. “Nu is hij Biden’s belangrijkste adviseur voor het economisch beleid,” zegt Sears. De belangrijkste economische adviseur van vice-president Kamala Harris, Michael Pyle, kwam ook van BlackRock, waar hij wereldwijd hoofd economisch strateeg was.

“Het lijkt op corporatisme, maar dat is het waarschijnlijk niet,” zegt Sears gekscherend. “Maar als het dat wel was, zou het eigenlijk een levensvatbare strategie zijn voor BlackRock en het World Economic Forum om alles te bezitten en voor u om niets te bezitten.”

BlackRock koopt ook in een alarmerend tempo eengezinswoningen op, en betaalt tot 50% boven de vraagprijs zodat “gemiddelde” mensen ze niet kunnen kopen. Waarom is BlackRock geïnteresseerd in het te veel betalen voor bescheiden eengezinswoningen? In een Twitterdraad gepost door de gebruiker Culturalhusbandry, wordt het volgende opgemerkt:

“Black Rock, Vanguard, en State Street controleren 20 biljoen dollar aan activa. Blackrock alleen al heeft een overschot van 10 miljard per jaar. Dat betekent dat zij met 5-20% aanbetaling elk jaar hypotheken kunnen krijgen op 130-170.000 huizen. Of zij kunnen 30.000 huizen per jaar rechtstreeks kopen. Alleen Blackrock al.

… Stel u nu voor dat elk groot instituut dit doet, want dat doen ze. Het kan zo’n snelle ingrijpende actie zijn, dat 30 jaar misschien te ver gaat. Zij kunnen het feodalisme in 15 jaar tot stand brengen.”

Als de gemiddelde Amerikaan uit de huizenmarkt wordt verdrongen, en het grootste deel van de beschikbare woningen in handen komt van investeringsgroepen en corporaties, dan wordt u aan hen als uw huisbaas verplicht. U bezit dan niets meer, zelfs uw huis niet. Alle voorwerpen en middelen moeten door het collectief gebruikt worden, terwijl het eigenlijke bezit beperkt blijft tot een hogere laag van de sociale klasse.

Schwab was niet het meesterbrein achter het WEF

Als Schwab de gevaarlijkste persoon is die vandaag leeft, dan verdienen zijn voorgangers eervolle vermeldingen. In een onderzoeksverslag van journalist Johnny Vedmore wordt onthuld dat Schwab niet het meesterbrein was achter het WEF en The Great Reset.

Die eer gaat naar zijn drie mentors – John K. Galbraith, een Canadees-Amerikaanse econoom, diplomaat en beleidsmaker, Herman Kahn, die concepten over nucleaire afschrikking bedacht die officieel militair beleid werden, en Henry A. Kissinger, die Schwab rekruteerde op een internationaal seminarie aan Harvard, dat gefinancierd werd door de Amerikaanse CIA.

“Als u een behoorlijke kennis heeft van de geschiedenis van Klaus Schwab, dan weet u dat hij in de jaren 1960 naar Harvard ging, waar hij toenmalig professor Henry A. Kissinger zou ontmoeten, een man met wie Schwab een levenslange vriendschap zou vormen,” legde Vedmore uit.

“Uit mijn onderzoek blijkt dat het Economisch Wereldforum geen Europese creatie is. In werkelijkheid is het een operatie die voortkomt uit de grootheden van de Amerikaanse politiek uit de tijdperken Kennedy, Johnson en Nixon, die allen banden hadden met de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen en de daarmee verbonden “Ronde Tafel”-beweging, met een ondersteunende rol van de Central Intelligence Agency.

Er waren drie uiterst machtige en invloedrijke mannen, onder wie Kissinger, die Klaus Schwab zouden leiden naar hun uiteindelijke doel van een volledige Amerikaanse, op het Keizerrijk georiënteerde wereldheerschappij via de totstandbrenging van een sociaal en economisch beleid.

Bovendien stonden twee van deze mannen aan de basis van de vervaardiging van de altijd aanwezige dreiging van een wereldwijde thermonucleaire oorlog … hun wegen zouden elkaar kruisen en samenkomen in de jaren 1960 … zij rekruteerden Klaus Schwab via een door de CIA gefinancierd programma, en … zij waren de echte drijvende kracht achter de oprichting van het Wereld Economisch Forum.”

Uw vrije wil ligt onder vuur

Milieuvervuiling, ziekten en cyberaanvallen worden gebruikt om angst op te wekken, om de bevolking volgzaam te houden. Een ander onderdeel van The Great Reset is een reset van de economie, inclusief de werkgelegenheid. Velen in de hele V.S. worden geconfronteerd met werkloosheid als zij er niet voor kiezen om een genetisch therapie-experiment te ondergaan in de vorm van een COVID-19 injectie.

Het is duidelijk dat de COVID-19 pandemie “een unieke kans” heeft geschapen om snel de Grote Reset in te luiden, waarbij alles wordt veranderd, van de toekomstige mondiale betrekkingen en de richting van de nationale economieën tot “de prioriteiten van de samenlevingen, de aard van de bedrijfsmodellen en het beheer van een wereldgemeengoed.”

Onderdeel van het plan is de Vierde Industriële Revolutie, waarover Schwab al minstens sinds 2016 spreekt en die “gekenmerkt wordt door een samensmelting van technologieën die de grenzen tussen de fysieke, digitale en biologische sfeer doet vervagen.”

Wat de overheid betreft, zal de Revolutie nieuwe technologische machten brengen die meer controle over de bevolking mogelijk maken via “alomtegenwoordige bewakingssystemen en de mogelijkheid om de digitale infrastructuur te controleren.” Ondertussen, terwijl de mensen zich druk maken over de georkestreerde bedreigingen die erop uit zijn om hen te grazen te nemen, zijn technocraten bezig met hoe ze de essentie van wat het betekent om mens te zijn – namelijk de vrije wil – kunnen wegnemen.

“Mensen zijn nu hackbare dieren,” zei Harari. “Mensen hebben deze ziel of geest en ze hebben een vrije wil, en niemand weet wat er in mij gebeurt, dus wat ik ook kies, of het nu bij de verkiezingen is of in de supermarkt, dat is mijn vrije wil – dat is voorbij.” Het is dringend nodig dat wij allemaal stappen ondernemen om vrije, soevereine individuen te blijven, en dat kan zo eenvoudig zijn als:

  • Laat u leiden door uw eigen kritisch denken en door wat uw hart en ziel weten dat juist is.
  • Kies dapperheid boven gehoorzaamheid.

“Wij zijn bezig met óf De Grote Reset óf het Grote Ontwaken,” wijst Sears aan, “en de keus is niet aan Klaus Schwab. De keuze is aan u.”

[embedded content]


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De Echte Redenen voor Lockdown

Volg Frontnieuws op Telegram

(Visited 16 times, 1 visits today)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: