Nu zelfs een deel van de mainstream media bericht dat de covid-19 injecties dodelijk zijn, dat zij ongeveer 150 potentieel ernstige bijwerkingen hebben veroorzaakt en dat zij aan vele duizenden mensen het leven hebben gekost, is het de moeite waard om eens goed te kijken naar de artsen die de injecties hebben gegeven, schrijft Dr. Coleman.

De meeste van die artsen hebben de prikken gegeven zonder de gevaren goed uit te leggen en zonder de patiënten, die per slot van rekening aan een experiment deelnamen, goed te monitoren.

Artsen hebben een lange, trieste geschiedenis van het uitvoeren van experimenten op patiënten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog testte het Pentagon mosterdgas op Amerikaanse soldaten en in de jaren 1960 werd Agent Orange getest op gevangenen.

Maar de laatste decennia zijn zelfs de Amerikaanse militairen veel voorzichtiger geweest bij het testen van nieuwe producten.

Zo heeft het Pentagon tijdens het Servische conflict in de jaren ’90 toestemming van de FDA gekregen voordat het de troepen een experimenteel vaccin tegen door teken overgebrachte encefalitis aanbood. Alleen soldaten die het vaccin wilden, kregen het.

Elk nieuw vaccin dat is geproduceerd, werd getest (hoewel meestal niet afdoende) en de personen die aan de tests deelnamen werden altijd op de hoogte gebracht van de mogelijke bijwerkingen – en verteld dat zij deelnamen aan een experiment.

Dat veranderde allemaal met de covid-19 injecties.

Deze injecties waren, en zijn nog steeds, experimenteel.

De patiënten hadden gewaarschuwd moeten worden dat de prikken experimenteel waren, en zij hadden gewaarschuwd moeten worden voor alle mogelijke bijwerkingen.

De gevaren van de covid-19-prikken zijn in 2020 goed gedocumenteerd. Ik heb verschillende video’s gemaakt waarin ik uitlegde wat precies de risico’s waren. Ik noemde myocarditis en bloedproblemen als duidelijke risico’s.

Hier zijn links naar twee van de waarschuwingsvideo’s die ik gemaakt heb:

Covid-19 vaccine possible side effects” – gemaakt op 8 december 2020

Urgent News about the covid-19 vaccine” – gemaakt op 20 december 2020

Maar de meeste artsen negeerden het bewijs en lieten hun patiënten op drie manieren in de steek.

Ten eerste hebben zij verzuimd de patiënten te waarschuwen dat zij aan een experiment deelnamen.

Ten tweede hebben zij verzuimd de patiënten te waarschuwen voor de mogelijke gevaren. Patiënten moeten altijd van de gevaren op de hoogte worden gebracht – anders kunnen zij geen geïnformeerde toestemming geven om zich te laten prikken of behandelen. Geen chirurg zal een patiënt opereren zonder zijn toestemming. Geen enkele dokter zou een vaccin, van welke aard ook, mogen geven zonder geïnformeerde toestemming te krijgen. Maar de artsen hebben hun patiënten niet over de gevaren ingelicht. En zij kregen niet de juiste toestemming. Zij overtraden de medische regels en zij overtraden de wet.

Ten derde verzuimden de artsen hun patiënten te monitoren nadat zij geprikt waren. Een tijdlang werd in het Verenigd Koninkrijk tegen patiënten die een prik hadden gekregen gezegd dat zij 15 minuten moesten wachten voordat zij weggingen, voor het geval zij een anafylactische shockreactie hadden. Maar uiteindelijk werd zelfs dit opgegeven. Er werd geen controle op lange termijn gedaan. De artsen leken niet geïnteresseerd in het feit dat zij duizenden patiënten doodden en verwondden.

Op 2 februari 2021 – meer dan een jaar geleden – heb ik een video gemaakt, getiteld “Doctors and Nurses Giving the Covid-19 Vaccine will be tried as War Criminals.

Druk nu op de link als u de video wilt bekijken.

Er bestaat geen twijfel meer over dat de covid-19 prikken dodelijk en ongelooflijk gevaarlijk zijn. Het is niet overdreven om ze als vergif te omschrijven.

Artsen die de covid-19 prikken gaven of aanraadden, moeten worden aangegeven bij hun vergunningverlenende instantie (in het VK is dat de General Medical Council) en zij moeten hun vergunning verliezen.

En die artsen moeten gearresteerd, berecht en gevangengezet worden.

Omgekocht met enorme honoraria, hebben zij hun patiënten in de steek gelaten, hebben zij de beroepsgroep in de steek gelaten en hebben zij de samnleving in de steek gelaten.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Het is tijd om doodsbang te zijn

Volg Frontnieuws op Telegram

(Visited 1 times, 1 visits today)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: