Deze regeringsverraders van de vrijheid onderdrukken de rechten van de mensen die ze beweren te eerbiedigen…” ∼ Majoor Stephen Chledowski van het Canadese leger.

De Canadese Armed Forces hebben het weer eens gemunt op een van hun hooggeplaatste officieren die zich heeft uitgesproken tegen door de regering opgelegde mandaten en autoritaire beperkingen. Canada is de zoveelste linkse regering die militaire of politieofficieren aanvalt die de grondwet van hun land verdedigen, schrijft  Rairfoundation.com.

De Canadese majoor Stephen Chledowski

Een krachtige video van de Canadese legermajoor Stephen Chledowski, in uniform, verscheen donderdag op social media, terwijl duizenden burgers in Ottawa verblijven voor de Truckers Freedom Convoy. De video kwam ook op een moment dat een groot aantal militairen dreigden uit het leger te worden gezet omdat ze weigerden zich te laten injecteren met de controversiële mRNA-gentherapie.

In de video beschrijft Maj. Chledowski zichzelf als een vader, bijna 21 jaar militair, en een veteraan van Afghanistan. De ongevaccineerde soldaat beleed zijn liefde en toewijding aan de mensen van Canada, hun mensenrechten, vrijheden en lichamelijke autonomie gedurende zijn bijna zeven minuten durende toespraak op YouTube voordat deze werd verwijderd.

De linkse media grepen de video onmiddellijk aan en schilderden Maj. Chledowski af als een extremist die zijn regering tegenwerkt. Integendeel, de militaire held riep zijn regeringsleiders op om te stoppen met het ontnemen van Canadese burgers van de vrijheden die hij vocht om te beschermen. Bovendien moedigde hij anderen die hebben gezworen het Canadese Handvest van Rechten en Vrijheden en andere ondertekende internationale mensenrechtenverdragen te beschermen en te eren aan zich hun eed te herinneren.

Lees en luister naar de woorden van Maj. Chledowski in plaats van naar die van de linkse premier van Canada, Justin Trudeau, zijn militaire boegbeelden, en de door de staat betaalde laster van de mainstream media.

Goedendag, mensen; mijn naam is majoor Stephen Chledowshi. Ik heb Canada gediend in de Canadese strijdkrachten gedurende meer dan 20 jaar.

Ik heb een eersteklas graad in politieke wetenschappen en heb verschillende legercommandoposten bekleed. Ik heb een dringende boodschap voor alle Canadezen.

Bijna twee jaar lang hebben onze eigen gekozen regeringsfunctionarissen de intimidatietactiek van angst, intimidatie, dwang en financieel en fysiek geweld tegen ons gebruikt om bepaalde herhaalde medische procedures te doen naleven.

Wij vertellen onze kinderen dat pesten verkeerd is. We weten dat het zo is, maar toch staan we toe dat onze leiders ons dit aandoen. Zij hebben willens en wetens herhaaldelijk de hoogste wetten van het land geschonden, zoals het Canadese Handvest van Rechten en Vrijheden en andere ondertekende internationale mensenrechtenovereenkomsten.

De Canadezen zijn in de waan gelaten dat dezelfde regering die jullie vrijheden onderdrukt in naam van de veiligheid, jullie op een dag gewoon zal belonen met jullie vrijheden. Als je maar voldoet aan de steeds veranderende regels en gezondheidsbevelen. Dat, mensen, is de definitie van tirannie, niet van democratie.

Mensen zijn van nature vrij; koningen en koninginnen en regeringscollega’s kunnen u uw fundamentele mensenrechten niet geven; ze zijn van nature van u. Ze kunnen niet worden gegeven; ze kunnen niet worden genomen; ze kunnen alleen worden onderdrukt. In het Handvest van Rechten en Vrijheden, erkent Koningin Elizabeth in de wet zijn fundamentele vrijheden. De federale en provinciale regeringen van Canada hebben via een goed geplande en georkestreerde reeks maatregelen besloten u, de mensen die hen hebben gekozen en die hun salaris betalen, te misleiden en bang te maken, zodat u instemt met de onderdrukking van onze fundamentele mensenrechten. Zij hebben u en mij willens en wetens verraden onder het mom van veiligheid.

Toen ik afgelopen Remembrance Day voor de militaire cenotaaf in Fredericton stond om mijn kameraden te eren die hun leven gaven voor de vrijheid van anderen, hoorde ik de premier van New Brunswick, Premier Higgs, en ons parlementslid Jenica Atwin aan leden van het publiek vertellen hoe bijzonder het was dat deze moedige militairen hun leven gaven voor hun vrijheid. Diezelfde vrijheid die deze leugenaars en bedriegers nu actief proberen te onderdrukken.

Ik stond daar als soldaat van bijna 21 jaar als hoge officier in het Canadese leger, als veteraan van Afghanistan die deelnam aan Operatie Medusa, de grootste gevechtsoperatie voor Canada sinds de Koreaanse Oorlog – waar ik mijn eigen dappere kameraden zag vechten en gewond zien raken en sterven. Maar ik stond daar ook als een persoon die de Covid-19 injectie niet heeft genomen.

De ironie wil dat ik, hoewel ik dit land dien en het een eer is geweest dit te doen, een absolute eer zoals vele duizenden Canadezen die kiezen voor lichaamsautonomie en pro-keuze, nu niet kan delen in dezelfde privileges zoals eten in een restaurant, uitgaan in het openbaar naar een evenement of zelfs door de provincie reizen om mijn kind te zien. Dit gebeurt met vele anderen; deze regeringsverraders van de vrijheid onderdrukken de rechten van de mensen die zij beweren te eerbiedigen, en ik werd er misselijk van.

Deze Canadese regeringen richten zich nu op onze kinderen met een medische genetische therapie waarvan door herhaalde medische papers/studies is bewezen dat zij Covid-infecties niet voorkomt noch de overdracht ervan op anderen voorkomt. Voor onze kinderen zijn ernstige ziekte en dood door Covid-19 onbestaande, tenzij je kind om te beginnen al chronisch ongezond is. Toch zal het gif in deze injectie ernstige, levensbeschadigende, permanente effecten hebben op de immuniteit van uw kind. Het feit van natuurlijke T-cel en DNA schade kwam onlangs ook aan het licht door medisch-wetenschappelijke studies. Ik roep de medische gemeenschap op om onmiddellijk een einde te maken aan de injecties voor kinderen totdat het Canadese publiek accurate, waarheidsgetrouwe gegevens kan ontvangen over deze Covid-injectieschade die al heeft plaatsgevonden.

Het Canadese publiek heeft het recht om weloverwogen medische keuzes te kunnen maken, vooral voor kleine kinderen. Hen herhaaldelijk vertellen dat het veilig en effectief is en hen die keuze niet geven is een misdaad, en het is ook genocide.

De media en de regering moeten onmiddellijk een einde maken aan alle wetenschappelijke medische censuur en het monddood maken van gezondheidswerkers die zich niet schikken naar hun agenda, en ook luisteren naar de slachtoffers van Covid-letsel. Het Canadese publiek heeft het recht te horen van diegenen in onze gemeenschappen en families die door deze procedure letsel hebben opgelopen.

Ik roep mijn militaire en politie kameraden op, jullie allemaal, wij allemaal, die een persoonlijke eed hebben gezworen om onze familie, onze vrienden en onze gemeenschappen te beschermen, om nu op te staan en jullie dierbaren te beschermen tegen deze door de regering afgedwongen medische tirannie.

Jullie hebben ervoor gekozen om te dienen omdat jullie iets terug wilden doen voor jullie gemeenschap, maar in plaats daarvan heeft de regering jullie liefde voor de gemeenschap en jullie loyaliteit tegen jullie gekeerd, en zijn jullie nu een wapen tegen de mensen waar jullie juist van houden. Broeders en zusters, jullie kunnen niet voor altijd voor veranderende industrie-overheidsmaatregelen zijn die angst en geweld gebruiken en ook niet voor jullie dierbaren en voor vrijheid zijn. Jullie moeten kiezen; ik vraag jullie te kiezen voor jullie familie en jullie gemeenschap. Dit is waarom jullie dienen; dit is jullie moment om een held te zijn voor jullie geliefden. Zij verdienen de waarheid; zij verdienen het om beschermd te worden.

Ik roep ook alle Canadezen op om samen solidair te zijn. Vrijheid en liefde voor onze gemeenschap. Vrijheid om te kiezen, wie je wilt zijn, waar je wilt wonen, wat je wilt ervaren en leren wat je spiritualiteit is, en wat je wilt beoefenen, van wie je wilt houden, wat je in je eigen lichaam wilt stoppen is de basis van onze democratie in Canada. We kunnen de vrijheid niet laten sterven met deze generatie.

Moge God voor altijd de vrije burgers van Canada zegenen.

Trudeau Panicking: Canadian Army Major Stephen Chledowski Breaks Rank

Trudeaus woordvoerder Daniel Le Bouthillier van het militaire defensiedepartement bevestigde vrijdagochtend dat het leger op de hoogte was van de video en dat wat hij omschreef als “gepaste actie” zou worden ondernomen. Le Bouthillier zei echter niet wat die gepaste actie zou kunnen zijn, inclusief of er strafrechtelijke vervolging zou kunnen worden ingesteld.

Officier cadet Ladislas Kenderesi aangeklaagd wegens muiterij

Vorig jaar richtte Trudeau’s leger zich tegen een ander militair, officier cadet Ladislas Kenderesi, omdat hij er bij andere leden van de Canadese strijdkrachten op had aangedrongen niet te helpen bij de distributie van experimentele injecties, zie Frontnieuws “Killer-vaccin” – Canadese militair beschuldigd van muiterij.

In een schokkende en uiterst zeldzame stap werd de officier beschuldigd van muiterij. De aanklacht van muiterij is in decennia niet meer gebruikt. Veel mensen geloven dat Trudeau’s regering Kenderesi gebruikte om andere militairen het zwijgen op te leggen. Volgens het Canadese militaire recht staat op muiterij een maximumstraf van levenslang.

Volgens de Canadese specialist in militair recht, Michel Drapeau, is dit waarschijnlijk het eerste geval van beschuldigingen van muiterij in de Canadese strijdkrachten sinds de Tweede Wereldoorlog.

Op 5 december 2020 verscheen Kenderesi op een vrijheidsbijeenkomst in Toronto, gekleed in zijn militaire uniform. Hij waarschuwde de aanwezigen voor de mogelijke bijwerkingen van de experimentele “vaccins” en riep andere militairen op om te weigeren deel te nemen aan de distributie ervan.

“Ik vraag de militairen, op dit moment dienstdoende vrachtwagenchauffeurs, medici, ingenieurs, wat je ook bent, neem deze onwettige opdracht in de distributie van dit vaccin niet aan,” zei hij op de bijeenkomst.

Canadian Officer Cadet Ladislas Kenderesi Was Charged With “Mutiny” For This Speech

Ambtenaren zeggen dat Kenderesi kort na zijn optreden op de bijeenkomst uit zijn functie werd ontheven en op 12 mei door de militaire politie in staat van beschuldiging werd gesteld.

De strijdkrachten hebben een sleutelrol gespeeld bij het uitrollen van de vaccins in Canada, door toezicht te houden op de nationale distributie via Operatie Vector. De minister-president, Justin Trudeau, noemde de operatie de “grootste mobilisatie-inspanning die Canada sinds de Tweede Wereldoorlog heeft gekend”. De militarisering van de gezondheidszorg in Europa is voor velen een grote zorg, zie Frontnieuws De militarisering van de Coronacrisis rukt op in Europa. Als gevolg daarvan hebben generaals de leiding genomen over covid taakgroepen. “Toevallig” riep globalistische miljardair Bill Gates in 2015 al eerder op tot de militarisering van de gezondheidszorg.

Militairen en politie die hun grondwet verdedigen zijn het doelwit

Landen belasteren en vervolgen militairen die trouw blijven aan de eed die ze hebben afgelegd om hun land te verdedigen tegen alle buitenlandse en binnenlandse vijanden. Bijvoorbeeld, zoals eerder gemeld op Frontnieuws, werd de Duitse sergeant-majoor Andreas Oberauer onwettig gearresteerd en besmeurd door de internationale linkse media, omdat hij een video had vrijgegeven waarin hij eiste dat er een einde zou komen aan de Duitse lockdownmaatregelen, verplichte “vaccins” en gewelddadige mishandeling van demonstranten.

Westerse naties vallen de klassieke democratie aan in naam van de strijd tegen het coronavirus. Als gevolg daarvan worden gewapende militairen die ervoor kiezen hun ambtseed te gehoorzamen, gecriminaliseerd. Tegelijkertijd kunnen degenen die zich tegen de meest fundamentele rechten van de burgers verzetten, zelfs zo ver gaan dat zij zich ontwikkelen tot misdadigers van de staat, volkomen straffeloos te werk gaan.

Veel voormalige politie- en militaire veteranen hebben wereldwijd organisaties opgericht om burgers te beschermen, door vreedzaam te protesteren tegen de Covid lockdowns en mandaten van de regering. Vrijdagochtend verzamelden veteranen van de strijdkrachten zich voor het Canadese parlement en betuigden hun steun aan de truckers. Hoe lang duurt het voordat Trudeau’s regering hen onderzoekt?


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Misdadig Canada injecteert kinderen met COVID-19, koopt ze om met ijsjes terwijl de politie de ouders op afstand houdt

Volg Frontnieuws op Telegram

(Visited 1 times, 1 visits today)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: