Waar de wereldbevolking vandaag in verzeild is geraakt heeft alles te maken met een titanentweestrijd tussen bloedgroepen. De Bloedgroepenoorlogen die al honderdduizenden jaren aan de gang zijn.

De oorspronkelijke aardbewoners – de NUL-Groep – zijn onder de heerschappij komen te staan van vreemdelingen, parasitaire indringers die de mensheid hebben onderworpen. Niet door drang of dwang, maar door genetische modificatie. Op die manier is GOD in de wereld gekomen, de Schepper van alles en iedereen. Tenminste, dat moeten wij met onze afgeknepen hersencapaciteit maar aanenemen, want door het gebrek aan informatie lopen we altijd achteraan de feiten en gebeurtenissen. De mensheid is omgebouwd tot een biologische machine, slim genoeg om een geweer te contrueren en dom genoeg opm de trekker over te halen. Het is belangrijk voor de Schepper dat we altijd verdeeld blijven. These en Antithese. Verdeel en heers. Altijd spanning en onbalans. We zijn als NUL-Groep het grootste gevaar voor de heersers en moeten altijd op het verkeerde been worden gehouden. Oorlogen, animositeit, crises, meer oorlogen, steeds maar weer. Verdeeld in rassen, staten, talen, steeds belangen die elkaar bestrijden. Maar NOOIT in wat ons echt gescheiden houdt: de bloedgroepen.

Twee kampen: De NUL-Groep en de TEGENWERKERS

We houden deze theorie even voor wat het is. De steeds maar weer terugkerende vraag is die waarom de mensheid per definitie wordt tegengewerkt door ze tegen elkaar op te zetten. Het creëren van schuldcomplexen – materieel en psychologisch – en het creëren van schade en letsel. Het opdringen van vooruitgang wat in feite destructief is door het creëren van vervuiling, ziekte en sterfte. We komen op deze vreemde gang van zaken als we het boek van Nicola Tesla, Royal Rife of oude Indiaanse verhalen openen. Wij kwamen uit de natuur, maar we zijn daar uitgehaald. Alles wat dicht bij de NUL-Groep stond, natuurlijke geneeswijzen, leven in stamverbanden, natuurlijke eetgewoonten, het is in duizenden jaren kapot gemaakt. Tesla heeft aangetoond dat wij terug kunnen naar het harmonische bestaan, één met de natuur, onze OORSPRONG. Het boek van Tesla is een paar containers vol schrijfwerk. Eén van de onderwerpen is zijn kennis over het winnen van energie uit de atmosfeer wat niet is te patenteren of te monopoliseren. Het ontneemt alle bestaansrecht van dat deel van de Schepping, welke meent tussen ons en onze oorsprong te moeten zijn en de lakens denkt te moeten uitdelen. Door het laag houden van onze energie kan die status quo met de grootste moeite worden gehandhaafd. Onder anderen door middel van een wereldwijde Psy-Op codenaam COVID-19. De NUL-Groep moet nu zeggen: WEG DAAR!

De Great Reset bedoeld om de TEGENWERKERS een leuke oude dag te bezorgen zal de mensheid welvarend en gezond maken.

De voorgenomen Reset zal ten koste gaan van de TEGENWERKERS van de NUL-Groep; Wij het VOLK. Nicola Tesla is tegengewerkt zoals bijna niemand is tegengewerkt. Daarom hoorde hij 100% bij de NUL-Groep en had door zijn negatieve Rhesusfactor buitengewone gaven meegekregen. En heeft ze ONS nagelaten.

DE SABOTAGE VAN TESLA’S VRIJ BESCHIKBARE ENERGIE

De onderdrukking van vrije energie is een samenzweringstheorie die stelt dat bepaalde speciale belangengroepen technologieën onderdrukken of in het verleden hebben onderdrukt die energie zouden of kunnen leveren tegen lagere kosten, een verminderde vervuilingsoutput, of het energieverbruik van verschillende apparaten zouden of zouden kunnen verminderen. Groepen die het vaakst bij dergelijke activiteiten betrokken zijn, zijn de olie-industrie, chemische industrie, nationale overheden en autofabrikanten. Het meest voorkomende motief is het behoud van de huidige lucratieve economische status quo en de aanhoudende stijging van de brandstofprijzen. Afhankelijkheid van dure energie wordt door regeringen in stand gehouden om de bevolking te controleren door middel van despotisme.

De belangrijkste overtuiging is dat elektrische bedrijven, gasverwarmingsbedrijven en oliemaatschappijen de helft of meer van hun winst zouden verliezen als gratis energie beschikbaar komt. Daarom doneren deze bedrijven miljoenen aan overheden (doneren = omkopen) om ervoor te zorgen dat gratis energie-apparaten van de markt blijven. Tactieken en onderdrukkingsmiddelen omvatten oner meer het kopen van het patent van het gratis energieapparaat van de uitvinder of zijn familie, het aanklagen van de uitvinder of octrooihouder en zelfs het laten vermoorden van de uitvinder in sommige gevallen.

Op basis van de principes van het kapitalisme kan vrije energie absoluut niet worden toegestaan. Het traditionele economische systeem omvat drie aspecten: kapitaal, goederen en diensten. Binnen de aspecten van kapitaal zijn drie subcomponenten: valuta, krediet en natuurlijk kapitaal. Natuurlijk kapitaal bestaat uit grondstoffen en energie. Dit verschilt aanzienlijk van de orthodoxe definitie van kapitaal in de economie.

Door de geschiedenis te bekijken is het begrijpelijk waarom sommige uitvindingen niet worden gecommercialiseerd. Het is de economie, niet de wetenschap, die geldt als de belangrijkste factor. Er zal aan worden herinnerd dat wisselstroom in de tijd van Tesla werd tegengewerkt door machtige financiers. Westinghouse (Edison) propageerde zijn DC, Tesla zijn AC. Gelukkig won Tesla die strijd. Tesla is de belangrijkste speler in Free Energy Theories.

Tesla was gefascineerd door stralingsenergie en zijn vrije energiemogelijkheden. Hij noemde de Crooke’s radiometer, een apparaat met schoepen die in een vacuüm draaien wanneer ze worden blootgesteld aan stralingsenergie ,,een prachtige uitvinding”. Hij geloofde dat het mogelijk zou worden om energie direct te benutten door “verbinding te maken met het raderwerk van de natuur”. Tesla kondigde een plan aan voor een “kosmische straalmotor” toen hem werd gevraagd of deze krachtiger was dan de radiometer van de Crooke, antwoordde hij, “duizenden keren krachtiger.”

In 1901 geloofde Tesla Tesla dat neutronendeeltjes verantwoordelijk waren voor alle radioactieve reacties. Stralingsmaterie is afgestemd op deze neutronendeeltjes. Stralingsmaterie is gewoon een herzender van energie van de ene staat naar de andere.

Tesla’s vrije-energieconcept werd in 1901 gepatenteerd als een “Apparaat voor het gebruik van stralingsenergie”. Het patent verwijst naar “de zon, evenals andere bronnen van stralingsenergie, zoals kosmische stralen”, dat het apparaat ’s nachts werkt, wordt verklaard in termen van de nachtelijke beschikbaarheid van kosmische stralen. Tesla noemt de grond ook “een enorm reservoir van negatieve elektriciteit”.

Hoe zijn stralende energie-ontvanger werkte:

Van het elektrische potentieel dat bestaat tussen de verhoogde plaat (plus) en de grond (min), bouwt energie zich op in de condensator en na “een geschikt tijdsinterval” zal de geaccumuleerde energie zich “manifesteren in een krachtige ontlading” die werk kan doen. De condensator, zegt Tesla, zou “van aanzienlijke elektrostatische capaciteit” moeten zijn, en zijn diëlektrische gemaakt van “de beste kwaliteit mica, want het moet bestand zijn tegen potentialen die een zwakkere diëlektrische kunnen scheuren.”

Tesla kreeg twee patenten voor dit stralingsenergieapparaat; U.S. Patent No. 685,957 – Apparatus for the Usage of Radiant Energy and U.S. Patent No. 685,958 – Methode voor het gebruik van stralingsenergie. Beide octrooien werden ingediend op 21 maart 1901 en verleend op 5 november 1901. In deze patenten legt hij het volgende uit:

  • De elektrostatische lading van de aarde

Tesla’s bedoeling was om de energie die gevangen zit tussen de aarde en de bovenste atmosfeer te condenseren en om te zetten in een elektrische stroom. Hij stelde zich de zon voor als een immense bal elektriciteit, positief geladen met een potentieel van ongeveer 200 miljard volt. De aarde daarentegen is geladen met negatieve elektriciteit. De enorme elektrische kracht tussen deze twee lichamen vormde, althans gedeeltelijk, wat hij kosmische energie noemde. Het varieerde in potentiëel van dag tot dog, van nacht tot nacht en van seizoen tot seizoen, maar het is altijd fluctuerend aanwezig.

De positieve deeltjes worden gestopt in de ionosfeer en tussen deze sfeer en de negatieve ladingen in de aardbodem, een afstand van 92 kilometer, is er een groot spanningsverschil – iets in de orde van grootte van 360.000 volt. Met de gassen van de atmosfeer die fungeren als isolator tussen deze twee tegenover elkaar liggende opgeslagen reserves van elektrische ladingen, vangt het gebied tussen de grond en de rand van de ruimte veel energie op. Ondanks de grote omvang van de planeet is het elektrisch als een condensator die positieve en negatieve ladingen uit elkaar houdt door de lucht als niet-geleidend materiaal als isolator te gebruiken.

De aarde heeft een lading van 96.500 coulombs. Met een potentiaal van 360.000 volt vormt de aarde een condensator van .25 farads (farads = coulombs/volt). Als de formule voor het berekenen van de energie die is opgeslagen in een condensator (E =1/2CV2) op de aarde wordt toegepast, blijkt dat het omgevingsmedium 1,6 x 1011 joule of 4,5 megawattuur elektrische energie bevat. Om deze hoogspanningsenergie te gebruiken, moet je twee dingen doen – een energieput maken en vervolgens een manier bedenken om de “gootsteen” te laten oscilleren.

  • “Nulpuntsenergie?”

Zo’n “gootsteen” moet in een lagere energietoestand zijn dan het omringende medium en om de energie er voortdurend in te laten stromen, moet de energie voortdurend worden weggepompt. Bovendien moet deze “gootsteen” een lagere energietoestand behouden en tegelijkertijd voldoen aan de vermogensvereisten van de belasting die eraan is gekoppeld. Elektrische energie, watt-seconden, is een product van volt x ampère x seconden. Omdat de oscillatieperiode niet verandert, moet spanning of stroom de variabele zijn in de energievergelijking van dit systeem. Bifilar wondspoelen worden in het systeem gebruikt omdat een bifilar wondspoel het spanningsverschil tussen zijn bochten maximaliseert, de stroom wordt dan geminimaliseerd.

Ingesteld in oscillatie op zijn resonantiefrequentie door een externe voedingsbron. Tijdens de “nulpunts”-cyclus verschijnt de spoel als één plaat van een condensator. Naarmate de spanning over de spoel toeneemt, zal de hoeveelheid lading die het kan overhevelen toenemen. De energie die via het kleine energievenster (nulpunt) in de spoel wordt opgenomen, lijkt de sleutel tot het succes van dit systeem te zijn. Het is op dit nulpunt waar energie wordt gecondenseerd in positief en negatief. Wanneer energie uit de “gootsteen” ontsnapt, stort het magnetisch veld in en ontstaat er een sterke magnetische beving.

Het stralingsenergiesysteem is een zelf-oscillerend capacitief systeem. Er wordt weinig stroom verbruikt om het gaande te houden. Een kleine hoeveelheid lading beweegt door het systeem per cyclus, dat wil gezegd, de coulomb per seconde = versterkers zijn laag. Als de lading met een lage snelheid wordt gebruikt, wordt de energie die in het systeem is opgeslagen, in een langzame snelheid omgezet, waardoor de oscillaties gedurende een lange periode kunnen worden voortgezet.

Tesla’s “COIL FOR ELECTRO MAGNETS”, patent #512.340 is een heel speciaal spoelontwerp omdat deze, in tegenstelling tot een gewone spoel gemaakt door draad op een buisvorm te draaien, twee draden gebruikt die naast elkaar op een formulier zijn gelegd, maar met het einde van de eerste verbonden met het begin van de tweede. In dit patent legt Tesla uit dat de dubbele spoel vele malen de energie van een conventionele spoel zal opslaan. Een bifilar coil kan meer lading vasthouden dan een enkele wondspoel. Bij gebruik bij resonantie is de gedistribueerde capaciteit van de bifilar-spoel in staat om de teller te overwinnen – elektromotive kracht (e.m.f.) normaal voor spoelen, inductieve reactie. Door de elektrische activiteit werkt een bifilar coil niet tegen zichzelf en bouwt het potentieel over de spoel snel op tot een hoge waarde. Het verschil tussen de bochten wordt groot genoeg dat de energie praktisch alle potentieel is, op dit punt wordt het systeem een elektrostatische oscillator.

Een standaard spoel van 1000 omwentelingen met een potentiaal van 100 volt zal een verschil van .1 volt tussen de beurten hebben. Een vergelijkbare bifilar spoel zal een potentieel van 50 volt tussen de bochten hebben. Opgeslagen energie is een functie van het kwadraat van de spanningen de energie. Dat komt neer op 502/.12 = 2500/.01 = 250.000 keer groter dan de standaard spoel.

Nikola Tesla verklaarde in 1932:

Ik heb de kosmische stralen gebruikt en ervoor gezorgd dat ze een motiefapparaat bedienen… De aantrekkelijke kenmerken van de kosmische stralen zijn hun standvastigheid. Ze douchen de hele 24 uur op ons. . . het vereist geen apparaten voor het opslaan van energie zoals nodig zou zijn met apparaten die wind, getij of zonlicht gebruiken… Ze bewegen met grote snelheid, boven die van licht… de kosmische straal ioniseert de lucht en bevrijdt vele ladingen ionen en elektronen. Deze ladingen worden opgevangen in een condensor die wordt gemaakt om te ontladen via het circuit van de motor.

  • Apparaat om Kosmische Energie te benutten:

Tesla’s eerste stralingsenergie-ontvanger sloeg statische elektriciteit op die uit de lucht werd verkregen en omgezet in een bruikbare vorm. Tesla’s uitvinding is een eenvoudige versie van het apparaat van T.H. Moray. Moray’s apparaat gebruikte een unieke gelijkrichter (RE-valve) om de statische elektriciteit efficiënt op te vangen uit de omringende lucht. Moray’s oscillatorbuizen (magnetron transducers) gebruikten deze hoogspanningsenergie om een interne secundaire “koude” fusiereactie te genereren. Steek een antenne in de lucht, hoe hoger hoe beter, en verbind het aan de ene kant van een condensator, de andere naar een goede aardegrond, en het potentiële verschil zal dan de condensator opladen. Sluit over de condensator een soort schakelapparaat aan, zodat het met ritmische intervallen kan worden ontladen en je een oscillerende elektrische uitgang hebt. T.H. Moray breidde simpelweg Tesla’s idee uit om hoogspanning te gebruiken om ionische oscillatie te creëren. Hij zet geïoniseerde deeltjes direct om die door stralingsstof worden gegenereerd. Radiant Energy wordt direct omgezet in elektrische stroom! Het is deze energieoverdracht die voor praktische doeleinden kan worden gebruikt.

Tesla was ooit een begrip, zestig of zeventig jaar geleden. Waarom werden zijn constateringen bijna de dag na zijn dood gepoogd uit de geschiedenis te bannen. Wat heeft Tesla ondtedkt, wat de machten bedreigde? Aangezien we al op de hoogte zijn van de vele gepatenteerde uitvindingen, is de veronderstelling altijd geweest dat de onbekende, nog steeds geclassificeerde werken waaraan Tesla had gewerkt en aangekondigd dat hij  die hij al had getest en ontwikkeld, maar nog niet aan de wereld had gegeven.

Er zijn talloze speculaties geweest over wat Tesla’s meest geheime ontdekkingen waren. Op het moment van zijn dood waren er in totaal, het geschatte equivalent van wagonlading Tesla materiaal geconfisqueerd door de FBI, van ongeveer vier verschillende opslaglocaties en Tesla’s hotel opslag en hotelkamer en -kluis. Hiervan werden in totaal slechts ongeveer 150.000 documenten vrijgegeven aan Tesla’s Joegoslavische familieleden, nu in handen van het Tesla-instituut in Belgrado. De rest van Tesla’s papieren zijn nog steeds geclassificeerd, letterlijk tonnen notities, documenten, tekeningen en plannen. De regering heeft tot de dag van vandaag de valse geruchten verspreid dat “Tesla nooit notities bijhield”, wat een flagrante leugen is.

Vreemd gedrag gezien Tesla’s herhaaldelijk mislukte pogingen om de aandacht van het oorlogsdepartement te trekken, hetgeen zogenaamd stuitte op onwetendheid en slordige behandeling. Het was pas nadat het in 1942 onder hun aandacht kwam, bouwden de nazi’s vliegende schotels en andere ‘fantasie’-wapens op basis van Tesla’s uitvindingen, dat de Amerikaanse regering zo bezorgd werd. Dus waarom iets verbergen voor het Amerikaanse publiek wat de nazi’s voor 1934 sal hadden gestolen? In het geval van (populair: vliegende schotel) elektro-voortstuwing, wordt deze uitvinding niet alleen TOP_SECRET geclassificeerd, maar het bestaan ervan wordt evenzeer categorisch ontkend door de overheid, terwijl zijn geheime agenten in de UFOlogy-gemeenschap het toeschrijven als “van buitenaardse” oorsprong. Wat is een betere manier om civiel wetenschappelijk onderzoek naar het voor de hand liggende af te schrikken dan iets zweverigs over “vliegende schotels van buitenaardse oorsprong” te roepen?

Links naar dit bericht:

http://www.panacea-bocaf.org/nikolatesla.htm

http://proliberty.com/observer//20070405.htm  

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_bush19.htm

http://www.conspiracyresearch.org/forums/index.php?s=3e555ed47ba8b0f2602…

Who_Murdered_Nikola_Tesla_and_Why__ConspiracyResearch.org_.torrent ( 3.29K )- bevat de Ongeautoriseerde Biografie van George Bush & een Richard Styrett interview met Don Nicoloff (de auteur van bovenstaand artikel)

Source: herstelderepubliek.wordpress.com

Laat een bericht achter! Doe mee, wat vind u (jij) hiervan?

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

Click to listen highlighted text!