ALLES gaat vandaag over maatregelen, vrijheidsberoving en tirannieke overheden, die slechts één argument hanteren waarop ALLES is gebaseerd: “het coronavirus”.

Bijna iedereen vermijdt angstvallig de discussie of virussen nu eigenlijk wel bestaan en hoe dat is te bewijzen. Zelfs de grootste tegenstanders van de geënsceneerde crisis gaan nog steeds uit van het bestaan van een virus. Virologen hebben verstand van virussen en die hebben met vele experimenten aangetoond dat het coronavirus en voorgangers bestaan. Voor de mensen is het belangrijkste bewijs dat wat ze in de massamedia horen en zien. De werkelijkheid is ondergeschikt aan angstpsychosen, verzinsels en vooral: modellen.

Government by modelling…..

Voordat we een wat ouder artikel bestuderen, nemen we de stelling in dat het SARS-CoV-2 virus en alle varianten daarvan alleen nog kunnen bestaan als er nog één controle experiment wordt uitgevoerd, die de virologen niet hebben gedaan, of niets over hebben willen publiceren. Dr. Stefan Lanka heeft uit eigen ervaring onomstotelijk aangetoond dat het virus wat mazelen zou veroorzaken niet is te bewijzen. De Duitse rechtbank heeft na vele “experts opinions” – ook in hoger beroep – gevonnist dat hij gelijk had.

Ik citeer hier uit een van de laboratoriumanalyses die aan de rechtbank zijn voorgelegd en waarop is gevonnist:

Het deskundigenoordeel over het cytopathisch effect weerlegt de geclaimde specifieke besmettelijkheid van het mazelenvirus:

Cytopathisch effect in apenniercellen is niet specifiek voor het mazelenvirus – Auteur: Laboratoriummanager van een onafhankelijk laboratorium in Duitsland

Resultaat van het laboratoriumonderzoek:

“Afhankelijk van de toegevoegde niet-virale en niet-infectieuze stoffen konden op verschillende tijdstippen veranderingen in de celmorfologie worden waargenomen, hetgeen sinds 1954 gelijkgesteld wordt met de “isolatie” van het “mazelenvirus”. Vooral na de toevoeging van hoge concentraties penicilline/streptomycine (20%) of de kweek onder deficiënte omstandigheden (1% FCS – uithongering) werden veranderingen in de celmorfologie waargenomen die microscopisch identiek waren aan de door het mazelenvirus beschreven vorming van syncytiën (tabel 1: gebruikte chemicaliën, oplossingen en celkweekmedia).

De onderzoeken toonden duidelijk aan dat de vorming van syncytiën niet specifiek is voor een mazeleninfectie. Aldus werden de vergeten waarnemingen van zowel Enders&Peebles als Bech&von Magnus bevestigd en de veronderstelling dat Enders&Peebles en opvolgers deze techniek hadden gebruikt om het bestaan van een virus aan te tonen, weerlegd.”

Bijlage: TABEL 1

Hetzelfde moet met alle virussen gebeuren, dus ook met het SARS-CoV-2 virus.

STELLING:

Als de experimenten door virologen op van een patiënt afgenomen ZIEK weefsel worden herhaald op exact dezelfde manier op GEZOND weefsel, levert dit EXACT HETZELFDE resultaat op.

Dit is door de controle experimenten van Dr. Stefan Lanka aangetoond en derhalve is het mazelenvirus naar de fabeltjeskrant verwezen.

HET PROBLEEM:

De reden waarom het plan van de organisatoren van deze geënsceneerde coronacris nu al 2 jaar werkt, is dat zelfs degenen die voorlichting geven, of het nu de wetenschappers Bhakdi, Mölling, Kämmerer, Borger, Yeadon of Wodarg en Co. zijn (groep artsen en wetenschappers die zich tegen het Coronabeleid en de Coronamaatregelen hebben verzet, maar die in hun verouderde wereldbeeld hardnekkig uitgaan van het bestaan van ziekteveroorzakende virussen), nog steeds praten over bestaande virussen die niet bestaan. Als je deze opposanten vraagt naar het wetenschappelijk bewijs van een ziekteverwekkend virus, waarbij volgens de wetenschappelijke regels is gewerkt, en waartoe dus ook de nodige controle-experimenten behoren, dan komt er ofwel helemaal niets uit, ofwel wordt verwezen naar publicaties die niet aan de wetenschappelijke criteria voldoen. En dit is nu precies waar we een probleem hebben.

Om het kort en behapbaar te houden gaan we in een volgend artikel wat gedetaiileerder in op de ontstane “patstelling” die zelfs door de tegenstanders van het coronabeleid in stand wordt gehouden. Jezelf “Viruswaarheid” noemen en er nu al 2 jaar omheen blijven draaien.

Er zal vreemd genoeg altijd gevraagd worden naar bewijzen dat het virus NIET bestaat.

Mevrouw Koopmans heeft meegeholpen de PCR-test te modelleren naar een virus wat er even niet was, zo staat in haar onderzoeksrapport te lezen:

HET KOOPMANS VIRUS

Op deze farce is wel een heel circus gebaseerd. Om dat in stand te houden kan nu niet plotseling de PCR-test ongeldig worden verklaard, hoewel dat in de VS wel is gebeurd.

Koste wat kost wordt vermeden om nog één wetenschappelijk experiment uit te voeren, om de vakgroep “virologie” in leven te houden.

En daarmee de bevolking terug het stenen tijdperk in te tiranniseren.

Source: herstelderepubliek.wordpress.com

Geef een reactie

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet