Massavaccinatie dreigt voor iedereen gevaarlijk te worden omdat het leidt tot de ontwikkeling van virussen die aan de effecten van vaccins kunnen ontsnappen. Het is als de massale behandeling van vee met antibiotica, waardoor resistente ziektekiemen ontstaan. Juist degenen die tot de risicogroep behoren, worden hierdoor in gevaar gebracht, omdat zij dan niet langer beschermd zijn, bericht Tkp.at.

Niemand is blijkbaar geïnteresseerd in de tot 20 keer effectievere immuunrespons door natuurlijke infectie.

De uitvinder van de mRNA-vaccins is logischerwijs geen tegenstander van vaccinaties, integendeel, hij pleit voor een wetenschappelijk verantwoorde en doeltreffende toepassing. En dat gebeurt op dit moment niet. Malone heeft herhaaldelijk zijn punt gemaakt, de gevaren van massavaccinatie en hoe we correct te werk moeten gaan. De beste samenvatting die ik tot nu toe heb gehoord was in het interview met Jimmy Dore. Dore is een stand-up comedian en politiek commentator. Hij bekritiseert de twee dominante Amerikaanse partijen, de Democraten en de Republikeinen, vanuit een links perspectief.

Hier is de video die begint bij wat ik beschouw als de cruciale passage:

[embedded content]

Voor Malone gaat het ook om ethische kwesties, die momenteel in verbazingwekkende mate worden veronachtzaamd. Malone haalt een artikel aan in de Toronto Star dat erop gericht is gezondheidszorg te ontzeggen aan de ongevaccineerden. In feite heb ik op Twitter verschillende keren soortgelijke opmerkingen gezien, vaak van journalisten in de mainstream media. En als het alleen is om behandeld te worden door Till Schweiger [Duitse acteur] in plaats van een dokter.

En Malone vraagt wat het volgende is. Worden zwaarlijvige mensen dan niet behandeld, die volgens de CDC de hoogste risicogroep vormen met 78% van de ziekenhuisopnames. En die ook nog eens Superspreader zijn. Hoe dan ook, vanuit ethisch oogpunt is het volgens Malone volstrekt onaanvaardbaar dat iemand om welke reden dan ook een behandeling wordt weigert.

Volgens Malone is massavaccinatie ook een kwestie van ethiek. Dit komt doordat door overmatig gebruik van vaccinatie bij mensen voor wie weinig of geen gevaar bestaat, het virus door selectie kan ontsnappen. Zoals bekend presenteren de genetisch gemanipuleerde preparaten alleen het spike-eiwit aan het immuunsysteem, dat ook is gemodificeerd om een sterkere immuunrespons te verkrijgen. Maar slechts een zeer beperkte immuunrespons, waaraan de virussen door selectie kunnen ontsnappen.

Malone trekt vervolgens de analogie met het preventieve en overmatige gebruik van antibiotica in de veehouderij, waardoor resistente superbacteriën ontstaan die vervolgens de mens in gevaar brengen.

Zo werkt het ook met vaccinatie tegen virussen. Het massale gebruik van vaccins bij mensen die toch al geen risico lopen, bevordert de ontwikkeling van resistente, immuun-volatiele virusstammen. Geheel genegeerd wordt het feit dat immuniteit na een natuurlijke infectie 20 keer effectiever is dan die welke door vaccinatie wordt geboden. Het is veel zekerder om infectie te voorkomen dan vaccinatie, zegt Malone.

Dit doet me denken aan een video met immunoloog Shane Crotty van het La Jolla Instituut voor Immunologie (LJI). Zij legt uit dat het ontstaan van varianten wordt voorkomen of althans beperkt door het feit dat ieders immuniteit enigszins verschilt. De LJI-onderzoekers hebben ontdekt dat T-cellen tot 1434 kenmerken van het virus kunnen herkennen, maar niet bij iedereen dezelfde. Een variant die zich bij de ene persoon sterk kan vermenigvuldigen, stuit bij de andere op een onoverkomelijk immuunsysteem. Maar niet als het type vaccinatie, waarbij slechts een klein deel van het virus wordt toegediend, de immuunrespons zeer beperkt en smal maakt.

Malone gaat verder op deze gedachte in. Voor veel mensen maakt het niet uit of er varianten zijn die aan het vaccin kunnen ontsnappen, omdat zij de volgende keer dat zij worden geïnfecteerd eenvoudigweg volledige immuniteit kunnen verwerven. Maar niet iedereen. Ouderen en mensen met onderliggende ziekten, met name zwaarlijvigheid en hoge bloeddruk, lopen een veel groter risico. Als zij nu in aanraking komen met een immuun-volatiel virus, is de enige bescherming die zij zouden hebben, namelijk door vaccinatie, geperforeerd en ondoeltreffend. Dus: de mensen die het vaccin het hardst nodig hebben, verliezen bescherming door massale vaccinatie.

Malone stelt ook dat het enige doeltreffende wapen voor risicogroepen reeds vernietigd is, dat de doeltreffendheid van het vaccin steeds verder afneemt en dat het virus zich dienovereenkomstig heeft ontwikkeld. Dit is precies wat nu al live kan worden waargenomen in landen als Israël, het Verenigd Koninkrijk en andere landen met een hoge vaccinatiegraad. Deze varianten kunnen gevaccineerde mensen zeer goed infecteren, het virus kan zich sterk vermenigvuldigen en het wordt in minstens dezelfde mate uitgescheiden als bij ongevaccineerde mensen. Als deze zogenaamde doorbraakinfecties zich voordoen, kunnen gevaccineerde mensen superverspreiders worden, misschien zelfs zonder het te weten, net voordat zich ziekteverschijnselen ontwikkelen – de infecties op de 2G-feesten [Gevaccineerd of Genezen] zijn sterke aanwijzingen hiervoor.

Malone bekritiseert vervolgens het gehele vaccinatiebeleid omdat het ondoordacht is, ook al zouden de verantwoordelijken beter moeten weten. Hij vermoedt eerder iets als “regulatory captiure”, d.w.z. ongepaste invloed van de farmaceutische bedrijven op de besluitvormingsprocessen van de autoriteiten en politici.

In Israël, het grootste vaccinatielaboratorium ter wereld, heeft dit volgens Albert Bourla, CEO van Pfizer op CNN, deze gevolgen:

Iedereen die op 3 oktober niet drievoudig gevaccineerd is, wordt als niet gevaccineerd beschouwd. De vierde booster wordt dan waarschijnlijk uiterlijk op 3 april 2022 verwacht.

En in de tussentijd stapelen de ernstige bijwerkingen van vaccinaties zich op. Welke dat zijn, wordt nu gedocumenteerd in The testimonies project.

[embedded content]

Hier dezelfde The testimonies video op het Rumble-kanaal.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

De naderende storm

Volg Frontnieuws op Telegram

Laat een bericht achter! Doe mee, wat vind u (jij) hiervan?

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet