myPic

Begin dit jaar werd een nieuwe indeling gemaakt van de menselijke soort: ‘gevaccineerd’ of ‘ongevaccineerd’. Ieder mens valt in één van deze twee categorieën, met nog een kleine restcategorie voor de ‘niet-volledig gevaccineerde’. Wat vooral wringt is dat dit onderscheid is opgelegd. We hebben er niet om gevraagd, maar zijn wel gedwongen om er mee te werken. De Duitse onderzoeker Günter Kampf nam in de Lancet beredeneerd afstand van dit onderscheid en riep politici en wetenschappers om de samenleving weer bij elkaar te brengen. We hebben zijn oproep vertaald:

“In Amerika en Duitsland hebben hooggeplaatste ambtenaren de woorden “pandemie van de ongevaccineerden” in de mond genomen, waarmee zij de suggestie wekken dat gevaccineerde mensen geen rol spelen in de verspreiding van Covid-19. Het gebruik van deze frase heeft één onderzoeker er mogelijk toe aangezet om te stellen dat “de ongevaccineerden de gevaccineerden bedreigen”. Dit beeld is echter veel te simpel.

Er is toenemend bewijs dat gevaccineerde mensen een relevante rol spelen bij de overdracht van het coronavirus. In Massachusetts, USA, werden na verschillende grote bijeenkomsten in juli 2021 in totaal 469 nieuwe Covid-19 besmettingen vastgesteld, waarvan 346 (74%) personen gedeeltelijk of volledig waren gevaccineerd en 274 (79%) daarbij ziekteverschijnselen vertoonden. De drempelwaarden van de cycli waren even laag bij mensen die volledig waren gevaccineerd (mediaan 22·8) als bij mensen die niet of niet volledig waren gevaccineerd, of bij wie de vaccinatiestatus onbekend was (mediaan 21·5). Dit wijst op de aanwezigheid van een hoge ‘viral load’, zelfs bij mensen die volledig waren gevaccineerd.

In Amerika werden tot aan 30 april 2021 in totaal 10.262 Covid-19 besmettingen bij gevaccineerde mensen gerapporteerd, van wie 2725 (26·6%) geen ziekteverschijnselen vertoonden, 995 (9·7%) werden opgenomen in het ziekenhuis en 160 (1·6%) waren overleden.

In Duitsland bleek dat 55·4% van de Covid-19 besmettingen bij 60 plussers, die samengingen met ziekteverschijnselen, volledig waren gevaccineerd en dit aandeel neemt wekelijks toe. In Münster, Duitsland, traden nieuwe besmettingen van COVID-19 op bij tenminste 85 (22%) van de 380 mensen die volledig waren gevaccineerd of die hersteld waren van COVID-19 en die een nachtclub hadden bezocht.

Mensen die gevaccineerd zijn hebben een lager risico op ernstige ziekte maar maken nog steeds een relevant deel uit van de pandemie. Het is daarom onjuist en gevaarlijk om te spreken van een “pandemie van de ongevaccineerden”. Historisch gezien hebben zowel Amerika als Duitsland negatieve ervaringen veroorzaakt door delen van de bevolking te stigmatiseren op grond van huidskleur of religie. Ik roep hoge ambtenaren en wetenschappers op om te stoppen met de ongerechtvaardigde stigmatisering van ongevaccineerde mensen, waaronder onze patiënten, collega’s en andere medeburgers, en extra moeite te doen om de samenleving weer bij elkaar te brengen.”

Bron: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext?rss=yes#%20

Geef een reactie

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet