De pandemiewet staat toe dat zelfs kleine kinderen in quarantaine worden geplaatst. De districtscommissaris van het district Potsdam-Mittelmark handhaaft deze mogelijkheid momenteel met draconische strengheid. Hij schrijft vaders en moeders aan en dreigt hen met “gedwongen afzondering in gesloten inrichtingen”. Ouders reageren verontwaardigd.

Het hoofd van het Robert Koch-Instituut, Lothar Wieler, en de federale minister van Volksgezondheid, Jens Spahn, waarschuwden deze week voor een “fulminante vierde golf”. Intussen zijn kinderen onder de twaalf jaar het middelpunt van de discussie geworden, voor wie er momenteel geen goedgekeurd vaccin bestaat, maar die ook uiterst zelden ernstig ziek zijn.

Als dragers van het virus kunnen zij echter zeker anderen besmetten – daarom gelden er momenteel ook in Duitsland strenge quarantainemaatregelen voor hen. Voor ouders betekent het besluit van een gezondheidsdienst om hun kroost in quarantaine te plaatsen een persoonlijke noodsituatie: zij moeten voor hun kind in quarantaine zorgen, al het andere wordt opgeschort, hun werk komt op de achtergrond te staan.

In deze situatie stuurt Wolfgang Blasig, de SPD-districtsbestuurder van Potsdam-Mittelmark, momenteel brieven aan de getroffen ouders, die de vaders en moeders zo verontwaardigen door hun woordkeus, hun toon, maar ook door hun inhoud, dat zij zich tot het publiek wenden om hulp te zoeken. De vader van een meisje dat pas vier jaar oud is, legt hem bijvoorbeeld een brief van de districtscommissaris voor.

“Ik beveel de volgende maatregelen: Uw kind zal worden onderworpen aan observatie”

De door FOCUS Online geïnterviewde advocaten becommentariëren de inhoud, die weliswaar onder de huidige juridische situatie in Duitsland valt, als “bijna ongelooflijk”. De “Duitse officiële ambtenarentaal” is in elke regel te zien, blijkt uit een opmerking in de podcast van het Zwitserse “Weltwoche”, waar het incident inmiddels ook is doorgedrongen. In detail luidt de “melding” die de vader van de vierjarige bereikte en die is ondertekend door een “gezondheidsbegeleider” van de districtsbeheerder als volgt:

“Ik beveel de volgende maatregelen: Uw kind zal worden geobserveerd. Dit betekent voor hen ten aanzien van hun kind dat zij met name de nodige onderzoeken door de ambtenaren van de gespecialiseerde gezondheidsdienst moeten dulden en de bevelen van de gespecialiseerde gezondheidsdienst moeten opvolgen”.

Op de toon van een militaire rechtbank gaat het verder: “Als wettelijke voogd van uw kind moet u ervoor zorgen dat uw kind zich aan de opgelegde quarantainemaatregelen houdt. De ouders zelf “moeten zich ook houden aan de hygiënische specificaties in de bijlage bij deze mededeling”. “De isolatie thuis” eindigt aan het einde van de periode “op voorwaarde dat uw kind ten minste 48 uur voor het einde van de quarantaine vrij is van symptomen” en is getest.

“Gezondheidsinspecteur” dreigt ouders zelfs met gevangenisstraf

Hoewel deze paragraaf misschien nog door de verstokte geesten heen komt, zijn ouders nog meer verontwaardigd over de volgende paragrafen van de brief van de “gezondheidsinspecteur”. In de eerste plaats gaat het om de zogenaamde “instructie rechtsbijstand”. Er staat: “Beroep tegen dit besluit is ontvankelijk. Niettegenstaande de hogere voorziening moet deze beschikking worden uitgevoerd. De beschikkingen zijn derhalve onmiddellijk van toepassing vanaf de ondertekening en kennisgeving van deze mededeling, zelfs indien daartegen verzet wordt aangetekend.”

In de brief staat letterlijk: “Indien zij zich niet houden aan de bevelen tot afzondering van hun kind, moet de afzondering verplicht worden uitgevoerd door het kind in een geschikte gesloten instelling te plaatsen. Het grondrecht van vrijheid van persoon kan in die mate worden beperkt.” “Louter uit voorzorg” wijst de districtsgezondheidsdienst er vervolgens op dat “voogden” die in strijd handelen met een “uitvoerbaar bevel” zullen worden “gestraft met een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een boete”.

De brief eindigt met een zinsnede die de brief kenmerkt als een standaard massa-kennisgeving van de autoriteit. Er staat: “Dit bericht is uitgegeven met behulp van geautomatiseerde apparatuur en is daarom geldig zonder handtekening.”


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Australië: Autoriteiten krijgen COVID-19-bevoegdheden om kinderen met geweld uit hun huizen te halen

Source: dissident.one

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

Click to listen highlighted text!