Tom de Swaan, president-commissaris van ABN Amro, doet per direct afstand van zijn belang in een safari-onderneming van een oud-collega in Tanzania en Kenia. Dit heeft De Swaan via een intern bericht aan het personeel van ABN Amro gemeld. De Swaans investering liep via de Britse Maagdeneilanden en Mauritius. ‘Ik vind het zeer vervelend dat de bank door mijn toedoen op deze wijze in het nieuws is gekomen.’

Tom de Swaan, als president-commissaris de belangrijkste toezichthouder op ABN Amro, heeft zelf een steek laten vallen. Hij stak via een twijfelachtige investeringsstructuur via de Britse Maagdeneilanden en Mauritius geld in het bedrijf Asilia, dat safari’s organiseert in Tanzania en Kenia. Asilia valt onder een vennootschap in Mauritius, dat weer geld ontvangt van Candace Management Limited, een vennootschap op de Britse Maagdeneilanden. Die laatste vennootschap kon behalve De Swaan ook demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra en Alexandra Schaapveld, commissaris bij Société Générale, tot zijn investeerders rekenen.

Maandagmiddag liet ABN Amro na vragen van Follow the Money weten dat De Swaan  afstand heeft genomen van deze constructie, die door het Het Financieele Dagblad, Trouw en Investico werd onthuld. De president-commissaris schonk deze middag zijn aandeel aan de oprichter van Asilia, Jeroen Harderwijk, een oud-investeringsbankier van ABN Amro.

Know your customer

Het nieuws van zondagavond valt slecht bij veel medewerkers van ABN Amro, zo klinkt het binnen de bank. Net als andere banken heeft ABN Amro een grote Know Your Customer-afdeling opgezet die klanten doorlicht, en die zeer alert dient te zijn op constructies via oorden als de Maagdeneilanden en Mauritius. Over die uitgebreide checks van bankmedewerkers klagen veel mkb’ers.

‘De suggestie die nu is ontstaan, is met name heel erg vervelend voor al onze collega’s die zich elke dag inzetten het beste te doen voor de bank en haar klanten en terechte vragen stellen bij dergelijke bedrijfsconstructies,’ erkent De Swaan in een intern bericht aan ABN-medewerkers deze middag. ‘Daarvoor bied ik mijn welgemeende excuses aan.’ 

In april dit jaar wees het Openbaar Ministerie ABN nog terecht. De bank kreeg een boete van 480 miljoen euro wegens het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Het OM is naast de boete ook een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de toenmalige leidinggevenden: Gerrit Zalm, Joop Wijn en Chris Vogelzang.  

Na de bekendmaking van de boete stelde De Swaan dat ‘dit een zeer serieuze zaak is. De bank heeft zijn poortwachtersfunctie niet goed uitgevoerd. Dat is onacceptabel en dit is niet waar ABN Amro voor staat’. 

‘ABN Amro heeft strikte belastingnormen en voert actief dialoog met klanten over hun bedrijfsconstructies,’ stelt ook de woordvoerder van ABN. ‘De heer De Swaan onderschrijft het beleid van de bank ten aanzien van ongewenste belastingconstructies. De Swaan heeft zijn investering in Asilia altijd opgegeven aan de Nederlandse belastingdienst.’ De Swaan heeft er begrip voor dat de structuur anno nu vragen oproept.

Belastingparadijs

Volgens De Swaan en ABN Amro is geen sprake van belastingontwijking. Omdat de structuur via Mauritius loopt, is dat waarschijnlijk toch het geval. ‘Mauritius is voor Afrika wat Nederland en Luxemburg zijn voor Europa,’ zegt onderzoeker Maarten Hietland van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). 

In Kenia zijn structuren via Mauritius omstreden. Volgens critici loopt Kenia belastinginkomsten mis vanwege een zeer nadelig belastingverdrag met Mauritius. Het Keniaanse hooggerechtshof heeft het belastingverdrag tussen Kenia en Mauritius in 2019 ongeldig verklaard. Het beroep op die uitspraak loopt nog.

De Swaan werd in 2018 benoemd tot president-commissaris bij de ABN Amro op voordracht van de Raad van Commissarissen. Hij volgde daarbij Olga Zoutendijk op.

Intern statement van De Swaan: ‘Afbreukrisico van deze structuur onvoldoende op netvlies’

Follow the Money wist de hand te leggen op het interne bericht dat Tom de Swaan maandagmiddag om 13.31 uur aan zijn medewerkers bij ABN Amro stuurde. Hieronder geven we dat bericht integraal weer.

‘Beste collega’s,

Gisteren is mijn naam genoemd in het kader van een belegging in een onderneming die gevestigd is op de Britse Maagdeneilanden. Ik vind dat erg vervelend voor onze bank en alle collega’s. De investering in het bedrijf van oud ABN Amro-collega Jeroen Harderwijk is met een goed hart gedaan en met oprechte intenties. Ik snap heel goed dat de gekozen constructie vragen oproept in de huidige tijdgeest. 

De investeringsstructuur met een vennootschap, Candace Management Ltd., is twaalf jaar geleden niet door mij opgezet en heeft mij en de andere investeerders nooit voordeel opgeleverd. De investering is al helemaal niet bedoeld voor belastingontwijking of erger, ik heb het altijd als een gift beschouwd aan een oud-collega die iets goeds wilde doen voor de lokale economie in Tanzania. 

Het valt mij aan te rekenen dat ik het afbreukrisico van deze structuur onvoldoende op mijn netvlies heb gehad. De suggestie die nu is ontstaan, is met name heel erg vervelend voor al onze collega’s die zich elke dag inzetten het beste te doen voor de bank en haar klanten en terechte vragen stellen bij dergelijke bedrijfsconstructies. Daarvoor bied ik mijn welgemeende excuses aan. 

Om dit te onderstrepen zal ik per direct de investering afstoten en deze schenken aan de oprichters van Asilia zodat eens te meer duidelijk is wat de bedoeling van deze investering is geweest.

Ik wil ten zeerste benadrukken dat ik volledig achter de uitgangspunten sta die ABN Amro huldigt ten aanzien van het ontmoedigen van het gebruik van ongewenste fiscale constructies. Ik vind het zeer vervelend dat de bank door mijn toedoen op deze wijze in het nieuws is gekomen.’

Lees verder Inklappen

Source: ftm.nl

Geef een reactie

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet