<a href="https://i2.wp.com/www.frontnieuws.com/wp-content/uploads/2021/12/pfizer_inhaltsstoffe.jpg?fit=800%2C453&ssl=1" data-caption="Fotocollage © Report24; achtergrond: Freepik “>
Fotocollage © Report24; achtergrond: Freepik

In december ontdekten activisten twee ingrediënten van mRNA-vaccins op de productlijsten van biotechbedrijven waarvan elke fabrikant duidelijk vermeldt: Niet voor gebruik bij mens of dier. De toxicologische en farmaceutische eigenschappen van het product zijn niet volledig bekend. Alleen bedoeld voor onderzoeksdoeleinden, bericht Report24.news.

Medisch advocaat Dr. Beate Bahner spreekt van ernstige schendingen van de Geneesmiddelenwet, en ook Dr. Bodo Schiffmann is verontrust. Wat is het verhaal?

De twee ingrediënten met de benamingen ALC-0315 en ALC-0159 worden ontegenzeggelijk aangetroffen in de vaccinaties van Biontech/Pfizer. Dit is bijvoorbeeld te lezen in dit EMA-document (blz. 16). Dit zijn lipide nanodeeltjes. Deze deeltjes worden er sinds december 2020 van verdacht verantwoordelijk te zijn voor ernstige allergische reacties. Ook Springer Medizin berichtte op 17 december 2020 over de allergische reacties. Toen werd dit verklaard door een coating van PEG (polyethyleenglycol), die een betere oplosbaarheid van de deeltjes zou garanderen.

Nu is onderzocht waar de twee ingrediënten worden geproduceerd. Alle productiebedrijven vermelden op de producten dat zij niet geschikt zijn voor gebruik op mens of dier en alleen voor onderzoek mogen worden gebruikt: “This product is for research use only and not for human use.”

Deze twee productinformatiebladen werden van de homepage van Echelon Biosiences gehaald.
https://report24.news/wp-content/uploads/2021/12/N-1020_TDS_rev1a.pdf
https://report24.news/wp-content/uploads/2021/12/N-2010_TDS_rev1.pdf
Bedenkelijk: enkele dagen nadat deze ingrediënten in het Duitse kritische publiek waren besproken, haalde Echelon Bioscience de producten van hun website. Dit kan onomstotelijk worden bewezen door Google Cache en andere archiefsystemen. Als er niets te verbergen valt, als deze producten aan alle kwaliteits- en toepassingscriteria voldoen, waarom is het dan nodig ze voor het publiek te verbergen?

Natuurlijk worden ALC-0159 en ALC-0315 niet door slechts één bedrijf vervaardigd. Enkele voorbeelden:

ABP Biosciences vermeldt in rood en vet: Uitsluitend voor gebruik bij onderzoek.
MedChemExpress verklaart: Uitsluitend voor gebruik in onderzoek.
Sapphire Bioscience informeert: Alleen voor onderzoeksdoeleinden. Niet voor menselijk of diergeneeskundig gebruik.
Shochem, China, verklaart: Dit product is uitsluitend bestemd voor onderzoek en is niet bedoeld voor menselijk of diagnostisch gebruik.

Medisch juriste beschouwt het gebruik crimineel

Beate Bahner, juriste gespecialiseerd in medisch recht, heeft een korte video gepubliceerd waarin zij de feiten van de zaak vanuit haar juridisch oogpunt toelicht. Volgens haar kunnen alle personen die twijfelachtige geneesmiddelen bij mensen toedienen, worden vervolgd op grond van de Duitse geneesmiddelenwet. Hierop staat een gevangenisstraf van drie tot tien jaar.

De juriste is vooral geïrriteerd door het feit dat de nanolipiden niet door de farmaceutische industrie, maar door technologiebedrijven worden geproduceerd. Het gebruik van middelen die niet zijn goedgekeurd voor menselijk gebruik zou niet in overeenstemming zijn met een erkende basisregel (Good Clinical Practice) voor de productie van geneesmiddelen; het zou een strafzaak zijn.

Geen onderzoeksgegevens beschikbaar over de werkzame bestanddelen

Volgens het laatste veiligheidsrapport van Pfizer, zei Bahner, zijn er geen gegevens of informatie over de verdraagbaarheid van de twee stoffen in kwestie. Dit betreft zowel het toxicologisch oogpunt (d.w.z. het effect als mogelijke toxische stof) als onderzoeken en studies naar een mogelijk carcinogeen effect. Dit betekent niet automatisch dat de stoffen giftig of kankerverwekkend zijn, het betekent alleen dat de mogelijkheid bestaat en dat er geen onderzoek of onderzoeksresultaten hierover zijn.

Bahner wijst erop dat het gebruik van de vaccins reeds heeft geleid tot tal van ernstige schade aan mensen, waaronder sterfgevallen. Vanuit juridisch oogpunt is dit bijzonder problematisch in combinatie met de toediening van niet-toegelaten bestanddelen in een geneesmiddel, omdat het gevaar van ernstige schade aan de gezondheid en van sterfgevallen op de koop toe worden genomen.

Dr. Bodo Schiffmann waarschuwt ook

Bodo Schiffmann is al vanaf het begin van de pandemie bekend, vooral bij lezers van alternatieve media. Hij was de eerste die waarschuwde voor het gevaar voor kinderen, maar ook voor mensen in het algemeen, van zuurstoftekort en te veel CO2 onder de gebruikelijke, door de overheid voorgeschreven mondkapjes. In een verklaring van ongeveer 15 minuten legt hij de feiten betreffende de twee ingrediënten uit.

Bijgevolg wijst Schiffmann ook op de kleine lettertjes van productfabrikanten zoals Echelon, die te vinden zijn op de productinformatiebladen van ALC-0315 en ALC-0159:

“Hazardous Properties and Cautions: The toxicological and pharmacological properties of this compound are not fully known. For further information see the MSDS on request. This product is manufactured and shipped only in small quantities, intended for research and development in a laboratory utilizing prudent procedures for handling chemicals of unknown toxicity, under the supervision of persons technically qualified to evaluate potential risks and authorized to enforce appropriate health and safety measures. As with all research chemicals, precautions should be taken to avoid unnecessary exposures or risks.”

In Nederlandse taal:

“Gevaarlijke eigenschappen en voorzorgsmaatregelen: De toxicologische en farmacologische eigenschappen van deze verbinding zijn niet volledig bekend. Voor meer informatie zie het MSDS op aanvraag. Dit product wordt uitsluitend vervaardigd en verzonden in kleine hoeveelheden, bestemd voor onderzoek en ontwikkeling in een laboratorium waar zorgvuldige procedures worden gehanteerd voor het omgaan met chemicaliën van onbekende toxiciteit, onder toezicht van personen die technisch gekwalificeerd zijn om potentiële risico’s te beoordelen en bevoegd zijn om de juiste gezondheids- en veiligheidsmaatregelen te handhaven. Zoals bij alle onderzoekschemicaliën moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om onnodige blootstelling of risico’s te vermijden.”

Dit middel wordt onder dwang van hun regeringen in de lichamen van miljarden mensen geïnjecteerd. Dit bestandsdeel wordt bij kleine kinderen ingespoten zonder dat de systeemmedia het uitschreeuwen, zonder dat aanklagers en rechtbanken actie ondernemen.

Gedetailleerde analyse op tkp.at

Peter Mayer, die het wetenschapsblog tkp.at beheert, is enkele dagen geleden al uitvoerig op de kwestie ingegaan en komt tot een iets gedetailleerdere conclusie: Alles over ALC lipiden: welke gegevens ontbreken voor de voorwaardelijke goedkeuring van BioNTech/Pfizer in de EU

“Wat momenteel in de EU in de bovenarmen wordt geïnjecteerd, heeft slechts een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen. De houders van de vergunning voor het in de handel brengen moesten en moeten nog steeds nadere informatie verstrekken. Hoewel Pfizer/BioNTech tegen juli 2021 twee belangrijke stukken aanvullende informatie had moeten verstrekken, ontbreekt er hier nog heel wat. Dit zijn twee ingrediënten die nog nooit bij mensen zijn gebruikt.”

Volgens Mayer is de bewering dat er geen producttests zijn geweest, niet waar. Er werden bijvoorbeeld proeven uitgevoerd op ratten. Hieruit bleek dat de ingrediënten van het preparaat door het hele lichaam worden verspreid. ALC-0315, bijvoorbeeld, wordt verondersteld 6 weken in de lever te blijven, berekende de studie.

ALC-0135 blijft ook zeer lang in het bloed en de lever aanwezig. Voor de twee lipiden werden aanvullende voorwaarden voor goedkeuring gesteld. Mayer vertaalt deze als volgt:

• SO1: Om de karakterisering van de werkzame stof en het eindproduct te voltooien, moet de houder van de vergunning voor het in de handel brengen aanvullende gegevens indienen. Uiterste datum: juli 2021. Tussentijdse verslagen: maart 2021.

• SO2: Om een constante productkwaliteit te garanderen, moet de houder van de vergunning voor het in de handel brengen aanvullende informatie verstrekken om de controlestrategie te verbeteren, met inbegrip van specificaties van de werkzame stof en het product. Uiterste datum: juli 2021. Tussentijdse verslagen: maart 2021.

• SO3: Om de consistentie van het fabricageproces van het eindproduct te bevestigen, dient de vergunninghouder aanvullende validatiegegevens te verstrekken. Vervaldatum: maart 2021.

• SO4: Om het zuiverheidsprofiel te bevestigen en te zorgen voor volledige kwaliteitscontrole en batchconsistentie gedurende de hele productiecyclus van het eindproduct, moet de vergunninghouder aanvullende informatie verstrekken over het syntheseproces en de controlestrategie voor het excipiens ALC-0315. Uiterste datum: juli 2021, tussentijdse verslagen: januari 2021, april 2021.

• SO5: Om het zuiverheidsprofiel te bevestigen en een volledige kwaliteitscontrole van het eindproduct te waarborgen, moet de houder van de vergunning voor het in de handel brengen aanvullende informatie verstrekken over het syntheseproces en de controlestrategie voor het excipiens ALC-0159. Uiterste datum: juli 2021, tussentijdse verslagen: januari 2021, april 2021.”

Factcheckers zijn al sinds december 2020 bezig de aandacht van de kwestie af te leiden

De censuurinstituten die zich voordoen als factcheckers zijn al sinds december 2020 bezig met het bagatelliseren of ridiculiseren van de bezorgdheid van de consument (of de gedwongen geprikte). Zo is er bijvoorbeeld dit artikel, waarin niet wordt ingegaan op de twijfelachtige geschiktheid van de ingrediënten, maar alleen wordt gesproken over geruchten dat er computerchips of robots in de nanolipiden zouden zitten. Een zeer primitieve desinformatietechniek die goed aanslaat bij geestelijk simpele tijdgenoten. Een andere factcheck in mei 2021 ging over lipide nanodeeltjes in het vaccin van Moderna. Ze werkten de bewering weg dat de vaccins chloroform bevatten. Geen van deze desinformatiepamfletten ging in op het feit dat de nanolipiden niet zijn goedgekeurd voor gebruik in of op mensen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Hoe te ontgiften van de COVID-prik – Het is tijd om oplossingen te verspreiden voor COVID-prik ontgifting

Volg Frontnieuws op Telegram

Laat een bericht achter! Doe mee, wat vind u (jij) hiervan?

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet