Fotocollage: Info-DIREKT; Afbeelding mevrouw Edtstadler: van het Bondsministerie van Financiën – Raad van Ministers op 08.01.2020, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85737446

De zogenaamde “Minister voor de Grondwet” Karoline Edtstadler kondigde onlangs zonder blikken of blozen aan dat het met de invoering van de vaccinatieplicht illegaal zou worden om in Oostenrijk te wonen en niet gevaccineerd te zijn. Het is onduidelijk op welke grondwet de activiteiten en uitspraken van de ÖVP-politicus betrekking hebben – het kan in ieder geval niet die van Oostenrijk zijn. Verplichte vaccinatie en verplichte tests zijn daarentegen niet echt van toepassing op asielzoekers in Oostenrijk en zo functioneert het … schrijft Michael Mayrhofer.

Sinds uiterlijk 2015 staan mensen versteld van wat er allemaal mogelijk is. Zo konden honderdduizenden ongehinderd en ongecontroleerd illegaal de grens naar Oostenrijk oversteken om na het uitspreken van het toverwoord “asiel” in de sociale stelsels terecht te komen. Geen van hen had ooit een cent in de schatkist gestort, maar het werd vanzelfsprekend geacht dat deze mensen recht hadden op de beste medische behandeling, een nieuw gebit en kost en inwoning.

Wat als volstrekt ondenkbaar werd beschouwd, waren zaken als een duidelijke vaststelling van de identiteit, bijvoorbeeld op basis van de gegevens van de desbetreffende mobiele telefoon. Een leeftijdsbepaling door middel van een “gedwongen röntgenfoto” van de heupbeenderen werd beschouwd als een medische ingreep die in strijd was met de mensenrechten. Van de Oostenrijkse burger werd verwacht dat hij de bewering zou geloven dat de meeste binnenkomende asielzoekers van 2015 op 01.01.1998 geboren waren, ongeacht hoe dik en lang de baard al aan het groeien was. Omdat 17-jarigen konden hopen op speciale clementie voor de wet – en er was ook meer geld voor de exploitanten van asielcentra.

Wie weigert de test te doen, mag niet worden uitgezet

Des te verbazingwekkender was het feit dat na het begin van de Corona-pandemie, gedetineerden met een zeer eenvoudige truc in het land mochten blijven. Het enige wat zij moesten doen was de Coronatest weigeren en zij werden als niet-uitzetbaar beschouwd en mochten in het land blijven. In die tijd stond er in het bevel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken:

Weigering van PCR-test voor deportatie

Indien een dergelijke negatieve test een voorwaarde is voor binnenkomst in het derde land, moet ernaar worden gestreefd dat de gedetineerden de test vrijwillig ondergaan. Als zij weigeren, mogen zij niet deelnemen aan de geplande vlucht. Het BFA onderzoekt vervolgens of bewaring in afwachting van uitzetting of de oplegging van de verzachtende procedure mogelijk is. Indien uit de feiten van de zaak blijkt dat noch bewaring in afwachting van uitzetting noch milde maatregelen aanwendbaar zijn, moet de betrokkene uit detentie worden vrijgelaten.

FPÖ heeft het publiek geïnformeerd

Aangenomen mag worden dat de gebruikelijke NGO’s alle gedetineerden in Oostenrijk op de hoogte hebben gebracht van de mogelijkheid om ondanks ernstige overtredingen in het land te mogen blijven. Dit feit werd door secretaris-generaal van de FPÖ Michael Schnedlitz in een parlementaire toespraak in juli 2021 aangekaart:

U voorkomt ook deportaties. Ja, u en uw minister van Binnenlandse Zaken! Terwijl iedere Oostenrijker zich moet laten testen, zelfs de kinderen, zodat zij naar school kunnen gaan, naar het restaurant, naar het openluchtzwembad, gaat een intern document van het Ministerie van Binnenlandse Zaken – ik heb het hier bij mij – over de volgende vraag: Steeds weer weigeren gedetineerden die worden uitgezet – we hebben het nu niet over asielzoekers, we hebben het over degenen die al in hechtenis zitten – een Coronatest, nu kunnen wij ze niet naar huis vliegen.

Het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken luidt:

Wel, we kunnen de gedetineerden niet dwingen een test af te leggen, het afleggen van zo’n test is een inbreuk op hun lichamelijke integriteit. – Einde citaat.

Parlementariër Michael Schnedlitz:

In het geval van gevangenen die op uitzetting wachten, gewelddadige criminelen en illegale immigranten geeft de Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) deze rechten, maar u kunt zich niet bekommeren om onze kinderen en de bevolking.

De ÖVP, waartoe Karoline Edtstadler, de “Minister voor de Grondwet”, behoort, is verantwoordelijk voor veel van deze activiteiten. In een interview met Puls 24 zei ze zonder blikken of blozen het volgende:

Met de invoering van de vaccinatieplicht is het eigenlijk illegaal om in Oostenrijk te wonen en niet gevaccineerd te zijn. En daar kunnen andere gevolgen aan vastzitten.

De regering eist volledige onderwerping van de bevolking

Dit betekent dat de “Minister voor de Grondwet” van de ÖVP mensen die hun hele leven hard hebben gewerkt en belasting hebben betaald, het recht wil ontzeggen om op Oostenrijks grondgebied te blijven als zij weigeren een experimentele genetische ingreep te ondergaan. Een medische behandeling die niet geschikt is om te voldoen aan hetgeen wordt beweerd – namelijk bescherming tegen een coronaziekte en bescherming tegen het doorgeven van deze ziekte aan derden. Het enige dat hier van belang is, is dat mensen zich aan deze ingreep blootstellen als een gebaar van onderwerping, ongeacht alle mogelijke gevolgen, tot en met de dood door een hartaanval of trombose.

De verklaring van de minister heeft natuurlijk niets te maken met de Oostenrijkse federale grondwet, die elk orgaan van de republiek heeft gezworen te handhaven. Daarom vragen wij op provocerende wijze aan welke grondwet de ÖVP en haar functionarissen anders trouw zijn?

Hoe kunnen ze asielzoekers bedreigen met boetes?

Overigens mag worden aangenomen dat asielzoekers zich niet alleen aan uitzetting kunnen onttrekken, maar ook het bevel van de regering tot verplichte inenting kunnen negeren. Omdat hun enige inkomen van de staat komt, is het volstrekt irrelevant of zij met een boete van 600 of 3.600 euro worden bedreigd, omdat zij toch geen van deze bedragen kunnen betalen en hun niets kan worden afgenomen. De verplichte vaccinatie zal daarom vooral een existentiële bedreiging zijn voor Oostenrijkers uit de middenklasse – voor de mensen die met hun werk het systeem in stand houden.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Vaccinatie of gevangenisstraf: Oostenrijk’s Coronaregime wil vanaf 1 februari verplichte vaccinatie voor ALLEN!

Volg Frontnieuws op Telegram

Laat een bericht achter! Doe mee, wat vind u (jij) hiervan?

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet