x

‘Ontwaken uit de lockdown…’

2021 © Ian Graham | deze versie WantToKnow.nl/be

x
We schreven de afgelopen 13 jaar regelmatig over de doorgevingen/channelingen van ‘White Bull’ die via Ian Graham. Ian woont al meer dan 25 jaar in Nederland en geeft privé- en groepssessies, in samenwerking met, en als channel voor ‘White Bull’. Tijdens een meditatiesessie in 1983 kreeg de destijds 29-jarige Engelse Healer (en medium) Ian Graham voor het eerst contact met deze/zijn spirituele gids White Bull. Vanaf dat moment hebben ze samen vele healing-sessies verzorgd en over alle mogelijke levensvragen readings gegeven aan groepen in West-Europa en de Verenigde Staten. Ian woont in Nederland en zijn goede vriending Petra Maartense werkt regelmatig met Ian en bevraagt White Bull dan, met vaak maatschappelijk relevante onderwerpen.

Petra Maartense

Deze boodschappen zijn sterk bekrachtigend, vooral door de krachtige liefdevolle energie die mensen bijna automatisch verlost van hun ballast. White Bull spreekt tot je hart, je wordt meegenomen naar en aangesproken op, een dieper level in jezelf. “Jullie spreken graag over ‘de andere wereld’ alsof wij ‘Spirits’ ver weg en onbereikbaar zijn, maar wij zijn hier, waar jullie ook zijn. Er is geen onderscheid. Er is Eenheid.”

Petra Maartense over haar observatie van de verbinding van White Bull met Ian: “Toen ik voor het eerst kennis maakte met Ian Graham en de door hem gechannelde White Bull, was ik verbaasd dat Ian een ‘instrument’ werd genoemd. Dat klonk me toch enigszins denigrerend in de oren.” En in een interview dat ze met Ian had, vroeg Petra hoe dat voor Ian voelde. “O, ik ben daaraan gewend” zei Ian.

“That’s what I am. And you are one.
We are all just instruments, if we are really on our path,
to serve the highest, we give ourselves over as instruments… for God, for spirits,
to act through us. We are all in a way on our path
to become instruments of good in the world.”

 

vertaling:

“Dat is wat ik ben; en jij bent er ook een. We zijn allemaal ‘slechts’ instrumenten,
wanneer we werkelijk ons pad bewandelen. Het pad om het hoogste te dienen,
vraagt dat we ons overgeven als ‘instrumenten.
Om God, de spirits de kans te geven dóór ons te handelen.
We zijn allemaal op een bepaalde manier op ons pad,
om instrumenten te worden van het Goede in deze wereld”

De cover van het boek dat Ian Graham schreef over zijn ervaringen met en zijn inzichten in White Bull (klik voor lead)

Met een flinke dosis humor en beeldende vergelijkingen geeft White Bull veel waardevolle levensadviezen door via Ian. Petra Maartense over de wonderlijke wereld van deze informatie-doorgifte: ‘Er is eigenlijk niets wonderbaarlijks aan een wonder..! Want een wonder is niet meer dan een ‘bijproduct’, dat zich voordoet wanneer de spirituele wetten vrijelijk mogen bewegen in de ruimte die wordt verschaft door een vertrouwend hart en een open geest.’

Ian Graham wist niet wat hem overkwam toen White Bull zich tijdens die genoemde meditatie in 1983 opeens aan hem openbaarde en daarbij liet weten door hem heen te willen spreken. Tegen wil en dank aanvaarde Ian zijn – zo bleek – levensmissie. Nu, ruim dertig jaar later, weet hij niet beter; White Bull en hij zijn perfect op elkaar afgestemd.

De rest van het verhaal is nog interessanter, want het grote voordeel van ‘fungeren als instrument’ en het streven daarin zo puur en helder mogelijk te zijn, is dat er voor je wordt gezorgd. Van die ‘andere’ kant.. Op een wonderbaarlijke manier is bij Ian de afgelopen 30 jaar, alles wat hij nodig had om z’n werk te kunnen doen ‘geregeld’. Of zoal;s we vaak zeggen ‘op z’n pad gekomen’..

Inderdaad: ‘op je pad gekomen’ is de uitdrukking voor datzelfde pad van dienstbaarheid..! Petra over de persoon Ian zélf, in dit hele proces: “De zogenoemde ‘ego-needs’ van Ian, waren daarbij natuurlijk voor eigen rekening; daar mocht hij zelf mee stoeien.”

Het boek
Samen schreven Petra en Ian het boek ‘Er is niets wonderbaarlijks aan een wonder’, waarvan je de cover hiernaast ziet afgebeeld. Het boek gaat met name over de relatie van ‘White Bull’ met Ian Graham, in essentie bijeen gebracht. De wijze lessen van White Bull zijn verzameld in in dit ‘dip-inable’ boek. Het is een term die White Bull zelf introduceerde: het betekent zoveel als erin duiken en willekeurig een pagina openslaan, dan zul je precies vinden waar je op dat moment naar zoekt. Geen gewoon leesboek dus, maar een metgezel op het pad naar JeZelf.

Patmos..
Over de onderstaande, nieuwe channeling van Ian en White Bull op Patmos schrijft Petra:

“Het zal je vast niet ontgaan zijn, we hebben weer een nieuwe boodschap van White Bull ontvangen! Prachtige beelden van de zonsopgang erbij, want Ian zit op Patmos; hij had daar een retreat met een groep mensen. Het mooie is dat je de energie kan voelen van het eiland, waar St. John, de apostel van Liefde, naartoe verbannen was en waar hij het bijbelboek ‘Openbaringen’ geopenbaard kreeg, ook wel de Apocalyps genoemd.

Ian vertelt erover in het voorwoord bij deze channeling. Helaas is de vertaling nog niet af; het is veel werk zoals je je kunt voorstellen. Voor nu wens ik je vooral heel veel diepe Vrede, Liefde en healing terwijl je je onderdompelt in White Bull’s boodschap en energie….

Namasté!
Petra

Opstaan uit de lockdown

(TRANSCRIPT GEDEELTELIJK!)
De wereld heeft je nu nodig. De Goddelijke Moeder Aarde roept je! Om de aanwezigheid op Aarde te zijn, die alles om je heen verheft…Moeder Aarde reageert niet op woorden.Moeder Aarde reageert op jou in je Eenheid, zoals zij altijd in haar Eenheid is. Hallo allemaal. Een heel speciaal warm welkom bij deze nieuwe boodschap van White Bull. Ik benadruk ‘speciaal’ vanwege de plek waar ik me nu bevind. Als ik het uitleg, zal je White Bull hopelijk vergeven dat je zolang geduld moest hebben… …omdat het relevant is voor de boodschap die hij gaat geven.
Ik spreek tot jullie vanaf het Griekse eiland Patmos, een van mijn favoriete plekken op aarde. Hier werd de apostel Johannes, de apostel van Liefde, naartoe verbannen. In een grot, niet ver van hier, ontving hij de boodschap van God… Het boek Openbaringen, ook wel de ‘Apocalyps’ genoemd. Achter mij zie je een kleine kapel, het is zo’n bijzondere plek. De Vrede die hier heerst is niet te beschrijven. Dat komt vast en zeker omdat Johannes hier mensen zou hebben gedoopt.
Stel je eens voor… ik zit nu op een plek waar Johannes ooit rondwandelde. De Vrede hier is zo onbeschrijflijk. Iedere keer als ik een groep mensen hier mee naartoe neem, willen ze altijd meteen weer terug hierheen! Op deze plek voelen ze de connectie met Liefde, meer dan elders op het eiland. Er is ook een link met de Apocalyps, het boek Openbaringen, een tekst die mensen nog steeds proberen te begrijpen. Het zit zo vol symboliek, dat vele theologen en profeten moeite hebben gedaan om er uitleg aan te geven.

Sinds het is geschreven, hebben veel mensen gedacht: ‘Dat is voor ons geschreven’. Iedereen die zich in een strijd bevond, zag er een signaal in: ‘Wij gaan overwinnen… ‘ Het is een tekstboek voor degenen die willen geloven dat het einde van de wereld nabij is…Dat is vaak gebeurd, ook in onze tijd, dat het eind werd voorspeld. Nu, zou ik zeggen, met alles wat er in de wereld gebeurt, zijn wij de generatie om te geloven dat het voor ons was bedoeld. Als we naar de mogelijke destructie kijken, de branden, de vulkanen, de overstromingen… … zou je zeggen: Ja, Johannes schrijft over deze tijd.

Maar ik ben meer geneigd om te geloven dat alle symboliek verwijst naar onze eigen persoonlijke reis… … niet naar iets wat alleen wereldwijd plaats zou vinden. Maar, een van de karakters waar Johannes over schrijft, een boodschap over ontvangt, is ‘de valse profeet’. Het lijkt me dat er in deze tijd heel veel ‘valse profeten’ actief zijn. Sociale media staan er bol van. De valse profeten zijn degenen die als taak lijken te hebben om te verdelen, afscheiding, spanningen en wantrouwen te veroorzaken…Onze uitdaging moet nu zijn om niet misleid te worden door de boodschap van deze valse profeten, die ons ofwel dit ofwel dat willen laten geloven.
Ik ken teveel verhalen – jij misschien ook – van de ontstane verdeeldheid, zelfs in families. Omdat familieleden in verschillende ‘profeten’ geloven. Het is zo belangrijk dat we hier doorheen kunnen kijken en dat we juist nu de boodschap van Waarheid volgen, die volgens Johannes leidt tot een nieuwe hemel en een nieuwe Aarde. De retreats die ik hier leid, zijn voedsel voor de ziel, zoals je je kan voorstellen. Als je enige affiniteit hebt met Johannes, is dit de plek waar je moet zijn.

Wat nieuw is aan White Bull’s boodschap is dat het aan een groep werd gegeven, die aan de retreat deelnam. Maar natuurlijk ook voor jou. Als het over de Waarheid gaat, is die voor iedereen. Ik hoop dat je de Waarheid erin ontdekt. En ik hoop dat je je aangesproken voelt. Aan het eind van de boodschap is er een energie voelbaar, die je hopelijk ook ervaart ook al ben je fysiek niet hier; een energie van Vrede. Daarom vraag ik je te wachten tot dat moment van Stilte komt….
ga geen autorijden terwijl je ernaar luistert… Ik hoop dat je – als je ernaar luistert – ook die staat van Vrede bereikt…!

* * *

White Bull, gechanneld door Ian Graham
Ontwaken uit de lockdown.
De Goddelijke Moeder roept je

Gegroet! Ik ben White Bull.
Dag lieve vrienden, van harte welkom allemaal. Ik ben verheugd om me in jullie gezelschap te vervoegen. Ik hoop dat mijn aanwezigheid een kleine bijdrage kan leveren aan meer innerlijke Vrijheid, diepere innerlijke Vrede en beter begrip… en.. een beetje meer plezier! Dat is mijn wens. En zoals altijd moet ik je er aan herinneren dat ik niet alleen kom… Soms hoor je me praten in ‘ik’, soms hoor je ‘wij’… Dat is omdat ik met nog anderen aanwezig ben.

Sommigen daarvan staan persoonlijk in contact met jullie, anderen behoren tot mijn ‘gang’ van helpers… we zijn verenigd in één Spirit van Liefde en dienstbaar ten aanzien van jullie. De Waarheid is dat je nooit alleen bent. Ook al is het onregelmatig, voor jullie allen geldt: De connectie is er altijd.Sinds we elkaar ontmoet hebben, blijven jullie met mij opgescheept zitten 😉

Ik hoop dat het jullie bevalt en dat ik geen inbreuk maak op jullie ruimte. We respecteren je vrijheid enorm en die moet je ook opeisen, om jezelf te ontwikkelen op je eigen manier. We zullen je nooit vastgrijpen en meesleuren in een andere richting, je bent altijd vrij je eigen realiteit te creëren, want het is jouw leven. Maar in deze bijzondere tijd in de geschiedenis, komen jullie wel wat andere uitdagingen tegen.
Jullie herinneren je nog wel vanuit je schooltijd dat de laatste examens wat meer stress opleverden en moeilijker leken… Je zou kunnen zeggen dat jullie nu – op de school van de Liefde – ook wat moeilijkere opgaven krijgen. Omdat het slagen voor de School van de Liefde zoveel uitmaakt – niet alleen voor jou persoonlijk, maar ook voor de wereld als geheel. Lieve vrienden, wees niet te streng voor jezelf als je uitdagingen tegenkomt, waarbij je geconfronteerd wordt met bepaalde aspecten van jezelf.

Wind je niet teveel op als je merkt dat je jezelf afvalt in je reacties. Ook het negatieve denken over jezelf is om er achter te komen hoe ongemakkelijk het is om geen prefecte relatie met je Ware Zelf te hebben. Wees je ervan bewust dat er onvermijdelijk iets saboterends in je aan de oppervlakte komt – als je dit zeer belangrijke tijdperk betreedt. Jullie kennen tegenwoordig wat nieuwe uitdrukkingen, als gevolg van de pandemie, zoals bijvoorbeeld ‘lockdown’.

Maar het is voor iedereen zo dat je je al van jongsaf aan moest afsluiten, voor je Ware Natuur, je Ware Kracht, grootste gaven en talenten.
Je moest je aanpassen om geaccepteerd te worden door degenen die je nodig had voor zorg en liefde. Maar nu is het tijd om te ontwaken uit die lockdown. En dan komt er ook verdriet, boosheid en een hele reeks emoties los. Sta het toe, veroordeel het niet. Het is deel van je genezing. Dat je ontwaakt uit de lockdown en staat voor je autenthieke Zelf, dat je alleen gehoor geeft aan het hoogste in jezelf.

Om nog een uitdrukking te gebruiken waar jullie tegenwoordig wel bekend mee zijn en wellicht weerstand bij voelden om het te dragen: het mondmasker… Jullie authenthieke Zelf zat vaak verstopt achter een masker dat je moest dragen om acceptatie, liefde, troost en bevestiging te krijgen. Het is ook een tijd om de maskers te laten vallen, lieve vrienden.We zijn nu in Griekenland en je weet vast dat in het oude Griekse theater de acteurs altijd maskers droegen. Deze maskers werden ‘personas’ genoemd. Je ‘Persona’ is je publieke imago, wat je succesvol beschermd heeft, geaccepteerd en geliefd gemaakt.

Maar je hebt niet iets extra’s nodig, lieve vrienden, je hoeft niks toe te voegen aan je basis essentiële Zelf. Dat maakt je niet meer geliefd in de Lichtwereld. Daar word je sowieso onvoorwaardelijk geaccepteerd en geliefd zoals je bent. Dat is het enige deel waar je mee te maken hebt, niet met enig ander. Het kan betekenen dat als je je Ware Kracht om je authentieke zelf te zijn opeist, kan het zijn dat je je vervreemd voelt of anderen vreemd vindt. Dat hoort erbij.

Er zijn veel veranderingen en als de basis – ook in vriendschappen bijvoorbeeld – niet solide is, vallen ze weg, treur niet daarover.Wees dankbaar voor wat er was en geniet van de vrijheid. Je legt alleen verantwoording af aan je ware zelf. Dat zijn enkele veranderingen die jullie kunnen verwachten, nu je ziel aan het roer staat – als nooit eerder.
Einde beschikbare vertaling (minuut 13:00)
Wij vullen deze aan, zodra beschikbaar

* * *

Source: wanttoknow.nl

Laat een bericht achter! Doe mee, wat vind u (jij) hiervan?

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet