De auteur van dit artikel, Alain Grootaers (1964) was ooit 1 jaar profvoetballer, zijn hele leven al journalist, hoofdredacteur, uitgever, radio/Tv-maker en ook auteur. Zelfs olijfboer, reisorganisator en documentairemaker. Voor velen is dat een verhaal van twaalf ambachten en 13 ongelukken, maar zelf houdt Alain het erop, dat hij een homo universalis is. Hij woont in Spanje, op een boerderij in Andalucía.

* * *

x

De olifanten in de kamer:

bijwerkingen en oversterfte…?

2021 © Alain Gootaers | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Mag ik het even met u hebben over twee olifanten in de kamer die daar al een tijdje in een hoek enorm aanwezig staan te staan, maar waar politici, beleidsmakers, staatsvirologen en staatsmedia ongemakkelijk van wegkijken. De gebroeders Olifant heten Nevenwerkingen en Oversterfte en de cijfers die daarover stilaan binnensijpelen zouden bij de Europese overheden toch wat belletjes moeten doen rinkelen, om niet te zeggen noodklokken doen luiden.  ‘Vaccinweigeraars doen dat vooral omdat ze angst hebben voor de mogelijke bijwerkingen van het mRNA vaccin’, las ik begin deze week.  In de reeks ‘geef me een open deur en ik zal ze intrappen’ kon deze kop weer tellen.

Laat me dus eerst beginnen met de eerste olifant ‘Olifant Bijwerkingen’ en de cijfers die we op dit moment ter beschikking hebben via de Europese Database (HIER) van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen’. Omdat onze Tv-virologen het graag hebben over het poliovaccin als voorbeeld van een succesvol vaccin (dat is het ook) en dat graag vergelijken met de huidige vaccins – vooral als het om een verplichte inenting gaat – zullen we daar even naar kijken.

Het gaat om gekende – vermoedelijke – bijwerkingen van het vaccin die gerapporteerd werden vanaf het bestaan van het vaccin.  Vermoedelijk, want het is uiteraard erg moeilijk om meteen een oorzakelijk verband te leggen tussen een inenting en zijn bijwerkingen. Maar: hoe meer data worden verzameld, hoe duidelijker een patroon wordt.  Voor 1 type poliovaccin werden tot nu toe 66 vermoedelijke bijwerkingen gerapporteerd. Voor alle vaccins tegen polio samen: 2000 gesignaleerde gevallen.

De vaccins werden gedurende jaren getest en doorliepen alle stadia van onderzoek voor ze op de markt werden gebracht. Laten we nu even kijken naar de huidige vaccins die een jaar op de markt zijn en hink-stap-sprong gewijs een versnelde goedkeuring kregen. Even de stoelriemen vast:

  • AstraZeneca: 410.479 vermoedelijke bijwerkingen,
  • Pfizer vaccin: 574.427 vermoedelijke bijwerkingen,
  • Moderna vaccin: 158.401 vermoedelijke bijwerkingen,
  • Johnson vaccin: 37.814 vermoedelijke bijwerkingen.

Allemaal samen: 1.181.121 vermoedelijke bijwerkingen, binnen één jaar tijd. Het verschil in de verhoudingen tussen het poliovaccin en de covid-vaccins is duizelingwekkend (wat overigens ook één van de mogelijke bijwerkingen is..).  Zeker als je de belabberde efficiëntie van de Covid-vaccins vergelijkt met het vermeend succesvolle poliovaccin. Met dit tempo boosteren we ons naar de twee miljoen mogelijke bijwerkingen. De balans tussen voordeel versus risico lijkt dan precair te worden. En terwijl deze ‘Olifant Bijwerkingen’ oorverdovend staat te trompetteren in de kamer kijken onze beleidsmensen fluitend de andere kant uit.

Olifant Oversterfte
Een nieuwe oversterfte, maar deze keer niet ten gevolge van covid-19. Maar daar staat toch wel ‘Olifant Oversterfte’!  Want wat zien we plots sinds half juli tot ieders (nu ja, niet dus) verbazing opduiken in verschillende Europese landen? Een nieuwe oversterfte, maar deze keer vooralsnog niet het gevolg van Covid-19. Maar is het het vaccin..? Want er is wel degelijk iets bizars aan de hand met de cijfers van de oversterfte in Europa.  We zitten namelijk met het keiharde en voor velen vervelende fenomeen, dat er in 2021 al flink meer oversterfte is dan in 2020. Iedereen kan dat FEIT nalezen op de barometer van Euromomo.eu (HIER).

Nee, het is officieel niet veroorzaakt door Covid-19, zoals de Duitse professor Stefan Homburg terecht opmerkte. In Duitsland, waar deze cijfers wat transparanter zijn dan bij ons, gaven in juli om en nabij 76 000 mensen die Pfeife an Martin. Daarvan stierven er amper 233 aan de gevolgen van Covid. Verwaarloosbaar, dus. Het verontrustende van die cijfers is dat de oversterfte niet hoofdzakelijk toeslaat bij de ouderen boven 75 jaar, maar uitsluitend in de categorie tussen 15 en 74 jaar.

Terwijl de kranten ons dagelijks op de hoogte hielden en houden van de evolutie van Covid-doden, besmettingscijfers en IC-bezetting en de zogenaamde experts, dagelijks hel en verdoemenis predikten op de treurbuis, voltrok EN VOLTREKT er zich dus buiten ons zicht, een tragedie. Mensen sterven nu dus nog meer dan in 2020 en toen leek het er volgens velen op dat de wereld op de rand van een catastrofe stond.

Maar… De stilte rond deze oversterfte is werkelijk oorverdovend. Wat denk je? Het zal toch geen samenzwering zijn, zeker? De vraag is natuurlijk: wat is er hier aan de hand? En waarom gaan er op de Europese hoofdkwartieren geen alarmbellen rinkelen? Er zou, ik roep zo maar iets, wel eens een totaal onbekend virus kunnen rondwaren! Of misschien zijn het de uitgestelde operaties die nu hun tol eisen? Of zijn het de zelfmoorden die gestegen zijn?

In dat geval zouden we dus kunnen concluderen dat de maatregelen meer mensenlevens hebben gekost (en waarschijnlijk nog zullen kosten) dan de oorspronkelijke ziekte. Dat het middel dus erger was dan de kwaal. En dan had een man zoals gezondheids- en welzijnseconoom Lieven Annemans dus toch over de hele lijn gelijk met zijn waarschuwingen vorig jaar en werd hij dus ten onrechte aan de kant geschoven. Zou dat zomaar kunnen?

HET ZAL TOCH NIET AAN DE VACCINS LIGGEN??
Aan de vaccins kan het toch niet liggen, anders zouden de verantwoordelijke ministers toch niet hardnekkig dat spul blijven opdringen, als volleerde cocaï – oei, typfout – covid dealers? Aan jongeren dan nog, die nu ineens in 2021 toch die opmerkelijke oversterfte laten registreren. Dat die oversterfte gelijkloopt met het uitrollen van vaccins die net in die categorie van jonge mensen pericarditis en myocarditis kunnen veroorzaken kan toch alleen het toeval verklaren, nee? Ook de toename van beroertes groot en klein -een bevriend neuroloog sprak van 20% meer gevallen in zijn praktijk – maar dat is natuurlijk geen representatieve steekproef, dus schrap die opmerking maar, edelachtbare – moet wel een toeval zijn.

Ook statisticus Maurice de Hond dook in deze cijfers en wijdde daar een interessant artikel (HIER) aan op zijn website.  De Hond blijft voorzichtig in zijn conclusies, maar maakt zich toch terecht zorgen omdat er een correlatie (dat is nog altijd geen causaliteit) lijkt te ontstaan tussen de vaccinatiegraad en de oversterfte.

Kortom, er lijkt een samenhang te zijn met de fasering van de vaccinatie naar leeftijd (van oud naar jong). Maar dat wil nog niet zeggen dat er een oorzakelijk verband is, want er kan immers ook een indirecte samenhang zijn. Uitgestelde zorg kan bijvoorbeeld ook een oorzaak zijn. (De Spaanse Jose Gefaell heeft de oversterfte in de Europese landen (HIER), de VSA en Israël opgelijst.)

Zaak is dat deze twee olifanten in de kamer dringend in de ogen moeten worden gekeken door onze politici, want als deze terechte bezorgdheden niet worden aangepakt en de vragen hier rond niet transparant worden beantwoord, dan voeden ze verder het wantrouwen bij een groot deel van de bevolking die nu al hun vragen hebben over het hun beloofde Rijk de Vrijheid, de booster-carrousel en hoe lang die nog gaat duren.

* * *

Source: wanttoknow.nl

Laat een bericht achter! Doe mee, wat vind u (jij) hiervan?

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet