“Plotseling was daar een niet-bestaand virus, die de gewone griep overschreef naar COVID-19, het codewoord voor een wereldwijde vaccinatie campagne. Vaccinatieschade wordt met “varianten” afgedekt, totdat 99% van de bevolking is gevaccineerd met een gentherapie en nano-sensoren.”

De pandemie is uitsluitend en alleen in het leven geroepen om de “vaccinatie” te rechtvaardigen. Bij de “oplossing” is eerst een probleem bedacht.

De rommelige en onduidelijke toestand waarin de Nederlanders door vreemde mogendheden in zijn gemanoeuvreerd is louter bedoeld om de mentale weerbaarheid te breken.

Dat dient slechts één doel: toegeven aan druk om je te laten “vaccineren”. Die druk om een injectie te accepteren is historisch nog nooit zo hoog geweest. Er is blijkbaar ook haast geboden. Waarom?

Iemand stuurde ons de volgende link met daarin een document:

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:5ae021fb-0333-45aa-9530-4648545f54b6

Daarin wordt uit de doeken gedaan dat Nederland in feite iets heel anders is als wat we denken te weten. De STAAT DER NEDERLANDEN is bijvoorbeeld in Washington D.C. geregistreerd. De STAAT is een multinationale onderneming, met de minister-president als Directeur. De koning is als STAATShoofd daarnaast volledig bevoegd, vandaar dat hij alles moet tekenen.

In 1892 is het Banker’s Manifesto overeengekomen, waarin is afgesproken dat eigendom nooit bezit kan worden en altijd moet overgaan naar de staat. Dat kan achteraf maar ookvan tevoren, door de bodem en eigendommen alvast via een overeenkomst te verpanden. Daarom kunnen bodemschatten nooit eigendom van degene die de bodem in eigendom heeft. STATEN moesten dus contracten afsluiten om ervoor te zorgen dat de bodemschatten in bezit konden worden genomen en dat er op het gebruik belasting kon worden geheven. Banken en staten zijn één en hetzelfde uitwinningsconglomeraat. Volgens het document is er op 19 juli 1896 een lease-overeenkomst getekend van 125 jaar, waardoor er als het ware twee lagen zijn ontstaan. De bodem is ons rechtmatige erfgoed (ERF) en door allerlei contracten worden eigendommen via het Kadaster geregistreerd als een “Land Hold Title Scheme”, een registratie van eigendom. Dit eigendom is feitelijk geen bezit, maar door hypotheken te vestigen ontstaat er soort pachtovereenkomst, een leasecontract. Bij volledige aflossing van de hypotheek is er volledig eigendom, echter is er geen sprake van bezit. Door de registratie kan er ook belasting worden geheven, zoals er belasting kan worden geheven op onze arbeid. Arbeid wordt belast, eigendom wordt belast en spaartegoeden worden belast. De drie “deugden” die we van jongsaf krijgen aangeleerd, worden vervolgens een leven lang afgestraft. Dat is namelijk de reden waarom ze ons worden aangeleerd.

Die lease-overeenkomst eindigde dus op 19 juli 2021. De getekende overeenkomst is uiteraard niet te vinden, het is ook maar de vraag of er iets is getekend. Aangezien alles in het geheim wordt gepasseerd, zal dit soort overeenkomsten wel eenzijdig worden opgelegd uit hoofde van de zelfverklaarde legitieme wetgeving naar Vaticaans model (Unam Sanctam). Alles behoort God toe, de paus is executeur testamentair, bewindvoerder, vereffenaar. Overheden werken voor de executeur testamentair.

Echter, als de lease-overeenkomst op 19 juli 2021 is verlopen, vervalt de bodem en alles wat er op is gevestigd aan de erfgenamen. Dan zal blijken dat zonder “informed consent” de eigenaar van het geregistreerde bezitter is geworden én dat betaalde hypotheekrente, -aflossingen, belastingen en licentierechten aan de STAAT onterecht zijn geweest en moeten worden gerestitueerd. Met alle gevolgen van dien: banken en staten volledig bankroet.

Ook de MENS zal per die dag ontsnappen aan de hem opgelegde clausules van eigendom en bezitter worden van zijn eigen, vanaf zijn 7e jaar doodverklaarde lichaam. En door alsdan op te staan als Enig Erfgenaam van de eerstgeborene (placenta) kunnen de staten nog eens met miljoenen per Enig Erfgenaam over de brug komen. Bovendien dreigt voor banken en staten het reeds 21 jaar geleden in werking gezette NESARA, met hetzelfde desastreuze gevolg: een totaal faillissement van alle banken en alle staten op deze Aarde.

Alles is in het werk gesteld om de populatie volledig in het ongewisse te laten. Maar daar dreigt een einde aan te komen. Om die dreiging te pareren is in 1992 Agenda 2021 in Rio de Janeiro door vrijwel alle staten van de wereld getekend. Overheden die dwars hebben gelegen, zijn stuk voor stuk geëlimineerd door lokale oorlogen en economische sancties. Bovendien zijn er al verschillende eerdere pogingen ondernomen om een herstart te maken via enkele mislukte pandemieën en dito vaccinatiecampagnes. Want oorlogen worden niet alleen met explosieven gestreden.

Er dreigt dus voor de opperheersers een enorm drama als dit scenario werkelijkheid wordt.

Daarom is gegrepen naar de wereldomspannende Corona psychologische operatie. De massale uitrol van een angstcampagne is gekoppeld aan slechts één oplossing: vaccineren. Er zijn GEEN alternatieven mogelijk. Ook als maar 20% van de wereldbevolking niet wordt geïnjecteerd, is dit een grote bedreiging en is de totale vernietiging van het systeem een feit.

Met het verlopen van de lease-overeenkomsten, wordt eigendom bezit en zal bedrog worden afgestraft. Schulden worden kwijtgescholden en rente en aflossingen plus belastingen op de eigendommen worden gerestitueerd. Uw huis en grond is alsdan in bezit genomen, vrij van iedere soort van belasting. Uw eigendom zakt door naar het Erfgoed: de bodem. Dat geldt dan voor iedereen.

Vrijwel automatisch kan de claim bij de staat worden gelegd, door ons als Enig Erfgenaam van een opgepot vermogen te melden. Dit moet per direct worden afgewikkeld en vereffend, omdat de staat zonder ons ervan te vergewissen ons geboortebewijs heeft verpand en ermee is gaan handelen. Bij ons overlijden incasseert de staat het volledige bedrag. Een baby-boomer die sterft levert de staat een bedrag van € 50 tot € 100 miljoen op.

Waarom zou een pandemie dit gevaar af kunnen wenden?

Deze zogenaamde Coronavirus pandemie is een psychologische oorlog met winstoogmerk. Door slechts één oplossing te promoten, is “vaccinatie” verdacht. Bovendien is het geen vaccinatie, maar een gentherapie – bevestigd door de overheid – die door een noodvoorziening is goedgekoerd en hernoemd tot vaccinatie. Door de injectie wordt het DNA overschreven, wordt nano-technologie door middel van nano-sensoren ingebracht en is de bijwerking te omschrijven als rampzalige beschadiging door nano-scheermesjes.

Sterfgevallen in de oudere bevolking levert voor de staat het meest op door op te treden als onwettig erfgenaam.

Schadelijke bijwerkingen – langdurig en massaal – leveren het medische kartel meer inkomsten op. Auto-immuunziekten, kanker en hart/long problemen zijn inherent aan de toegepaste nano-technologie.

Het overschrijven van het DNA bij de geïnjecteerden zorgt voor het deklassificeren van de mens naar bestuurbare bio-technologische robot.

Door dit kapen van het DNA van de mensen is het eigendomsrecht overgegaan naar bezit van de patententhouder van de gentherapieën, de staat die het dus weer in onderpand kan geven. Kinderen moeten voor hun zevende jaar volledig zijn gevaccineerd, omdat na 7 jaar het vermiste kind wordt doodverklaard. Een Erfgenaam kan niet meer opstaan, aangezien de Erfgenaam eveneens staatsbezit is geworden door volledige vaccinatie.

Het is zaak dat niet-gevaccineerde ouders als gemachtigden van de Enig Erfgenaam van hun ongevaccineerde kind moeten opstaan en het erfgoed veiligstellen.

Banken en hun collaborerende overheden zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat dit gebeurt.

Ergens schijnt te zijn vastgelegd dat er 500 mensen nodig zijn om de regering in Den Haag over te nemen.

Het is jammer dat dit via nauwelijks bezochte kanalen moet.

Source: herstelderepubliek.wordpress.com

Laat een bericht achter! Doe mee, wat vind u (jij) hiervan?

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet