Een van de zeldzame eerlijke uitspraken van Bill Gates was zijn opmerking begin 2021 dat als je denkt dat Covid-maatregelen slecht zijn, wacht dan maar tot de maatregelen voor de opwarming van de aarde, schrijft F. William Engdahl.

De Europese Unie is bezig om top-down de meest draconische maatregelen tot nu toe op te leggen, die de moderne industrie in het gezicht van de 27 staten van de Europese Unie effectief zullen vernietigen. Onder welluidende namen als “Fit for 55” en “European Green Deal” worden in Brussel door ongekozen technocraten maatregelen afgerond die de ergste industriële werkloosheid en economische ineenstorting zullen veroorzaken sinds de crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw.

Industrieën zoals auto’s of vervoer, energieopwekking en staal liggen op het hakblok, allemaal voor een onbewezen hypothese genaamd door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. Terwijl de meeste EU-burgers werden afgeleid door eindeloze restricties in verband met een griepachtige pandemie, Covid-19 genaamd, hebben de technocraten in de EU-Commissie in Brussel een programma voorbereid van geplande desintegratie van de industriële economie van de EU. Het handige van een ongekozen supranationale groep ver weg in Brussel of Straatsburg is dat ze geen verantwoording hoeven af te leggen aan echte kiezers. Men heeft er zelfs een naam voor: Democratic Deficit. Als de maatregelen waaraan de EU-Commissie onder leiding van de Duitse president Ursula von der Leyen en de Nederlandse technocraat Frans Timmermans, vicepresident voor Global Warming, de laatste hand zal leggen, worden uitgevoerd, is hier een aanwijzing van wat er zal gebeuren.

“Fit for 55”

Op 14 juli presenteerde de EU-Commissie haar “Fit for 55” groene agenda. Hoewel de titel meer klinkt als een reclame voor een gezondheidsstudio voor 50 plussers, zal het het meest draconische en destructieve de-industrialisatie programma zijn dat ooit buiten een oorlog is opgelegd.

Fit for 55 zal het centrale kader vormen van nieuwe wetten en regels uit Brussel om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen, met behulp van regelingen zoals koolstofheffingen, emissieplafonds en “cap and trade“-regelingen.

In april 2021 kondigde de Europese Commissie een nieuwe EU-klimaatdoelstelling aan: de uitstoot moet in 2030 met 55 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990, een stijging ten opzichte van de eerder overeengekomen 40 procent. Vandaar de schattige naam “Fit for 55”. Maar de industrie en de beroepsbevolking van de EU-landen zullen allesbehalve fit zijn als het plan wordt doorgezet. Eenvoudig gezegd is het technocratisch fascisme dat zonder publiek debat wordt opgelegd aan zo’n 455 miljoen EU-burgers.

Deze “Fit for 55” is de eerste keer ter wereld dat een groep landen, de EU, officieel een agenda oplegt om een absurde “Nul” CO2 tegen 2050 en 55% minder CO2 tegen 2030 af te dwingen. EU Green Deal tsaar, commissaris Frans Timmermans zei in mei: “We zullen het EU-emissiehandelssysteem versterken, de energiebelastingrichtlijn bijwerken en nieuwe CO2-normen voor auto’s, nieuwe energie-efficiëntienormen voor gebouwen, nieuwe doelstellingen voor hernieuwbare energiebronnen en nieuwe manieren om schone brandstoffen en infrastructuur voor clean transport te ondersteunen voorstellen.” In werkelijkheid zal het de vervoersindustrie, de staalindustrie, de cementindustrie en de elektriciteitsopwekking op basis van steenkool en gas vernietigen.

Hier zijn de belangrijkste onderdelen van het sinistere Fit For 55.

Auto’s en vrachtwagens

Een belangrijk doel van de Green Deal van de EU zijn maatregelen die voertuigen met verbrandingsmotoren – benzine- of dieselauto’s en vrachtwagens – zullen dwingen zich aan zulke strenge CO2-emissielimieten te houden dat ze tegen 2030 van de weg zullen zijn, zo niet eerder. Het plan zal de huidige doelstelling van een 37,5% vermindering van de CO2-uitstoot van voertuigen tegen 2030 veranderen in een doelgestelde nuluitstoot tegen 2035.

Op 7 juli schreef een coalitie van vakbonden, transportbedrijven en toeleveranciers, waaronder het Europees Verbond van Vakverenigingen en de Europese Federatie van Autoproducenten, een dringende oproep aan EU Groente tsaar Frans Timmermans. Zij verklaarden: “…wij willen industriële transformatie en innovatie in Europa, in plaats van de-industrialisatie en sociale ontwrichting.” In de brief wordt erop gewezen dat de EU geen plannen heeft voor een zogenaamde “rechtvaardige overgang” voor de auto-industrie in de EU, en ook geen nieuwe vaardigheidstrainingen voor ontheemde werknemers: “Momenteel is er geen dergelijk kader voor de 16 miljoen werknemers in ons mobiliteitsecosysteem, en met name voor de Europese automobielsector, die een krachtcentrale van industriële werkgelegenheid is.”

Dit is geen onbelangrijke kwestie, aangezien de overgang van auto’s en vrachtwagens met verbrandingsmotor naar e-auto’s een enorme, ongekende verstoring van de huidige toeleveringsketens voor de auto-industrie zal betekenen. In de brief wordt erop gewezen dat de autosector in de hele EU goed is voor 8,5% van alle banen in de Europese bewerkende industrie en in 2019 alleen al in Duitsland bijna 10% van het bbp en 40% van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling van het land heeft gegenereerd. De EU is vandaag goed voor meer dan 50% van de wereldexport van autoproducten. Zij wijzen erop dat de overgang naar CO2-vrije voertuigen een verlies van ten minste 2,4 miljoen gekwalificeerde, goedbetaalde banen in de hele EU zal betekenen. Hele regio’s zullen in de verdrukking komen. In de brief wordt erop gewezen dat Brussel de gevolgen van de Green Deal voor de autosector nog niet eens in kaart heeft gebracht.

In april gaf Ursula von der Leyen, voorzitter van de Duitse EU-Commissie aan dat “Fit for 55” een draconische regeling voor de handel in koolstofemissierechten (ETS) zou kunnen uitbreiden van elektriciteitscentrales of de industrie naar het wegvervoer en gebouwen in een “de vervuiler betaalt”-aanvulling. De koppeling aan het ETS zal bestuurders of huiseigenaren automatisch financiële sancties opleggen die verder gaan dan de huidige koolstofbelastingen, ondanks een zeer beperkte impact van ongeveer 3% op de uitstoot. Dit zal, bovenop de strengere emissienormen voor auto’s, een zware klap betekenen voor de consumenten en de industrie. Toen de Franse regering in 2018 een dergelijke koolstofbelasting oplegde, lokte dat de nationale protesten van de Gele Hesjes uit en dwong Parijs de belasting in te trekken.

Staal

Het drastische EU-plan bevat nieuwe bepalingen die drastische veranderingen zullen betekenen voor de energie-intensieve staal- en cementindustrie in de EU. Staal is de op één na grootste industrie ter wereld, na olie en gas. Momenteel is de EU de op één na grootste staalproducent ter wereld, na China. Haar productie bedraagt meer dan 177 miljoen ton staal per jaar, of 11% van de wereldproductie. Het plan van Timmermans voorziet echter in nieuwe maatregelen die de import van staal van “vuile” producenten bestraffen, maar die in feite de staalproductie van de EU wereldwijd minder concurrerend zullen maken.

Uit lekken van het EU-plan blijkt dat men van plan is de huidige vrije ETS-verontreinigingsvergunningen voor energie-intensieve industrieën zoals staal en cement af te schaffen. Dat zal een vernietigende klap zijn voor beide essentiële industrieën. Ze noemen het het koolstofgrensaanpassingsmechanisme. Zoals het Center for European Policy Network opmerkt, zullen EU-staalexporteurs “geen compensatie ontvangen voor het stopzetten van de vrije toewijzing. Als gevolg daarvan ondervinden zij aanzienlijke concurrentienadelen ten opzichte van hun concurrenten uit derde landen.”

Koolstofheffingen op steenkool

De nieuwe 55% klimaatdoelstelling van de EU voor 2030 impliceert een bijna volledige uitfasering van steenkool tegen 2030 in de hele EU. Dit zal Duitsland treffen, veruit de grootste steenkoolgebruiker in de EU. De Duitse regering, die nu al de duurste elektriciteit ter wereld heeft door de overgang van de Merkel Energiewende naar onbetrouwbare zonne- en windenergie, waardoor de laatste kerncentrale in 2022 zal worden gesloten, heeft onlangs haar plan laten vallen om steenkool geleidelijk uit te bannen tegen 2038. De geleidelijke afschaffing zal veel vroeger plaatsvinden, maar om voor de hand liggende politieke redenen in een verkiezingsjaar heeft zij haar nieuwe datum voor “nul steenkool” niet bekendgemaakt.

Het is nu al duidelijk dat het absurd is te geloven dat de EU, en met name Duitsland, in staat zal zijn om tegen 2030 steenkool tot nul te reduceren en niet eens door aardgas, maar onbetrouwbare zonne- en windenergie te vervangen. Op 1 januari 2021 werden in het kader van het regeringsmandaat inzake de vermindering van het gebruik van steenkool 11 kolengestookte elektriciteitscentrales met een totale capaciteit van 4,7 GW stilgelegd. Die stillegging duurde acht dagen omdat verschillende kolencentrales opnieuw aan het net moesten worden gekoppeld om black-outs als gevolg van een langdurige periode met weinig wind te vermijden. De stilgelegde kolencentrales moesten op kosten van de consument op reserve draaien. In de Berlijnse regeringscommissie die het plan voor de geleidelijke afschaffing van steenkool heeft opgesteld, zaten geen vertegenwoordigers van de energie-industrie of deskundigen op het gebied van het elektriciteitsnet.

Met het nieuwe element van het destructieve plan van de EU-Commissie “Fit for 55” is het hart van de Europese industrie, Duitsland, niet alleen voorgeprogrammeerd op ernstige industriële werkloosheid in de staal-, cement- en automobielsectoren. Het is ook voorgeprogrammeerd op stroomuitvallen zoals die in Texas begin 2021, toen windmolens bevroren. In 2022 zal in Duitsland, zoals gezegd, de laatste kerncentrale samen met andere kolencentrales worden gesloten, waardoor 3% van het vermogen wegvalt. Nog eens 6.000 windturbines zullen ook sluiten omdat ze te oud zijn, voor een totale vermindering van 7%. De geplande toevoeging van nieuwe wind- en zonne-energie komt echter niet in de buurt van de vervanging daarvan, zodat Duitsland tegen 2022 een tekort van 10% tot 15% aan opwekkingscapaciteit zou kunnen hebben.

WEF Great Reset en EU Green Deal

Wat gewone, verstandige burgers moeilijk kunnen begrijpen van deze EU Fit for 55 en de Davos Great Reset of de daarmee samenhangende Agenda 2030 van de VN, is dat het allemaal een doelbewust technocratisch plan is voor de desintegratie van de economie, met als frauduleus excuus een onbewezen gevaar voor opwarming van de aarde, dat – gebaseerd op onbetrouwbare computermodellen die de invloed van onze zon op de klimaatcycli van de aarde negeren – beweert dat we tegen 2030 een catastrofe zullen meemaken als de wereld de onschadelijke en levensnoodzakelijke CO2-uitstoot niet terugdringt.

Het altijd actieve Wereldeconomisch Forum van Davos speelt, als onderdeel van zijn Great Reset, ook een belangrijke rol bij het vormgeven van de Europa Green Deal van de EU-Commissie. In januari 2020 bracht het World Economic Forum tijdens zijn jaarlijkse bijeenkomst in Davos leiders uit de industrie en het bedrijfsleven samen met de vicepresident Frans Timmermans om te onderzoeken hoe de Europese Green Deal kan worden gekatalyseerd. De onthulling door Brussel op 14 juli is het resultaat. Het WEF steunt de CEO Action Group for the European Green Deal om grote bedrijven achter het dystopische plan van Brussel te krijgen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

We zijn in oorlog

Volg Frontnieuws op Telegram

Door Jason

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte !!!

Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL

Hartelijk welkom ! je inschijving is binnen,

Er is een 404tje op getreden sorry.

Het nieuws, maar dan anders. will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.