<a href="https://i2.wp.com/www.frontnieuws.com/wp-content/uploads/2021/09/breaking-news-3d-neon-speed-red-text-typography-illustration.jpg?fit=800%2C533&ssl=1" data-caption="© Freepik“>
© Freepik

Bij de hervatting van het Europees Parlement op maandag 13 september 2021, met als eerste agendapunt een debat over gezondheid en ziektepreventie, gevolgd door een stemming op dinsdag, werd aan alle leden van het Europees Parlement en naar de uitvoerend directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau een kennisgeving van aansprakelijkheid voor schade en overlijden ten gevolge van COVID-19-vaccins afgeleverd, schrijft Doctors4covidethics.org.

De aanmaning ging vergezeld van een samenvatting van de meest recente wetenschappelijke gegevens over de wisselwerking tussen vaccins en het immuunsysteem, en van een brief van overlevenden van de Holocaust die een stopzetting van het vaccinatieprogramma en een einde aan de onwettige medische dwang eisten.

In de brief, die vergezeld gaat van ondersteunende documentatie, staat te lezen:

3 september, 2021

Deze Kennisgeving van Aansprakelijkheid is aan u persoonlijk afgeleverd.

In maart 2021 waarschuwden wij u en de wereld voor het feit dat de goedkeuring van de zogenaamde op genen gebaseerde COVID-19 vaccins voorbarig en roekeloos was, en dat hun toediening menselijke experimenten in strijd met de Neurenberg Code. Onze bezorgdheid over de potentiële gevaren van de experimentele middelen waren gebaseerd op de algemene leerboekkennis van immunobiologie en geneeskunde.

Eenvoudige redenering leidde tot de vooruitziende blik dat toediening van de middelen zou leiden tot veelzijdige pathologische gebeurtenissen, die onder andere zouden leiden tot levensbedreigende trombo-embolische voorvallen. U werd opgeroepen om het vaccinatieprogramma op te schorten totdat deze problemen op een bevredigende wijze waren opgelost.

Dit verzoek werd genegeerd en het vaccinatieprogramma is op wereldwijde schaal uitgerold, met catastrofale gevolgen die u, naar wij aannemen, bekend zijn. Onze oorspronkelijke angsten zijn bevestigd en verdere paden die leiden tot letsel en dood door de experimentele middelen zijn in 2021 blootgelegd door nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen. De haast om eerst te vaccineren en later onderzoek te doen heeft u in een positie gebracht positie gebracht waarin het COVID-19 vaccinatiebeleid nu volledig losstaat van de relevante bewijsbasis.

De huidige stand van zaken is samengevat in het bijgevoegde document.

Terwijl u uw volgende stappen overweegt in het verplichten van een vaccin dat door de wetenschap contra-indicatief is, vragen wij uw aandacht op recent gepubliceerde Freedom of Information verzoeken, die grove nalatigheid onthullen in het goedkeuringsproces voor het COVID-vaccin, waaronder het misleiden van de Commissie voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik over de vraag of er een onafhankelijke verificatie had plaatsgevonden van de gegevens van vaccinatieproeven.

Hulpeloze en weerloze kinderen worden nu het slachtoffer van de godslasterlijke en nalatige gereguleerde vaccinatie-agenda. Wij klagen u aan voor het actief of stilzwijgend effenen van de weg naar de tweede holocaust van de mensheid. Dezelfde aanklacht is onafhankelijk ingediend door overlevenden van de eerste Holocaust en hun families.

U wordt er hierbij op gewezen dat u persoonlijk en individueel verantwoordelijk wordt gehouden voor het veroorzaken van voorspelbare en vermijdbare schade en dood door COVID-19 vaccins, en voor het steunen van misdaden tegen de mensheid, gedefinieerd als daden die opzettelijk worden gepleegd als onderdeel van een wijdverspreid of systematisch beleid, gericht tegen burgers, gepleegd ter bevordering van het staatsbeleid.

De ernst van uw daden wordt nu aan de wereld getoond. In het belang van uzelf en uw en uw families, sta op en reageer. Of ga de geschiedenisboeken in met onuitwisbare schaamte en schande.

Ondertekend,

Artsen voor Covid Ethiek
Cc: Rechtsanwaltskanzlei Dr. Reiner Fuellmich

De volledige aankondiging met ondersteunende documentatie, is hier in een pdf download.

Doctors for Covid Ethics omschrijft zichzelf als een organisatie van honderden artsen en wetenschappers uit alle hoeken van de wereld.

Op haar website staat:

We hebben drie brieven geschreven aan het Europees Geneesmiddelenbureau, waarin we dringend waarschuwen voor de korte- en langetermijngevaren van Covid-19 vaccins, waaronder stolling, bloedingen en afwijkingen van de bloedplaatjes. We begonnen voor het eerst te waarschuwen voor bloedgerelateerde risico’s voordat mediaberichten over stolling over de hele wereld tot schorsing van vaccins leidden.

Bij gebrek aan cruciale veiligheidsgegevens eisen wij de onmiddellijke terugtrekking van alle experimentele, op genen gebaseerde Covid-19 vaccins.

Wij zijn tegen vaccinpaspoorten, die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid en in strijd zijn met Neurenberg en andere beschermingen. Wij waarschuwen dat “gezondheidspaspoorten” dwingende druk uitoefenen op burgers om zich te onderwerpen aan gevaarlijke medische experimenten, in ruil voor vrijheden die ooit mensenrechten waren.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Laatste overlevende aanklager van Neurenberg-processen vertelt degenen die nu terugvechten tegen medische tirannie: “Geef nooit op”

Volg Frontnieuws op Telegram

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

Click to listen highlighted text!