In dit stadium kan niet worden ontkend dat het verhaal een duidelijke leugen is – maar degenen die onder de hypnotische betovering zijn, gehoorzamen nog steeds regels die volslagen absurd zijn. Dit is hoe totalitarisme de kans krijgt op te komen, maar hier is wat je kunt doen om te helpen de aanval te keren.

[embedded content]

In de video hierboven bespreekt Dr. Robert Malone, uitvinder van de mRNA en DNA vaccin kernplatform technologie, een theorie waarvan professor Mattias Desmet, een Belgische psycholoog en statisticus, gelooft dat deze het absurde en irrationele gedrag verklaart dat we nu wereldwijd zien met betrekking tot de COVID pandemie en haar tegenmaatregelen, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Hij noemt dit fenomeen “massavormingspsychose”, een soort van groepshypnose waarbij een groot deel van de bevolking letterlijk in een psychose wordt gebracht. Massavormingspsychose is de verklaring voor hoe de Duitsers de gruweldaden van de Nazi partij in de jaren 30 accepteerden, en het is de verklaring voor waarom zovelen over de hele wereld medische apartheid en de vernietiging van de ongevaccineerden nu steunen.

Het is zo irrationeel en onmenselijk, dat velen zich hebben afgevraagd hoe we hier zijn gekomen. Het blijkt dat de psychologie van het totalitarisme al tientallen jaren wordt bestudeerd, en dat het geheel in feite kan worden verklaard als een psychiatrisch verschijnsel dat ontstaat wanneer bepaalde voorwaarden in een samenleving bestaan.

De vier basisvoorwaarden voor “massavorming”

De vier centrale voorwaarden die moeten bestaan om een massavormingspsychose wortel te laten schieten zijn:

  1. Gebrek aan sociale binding – Sociaal isolement was al lang voor de pandemie een wijdverbreid probleem. In één onderzoek zei 25% van de respondenten dat ze geen enkele goede vriend hadden. De COVID-lockdowns droegen ook bij tot het reeds bestaande isolement en verergerden dit. We kregen allemaal te horen dat elk contact met anderen, ook met leden van onze eigen familie, een doodvonnis kon betekenen.

  2. Het leven als zinloos, doelloos en nutteloos beschouwen en/of geconfronteerd worden met aanhoudende omstandigheden die geen rationele zin hebben – Desmet haalt onderzoek aan waaruit blijkt dat de helft van alle volwassenen het gevoel heeft dat hun baan volkomen zinloos is en geen waarde heeft voor henzelf of voor anderen.

In een andere enquête uit 2012 zei 63% van de respondenten dat ze “slaapwandelend” door hun werkdagen gingen, zonder enige passie voor hun werk. Dus, voorwaarde nr. 2 voor massale massavorming hypnose was ook vervuld, zelfs voordat de pandemie toesloeg.

Gebeurtenissen die zich eind 2019 en begin 2020 voordeden, zoals de vele vragen rond de presidentsverkiezingen en de aanvankelijke COVID-lockdowns, voegden brandstof toe aan de wijdverspreide verwarring en onzekerheid, wat resulteerde in de volgende voorwaarde: vrij zwevende angst.

  1. Wijdverspreide, vrij zwevende angst en ontevredenheid – Zwevende angst verwijst naar angst die geen duidelijke of aanwijsbare oorzaak heeft. Te oordelen naar de populariteit van antidepressiva en andere psychiatrische drugs was ook aan voorwaarde nr. 3 al lang voor de pandemie voldaan, maar vlak voor de pandemie werd er nog meer olie op het vuur gegooid.

Velen voelden, en voelen nog steeds, dat “het gewoon niet goed zit”. In 2020 werd het voor velen steeds duidelijker dat de meeste, zo niet alle systemen waarvan we afhankelijk zijn, kapot zijn, en waarschijnlijk onherstelbaar kapot, met inbegrip van ons medische systeem, ons kiesstelsel en ons rechtssysteem.

  1. Wijdverspreide vrij rondzwevende frustratie en agressie – Dit heeft de neiging om de vorige drie natuurlijk te volgen. Ook hier hebben de frustratie en agressie geen waarneembare oorzaak.

Hoe massavorming totalitarisme laat opkomen

Wanneer aan deze vier voorwaarden wordt voldaan door een voldoende groot deel van de samenleving, zijn zij rijp voor te plukken om zich te bekeren tot een psychose, het totaal niet meer in contact staan met de werkelijkheid, wat op zijn beurt leidt tot de opkomst van het totalitarisme. Malone legt uit dat toen de pandemie uitbrak, mensen over de hele wereld geobsedeerd raakten door één ding: het virus.

Overal dachten mensen aan, lazen ze over en spraken ze over het virus, bijna in plaats van over al het andere. Deze enkelvoudige focus, deze obsessie, waarbij de basisvoorwaarden voor massavorming al stevig aanwezig waren, maakte het voor grote delen van de bevolking mogelijk om in een hypnotisch-achtige toestand te geraken.

In die hypnotisch-achtige toestand (het lijkt erg op conventioneel hypnose, maar met kleine verschillen), verliezen mensen hun vermogen om rationeel te denken en te oordelen.

Zoals Malone opmerkt, is er bewijs dat suggereert dat tenminste delen van deze psychologische operatie opzettelijk werden uitgevoerd, door “een of andere entiteit die er financieel voordeel of macht bij heeft om dit te doen, wat leidt tot het punt van globaal totalitarisme”. Als een groot deel van de samenleving eenmaal hypergeconcentreerd en versmolten is in hun gezamenlijke onvrede en angst, hoeven een leider of leiders alleen maar velen ervan te overtuigen dat totalitaire controle en verlies van hun vrijheid het beste voor hen is, door:

a) Een verhaal te presenteren waarin de oorzaak van de angst wordt geïdentificeerd, en dan

b) Een strategie aan te bieden om die oorzaak te neutraliseren.

Sociale binding is de sleutel.

Door die strategie te accepteren en eraan deel te nemen, voelen mensen met een vrij zwevende angst zich toegerust met de middelen om hun angst te beheersen en paniek te voorkomen. Ze voelen ook een sterke band met anderen, omdat ze allemaal dezelfde nemesis hebben geïdentificeerd. Zoals Desmet uitlegt in het Peak Prosperity interview hieronder:

“Omdat veel mensen deelnemen aan dezelfde strategie om om te gaan met het object van angst, ontstaat er een nieuw soort sociale band een nieuw soort solidariteit. Mensen voelen zich dus weer op een nieuwe manier met elkaar verbonden. En dat is eigenlijk het meest cruciale.

Als je naar de coronacrisis kijkt en naar het mainstreamverhaal luistert, dan hoor je dat alles draait om solidariteit. Je moet meedoen, je moet het vaccin aanvaarden. Je moet sociale distantie respecteren, want als je dat niet doet, ben je geen burger, ben je niet solidair. Dat is het meest cruciale ding, altijd, in massavorming.

Dat is de echte reden waarom mensen in het verhaal trappen, ook al is het volslagen absurd. Het is niet omdat ze in het verhaal geloven. Het is omdat het verhaal leidt tot een nieuwe sociale binding. Dat is de echte reden.

Er is [ook een ander] voordeel. Alle frustratie en agressie kan worden gericht op een object. En dat object zijn de mensen die, om de een of andere reden, niet willen deelnemen aan de massavorming …

Dus, je hebt deze zeer vreemde situatie waarin mensen beginnen vanuit een zeer negatieve en verdeeldheid zaaiende mentale toestand; [ze hebben een] gebrek aan sociale binding, gebrek aan zingeving, vrij zwevende angst en een heleboel frustratie en agressie.

Ze schakelen over van deze zeer aversieve mentale toestand naar een symptomatische positieve toestand waarin ze zich verbonden voelen. Hun leven krijgt weer zin door deze heroïsche strijd met het object van angst … Daarom blijven mensen geloven in het verhaal, ook al is het volkomen absurd.”

Massavormingspsychose is een zelfvernietigende aandoening

Het gekke is dat het verhaal een duidelijke leugen kan zijn, maar dat degenen die onder deze hypnotische betovering zijn, het toch zullen geloven. De remedie kan volkomen absurd zijn, maar toch zullen ze gehoorzamen. Dit is hoe totalitarisme kan opkomen.

Natuurlijk moet er altijd een gemeenschappelijke vijand zijn die moet worden uitgeroeid – de “oorzaak” van de angst en bezorgdheid van de mensen – en onder totalitair bewind is die vijand iedereen die niet in de ban is. De andersdenkenden zijn de vijand. In 2021 zijn de ontmaskerden en de ongevaccineerden de vijand.

Een massavormingspsychose is een zeer gevaarlijke toestand, zowel voor degenen die erdoor beheerst worden als voor degenen die dat niet zijn, omdat de ‘mentale roes’ die eruit voortvloeit mensen bereid maakt dingen te doen die duidelijk verkeerd en volstrekt immoreel zijn, tot en met het vrijwillig doden van hun eigen familie en zichzelf, als hun verteld wordt dat het voor het grotere goed is.

Als iedereen gewoon de experimentele prik zou krijgen, zou COVID verdwijnen en zou iedereen zich weer veilig kunnen voelen. Dat is het verhaal. Het slaat nergens op, het is irrationeel, onmenselijk en onwetenschappelijk, maar degenen die in een massavormingspsychose verkeren geloven dat het gewoon zo simpel is, en daarom zijn sommigen in staat om de ongemaskerden en/of ongevaccineerden de dood toe te wensen.

Dus, zoals Malone opmerkt: “Als het lijkt alsof de rest van de wereld gek is geworden, dan is de waarheid dat zij dat zijn.” Een probleem dat nu veel groter is dan welk virus dan ook, is de massavorming zelf.

Het is een zeer gevaarlijke toestand, zowel voor hen die erdoor bevangen zijn als voor hen die dat niet zijn, omdat de “mentale bedwelming” die er het gevolg van is, mensen bereid maakt dingen te doen die duidelijk verkeerd en volstrekt immoreel zijn, tot en met het vrijwillig doden van hun eigen familie en zichzelf, als hun verteld wordt dat het voor het grotere goed is. Kortom, massa’s mensen worden zeer goedgelovig en zelfdestructief, wat een beangstigende combinatie is.

Zoals Desmet opmerkte, in een dictatuur houden mensen zich aan de regels omdat ze bang zijn voor de dictator. In een totalitair regime echter is er sprake van een massavormingspsychose, en dit geeft het regime extreme macht over het individu, aangezien de mensen, wanneer zij in deze hypnotische trance verkeren, vrijwillig hun eigen gezinnen, hun leven en zichzelf vernietigen, samen met de verklaarde vijand.

Is totalitarisme onvermijdelijk?

Malone zegt dat Desmet in zijn gesprekken met Desmet heeft gezegd dat hij gelooft dat de massavormingspsychose op dit moment zo wijdverbreid is dat wereldwijd totalitarisme onvermijdelijk kan zijn. Hij gelooft dat het de macht zal overnemen, zoals we nu al in een aantal landen zien. Dus, wat, als er iets is, kunnen we doen? Een samenvatting van suggesties zijn als volgt:

• Ga door met het verstrekken van ware en juiste informatie om het valse verhaal tegen te gaan. Sommigen die nog niet volledig gehypnotiseerd zijn, kunnen nog teruggebracht worden naar het gezonde verstand. Zich uitspreken kan ook helpen om de wreedheden te beperken die het totalitaire regime durft te begaan, want in totalitarisme nemen wreedheden en misdaden tegen de menselijkheid toe naarmate er minder dissidentie is.

• Vervang de angst voor het virusverhalen door verhalen die een nog grotere angst  benadrukken – angst voor totalitarisme. “Totalitarisme is een grotere boosdoener dan het virus,” zegt Malone. “De controle verliezen aan Bill Gates, het World Economic Forum, BlackRock en Vanguard is verreweg een grotere bedreiging dan SARS-CoV-2 voor jou en je kinderen.”

Desmet heeft deze theorie getest en ontdekte dat je de hypnotische focus op COVID KAN doorbreken als je in staat bent hun aandacht te heroriënteren op iets dat hen nog meer zorgen baart.

• Sluit je aan bij andere andersdenkenden in grotere groepen. Dit geeft de meerderheid die niet volledig gehypnotiseerd is, maar te bang is om tegen de stroom in te gaan, een alternatief om met de totalitairen mee te gaan.

• Bouw parallelle structuren binnen je lokale gemeenschappen. Denk globaal, handel lokaal. Begin parallelle structuren te ontwikkelen om de vier onderliggende voorwaarden te helen die massavorming in de eerste plaats mogelijk maakten.

Een parallelle structuur is elk soort bedrijf, organisatie, technologie, beweging of creatief streven dat past binnen een totalitaire samenleving terwijl het er moreel buiten staat. Als er eenmaal genoeg parallelle structuren zijn ontstaan, ontstaat er een parallelle cultuur die fungeert als een heiligdom van gezond verstand binnen de totalitaire wereld.

De ernst van onze situatie

[embedded content]

Om het van Desmet zelf te horen, luister naar zijn interview van een uur met Dr. Chris Martenson. Zoals Desmet opmerkt, kunnen totalitaire regimes niet eeuwig standhouden, omdat zelfvernietiging vanaf de basis in het totalitaire systeem is ingebouwd. Ze vallen uit elkaar als ze van binnenuit vernietigd worden. Dat is het goede nieuws.

Het slechte nieuws is dat het een hel kan zijn zolang het duurt, omdat totalitarisme, gebouwd op massavorming, bijna altijd leidt tot afschuwelijke wreedheden die worden begaan in naam van het goede. Er zijn meestal maar weinig overlevenden aan het eind.

Desmet is echter van mening dat dit nieuwe wereldwijde totalitarisme instabieler is dan regionale totalitaire systemen onder leiding van een dictator, zodat het zichzelf wellicht sneller zal vernietigen. Hij is net klaar met het schrijven van een boek, “De psychologie van het totalitarisme”, dat naar verwachting in januari 2022 zal worden gepubliceerd.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

De weg naar totalitarisme – “Waarom we ze niet langer vertrouwen, en waarom we ze beschouwen als lafaards en collaborateurs, of erger”

Volg Frontnieuws op Telegram

Geef een reactie

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet